Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση KB3114817 για το Microsoft SharePoint Server 2013, που κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

 • Βελτιώνει τις επιδόσεις και να συνταύτιση για διάφορες κλήσεις εφαρμογής (UPA) η υπηρεσία προφίλ χρήστη, όπως GetExtendedReports() και ModifyUserPropertyByAccountName() κλήσεις.

 • Μετατρέπει μια ετικέτα που προστίθεται στο πλαίσιο αναζήτησης όρος ώστε JAWS μπορεί να περιγράφει καλύτερα την. Μεταφράζει επίσης συνδέσεις ανοιχτού μενού για να επιτρέψετε στους χρήστες JAWS για να προσδιορίσετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε προσαρμοσμένες λίστες του SharePoint για όλες τις γλώσσες.

 • Επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Αφού μετακινήσετε ένα έγγραφο από μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια άλλη όπου χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετα-δεδομένων θέση ανάλογα με, τα μεταδεδομένα του εγγράφου θα χαθούν.

  • Το ζήτημα εστίαση μετά ορθογραφικού ελέγχου στην προβολή ημερολογίου για μόνο στους χρήστες του πληκτρολογίου.

  • Συμβάντα για ομάδες που ακολουθήθηκε και τροφοδοσίες δεν εμφανίζονται στην τροφοδοσία ειδήσεων. Μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή ή την υπηρεσία Cache διανέμονται, καταχωρήσεις από τις συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή δεν είναι ξανά σε τροφοδοσίες ενοποίηση του χρήστη στην τοποθεσία μου.

  • Όταν η ρύθμιση προσωπικών ζώνης ώρας ορίζεται διαφορετικά με τη ζώνη ώρας του κεντρικού υπολογιστή της τοποθεσίας μου, για παράδειγμα, η ρύθμιση προσωπικών ζώνης ώρας είναι ΜΑΣ Κεντρική ώρα UTC-6 και τη ζώνη ώρας του κεντρικού υπολογιστή της τοποθεσίας μου έχει οριστεί σε μια άλλη τιμή, λαμβάνεται υπόψη η προσωπική ρύθμιση για την απόδοση της σελίδας person.aspx.

  • Ορισμένα από την αυτόματη πλαίσιο Δημιουργία διαχειριζόμενων ιδιοτήτων είναι με δυνατότητα αναζήτησης, ακόμη και αν έχουν καθοριστεί να μην μπορεί να αναζητηθεί.

  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε έγγραφα σε εφαρμογές του εμπλουτισμένου προγράμματος-πελάτη στο Safari, εάν το Office Web Apps (WAC) είναι απενεργοποιημένη.

  • Το τμήμα Web " " μπορεί να προκαλέσει μια σελίδα για να σταματήσει να ανταποκρίνεται στο απόδοσης, εάν τις ικανότητες που έχουν οριστεί στο προφίλ χρήστη δεν είναι έγκυρες.

  • Επιτρέπει στους διαχειριστές να αλλάξετε έγγραφο ανάλυση όριο λήξης χρονικού ορίου και της μνήμης. Το έγγραφο επιφάνειας ανάλυση επιλογές ρύθμισης παραμέτρων για το χρονικό όριο και της μνήμης μέσω κλειδιά μητρώου.

   Σημείωση Ανατρέξτε στην ενότητα " πληροφορίες μητρώου " για περισσότερες πληροφορίες.

  • Όταν ένας χρήστης που έχει δικαιώματα διαχείρισης επεξεργάζεται την εικόνα προφίλ του χρήστη διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας διαχείρισης προφίλ χρήστη στην κεντρική διαχείριση, η εικόνα αποθηκεύεται στη θέση του διαχειριστή αντί για το συγκεκριμένο χρήστη. Επιπλέον, μεταγενέστερη τροποποιήσεις εικόνες προφίλ άλλων χρηστών μπορεί να προκαλέσει τους χρήστες προφίλ εικόνες κατάδειξης όλων στην ίδια θέση. Επομένως, αυτοί οι χρήστες θα χρησιμοποιούν την ίδια εικόνα προφίλ.

  • Αφού μέλος αφήσει μια Κοινότητα, η μέτρηση του μέλους στο τμήμα Web "Κοινότητα" έχει καμία μείωση.

  • Το πρόγραμμα χειρισμού πρωτοκόλλου αναζήτησης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, ακόμα και αν οι διευθύνσεις URL ανίχνευσης για να ταιριάζει με την έκφραση στη λίστα παράκαμψης. Επομένως, τις διευθύνσεις URL στη λίστα παράκαμψης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.

  • Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εμπλουτισμού περιεχομένου web υπηρεσία επεξήγηση στο διακομιστή SharePoint Server και το σχήμα αναζήτησης περιέχει πολλές διαχειριζόμενες ιδιότητες, ανίχνευση ή η δημιουργία ευρετηρίου εγγράφων αποτύχει λόγω υπερβολικά μεγάλο φορτίο στον SQL Server. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση μειώνει το φόρτο από την προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών σχήματος.

  • Μετά την αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου HTML σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου σε μια λίστα έκδοση που έχει προσαρμοστεί για να έχετε μια φόρμα του InfoPath πολλές φορές, δεν είναι πλέον μπορεί να είναι σε θέση να ενημερώσετε την τιμή στο πεδίο.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Πληροφορίες μητρώου Important
Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα, μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Πριν αλλάξετε τη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office.

 2. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου:

  • Στο Windows Server 2012, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, προς την επάνω δεξιά γωνία, μεταβείτε στην Αναζήτηση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το regedit.exe στα αποτελέσματα αναζήτησης.

  • Στον Windows Server 2008, μεταβείτε για να ξεκινήσετε, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο κειμένου " Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων " και, στη συνέχεια, επιλέξτε το regedit.exe στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 3. Εντοπίστε και κατόπιν επιλέξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\15.0\Search\

 4. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το κλειδί.

 5. Πληκτρολογήστε DocParserκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 6. Επιλέξτε DocParser,, , από το μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD.

 7. Πληκτρολογήστε ParsingTimeoutκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 8. Στο παράθυρο λεπτομερειών , πατήστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) ParsingTimeout, και κατόπιν επιλέξτε Τροποποίηση.

  Σημείωση Αυτή η καταχώρηση μητρώου ορίζει μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των εγγράφων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0, το χρονικό όριο, στη συνέχεια, έχει οριστεί με βάση τον τύπο εγγράφου. Διαγραφή της καταχώρησης μητρώου θα επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή.

 9. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD.

 10. Πληκτρολογήστε MaxSandboxRequestWaitTimeκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 11. Στο παράθυρο λεπτομερειών , πατήστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) MaxSandboxRequestWaitTime, και κατόπιν επιλέξτε Τροποποίηση.

  Σημείωση Αυτή η καταχώρηση μητρώου ορίζει ένα μέγιστο χρονικό διάστημα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, το έγγραφο αναμένει στην ουρά ανάλυσης πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 120000. Διαγραφή της καταχώρησης μητρώου θα επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή.

 12. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD.

 13. Πληκτρολογήστε MaxSandboxMemoryκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

 14. Στο παράθυρο λεπτομερειών , πατήστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) MaxSandboxMemory, και κατόπιν επιλέξτε Τροποποίηση.

  Σημείωση Αυτή η καταχώρηση μητρώου ορίζει μια μέγιστη ποσότητα μνήμης σε Mbyte (MB) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των εγγράφων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 200. Διαγραφή της καταχώρησης μητρώου θα επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή.

 15. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

Πληροφορίες επανεκκίνησηςΔεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Προϋπόθεση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το .

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού. Το περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

πληροφορίες αρχείου coreserver-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Berlinmb.mast

Berlinmb.mast

Δεν ισχύει

13,395

09-Feb-2016

14:42

Client.config_sps

Client.config_sps

Δεν ισχύει

6,854

09-Feb-2016

14:43

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Δεν ισχύει

10,575

09-Feb-2016

14:40

Dubai.mast

Dubai.mast

Δεν ισχύει

26,048

09-Feb-2016

14:42

Dubai.prev

Dubai.prev

Δεν ισχύει

9,727

09-Feb-2016

14:42

Dubaimb.mast

Dubaimb.mast

Δεν ισχύει

13,392

09-Feb-2016

14:42

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15,440

09-Feb-2016

14:43

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.51

31,480

09-Feb-2016

14:43

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

11,952

09-Feb-2016

14:43

Lagos.mast

Lagos.mast

Δεν ισχύει

29,041

09-Feb-2016

14:42

Lagos.prev

Lagos.prev

Δεν ισχύει

10,121

09-Feb-2016

14:42

Lagosmb.mast

Lagosmb.mast

Δεν ισχύει

13,392

09-Feb-2016

14:42

Loading.gif_spx

Loading.gif_spx

Δεν ισχύει

473

09-Feb-2016

14:42

Lyonmb.mast

Lyonmb.mast

Δεν ισχύει

13,389

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

15.0.4805.1000

52,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

15.0.4745.1000

48,832

09-Feb-2016

14:40

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15,440

09-Feb-2016

14:43

Oslomb.mast

Oslomb.mast

Δεν ισχύει

13,389

09-Feb-2016

14:42

Santiago.mast

Santiago.mast

Δεν ισχύει

28,210

09-Feb-2016

14:42

Santiago.prev

Santiago.prev

Δεν ισχύει

10,462

09-Feb-2016

14:42

Santiagomb.mast

Santiagomb.mast

Δεν ισχύει

13,401

09-Feb-2016

14:42

Sitehcos4.xml

Sitehcos4.xml

Δεν ισχύει

922

09-Feb-2016

14:42

Sitehcos5.xml

Sitehcos5.xml

Δεν ισχύει

922

09-Feb-2016

14:42

Tokyomb.mast

Tokyomb.mast

Δεν ισχύει

13,392

09-Feb-2016

14:42

Userphot.asx_14

Userphot.asx_14

Δεν ισχύει

860

09-Feb-2016

14:42

Web.config_sps

Web.config_sps

Δεν ισχύει

9,356

09-Feb-2016

14:43

Yamconfig.asx

Yamconfig.asx

Δεν ισχύει

3,163

09-Feb-2016

14:40

Yammer_aspx

Yammer_aspx

Δεν ισχύει

4,888

09-Feb-2016

14:40

Icdocset256.gif

256_icdocset.gif

Δεν ισχύει

3,448

09-Feb-2016

14:40

Icvidset256.gif

256_icvidset.gif

Δεν ισχύει

1,833

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

60,690

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

111,440

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

60,306

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

104,271

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

86,843

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

216,902

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

156,944

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

178,613

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

60,571

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

68,340

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

64,584

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

57,308

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

73,910

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshotelsajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

86,029

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

138,308

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

154,269

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

73,977

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

51,524

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

93,539

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

122,065

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

106,430

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

78,114

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

65,089

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

117,008

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

307,139

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

64,657

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

220,237

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

66,065

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

82,431

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsajpg

A.jpg

Δεν ισχύει

150,463

09-Feb-2016

14:42

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199,328

09-Feb-2016

14:43

Addgal.asp

Add.aspx

Δεν ισχύει

12,238

09-Feb-2016

14:42

Addgal.xap

Addgallery.xap

Δεν ισχύει

400,740

09-Feb-2016

14:42

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Δεν ισχύει

6,761

09-Feb-2016

14:42

Addnavlk.asx_14

Addnavigationlinkdialog.aspx

Δεν ισχύει

8,762

09-Feb-2016

14:42

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223,912

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditoradvanceddialogaspx

Advanceddialog.aspx

Δεν ισχύει

6,732

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsadvanceddialogjs

Advanceddialog.js

Δεν ισχύει

3,129

09-Feb-2016

14:42

Ajaxtkid.js

Ajaxtoolkit.debug.js

Δεν ισχύει

312,093

09-Feb-2016

14:41

Ajaxtkit.js

Ajaxtoolkit.js

Δεν ισχύει

132,784

09-Feb-2016

14:41

Allitemasp

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,211

09-Feb-2016

14:42

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

2,810

09-Feb-2016

14:40

Allitems.asx_multilang_14

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,452

09-Feb-2016

14:40

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

2,811

09-Feb-2016

14:40

Allitems.asx_xlatelist_14

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,453

09-Feb-2016

14:40

Altcss.asx

Alternatecss.aspx

Δεν ισχύει

6.000

09-Feb-2016

14:42

Altmp.xam

Alternatemediaplayer.xaml

Δεν ισχύει

35,633

09-Feb-2016

14:42

Antixsslibrary.dll

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15,464

09-Feb-2016

14:42

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Δεν ισχύει

29,382

09-Feb-2016

14:42

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Δεν ισχύει

4,456

09-Feb-2016

14:42

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Δεν ισχύει

4,014

09-Feb-2016

14:42

Artrght.xml

Articleright.aspx

Δεν ισχύει

4,457

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditoraspctrlaspx

Aspctrl.aspx

Δεν ισχύει

1,453

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsaspctrljs

Aspctrl.js

Δεν ισχύει

41,394

09-Feb-2016

14:42

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Δεν ισχύει

9,757

09-Feb-2016

14:42

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Δεν ισχύει

23,440

09-Feb-2016

14:42

Astpkrs_js

Assetpickers.js

Δεν ισχύει

67,739

09-Feb-2016

14:42

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Δεν ισχύει

13,699

09-Feb-2016

14:42

Audit.xlsx_reporting

Audit.xlsx

Δεν ισχύει

13,526

09-Feb-2016

14:40

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Δεν ισχύει

11,153

09-Feb-2016

14:40

Auditcustquery.ascx_14

Auditcustomquery.ascx

Δεν ισχύει

11,027

09-Feb-2016

14:40

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Δεν ισχύει

3,593

09-Feb-2016

14:40

Auditsettings.ascx_14

Auditsettings.ascx

Δεν ισχύει

3,518

09-Feb-2016

14:40

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Δεν ισχύει

16,530

09-Feb-2016

14:40

Audits.asx_14

Auditsettings.aspx

Δεν ισχύει

16,446

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

69,476

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

64,923

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

147,476

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

220,692

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

92,195

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

296,515

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

89,871

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

349,302

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

143,994

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

85,543

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

56,322

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

57,826

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

68,406

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

78,688

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

208,939

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

50,355

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

142,097

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

65,184

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

105,110

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

98,938

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatebjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

51,327

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

124,826

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

119,665

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

323,554

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

64,657

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

95,602

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

83,334

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

242,919

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsbjpg

B.jpg

Δεν ισχύει

98,677

09-Feb-2016

14:42

Barcodeglobalsettings.ascx

Barcodeglobalsettings.ascx

Δεν ισχύει

1,472

09-Feb-2016

14:40

Barcodeimagefromitem.aspx_14

Barcodeimagefromitem.aspx

Δεν ισχύει

309

09-Feb-2016

14:40

Barcodesettings.ascx

Barcodesettings.ascx

Δεν ισχύει

1,398

09-Feb-2016

14:40

Bargensettings.ascx

Bargensettings.ascx

Δεν ισχύει

1,522

09-Feb-2016

14:40

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Δεν ισχύει

2,810

09-Feb-2016

14:40

Basitems.asx_14

Baseitems.aspx

Δεν ισχύει

3,452

09-Feb-2016

14:40

Berlin.mast

Berlin.master

Δεν ισχύει

28,631

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorbigbuttonjs

Big_button.js

Δεν ισχύει

1,987

09-Feb-2016

14:42

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Δεν ισχύει

5,341

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorbodymenujs

Bodymenu.js

Δεν ισχύει

702

09-Feb-2016

14:42

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Δεν ισχύει

8,402

09-Feb-2016

14:40

Blkwrkh.aspx_14

Bulkwrktaskhandler.aspx

Δεν ισχύει

8,368

09-Feb-2016

14:40

Blkwrkip.aspx_14

Bulkwrktaskip.aspx

Δεν ισχύει

2,221

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjseditorbuttonjs

Button.js

Δεν ισχύει

5,444

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

88,728

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

73,763

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

88,289

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

68,598

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputerscjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

220,464

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructioncjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

103,865

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

89,436

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendscjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

148,847

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

102,513

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

247,961

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

53,982

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

50,490

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

63,391

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

49,273

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardencjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

133,845

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

84,883

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

132,119

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

89,648

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

110,883

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliescjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

100,340

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatecjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

73,255

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

65,672

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessaloncjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

51,530

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessceniccjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

69,128

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportscjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

77,445

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturescjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

244,081

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

83,970

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelcjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

246,149

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationscjpg

C.jpg

Δεν ισχύει

302,744

09-Feb-2016

14:42

Ctlgartpg.asx

Catalogarticle.aspx

Δεν ισχύει

6,359

09-Feb-2016

14:42

Catalogconfiguration.asx

Catalogconfiguration.aspx

Δεν ισχύει

17,873

09-Feb-2016

14:42

Ctlgwlcmpg.asx

Catalogwelcome.aspx

Δεν ισχύει

6,509

09-Feb-2016

14:42

Sacateg.apx

Category.aspx

Δεν ισχύει

17,572

09-Feb-2016

14:41

Cdsstat.asx

Cdsourcestatus.aspx

Δεν ισχύει

5,764

09-Feb-2016

14:42

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Δεν ισχύει

14,205

09-Feb-2016

14:42

Cmicarabicwordbreaker.dll_osssearch

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138,336

09-Feb-2016

14:40

Cmscrntl.rsx

Cmscore.resx

Δεν ισχύει

100,349

09-Feb-2016

14:42

Sm.js

Cmssitemanager.js

Δεν ισχύει

28,681

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcolorpickerjs

Colorpicker.js

Δεν ισχύει

8,803

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcolorpickermenujs

Colorpicker_menu.js

Δεν ισχύει

2,948

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjscolorpickerhsvdialogjs

Colorpickerhsvdialog.js

Δεν ισχύει

23,345

09-Feb-2016

14:42

Columndefaults.aspx_14

Columndefaults.aspx

Δεν ισχύει

10,243

09-Feb-2016

14:40

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Δεν ισχύει

442

09-Feb-2016

14:40

Columnfiltering.ascx_14

Columnfiltering.ascx

Δεν ισχύει

442

09-Feb-2016

14:40

Spscommrepset.aspx

Communityreputationsettings.aspx

Δεν ισχύει

36,857

09-Feb-2016

14:42

Spscommredir.aspx

Communitysearchredirector.aspx

Δεν ισχύει

1,039

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsconfigjs

Config.js

Δεν ισχύει

107

09-Feb-2016

14:42

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.51

1,665,688

09-Feb-2016

14:43

Cfgrestyp.apx

Configureresulttype.aspx

Δεν ισχύει

16,846

09-Feb-2016

14:41

Connfxph.dll

Connectorph.dll

15.0.4775.1000

299,200

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorcontactuscontroldialogaspx

Contactuscontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

6,407

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjscontactuscontroldialogaspxjs

Contactuscontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

6,281

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcontainerjs

Container.js

Δεν ισχύει

2,019

09-Feb-2016

14:42

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51,880

09-Feb-2016

14:43

Contentfollowing.debug.js

Contentfollowing.debug.js

Δεν ισχύει

26,135

09-Feb-2016

14:41

Contentfollowing.js

Contentfollowing.js

Δεν ισχύει

11,413

09-Feb-2016

14:41

Ctsydhub.apx_14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Δεν ισχύει

5,346

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcontextmenujs

Contextmenu.js

Δεν ισχύει

1,250

09-Feb-2016

14:42

Control_defaultresult.html

Control_searchresults.html

Δεν ισχύει

30,364

09-Feb-2016

14:42

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Δεν ισχύει

32,069

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjseditorcontrolstatejs

Control_state.js

Δεν ισχύει

1,542

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcontrolmenujs

Controlmenu.js

Δεν ισχύει

2,049

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcontrolsjs

Controls.js

Δεν ισχύει

588

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsincludecontrolsjs

Controls.js

Δεν ισχύει

708

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcoredialogsjs

Core.dialogs.js

Δεν ισχύει

22,473

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcorejs

Core.js

Δεν ισχύει

82,522

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcoremenusjs

Core.menus.js

Δεν ισχύει

306

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcorestatejs

Core.state.js

Δεν ισχύει

2,238

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcoretablejs

Core.table.js

Δεν ισχύει

31,913

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorcoreutilsjs

Core.utils.js

Δεν ισχύει

9,381

09-Feb-2016

14:42

Sacrprop.apx

Crawledproperty.aspx

Δεν ισχύει

18,047

09-Feb-2016

14:41

Hrltncy.apx

Crawllatency.aspx

Δεν ισχύει

24,372

09-Feb-2016

14:41

Clurlex.apx

Crawllogurlexplorer.aspx

Δεν ισχύει

29,500

09-Feb-2016

14:41

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Δεν ισχύει

8,411

09-Feb-2016

14:40

Createdocsetversion.aspx_14

Createdocsetversion.aspx

Δεν ισχύει

8,318

09-Feb-2016

14:40

Crpage.asx

Createpage.aspx

Δεν ισχύει

20,517

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorcreatepageaspx

Createpage.aspx

Δεν ισχύει

18,659

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorcreatepageaspxjs

Createpage.aspx.js

Δεν ισχύει

4,761

09-Feb-2016

14:42

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Δεν ισχύει

14,340

09-Feb-2016

14:42

Crwikipg.asx

Createwikipage.aspx

Δεν ισχύει

3,488

09-Feb-2016

14:42

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.51

43,672

09-Feb-2016

14:43

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129,688

09-Feb-2016

14:43

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

4,460

09-Feb-2016

14:40

Cstwrkflip.aspx_14

Cstwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

5.000

09-Feb-2016

14:40

Ctdmsettings.aspx_14

Ctdmsettings.aspx

Δεν ισχύει

11,329

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorcuioverridecss

Cuioverride.css

Δεν ισχύει

775

09-Feb-2016

14:42

Crollup.apx

Curatedrolluppage.aspx

Δεν ισχύει

5,321

09-Feb-2016

14:42

Rlcurview.aspx

Current.aspx

Δεν ισχύει

2,751

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorcustomcolorpickerdialogaspx

Customcolorpickerdialog.aspx

Δεν ισχύει

20,971

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjscustomcolorpickerdialogaspxjs

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Δεν ισχύει

22,316

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorcustomcssdialogaspx

Customcssdialog.aspx

Δεν ισχύει

5,622

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjscustomcssdialogjs

Customcssdialog.js

Δεν ισχύει

784

09-Feb-2016

14:42

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Δεν ισχύει

10,151

09-Feb-2016

14:40

Customizereport.aspx_14

Customizereport.aspx

Δεν ισχύει

10,344

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

105,278

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

55,105

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivedjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

104,060

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

155,537

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

696,413

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiondjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

118,089

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

148,761

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

124,371

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancedjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

113,030

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfooddjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

114,611

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituredjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

46,297

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

39,370

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

319,937

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancedjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

93,634

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardendjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

265,994

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegaldjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

1,007,103

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

127,224

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicaldjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

35,646

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifedjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

134,186

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

64,005

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatedjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

133,799

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretaildjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

101,787

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalondjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

50,884

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

68,035

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

85,878

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

171,973

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

205,355

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveldjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

108,565

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsdjpg

D.jpg

Δεν ισχύει

178,160

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditordatajs

Data.js

Δεν ισχύει

4,353

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsdateutiljs

Dateutil.js

Δεν ισχύει

4,370

09-Feb-2016

14:42

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244,392

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorjseditordebugjs

Debug.js

Δεν ισχύει

1,484

09-Feb-2016

14:42

Bdrdeflt.aspx_14

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,591

09-Feb-2016

14:40

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,026

09-Feb-2016

14:40

Default.aspx_14

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,591

09-Feb-2016

14:40

Edcdflt.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,522

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditordefaultaspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

6,927

09-Feb-2016

14:42

Publicsitefeaturedefaultaspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

294

09-Feb-2016

14:42

Srpdfaul.asx

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,505

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsdefaultaspxjs

Default.aspx.js

Δεν ισχύει

64,298

09-Feb-2016

14:42

Casedflt.aspx

Defaultcase.aspx

Δεν ισχύει

4,038

09-Feb-2016

14:40

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Δεν ισχύει

2,450

09-Feb-2016

14:43

Disambiguation.apx_14

Disambiguation.aspx

Δεν ισχύει

3.499

09-Feb-2016

14:42

Discoveryglobalcontrol.ascx

Discoveryglobalcontrol.ascx

Δεν ισχύει

5,174

09-Feb-2016

14:40

Discoveryproperties.ascx

Discoveryproperties.ascx

Δεν ισχύει

7,006

09-Feb-2016

14:40

Discoveryquerystatistics.ascx

Discoveryquerystatistics.ascx

Δεν ισχύει

3,529

09-Feb-2016

14:40

Dispfast_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

09-Feb-2016

14:41

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,618

09-Feb-2016

14:40

Dispform.asx_multilang_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

14,214

09-Feb-2016

14:40

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,269

09-Feb-2016

14:40

Dispform.asx_xlatelist_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,865

09-Feb-2016

14:40

Scltabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,313

09-Feb-2016

14:41

Scltabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

09-Feb-2016

14:41

Sctabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,313

09-Feb-2016

14:41

Sctabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3siteslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,313

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3siteslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3tabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,313

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3tabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

09-Feb-2016

14:41

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Δεν ισχύει

3,802

09-Feb-2016

14:40

Dmplaceholder.aspx_14

Dmplaceholder.aspx

Δεν ισχύει

3,711

09-Feb-2016

14:40

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Δεν ισχύει

6,324

09-Feb-2016

14:40

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Δεν ισχύει

6,487

09-Feb-2016

14:40

Docidredir.aspx_docid_14

Docidredir.aspx

Δεν ισχύει

362

09-Feb-2016

14:40

Docidsettings.aspx_14

Docidsettings.aspx

Δεν ισχύει

6,517

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditordocpickeraspx

Docpicker.aspx

Δεν ισχύει

6,514

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsdocpickeraspxjs

Docpicker.aspx.js

Δεν ισχύει

1,812

09-Feb-2016

14:42

Docsetadddoc.aspx_14

Docsetadddoc.aspx

Δεν ισχύει

4,110

09-Feb-2016

14:40

Docsetexport.aspx_14

Docsetexport.aspx

Δεν ισχύει

1,061

09-Feb-2016

14:40

Docsethome.aspx_14

Docsethome.aspx

Δεν ισχύει

2,912

09-Feb-2016

14:40

Docsetsend.aspx_14

Docsetsend.aspx

Δεν ισχύει

3,818

09-Feb-2016

14:40

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Δεν ισχύει

25,243

09-Feb-2016

14:40

Docsetsettings.aspx_14

Docsetsettings.aspx

Δεν ισχύει

23,282

09-Feb-2016

14:40

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Δεν ισχύει

1,425

09-Feb-2016

14:40

Docsettemplates.ascx_14

Docsettemplates.ascx

Δεν ισχύει

1,415

09-Feb-2016

14:40

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Δεν ισχύει

18,821

09-Feb-2016

14:40

Docsetversions.aspx_14

Docsetversions.aspx

Δεν ισχύει

18,227

09-Feb-2016

14:40

Documentformat.openxml.dllmsil

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5,812,328

09-Feb-2016

04:01

Documentroutersettings.aspx_14

Documentroutersettings.aspx

Δεν ισχύει

15,150

09-Feb-2016

14:40

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

15.0.4805.1000

837,880

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditordomjs

Dom.js

Δεν ισχύει

4,812

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsdragdropjs

Draganddrop.js

Δεν ισχύει

19,954

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditordropdownjs

Dropdown.js

Δεν ισχύει

3,744

09-Feb-2016

14:42

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Δεν ισχύει

3,494

09-Feb-2016

14:40

Dropoffzoneroutingform.ascx_14

Dropoffzoneroutingform.ascx

Δεν ισχύει

3,478

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

110,443

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

79,632

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

100,658

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

85,356

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

118,094

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

75,181

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

89,173

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

133,548

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

90,581

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

106,950

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

159,865

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

77,693

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

65,891

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

96,284

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

153,162

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

83,049

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

47,757

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

77,416

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

81,953

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

64,706

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

107,377

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

88,880

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

54,096

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

111,430

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

85,140

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

140,138

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

73,273

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

135,423

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsejpg

E.jpg

Δεν ισχύει

90,671

09-Feb-2016

14:42

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72,352

09-Feb-2016

14:43

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Δεν ισχύει

1,356

09-Feb-2016

14:40

Ediscoverytemplate.ascx

Ediscoverytemplate.ascx

Δεν ισχύει

3.266

09-Feb-2016

14:40

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,595

09-Feb-2016

14:40

Editform.asx_multilang_14

Editform.aspx

Δεν ισχύει

14,191

09-Feb-2016

14:40

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,246

09-Feb-2016

14:40

Editform.asx_xlatelist_14

Editform.aspx

Δεν ισχύει

13,842

09-Feb-2016

14:40

Scltabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,290

09-Feb-2016

14:41

Sctabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,290

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3siteslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,290

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3tabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,290

09-Feb-2016

14:41

Editmenu_js

Editingmenu.js

Δεν ισχύει

11,048

09-Feb-2016

14:42

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

14,098

09-Feb-2016

14:43

Editlink.aspx_14

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

20,150

09-Feb-2016

14:43

Teditlink.aspx

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

14,110

09-Feb-2016

14:43

Teditlink.aspx_14

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

20,162

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorcontrolseditortoolbarascx

Editortoolbar.ascx

Δεν ισχύει

13,879

09-Feb-2016

14:42

Edtqr.apx

Editqueryrule.aspx

Δεν ισχύει

69,075

09-Feb-2016

14:41

Edtqrs.apx

Editqueryrule.aspx

Δεν ισχύει

73,033

09-Feb-2016

14:41

Edtqrule.apx

Editqueryrule.aspx

Δεν ισχύει

67,925

09-Feb-2016

14:41

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Δεν ισχύει

38,903

09-Feb-2016

14:40

Editrule.asx_docrt_14

Editrule.aspx

Δεν ισχύει

39,150

09-Feb-2016

14:40

Editvideoset.aspx

Editvideoset.aspx

Δεν ισχύει

21,824

09-Feb-2016

14:40

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Δεν ισχύει

33,872

09-Feb-2016

14:41

Mailctcs.asx

Emailcontacts.ashx

Δεν ισχύει

139

09-Feb-2016

14:42

Canonicalanalysis.en_es.model

En_es.mdl

Δεν ισχύει

258,882

09-Feb-2016

14:41

Canonicalanalysis.en_ja.model

En_ja.mdl

Δεν ισχύει

826,705

09-Feb-2016

14:41

Enhsrch.apx_14

Enhancedsearch.aspx

Δεν ισχύει

8,266

09-Feb-2016

14:41

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Δεν ισχύει

5,239

09-Feb-2016

14:42

Canonicalanalysis.es_es.model

Es_es.mdl

Δεν ισχύει

265,318

09-Feb-2016

14:41

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Δεν ισχύει

8,485

09-Feb-2016

14:42

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15,528

09-Feb-2016

14:43

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15,528

09-Feb-2016

14:43

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109,216

09-Feb-2016

14:43

Exemptpolicy.aspx_14

Exemptpolicy.aspx

Δεν ισχύει

2,023

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77,496

09-Feb-2016

14:40

Expirationconfig.aspx_14

Expirationconfig.aspx

Δεν ισχύει

8,905

09-Feb-2016

14:40

Exportpolicy.aspx_14

Exportpolicy.aspx

Δεν ισχύει

3,609

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

115,838

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivefjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

112,445

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

120,550

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

160,912

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

219,121

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

91,443

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancefjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

144,784

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

92,822

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturefjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

67,385

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

63,446

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

63,804

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancefjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

141,601

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

151,428

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

60,800

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

94,129

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

46,656

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

248,936

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatefjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

113,069

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

53,030

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

57,461

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

76,429

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

116,874

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

66,353

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

127,945

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsfjpg

F.jpg

Δεν ισχύει

157,101

09-Feb-2016

14:42

Fcncntrl.acx

Facetednavigationcontrol.ascx

Δεν ισχύει

21,548

09-Feb-2016

14:41

Fastmorph.dll_osssearch

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2,381,936

09-Feb-2016

14:40

Filter_refinement.html

Filter_default.html

Δεν ισχύει

19,687

09-Feb-2016

14:42

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Δεν ισχύει

21,014

09-Feb-2016

14:41

Filter_multirefinement.html

Filter_multivalue.html

Δεν ισχύει

5,184

09-Feb-2016

14:42

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Δεν ισχύει

6,263

09-Feb-2016

14:41

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182,960

09-Feb-2016

14:43

Flddefedit.aspx_14

Flddefedit.aspx

Δεν ισχύει

28,386

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsfloatingdivdialogjs

Floatingdivdialog.js

Δεν ισχύει

17,641

09-Feb-2016

14:42

Followingcommon.debug.js

Followingcommon.debug.js

Δεν ισχύει

16,612

09-Feb-2016

14:41

Followingcommon.js

Followingcommon.js

Δεν ισχύει

7,444

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjseditorfontsizemenujs

Fontsizemenu.js

Δεν ισχύει

564

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorfontstylemenujs

Fontstylemenu.js

Δεν ισχύει

857

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorfooterdialogaspx

Footerdialog.aspx

Δεν ισχύει

10,558

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsfooterdialogjs

Footerdialog.js

Δεν ισχύει

6,069

09-Feb-2016

14:42

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47,784

09-Feb-2016

14:43

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47,784

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivegjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

54,657

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiongjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

852,021

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituregjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

498,628

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthgjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

316,967

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardengjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

483,227

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturinggjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

379,155

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesgjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

130,366

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicgjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

276,851

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsgjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

112,135

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelgjpg

G.jpg

Δεν ισχύει

396,806

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab01jpg

G15_01.jpg

Δεν ισχύει

334

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab02jpg

G15_02.jpg

Δεν ισχύει

481

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab03jpg

G15_03.jpg

Δεν ισχύει

907

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab04jpg

G15_04.jpg

Δεν ισχύει

1,349

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab05jpg

G15_05.jpg

Δεν ισχύει

511

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab06jpg

G15_06.jpg

Δεν ισχύει

348

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab07jpg

G15_11.jpg

Δεν ισχύει

367

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab08jpg

G15_12.jpg

Δεν ισχύει

367

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab09jpg

G15_13.jpg

Δεν ισχύει

501

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab10jpg

G15_14.jpg

Δεν ισχύει

1,133

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab11jpg

G15_15.jpg

Δεν ισχύει

1,075

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab12jpg

G15_16.jpg

Δεν ισχύει

1,366

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab13jpg

G15_17.jpg

Δεν ισχύει

709

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab14jpg

G15_18.jpg

Δεν ισχύει

1,870

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab15jpg

G15_19.jpg

Δεν ισχύει

701

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab16jpg

G15_21.jpg

Δεν ισχύει

188

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab17jpg

G15_22.jpg

Δεν ισχύει

206

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab01jpg

G16_01.jpg

Δεν ισχύει

351

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab02jpg

G16_02.jpg

Δεν ισχύει

4,254

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab03jpg

G16_03.jpg

Δεν ισχύει

403

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab04jpg

G16_11.jpg

Δεν ισχύει

431

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab05jpg

G16_12.jpg

Δεν ισχύει

1,079

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab06jpg

G16_13.jpg

Δεν ισχύει

9,857

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab07jpg

G16_14.jpg

Δεν ισχύει

498

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab01jpg

G17_01.jpg

Δεν ισχύει

336

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab02jpg

G17_02.jpg

Δεν ισχύει

344

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab03jpg

G17_03.jpg

Δεν ισχύει

347

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab04jpg

G17_04.jpg

Δεν ισχύει

347

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab05jpg

G17_05.jpg

Δεν ισχύει

379

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab06jpg

G17_06.jpg

Δεν ισχύει

376

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab07jpg

G17_07.jpg

Δεν ισχύει

379

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab08jpg

G17_08.jpg

Δεν ισχύει

395

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab09jpg

G17_11.jpg

Δεν ισχύει

384

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab10jpg

G17_12.jpg

Δεν ισχύει

427

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab11jpg

G17_13.jpg

Δεν ισχύει

424

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab12jpg

G17_14.jpg

Δεν ισχύει

431

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab13jpg

G17_15.jpg

Δεν ισχύει

424

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab14jpg

G17_16.jpg

Δεν ισχύει

426

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab15jpg

G17_17.jpg

Δεν ισχύει

432

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab16jpg

G17_18.jpg

Δεν ισχύει

476

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab01jpg

G18_01.jpg

Δεν ισχύει

459

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab02jpg

G18_02.jpg

Δεν ισχύει

10,979

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab03jpg

G18_03.jpg

Δεν ισχύει

11,982

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab04jpg

G18_04.jpg

Δεν ισχύει

1,006

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab05jpg

G18_05.jpg

Δεν ισχύει

3,532

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab06jpg

G18_06.jpg

Δεν ισχύει

803

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab07jpg

G18_07.jpg

Δεν ισχύει

733

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab01jpg

G19_01.jpg

Δεν ισχύει

356

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab02jpg

G19_02.jpg

Δεν ισχύει

4,436

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab03jpg

G19_03.jpg

Δεν ισχύει

364

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab04jpg

G19_04.jpg

Δεν ισχύει

3,451

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab01jpg

G20_01.jpg

Δεν ισχύει

444

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab02jpg

G20_02.jpg

Δεν ισχύει

2,120

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab03jpg

G20_03.jpg

Δεν ισχύει

1,681

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab04jpg

G20_04.jpg

Δεν ισχύει

483

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab05jpg

G20_05.jpg

Δεν ισχύει

1,240

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab06jpg

G20_06.jpg

Δεν ισχύει

1,757

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab07jpg

G20_07.jpg

Δεν ισχύει

4,828

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab08jpg

G20_11.jpg

Δεν ισχύει

193

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab09jpg

G20_12.jpg

Δεν ισχύει

211

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab10jpg

G20_21.jpg

Δεν ισχύει

384

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab11jpg

G20_22.jpg

Δεν ισχύει

410

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab12jpg

G20_23.jpg

Δεν ισχύει

1,673

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab13jpg

G20_24.jpg

Δεν ισχύει

1,580

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab01jpg

G21_01.jpg

Δεν ισχύει

683

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab02jpg

G21_02.jpg

Δεν ισχύει

20,769

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab01jpg

G22_01.jpg

Δεν ισχύει

300

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab02jpg

G22_02.jpg

Δεν ισχύει

1,162

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab03jpg

G22_03.jpg

Δεν ισχύει

1,175

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab04jpg

G22_04.jpg

Δεν ισχύει

1,316

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab01jpg

G23_01.jpg

Δεν ισχύει

267

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab02jpg

G23_02.jpg

Δεν ισχύει

276

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab03jpg

G23_03.jpg

Δεν ισχύει

537

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab04jpg

G23_11.jpg

Δεν ισχύει

531

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab05jpg

G23_12.jpg

Δεν ισχύει

547

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab06jpg

G23_13.jpg

Δεν ισχύει

551

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab07jpg

G23_21.jpg

Δεν ισχύει

438

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab08jpg

G23_22.jpg

Δεν ισχύει

448

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab09jpg

G23_23.jpg

Δεν ισχύει

859

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab10jpg

G23_24.jpg

Δεν ισχύει

862

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab11jpg

G23_25.jpg

Δεν ισχύει

800

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab12jpg

G23_26.jpg

Δεν ισχύει

806

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab13jpg

G23_27.jpg

Δεν ισχύει

1,520

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab14jpg

G23_28.jpg

Δεν ισχύει

1,375

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab15jpg

G23_29.jpg

Δεν ισχύει

1,391

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab16jpg

G23_31.jpg

Δεν ισχύει

184

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab17jpg

G23_32.jpg

Δεν ισχύει

182

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab01jpg

G24_01.jpg

Δεν ισχύει

198

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab02jpg

G24_02.jpg

Δεν ισχύει

992

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab03jpg

G24_03.jpg

Δεν ισχύει

196

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab04jpg

G24_11.jpg

Δεν ισχύει

189

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab05jpg

G24_12.jpg

Δεν ισχύει

188

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab01jpg

G37_01.jpg

Δεν ισχύει

479

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab02jpg

G37_02.jpg

Δεν ισχύει

484

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab03jpg

G37_03.jpg

Δεν ισχύει

1,698

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab04jpg

G37_04.jpg

Δεν ισχύει

575

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab01jpg

G38_01.jpg

Δεν ισχύει

533

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab02jpg

G38_02.jpg

Δεν ισχύει

3,830

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab03jpg

G38_03.jpg

Δεν ισχύει

723

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab04jpg

G38_04.jpg

Δεν ισχύει

919

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab05jpg

G38_05.jpg

Δεν ισχύει

928

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab06jpg

G38_06.jpg

Δεν ισχύει

1,638

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab07jpg

G38_07.jpg

Δεν ισχύει

1,678

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab08jpg

G38_08.jpg

Δεν ισχύει

1,669

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab09jpg

G38_11.jpg

Δεν ισχύει

193

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab10jpg

G38_12.jpg

Δεν ισχύει

212

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylesg46tab01jpg

G46_1.jpg

Δεν ισχύει

118,746

09-Feb-2016

14:42

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64,152

09-Feb-2016

14:43

Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64,152

09-Feb-2016

14:43

Getspotlight.ashx_14

Getspotlight.ashx

Δεν ισχύει

285

09-Feb-2016

14:40

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281,248

09-Feb-2016

14:43

Group_content.js

Group_content.js

Δεν ισχύει

2,159

09-Feb-2016

14:41

Group_defaultgroup.html

Group_default.html

Δεν ισχύει

5,449

09-Feb-2016

14:42

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Δεν ισχύει

6,616

09-Feb-2016

14:41

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129,696

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenhjpg

H.jpg

Δεν ισχύει

412,170

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieshjpg

H.jpg

Δεν ισχύει

356,238

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportshjpg

H.jpg

Δεν ισχύει

86,396

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelhjpg

H.jpg

Δεν ισχύει

100,490

09-Feb-2016

14:42

Hashtagprofile.aspx

Hashtagprofile.aspx

Δεν ισχύει

8,731

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorheaderdialogaspx

Headerdialog.aspx

Δεν ισχύει

12,331

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsheaderdialogjs

Headerdialog.js

Δεν ισχύει

5,485

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjshelppopupjs

Helppopup.js

Δεν ισχύει

6,080

09-Feb-2016

14:42

Hierlist_js

Hierarchicallistbox.js

Δεν ισχύει

30,260

09-Feb-2016

14:42

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Δεν ισχύει

35,288

09-Feb-2016

14:42

Hierarchychart.xap_14

Hierarchychart.xap

Δεν ισχύει

35,345

09-Feb-2016

14:42

Loadin24.png

Hig_progcircle_loading24.gif

Δεν ισχύει

878

10-Feb-2016

13:35

Hold.aspx_14

Hold.aspx

Δεν ισχύει

5,682

09-Feb-2016

14:40

Holdreport.aspx_14

Holdreport.aspx

Δεν ισχύει

3,145

09-Feb-2016

14:40

Hostcontrollerservice.exe_1

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32,480

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorhtmlcontroldialogaspx

Htmlcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

6,749

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjshtmlcontroldialogaspxjs

Htmlcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

8,805

09-Feb-2016

14:42

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4805.1000

2,623,744

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenijpg

I.jpg

Δεν ισχύει

606,874

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesijpg

I.jpg

Δεν ισχύει

156,666

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelijpg

I.jpg

Δεν ισχύει

477,089

09-Feb-2016

14:42

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92,848

09-Feb-2016

14:43

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4805.1000

10,438,840

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjseditorimagemenujs

Imagemenu.js

Δεν ισχύει

2,610

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagepickeraspx

Imagepicker.aspx

Δεν ισχύει

21,374

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsimagepickeraspxjs

Imagepicker.aspx.js

Δεν ισχύει

29,922

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagepropdialogaspx

Imagepropdialog.aspx

Δεν ισχύει

5,831

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsimagepropaspxjs

Imagepropdialog.aspx.js

Δεν ισχύει

4,655

09-Feb-2016

14:42

Imgrdset.asx

Imagerenditionsettings.aspx

Δεν ισχύει

9,124

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsimageuploadcommonjs

Imageuploadcommon.js

Δεν ισχύει

9,505

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimageuploader_noactivexaspx

Imageuploader_noactivex.aspx

Δεν ισχύει

15,865

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsimageuploaderdialogjs

Imageuploaderdialog.js

Δεν ισχύει

20,037

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsimageuploaderusagejs

Imageuploaderusage.js

Δεν ισχύει

1,792

09-Feb-2016

14:42

Impinner.asx

Importitemsinnerpage.aspx

Δεν ισχύει

11,992

09-Feb-2016

14:42

Imppage.asx

Importitemspage.aspx

Δεν ισχύει

5,823

09-Feb-2016

14:42

Importpolicy.aspx_14

Importpolicy.aspx

Δεν ισχύει

4,110

09-Feb-2016

14:40

Initialsetup.aspx

Initialsetup.aspx

Δεν ισχύει

6,952

09-Feb-2016

14:43

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

3,037

09-Feb-2016

14:40

Iniwrkflip.aspx_14

Iniwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

3,032

09-Feb-2016

14:40

Inplcrls.aspx_14

Inplacerecordslistsettings.aspx

Δεν ισχύει

10,644

09-Feb-2016

14:40

Inplcrst.asx_docrt_14

Inplacerecordssettings.aspx

Δεν ισχύει

11,898

09-Feb-2016

14:40

Inputcsvfile.apx_14

Inputcsvfile.aspx

Δεν ισχύει

6,465

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsiojs

Io.js

Δεν ισχύει

4,416

09-Feb-2016

14:42

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125,624

09-Feb-2016

14:43

Hoverpanel_commonbody.html

Item_commonhoverpanel_body.html

Δεν ισχύει

6,318

09-Feb-2016

14:42

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Δεν ισχύει

7,771

09-Feb-2016

14:41

Item_commonbody.html

Item_commonitem_body.html

Δεν ισχύει

7,330

09-Feb-2016

14:42

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Δεν ισχύει

8,742

09-Feb-2016

14:41

Hoverpanel_community.html

Item_community_hoverpanel.html

Δεν ισχύει

9,443

09-Feb-2016

14:42

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

11,080

09-Feb-2016

14:41

Item_communityportal.html

Item_communityportal.html

Δεν ισχύει

7,657

09-Feb-2016

14:42

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Δεν ισχύει

9,225

09-Feb-2016

14:41

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

4,222

09-Feb-2016

14:41

Item_microblog.html

Item_microblog.html

Δεν ισχύει

15,584

09-Feb-2016

14:42

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Δεν ισχύει

17,108

09-Feb-2016

14:41

Hoverpanel_microblog.html

Item_microblog_hoverpanel.html

Δεν ισχύει

15,840

09-Feb-2016

14:42

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

17,457

09-Feb-2016

14:41

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Δεν ισχύει

4,102

09-Feb-2016

14:41

Item_people.html

Item_person.html

Δεν ισχύει

22,554

09-Feb-2016

14:42

Item_people.js

Item_person.js

Δεν ισχύει

24,413

09-Feb-2016

14:41

Item_peopleintent.html

Item_person_compacthorizontal.html

Δεν ισχύει

25,636

09-Feb-2016

14:42

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Δεν ισχύει

27,705

09-Feb-2016

14:41

Item_site.js

Item_site.js

Δεν ισχύει

4,544

09-Feb-2016

14:41

Hoverpanel_site.html

Item_site_hoverpanel.html

Δεν ισχύει

6,143

09-Feb-2016

14:42

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

7,582

09-Feb-2016

14:41

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Δεν ισχύει

3,827

09-Feb-2016

14:41

Hoverpanel_webpage.html

Item_webpage_hoverpanel.html

Δεν ισχύει

5,178

09-Feb-2016

14:42

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

6,608

09-Feb-2016

14:41

Item_word.js

Item_word.js

Δεν ισχύει

4,157

09-Feb-2016

14:41

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Δεν ισχύει

11,592

09-Feb-2016

14:40

Itemexpiration.aspx_14

Itemexpiration.aspx

Δεν ισχύει

11,479

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenjjpg

J.jpg

Δεν ισχύει

314,141

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesjjpg

J.jpg

Δεν ισχύει

458,432

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveljjpg

J.jpg

Δεν ισχύει

611,352

09-Feb-2016

14:42

Canonicalanalysis.ja_ja.model

Ja_ja.mdl

Δεν ισχύει

997,883

09-Feb-2016

14:41

Canonicalanalysis.ja_res.dict

Ja_res.dict

Δεν ισχύει

1,797,427

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjseditorjsjs

Js.js

Δεν ισχύει

2,573

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieskjpg

K.jpg

Δεν ισχύει

23,237

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelkjpg

K.jpg

Δεν ισχύει

531,481

09-Feb-2016

14:42

Kword.apx_14

Keyword.aspx

Δεν ισχύει

11,978

09-Feb-2016

14:41

Korwbrkr.dll

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222,320

09-Feb-2016

14:40

Natlangkorwbrkr.dll_osssearch

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222,320

09-Feb-2016

14:40

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Δεν ισχύει

5.000

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelljpg

L.jpg

Δεν ισχύει

384,086

09-Feb-2016

14:42

Labelimage.aspx_14

Labelimage.aspx

Δεν ισχύει

375

09-Feb-2016

14:40

Labelsettings.ascx

Labelsettings.ascx

Δεν ισχύει

9,245

09-Feb-2016

14:40

Laed.dll

Laed.dll

15.0.4490.1000

139,872

09-Feb-2016

14:40

Lpctrl.asx

Languagepickercontrol.ascx

Δεν ισχύει

5,078

09-Feb-2016

14:42

Language.asx

Languages.aspx

Δεν ισχύει

2,811

09-Feb-2016

14:40

Language.asx_14

Languages.aspx

Δεν ισχύει

3,453

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjseditorlayoutsjs

Layouts.js

Δεν ισχύει

3,475

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorlinkdialogaspx

Linkdialog.aspx

Δεν ισχύει

17,975

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjslinkdialogaspxjs

Linkdialog.aspx.js

Δεν ισχύει

17,402

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorlinkeditaspx

Linkedit.aspx

Δεν ισχύει

4,208

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjslinkeditjs

Linkedit.js

Δεν ισχύει

1,975

09-Feb-2016

14:42

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Δεν ισχύει

12,337

09-Feb-2016

14:41

Salstcat.apx

Listcategories.aspx

Δεν ισχύει

14,420

09-Feb-2016

14:41

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Δεν ισχύει

11,109

09-Feb-2016

14:41

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Δεν ισχύει

15,461

09-Feb-2016

14:41

Salstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Δεν ισχύει

17,546

09-Feb-2016

14:41

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Δεν ισχύει

14,575

09-Feb-2016

14:41

Lstdspgp.apx_14

Listdisplaygroups.aspx

Δεν ισχύει

21,655

09-Feb-2016

14:41

Lstkw.apx_14

Listkeywords.aspx

Δεν ισχύει

6.583

09-Feb-2016

14:41

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Δεν ισχύει

17,544

09-Feb-2016

14:41

Salstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Δεν ισχύει

19,627

09-Feb-2016

14:41

Liqrs.apx

Listqueryrules.aspx

Δεν ισχύει

19,863

09-Feb-2016

14:41

Listqrl.apx

Listqueryrules.aspx

Δεν ισχύει

14,870

09-Feb-2016

14:41

Lstqr.apx

Listqueryrules.aspx

Δεν ισχύει

16,020

09-Feb-2016

14:41

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Δεν ισχύει

11,422

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorlmtcontroldialogaspx

Lmtcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

8,162

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjslmtcontroldialogaspxjs

Lmtcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

6,916

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorlocjs

Loc.js

Δεν ισχύει

258

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorlocationcontroldialogaspx

Locationcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

10,520

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjslocationcontroldialogaspxjs

Locationcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

18,841

09-Feb-2016

14:42

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18,584

09-Feb-2016

14:43

Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18,584

09-Feb-2016

14:43

Lyon.mast

Lyon.master

Δεν ισχύει

28,590

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelmjpg

M.jpg

Δεν ισχύει

423,548

09-Feb-2016

14:42

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240,288

09-Feb-2016

14:43

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.51

23,704

09-Feb-2016

14:43

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326,808

09-Feb-2016

14:43

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97,432

09-Feb-2016

14:43

Mailbox_master

Mailbox.master

Δεν ισχύει

22,042

09-Feb-2016

14:42

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Δεν ισχύει

7,525

09-Feb-2016

14:41

Mngctpub.apx_14

Managectpublishing.aspx

Δεν ισχύει

5,453

09-Feb-2016

14:42

Samprop.apx

Managedproperty.aspx

Δεν ισχύει

36,542

09-Feb-2016

14:41

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Δεν ισχύει

11,346

09-Feb-2016

14:41

Mngimgrd.asx

Manageimagerenditions.aspx

Δεν ισχύει

9,741

09-Feb-2016

14:42

Schditem.asx_14

Manageitemscheduling.aspx

Δεν ισχύει

8,551

09-Feb-2016

14:42

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Δεν ισχύει

9,851

09-Feb-2016

14:43

Tmanagelinks.aspx

Managelinks.aspx

Δεν ισχύει

9,863

09-Feb-2016

14:43

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Δεν ισχύει

203,055

09-Feb-2016

14:43

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Δεν ισχύει

9,320

09-Feb-2016

14:43

Tmgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Δεν ισχύει

9,332

09-Feb-2016

14:43

Mctcntrl.acx

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Δεν ισχύει

6,068

09-Feb-2016

14:41

Manresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Δεν ισχύει

35,758

09-Feb-2016

14:41

Mngrb.apx

Manageresultblock.aspx

Δεν ισχύει

40,665

09-Feb-2016

14:41

Mngresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Δεν ισχύει

35,136

09-Feb-2016

14:41

Mrscntrl.acx

Manageresultsourcescontrol.ascx

Δεν ισχύει

10,807

09-Feb-2016

14:41

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Δεν ισχύει

22,825

09-Feb-2016

14:43

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Δεν ισχύει

6,389

09-Feb-2016

14:41

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Δεν ισχύει

14,133

09-Feb-2016

14:43

Tmanagesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Δεν ισχύει

14,145

09-Feb-2016

14:43

Managevideorenditions.aspx

Managevideorenditions.aspx

Δεν ισχύει

4,987

09-Feb-2016

14:40

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43,680

09-Feb-2016

14:43

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350,888

09-Feb-2016

14:43

Mchrule.apx_14

Matchingrule.aspx

Δεν ισχύει

18,743

09-Feb-2016

14:41

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2,858,648

09-Feb-2016

14:43

Mediaplayer.xap

Mediaplayer.xap

Δεν ισχύει

42,338

09-Feb-2016

14:42

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Δεν ισχύει

181,346

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorjseditormenupanejs

Menupane.js

Δεν ισχύει

9,205

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsmenusjs

Menus.js

Δεν ισχύει

25,023

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditormergecelldialogaspx

Mergecelldialog.aspx

Δεν ισχύει

4,471

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsmergecelldialogaspxjs

Mergecelldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

762

09-Feb-2016

14:42

Metadatacolsettings.apx_14

Metadatacolsettings.aspx

Δεν ισχύει

5,365

09-Feb-2016

14:42

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Δεν ισχύει

4,646

09-Feb-2016

14:40

Metadatanavkeyfilters.ascx_14

Metadatanavkeyfilters.ascx

Δεν ισχύει

4,516

09-Feb-2016

14:40

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Δεν ισχύει

2,685

09-Feb-2016

14:40

Metadatanavtree.ascx_14

Metadatanavtree.ascx

Δεν ισχύει

2,686

09-Feb-2016

14:40

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Δεν ισχύει

13,926

09-Feb-2016

14:40

Metanavpernode.aspx_14

Metanavpernode.aspx

Δεν ισχύει

14,134

09-Feb-2016

14:40

Metanavsettings.aspx_14

Metanavsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,595

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40,544

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20,576

09-Feb-2016

14:40

Busdatar.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342,640

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83,056

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14,944

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.constants.dll

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13,408

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dllmsil

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34,416

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88,672

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19,568

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246,456

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36,464

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12,384

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49,760

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30,304

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39,520

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35,424

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285,368

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exemsil

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65,648

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48,240

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41,568

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58,464

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4781.1000

280,768

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148,672

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327,864

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36,448

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4805.1000

65,280

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88,160

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716,480

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78,944

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4803.1000

70,400

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16,480

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100,448

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98,928

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118,368

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17,008

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109,248

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17,504

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78,016

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58,976

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54,384

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54,384

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62,048

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50,800

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29,808

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144,576

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36,464

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38,512

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47,712

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149,696

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82,528

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80,064

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.services.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141,936

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93,376

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27,744

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48,240

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38,000

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47,712

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41,568

09-Feb-2016

14:40

Sfulsman

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893,632

09-Feb-2016

14:40

Sfulsnat

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4763.1000

461,920

09-Feb-2016

14:40

Sfspdiag

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28,352

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30,320

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135,264

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33,888

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125,120

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132,288

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18,016

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1,158,256

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18,032

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4753.1000

4,189,376

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16,480

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116,848

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22,128

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4805.1000

38,144

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20,672

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4805.1000

172,288

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4771.1000

110,784

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39,616

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73,824

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256,096

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24,688

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116,848

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48,224

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281,272

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63,600

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140,400

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187,504

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72,288

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159,344

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.external.contentapi.dllmsil

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159,344

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25,712

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27,744

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71,360

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15,456

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44,144

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25,712

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150,640

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40,560

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13,408

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252,608

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52,848

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20,592

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15,968

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15,968

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129,120

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65,136

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67,696

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40,032

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168,544

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28,256

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24,688

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36,464

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28,256

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171,120

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93,888

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78,528

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18,032

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161,376

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106,688

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212,664

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159,928

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79,552

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15,472

09-Feb-2016

14:40

Searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49,344

09-Feb-2016

14:40

Searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79,552

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41,056

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42,592

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54,880

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21,600

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4799.1000

18,761,472

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100,960

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40,544

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109,168

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181,952

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57,968

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94,912

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190,064

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40,128

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4781.1000

234,176

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32,352

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48,320

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18,528

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42,608

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127,160

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22,624

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7,504,064

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dllmsil

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60,608

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198,752

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26,208

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13,408

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13,408

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26,720

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.contentalignmentflow.dll

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26,208

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17,504

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerlfow.dll

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57,528

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,448

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24,768

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15,032

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15,968

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20,064

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106,080

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15,968

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15,984

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.database.typemap.dll

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15,456

09-Feb-2016

14:40

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60,160

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.docparsing.dll

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29,280

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.docparsingsubflow.dll

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28,784

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.exchsearchproviderflow.dll

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,568

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.fsut.dll

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112,240

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31,480

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31,480

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16,096

09-Feb-2016

14:43

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,168

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,168

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80,600

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80,600

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39,624

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.langencid.dll

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12,400

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12,912

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40,544

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21,176

09-Feb-2016

14:41

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14,536

09-Feb-2016

14:43

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

09-Feb-2016

14:43

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

09-Feb-2016

14:43

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84,688

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

09-Feb-2016

14:43

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

09-Feb-2016

14:43

Lobitool.dll

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571,584

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.office.client.policy.phone

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19,600

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.client.policy.silverlight

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20,120

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4799.1000

506,632

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4799.1000

506,632

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4763.1000

157,808

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59,144

09-Feb-2016

14:40

Microsoft_office_htmltrans_launcher_util.dll

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24,176

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.ofc.dll

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34,984

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1,154,224

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1,154,224

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.policy.intl.dll

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92,864

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4787.1000

320,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft_office_securestoreservice.dll

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403,048

09-Feb-2016

14:41

Osrv.conversion.framework.dll

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194,240

09-Feb-2016

14:40

Osrv.conversion.storage.dll

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

09-Feb-2016

14:40

Osrv.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24,776

09-Feb-2016

14:40

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76,504

09-Feb-2016

14:40

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35,040

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

15.0.4789.1000

2,686,640

10-Feb-2016

13:36

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

15.0.4789.1000

2,686,640

10-Feb-2016

13:36

Osrvcmdf.xml

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Δεν ισχύει

12,664

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4789.1000

155,336

09-Feb-2016

14:40

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4789.1000

269,024

09-Feb-2016

14:40

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4805.1000

889,584

09-Feb-2016

14:40

Osrv_sandbox.dll

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4789.1000

177,872

09-Feb-2016

14:40

Osstlb.dll

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Δεν ισχύει

90,792

09-Feb-2016

14:41

Ossapp.dll

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227,424

09-Feb-2016

14:41

Clkprdct.dll

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4757.1000

200,800

09-Feb-2016

14:41

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4777.1000

1,559,744

09-Feb-2016

14:41

Searchom.dll

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4805.1000

15,537,408

09-Feb-2016

14:41

Srchetw.dll

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1,232,064

09-Feb-2016

14:41

Ossex.dll

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81,504

09-Feb-2016

14:41

Oss.intl.dll

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4777.1000

962,264

09-Feb-2016

14:41

Srchomnt.dll

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4783.1000

499,904

09-Feb-2016

14:41

Srchportability.dll

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4745.1000

16,064

09-Feb-2016

14:41

Oschps.dll

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4777.1000

299,712

09-Feb-2016

14:41

Srchquerypipeline.dll

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4777.1000

838,848

09-Feb-2016

14:41

Searchrs.dll

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4781.1000

41,664

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223,944

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4805.1000

3,186,440

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4805.1000

3,186,440

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4779.1000

788,192

09-Feb-2016

14:41

Upcmdfmt.xml

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Δεν ισχύει

14,812

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

15.0.4793.1000

65,768

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249,064

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140,920

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4765.1000

696,936

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131,272

09-Feb-2016

14:42

Clientx.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278,216

09-Feb-2016

14:41

Clientxr.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278,216

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2,551,000

10-Feb-2016

13:36

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193,728

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220,896

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4789.1000

177,872

09-Feb-2016

14:40

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145,104

09-Feb-2016

14:40

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145,104

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.workflow.pages.dll

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88,272

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53,848

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21,088

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15,984

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15,472

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peoplesearchflow.dll

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20,592

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14,944

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.productivitysearchflow.dll

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21,600

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19,552

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20,080

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12,896

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.recommendationsproperties.dll

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12,384

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.remotesharepointflow.dll

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18,016

09-Feb-2016

14:40

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80,600

09-Feb-2016

14:43

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15,640

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51,968

09-Feb-2016

14:43

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18,032

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20,064

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18,544

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26,840

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26,840

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26,336

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26,864

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61,600

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61,608

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17,600

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66,752

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66,752

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4745.1000

65,240

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71,320

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71,336

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144,600

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144,616

09-Feb-2016

14:40

Sharepointcmisbindings_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4793.1000

154,304

09-Feb-2016

14:42

Sharepointcmiscore_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4763.1000

225,472

09-Feb-2016

14:42

Portal.dll

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4805.1000

6,071,016

09-Feb-2016

14:41

Portal.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4805.1000

6,071,016

09-Feb-2016

14:41

Spsintl.dll

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1,250,528

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66,728

09-Feb-2016

14:42

Upgrade.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196,296

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4791.1000

4,854,464

09-Feb-2016

14:41

Sharepointpub.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4791.1000

4,854,464

09-Feb-2016

14:41

Sharepointpub_gac.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4791.1000

4,854,464

09-Feb-2016

14:41

Spxintl.dll

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19,592

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34,536

09-Feb-2016

14:42

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445,120

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445,120

09-Feb-2016

14:42

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34,984

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.spx.webhosting.ribbon.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34,984

09-Feb-2016

14:42

Gac_microsoft.sharepoint.spx.websitecore

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125,672

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125,672

09-Feb-2016

14:42

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4799.1000

1,350,384

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4799.1000

1,350,384

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4799.1000

1,350,384

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22,624

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24,630,368

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19,040

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19,056

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

09-Feb-2016

14:41

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23,648

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsmicrosoftajaxjs

Microsoftajax.js

Δεν ισχύει

99,358

09-Feb-2016

14:42

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23,712

09-Feb-2016

14:43

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830,112

09-Feb-2016

14:43

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2,902,680

09-Feb-2016

14:43

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375,448

09-Feb-2016

14:43

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39,576

09-Feb-2016

14:43

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39,576

09-Feb-2016

14:43

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300,184

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8,016

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86,872

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

09-Feb-2016

14:43

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583,832

09-Feb-2016

14:43

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495,768

09-Feb-2016

14:43

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473,752

09-Feb-2016

14:43

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84,632

09-Feb-2016

14:43

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529,560

09-Feb-2016

14:43

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428,184

09-Feb-2016

14:43

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22,864

09-Feb-2016

14:43

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3,052,696

09-Feb-2016

14:43

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165,016

09-Feb-2016

14:43

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39,584

09-Feb-2016

14:43

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954,008

09-Feb-2016

14:43

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199,328

09-Feb-2016

14:43

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231,064

09-Feb-2016

14:43

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150,680

09-Feb-2016

14:43

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

2,344

09-Feb-2016

14:40

Modwrkflip.aspx_14

Modwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

2,335

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditormorecolorsdialogaspx

Morecolorsdialog.aspx

Δεν ισχύει

6,416

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsmorecolorsdialogaspxjs

Morecolorsdialog.aspx.js

Δεν ισχύει

1,431

09-Feb-2016

14:42

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950,336

09-Feb-2016

14:40

Msdym7.dll_osssearch2

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950,336

09-Feb-2016

14:40

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428,032

09-Feb-2016

14:40

Msdym7.lex_osssearch2

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428,032

09-Feb-2016

14:40

Msgfilt.dll.x64

Msgfilt.dll

15.0.4454.1000

40,040

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Δεν ισχύει

933,579

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112,326,848

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4805.1000

25,776,896

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

09-Feb-2016

14:40

Msscpi.dll

Msscpi.dll

15.0.4797.1000

573,184

09-Feb-2016

14:41

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

15.0.4797.1000

764,160

09-Feb-2016

14:41

Mssearch.exe

Mssearch.exe

15.0.4763.1000

525,000

09-Feb-2016

14:41

Msslad.dll

Msslad.dll

15.0.4763.1000

436,832

09-Feb-2016

14:41

Msspell.dll

Msspell7.dll

15.0.4763.1000

918,120

09-Feb-2016

14:40

Mssph.dll

Mssph.dll

15.0.4797.1000

1,375,480

09-Feb-2016

14:41

Mssrch.dll

Mssrch.dll

15.0.4797.1000

3,407,104

09-Feb-2016

14:41

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109,232

09-Feb-2016

14:41

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

09-Feb-2016

04:01

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

09-Feb-2016

04:01

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

15.0.4763.1000

397,944

09-Feb-2016

14:40

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

09-Feb-2016

14:40

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

09-Feb-2016

14:40

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

15.0.4763.1000

1,067,744

09-Feb-2016

14:40

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

09-Feb-2016

14:40

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166,560

09-Feb-2016

14:43

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101,016

09-Feb-2016

14:43

Mydocs.debug.js

Mydocs.debug.js

Δεν ισχύει

47,308

09-Feb-2016

14:41

Mydocs.js

Mydocs.js

Δεν ισχύει

22,757

09-Feb-2016

14:41

Mydocvwp.xml

Mydocviewpage.aspx

Δεν ισχύει

6,060

09-Feb-2016

14:43

Mylinks.debug.js

Mylinks.debug.js

Δεν ισχύει

4,508

09-Feb-2016

14:41

Mylinks.js

Mylinks.js

Δεν ισχύει

1,603

09-Feb-2016

14:41

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Δεν ισχύει

22,012

09-Feb-2016

14:43

Psite_mysite.master

Mysite.master

Δεν ισχύει

22,012

09-Feb-2016

14:43

Msms_mysite.master

Mysite15.master

Δεν ισχύει

33,590

09-Feb-2016

14:43

Msun_mysite.master

Mysite15.master

Δεν ισχύει

33,590

09-Feb-2016

14:43

Mysiterecommendationsdebug.js

Mysiterecommendations.debug.js

Δεν ισχύει

51,228

09-Feb-2016

14:41

Mysiterecommendations.js

Mysiterecommendations.js

Δεν ισχύει

26,559

09-Feb-2016

14:41

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Δεν ισχύει

5,386

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditornavigationaspx

Navigation.aspx

Δεν ισχύει

11,800

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsnavigationaspxjs

Navigation.aspx.js

Δεν ισχύει

8,381

09-Feb-2016

14:42

Navresizer.js

Navresizer.js

Δεν ισχύει

16,766

09-Feb-2016

14:40

Newdocset.aspx_14

Newdocset.aspx

Δεν ισχύει

3,250

09-Feb-2016

14:40

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,276

09-Feb-2016

14:40

Newform.asx_xlatelist_14

Newform.aspx

Δεν ισχύει

14,048

09-Feb-2016

14:40

Scltabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,316

09-Feb-2016

14:41

Sctabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,316

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3siteslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,316

09-Feb-2016

14:41

Sitesv3tabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,316

09-Feb-2016

14:41

Newimgrd.asx

Newimagerenditionsettings.aspx

Δεν ισχύει

10,613

09-Feb-2016

14:42

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,330

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditornewtabledialogaspx

Newtabledialog.aspx

Δεν ισχύει

9,310

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsnewtabledialogaspxjs

Newtabledialog.aspx.js

Δεν ισχύει

10,023

09-Feb-2016

14:42

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Δεν ισχύει

63,960

09-Feb-2016

14:40

Newmultilang.aspx_14

Newtranslationmanagement.aspx

Δεν ισχύει

63,501

09-Feb-2016

14:40

Nightandday.mst

Nightandday.master

Δεν ισχύει

23,551

09-Feb-2016

14:42

Nl7data0011.dll_osssearch

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7,868,056

09-Feb-2016

14:40

Nl7data001e.dll_osssearch

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1,048,224

09-Feb-2016

14:40

Nl7data0404.dll_osssearch

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2,571,944

09-Feb-2016

14:40

Nl7data0804.dll_osssearch

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3,680,424

09-Feb-2016

14:40

Nl7models0007.dll_osssearch

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6,443,768

09-Feb-2016

14:40

Nl7models0009.dll_osssearch

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5,560,568

09-Feb-2016

14:40

Nl7models000a.dll_osssearch

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6,150,392

09-Feb-2016

14:40

Nl7models000c.dll_osssearch

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5,657,328

09-Feb-2016

14:40

Nlhtml.dll_0002.x64

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187,568

09-Feb-2016

14:40

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,391

09-Feb-2016

14:42

Noderunner.exe

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42,112

09-Feb-2016

14:40

Noderunner.exe.config

Noderunner.exe.config

Δεν ισχύει

4,547

09-Feb-2016

14:41

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121,520

09-Feb-2016

14:43

Noteswebservice.dll.oss.x86

Noteswebservice.dll

15.0.4763.1000

994,912

09-Feb-2016

14:41

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.51

55,952

09-Feb-2016

14:43

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3,831,472

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4805.1000

21,667,560

09-Feb-2016

14:40

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12,968

09-Feb-2016

14:43

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Δεν ισχύει

386,449

09-Feb-2016

14:43

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

77,710

09-Feb-2016

14:43

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207,520

09-Feb-2016

14:43

Odffilt.dll.x64

Odffilt.dll

15.0.4805.1000

974,632

09-Feb-2016

14:40

Offfilt.dll_0002.x64

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326,224

09-Feb-2016

14:40

Offfiltx.dll.x64

Offfiltx.dll

15.0.4805.1000

1,189,664

09-Feb-2016

14:40

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5,241,000

09-Feb-2016

14:40

Office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5,241,000

09-Feb-2016

14:40

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Δεν ισχύει

17,843

09-Feb-2016

14:40

Offxml.dll

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184,496

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsoldialogjs

Oldialog.js

Δεν ισχύει

41,426

09-Feb-2016

14:42

Onifiltr.dll.x64

Onifilter.dll

15.0.4805.1000

2,170,088

09-Feb-2016

14:40

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.51

76,448

09-Feb-2016

14:43

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278,712

09-Feb-2016

14:40

Osrv.rsx

Osrv.resx

Δεν ισχύει

8,765

09-Feb-2016

14:40

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Δεν ισχύει

33,946

09-Feb-2016

14:40

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Δεν ισχύει

2,819

09-Feb-2016

14:41

Oss.searchresults_aspx_14

Osssearchresults.aspx

Δεν ισχύει

9,846

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjspagemodeljs

Page_model.js

Δεν ισχύει

51,127

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorpagebgimagedialogaspx

Pagebgimagedialog.aspx

Δεν ισχύει

7,887

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjspagebgimagedialogaspxjs

Pagebgimagedialog.aspx.js

Δεν ισχύει

2,181

09-Feb-2016

14:42

Pgfromdc.asx

Pagefromdoclayout.aspx

Δεν ισχύει

3,592

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorpagepropertiesaspx

Pageproperties.aspx

Δεν ισχύει

18,953

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjspagepropertiesaspxjs

Pageproperties.aspx.js

Δεν ισχύει

4,410

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorpagetemplatepropertiesaspx

Pagetemplateproperties.aspx

Δεν ισχύει

11,634

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjspagetemplatepropertiesjs

Pagetemplateproperties.aspx.js

Δεν ισχύει

2,022

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjspagingcontroljs

Pagingcontrol.js

Δεν ισχύει

7,720

09-Feb-2016

14:42

Parserserver.exe

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26,720

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorpaypalcontroldialogaspx

Paypalcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

5,942

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjspaypalcontroldialogaspxjs

Paypalcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

7,616

09-Feb-2016

14:42

Pplsearchres.aspx

Peoplesearchresults.aspx

Δεν ισχύει

3,945

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjsphotouploadjs

Photoupload.js

Δεν ισχύει

2,573

09-Feb-2016

14:42

Axl14plc.config

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Δεν ισχύει

584

09-Feb-2016

14:42

Axl14plc.dll

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12,440

09-Feb-2016

14:42

Spxapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Δεν ισχύει

611

09-Feb-2016

14:42

Spxapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.496

09-Feb-2016

14:42

Spx14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Δεν ισχύει

594

09-Feb-2016

14:42

Spx14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12,480

09-Feb-2016

14:42

Spxintl14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Δεν ισχύει

599

09-Feb-2016

14:42

Spxintl14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

09-Feb-2016

14:42

Spxjsinc14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Δεν ισχύει

604

09-Feb-2016

14:42

Spxjsinc14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12,480

09-Feb-2016

14:42

Spxwebapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Δεν ισχύει

619

09-Feb-2016

14:42

Spxwebapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13,040

09-Feb-2016

14:42

Spxwebribbon14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Δεν ισχύει

609

09-Feb-2016

14:42

Spxwebribbon14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12,488

09-Feb-2016

14:42

Spxwebcore14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Δεν ισχύει

606

09-Feb-2016

14:42

Spxwebcore14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12,480

09-Feb-2016

14:42

Policy.aspx_14

Policy.aspx

Δεν ισχύει

9,048

09-Feb-2016

14:40

Policyconfig.aspx_14

Policyconfig.aspx

Δεν ισχύει

10,146

09-Feb-2016

14:40

Policcts.aspx

Policycts.aspx

Δεν ισχύει

11,655

09-Feb-2016

14:40

Policcts.aspx_14

Policycts.aspx

Δεν ισχύει

12,028

09-Feb-2016

14:40

Policylist.aspx

Policylist.aspx

Δεν ισχύει

6,342

09-Feb-2016

14:40

Policylist.aspx_14

Policylist.aspx

Δεν ισχύει

6,222

09-Feb-2016

14:40

Portal.debug.js

Portal.debug.js

Δεν ισχύει

57,762

09-Feb-2016

14:41

Portal.js

Portal.js

Δεν ισχύει

33,151

09-Feb-2016

14:41

Portal.js_14

Portal.js

Δεν ισχύει

23,152

09-Feb-2016

14:41

Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Portaluiconfigurations.sql

Δεν ισχύει

24,857

09-Feb-2016

14:43

Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Preview.dll

4.0.2450.51

318,104

09-Feb-2016

14:43

Previews_asx

Previewwithstatus.aspx

Δεν ισχύει

10,057

09-Feb-2016

14:42

Prm0003.bin_osssearch

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15,891,968

09-Feb-2016

14:40

Prm0006.bin_osssearch

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17,183,744

09-Feb-2016

14:40

Prm0007.bin_osssearch

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21,399,552

09-Feb-2016

14:40

Prm0008.bin_osssearch

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15,619,584

09-Feb-2016

14:40

Prm0009.bin_osssearch

Prm0009.bin

15.0.4751.1000

11,607,040

09-Feb-2016

14:40

Prm000a.bin_osssearch

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13,682,176

09-Feb-2016

14:40

Prm000c.bin_osssearch

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12,487,680

09-Feb-2016

14:40

Prm0010.bin_osssearch

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18,194,432

09-Feb-2016

14:40

Prm0013.bin_osssearch

Prm0013.bin

15.0.4733.1000

17,781,248

09-Feb-2016

14:40

Prm0015.bin_osssearch

Prm0015.bin

15.0.4737.1000

23,728,128

09-Feb-2016

14:40

Prm0019.bin_osssearch

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24,393,216

09-Feb-2016

14:40

Prm0025.bin_osssearch

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11,377,664

09-Feb-2016

14:40

Prm0416.bin_osssearch

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13,831,168

09-Feb-2016

14:40

Probrows.rsx

Profilebrowserscriptres.resx

Δεν ισχύει

49,846

09-Feb-2016

14:43

Profilesrp.sql

Profilesrp.sql

Δεν ισχύει

1,184,179

09-Feb-2016

14:43

Profilup.sql

Profilup.sql

Δεν ισχύει

838,518

09-Feb-2016

14:43

Profmngr.aspx

Profmngr.aspx

Δεν ισχύει

3,383

09-Feb-2016

14:43

Tprofmngr.aspx

Profmngr.aspx

Δεν ισχύει

3,395

09-Feb-2016

14:43

Projpg.apx

Projectpage.aspx

Δεν ισχύει

6,218

09-Feb-2016

14:42

Projectpolicies.aspx

Projectpolicies.aspx

Δεν ισχύει

7,053

09-Feb-2016

14:40

Projectsummary_webpart

Projectsummary.webpart

Δεν ισχύει

783

09-Feb-2016

14:42

Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416,424

09-Feb-2016

14:43

Pubfilt.dll.x64

Pubfilt.dll

15.0.4454.1000

37,976

09-Feb-2016

14:40

Pubsitet.asc

Publicsitetemplates.ascx

Δεν ισχύει

1,711

09-Feb-2016

14:42

Oss.querybuilder_aspx

Querybuilder.aspx

Δεν ισχύει

68,668

09-Feb-2016

14:41

Interactionenginenode

Queryprocessingcomponent

Δεν ισχύει

5,216

09-Feb-2016

14:41

Qraddus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Δεν ισχύει

12,756

09-Feb-2016

14:41

Qradus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Δεν ισχύει

13,373

09-Feb-2016

14:41

Qrulaus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Δεν ισχύει

12,751

09-Feb-2016

14:41

Qckshr.asx

Quickshare.aspx

Δεν ισχύει

10,674

09-Feb-2016

14:42

Ratings.js_14

Ratings.js

Δεν ισχύει

18,397

09-Feb-2016

14:42

Rcconsole.aspx_rcconfig

Rcconsole.aspx

Δεν ισχύει

8,008

09-Feb-2016

14:40

Recordsribbon.ascx

Recordsribbon.ascx

Δεν ισχύει

366

09-Feb-2016

14:40

Recordsribbon.ascx_14

Recordsribbon.ascx

Δεν ισχύει

366

09-Feb-2016

14:40

Oss.refinerconfig_aspx

Refinementconfigurationdialog.aspx

Δεν ισχύει

34,128

09-Feb-2016

14:41

Releasehold.aspx_14

Releasehold.aspx

Δεν ισχύει

3,701

09-Feb-2016

14:40

Repair.aspx_ldoclib

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,259

09-Feb-2016

14:41

Repair.aspx_pubfeap

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,259

09-Feb-2016

14:41

Repair.aspx_pubresfeat

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,259

09-Feb-2016

14:41

Repair.asx

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,473

09-Feb-2016

14:42

Repairaspx

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,508

09-Feb-2016

14:42

Reportcenterdoclibrepair_aspx

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,259

09-Feb-2016

14:41

Reportcenterlayout.aspx

Reportcenterlayout.aspx

Δεν ισχύει

6,158

09-Feb-2016

14:42

Reporting.aspx

Reporting.aspx

Δεν ισχύει

9,015

09-Feb-2016

14:40

Reporting.aspx_14

Reporting.aspx

Δεν ισχύει

8,943

09-Feb-2016

14:40

Reportsanddataresults_aspx

Reportsanddataresults.aspx

Δεν ισχύει

3,945

09-Feb-2016

14:41

Resetpublicsitedialogaspx

Resetpublicsitedialog.aspx

Δεν ισχύει

3,092

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsresourcejs

Resource.js

Δεν ισχύει

3,723

09-Feb-2016

14:42

Retentionsettings.ascx

Retentionsettings.ascx

Δεν ισχύει

10,993

09-Feb-2016

14:40

Retentionsettings.ascx_14

Retentionsettings.ascx

Δεν ισχύει

10,858

09-Feb-2016

14:40

Retentionstagesettings.aspx

Retentionstagesettings.aspx

Δεν ισχύει

25,832

09-Feb-2016

14:40

Retentionstagesettings.aspx_14

Retentionstagesettings.aspx

Δεν ισχύει

25,676

09-Feb-2016

14:40

Ribbon.asx

Ribbon.ascx

Δεν ισχύει

12,858

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorcontrolsribbonmainmenuascx

Ribbonmainmenu.ascx

Δεν ισχύει

5,357

09-Feb-2016

14:42

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4797.1000

2,236,624

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorcontrolsrichtextareaascx

Richtextarea.ascx

Δεν ισχύει

2,784

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsrichtextareajs

Richtextarea.js

Δεν ισχύει

10,717

09-Feb-2016

14:42

Rollup.apx

Rolluppage.aspx

Δεν ισχύει

5,039

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorrootmasterdesigntimeaspx

Rootmasterdesigntime.aspx

Δεν ισχύει

3,720

09-Feb-2016

14:42

Routermessage.aspx_14

Routermessage.aspx

Δεν ισχύει

6,271

09-Feb-2016

14:40

Rpthist.aspx

Rpthist.aspx

Δεν ισχύει

3,193

09-Feb-2016

14:42

Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47,768

09-Feb-2016

14:43

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

09-Feb-2016

14:40

Scope.apx_14

Scope.aspx

Δεν ισχύει

11,760

09-Feb-2016

14:41

Scpdspgp.apx_14

Scopedisplaygroup.aspx

Δεν ισχύει

11,044

09-Feb-2016

14:41

Scriptforwebtaggingui.js

Scriptforwebtaggingui.js

Δεν ισχύει

131,080

09-Feb-2016

14:42

Scriptresources.rsx

Scriptresources.resx

Δεν ισχύει

18,204

09-Feb-2016

14:42

Scsummpg.aspx

Scsummpg.aspx

Δεν ισχύει

2,751

09-Feb-2016

14:42

Oss.analyrecdbg_js

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Δεν ισχύει

16,290

09-Feb-2016

14:41

Oss.analyrec_js

Search.analyticsrecommendation.js

Δεν ισχύει

8,563

09-Feb-2016

14:41

Srchccd.js

Search.clientcontrols.debug.js

Δεν ισχύει

356,961

09-Feb-2016

14:41

Srchcc.js

Search.clientcontrols.js

Δεν ισχύει

193,054

09-Feb-2016

14:41

Srchcfgd.js

Search.configuration.debug.js

Δεν ισχύει

216,814

09-Feb-2016

14:41

Srchcfg.js

Search.configuration.js

Δεν ισχύει

153,783

09-Feb-2016

14:41

Oss.facnavtabdbg_js

Search.facetednavigationtab.debug.js

Δεν ισχύει

46,812

09-Feb-2016

14:41

Search.js_14

Search.js

Δεν ισχύει

36,220

09-Feb-2016

14:41

Oss.refconfigdbg_js

Search.refinementconfiguration.debug.js

Δεν ισχύει

15,442

09-Feb-2016

14:41

Oss.refconfigdlgdbg_js

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Δεν ισχύει

119,748

09-Feb-2016

14:41

Oss.taxrefgdbg_js

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Δεν ισχύει

8,604

09-Feb-2016

14:41

Srchaath.aspx_14

Searchandaddtohold.aspx

Δεν ισχύει

18,775

09-Feb-2016

14:40

Searchres.aspx

Searchresults.aspx

Δεν ισχύει

3,945

09-Feb-2016

14:41

Srchuicd.js

Searchui.debug.js

Δεν ισχύει

115,424

09-Feb-2016

14:41

Srchuicc.js

Searchui.js

Δεν ισχύει

50,546

09-Feb-2016

14:41

Sssdb.sql

Securestoredb.sql

Δεν ισχύει

175,452

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorwsservicesashx

Services.ashx

Δεν ισχύει

106

09-Feb-2016

14:42

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4805.1000

1,081,080

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsilverlightjs

Silverlight.js

Δεν ισχύει

7.680

09-Feb-2016

14:42

Onesiteweblayoutxap_silverlightslideshowcontrol.xap

Silverlightslideshowcontrol.xap

Δεν ισχύει

198,184

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjseditorsilverlightsupportjs

Silverlightsupport.js

Δεν ισχύει

15,210

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorsitedesigntoolbarascx

Sitedesigntoolbar.ascx

Δεν ισχύει

8,389

09-Feb-2016

14:42

Sitedirsettings.aspx_14

Sitedirectorysettings.aspx

Δεν ισχύει

9,658

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorsiteinformationcontroldialogaspx

Siteinformationcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

5,312

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjssiteinformationcontroldialogaspxjs

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

3,934

09-Feb-2016

14:42

Sm.asx

Sitemanager.aspx

Δεν ισχύει

33,310

09-Feb-2016

14:42

Snavset.asx

Sitenavigationsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,649

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorsizedialogaspx

Sizedialog.aspx

Δεν ισχύει

5,622

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjssizedialogaspxjs

Sizedialog.aspx.js

Δεν ισχύει

2,817

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorslideshowcontroldialog2aspx

Slideshowcontroldialog2.aspx

Δεν ισχύει

13,900

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsslideshowcontroldialog2aspxjs

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Δεν ισχύει

36,449

09-Feb-2016

14:42

Socdata.js

Socialdata.js

Δεν ισχύει

12,040

09-Feb-2016

14:43

Socialsrp.sql

Socialsrp.sql

Δεν ισχύει

227,968

09-Feb-2016

14:43

Socialup.sql

Socialup.sql

Δεν ισχύει

200,960

09-Feb-2016

14:43

Sp.documentmanagement.debug.js

Sp.documentmanagement.debug.js

Δεν ισχύει

23,319

09-Feb-2016

14:40

Sp.documentmanagement.js

Sp.documentmanagement.js

Δεν ισχύει

13,980

09-Feb-2016

14:40

Sp.policy.debug.js

Sp.policy.debug.js

Δεν ισχύει

13,335

09-Feb-2016

14:40

Sp.publishing.debug.js

Sp.publishing.debug.js

Δεν ισχύει

113,882

09-Feb-2016

14:42

Sp.publishing.resources.rsx

Sp.publishing.resources.resx

Δεν ισχύει

42,845

09-Feb-2016

14:42

Sp.search.apps.debug.js

Sp.search.apps.debug.js

Δεν ισχύει

7,600

09-Feb-2016

14:41

Sp.search.apps.js

Sp.search.apps.js

Δεν ισχύει

7,600

09-Feb-2016

14:41

Sp.search.debug.js

Sp.search.debug.js

Δεν ισχύει

121,951

09-Feb-2016

14:41

Sp.search.js

Sp.search.js

Δεν ισχύει

69,972

09-Feb-2016

14:41

Spui_cold.js

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Δεν ισχύει

11,303

09-Feb-2016

14:41

Communityfeed.js

Sp.ui.communityfeed.js

Δεν ισχύει

9,524

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Δεν ισχύει

2,769

09-Feb-2016

14:43

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Δεν ισχύει

6,304

09-Feb-2016

14:43

Spui_listsearchbox_debug.js

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Δεν ισχύει

37,359

09-Feb-2016

14:41

Spui_listsearchbox.js

Sp.ui.listsearchbox.js

Δεν ισχύει

19,048

09-Feb-2016

14:41

Spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Δεν ισχύει

5,923

09-Feb-2016

14:41

Spui_listsearchboxbootstrap.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Δεν ισχύει

2,330

09-Feb-2016

14:41

Microfeeddebug.js

Sp.ui.microfeed.debug.js

Δεν ισχύει

372,931

09-Feb-2016

14:43

Microfeed.js

Sp.ui.microfeed.js

Δεν ισχύει

217,941

09-Feb-2016

14:43

Mysitecommondebug.js

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Δεν ισχύει

84,299

09-Feb-2016

14:41

Mysitecommon.js

Sp.ui.mysitecommon.js

Δεν ισχύει

46,127

09-Feb-2016

14:41

Mysitenavigationdebug.js

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Δεν ισχύει

5,366

09-Feb-2016

14:41

Mysitenavigation.js

Sp.ui.mysitenavigation.js

Δεν ισχύει

3,386

09-Feb-2016

14:41

Mysiterecommendationsuidebug.js

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Δεν ισχύει

12,426

09-Feb-2016

14:41

Peopledebug.js

Sp.ui.people.debug.js

Δεν ισχύει

86,466

09-Feb-2016

14:41

Peopledebug.js1

Sp.ui.people.debug.js

Δεν ισχύει

86,466

09-Feb-2016

14:41

People.js

Sp.ui.people.js

Δεν ισχύει

59,540

09-Feb-2016

14:41

People.js1

Sp.ui.people.js

Δεν ισχύει

59,540

09-Feb-2016

14:41

Spui_psd.js

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Δεν ισχύει

23,198

09-Feb-2016

14:41

Spui_ps.js

Sp.ui.promotedsites.js

Δεν ισχύει

14,099

09-Feb-2016

14:41

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Δεν ισχύει

135,451

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.pub.ribbon.js

Sp.ui.pub.ribbon.js

Δεν ισχύει

80,057

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.reputation.debug.js

Sp.ui.reputation.debug.js

Δεν ισχύει

40,089

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.reputation.js

Sp.ui.reputation.js

Δεν ισχύει

24,873

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.rte.publishing.debug.js_14

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Δεν ισχύει

63,694

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.rte.publishing.js_14

Sp.ui.rte.publishing.js

Δεν ισχύει

44,063

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Δεν ισχύει

66,719

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.spellcheck.js

Sp.ui.spellcheck.js

Δεν ισχύει

36,411

09-Feb-2016

14:42

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Δεν ισχύει

9,236

09-Feb-2016

14:41

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Δεν ισχύει

7,644

09-Feb-2016

14:41

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Δεν ισχύει

140,997

09-Feb-2016

14:40

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Δεν ισχύει

140,991

09-Feb-2016

14:40

Sp_wmd.js

Sp.workmanagement.debug.js

Δεν ισχύει

191,029

09-Feb-2016

14:42

Oss.search.powershell.types.xml

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Δεν ισχύει

13,016

09-Feb-2016

14:41

Sps.rsx

Sps.resx

Δεν ισχύει

100,345

09-Feb-2016

14:41

Sps_themedforegroundimages.css

Sps_themedforegroundimages.css

Δεν ισχύει

13,003

09-Feb-2016

14:42

Spsapishim.debug.js

Spsapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

3,358

09-Feb-2016

14:41

Spscrntl.rsx

Spscore.resx

Δεν ισχύει

145,726

09-Feb-2016

14:41

Spssharedapi.debug.js

Spssharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

3,547

09-Feb-2016

14:41

Exprsite.js

Spx.expresssite.js

Δεν ισχύει

19,822

09-Feb-2016

14:42

Importd.js

Spx.importitems.debug.js

Δεν ισχύει

50,532

09-Feb-2016

14:42

Import.js

Spx.importitems.js

Δεν ισχύει

40,650

09-Feb-2016

14:42

Spx.quickshare.debug.js

Spx.quickshare.debug.js

Δεν ισχύει

31,998

09-Feb-2016

14:42

Spx.quickshare.js

Spx.quickshare.js

Δεν ισχύει

28,220

09-Feb-2016

14:42

Spx.rsx

Spx.resx

Δεν ισχύει

25,630

09-Feb-2016

14:42

Spxcfg.rsx

Spx.resx

Δεν ισχύει

25,630

09-Feb-2016

14:42

Addgaljs.asp

Spx.ui.addgallery.js

Δεν ισχύει

2,825

09-Feb-2016

14:42

Cwud.js

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Δεν ισχύει

43,570

09-Feb-2016

14:42

Cwu.js

Spx.ui.commonwebparts.js

Δεν ισχύει

34,683

09-Feb-2016

14:42

Spxclient.resx

Spxclient.resx

Δεν ισχύει

7,607

09-Feb-2016

14:42

Srchresources.rsx

Srch.resources.resx

Δεν ισχύει

80,758

09-Feb-2016

14:41

Sspadmin.mas

Sspadmin.master

Δεν ισχύει

22,150

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorstocklistcontroldialogaspx

Stocklistcontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

7,660

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsstocklistcontroldialogaspxjs

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

9,887

09-Feb-2016

14:42

Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

118,557

09-Feb-2016

14:43

Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35,480

09-Feb-2016

14:43

Svrsetup.dll

Svrsetup.dll

15.0.4805.1000

10,391,760

09-Feb-2016

14:40

Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_synchronizationrules.sql

Δεν ισχύει

2,578

09-Feb-2016

14:43

Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233,120

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorimagesstylest11jpg

T11.jpg

Δεν ισχύει

1,354

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest11tab1jpg

T11_1.jpg

Δεν ισχύει

464

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest11tab2jpg

T11_2.jpg

Δεν ισχύει

486

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest11tab3jpg

T11_3.jpg

Δεν ισχύει

731

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest12jpg

T12.jpg

Δεν ισχύει

3,608

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest12tab1jpg

T12_1.jpg

Δεν ισχύει

454

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest12tab2jpg

T12_2.jpg

Δεν ισχύει

410

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest12tab3jpg

T12_3.jpg

Δεν ισχύει

440

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13jpg

T13.jpg

Δεν ισχύει

377

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab1jpg

T13_1.jpg

Δεν ισχύει

377

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab2jpg

T13_2.jpg

Δεν ισχύει

412

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab3jpg

T13_3.jpg

Δεν ισχύει

414

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab4jpg

T13_4.jpg

Δεν ισχύει

416

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab5jpg

T13_5.jpg

Δεν ισχύει

403

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest13tab6jpg

T13_6.jpg

Δεν ισχύει

453

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14jpg

T14.jpg

Δεν ισχύει

1,896

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14tab1jpg

T14_1.jpg

Δεν ισχύει

442

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14tab2jpg

T14_2.jpg

Δεν ισχύει

2,038

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14tab3jpg

T14_3.jpg

Δεν ισχύει

295

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14tab4jpg

T14_4.jpg

Δεν ισχύει

1,022

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest14tab5jpg

T14_5.jpg

Δεν ισχύει

703

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25jpg

T25.jpg

Δεν ισχύει

19,470

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab1jpg

T25_1.jpg

Δεν ισχύει

301

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab2jpg

T25_2.jpg

Δεν ισχύει

314

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab3jpg

T25_3.jpg

Δεν ισχύει

301

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab4jpg

T25_4.jpg

Δεν ισχύει

502

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab5jpg

T25_5.jpg

Δεν ισχύει

301

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest25tab6jpg

T25_6.jpg

Δεν ισχύει

315

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest26jpg

T26.jpg

Δεν ισχύει

2,185

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest26tab1jpg

T26_1.jpg

Δεν ισχύει

683

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27jpg

T27.jpg

Δεν ισχύει

472

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27tab1jpg

T27_1.jpg

Δεν ισχύει

587

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27tab2jpg

T27_2.jpg

Δεν ισχύει

430

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27tab3jpg

T27_3.jpg

Δεν ισχύει

443

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27tab4jpg

T27_4.jpg

Δεν ισχύει

267

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest27tab5jpg

T27_5.jpg

Δεν ισχύει

3,124

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest28jpg

T28.jpg

Δεν ισχύει

2,483

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest28tab1jpg

T28_1.jpg

Δεν ισχύει

830

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest28tab2jpg

T28_2.jpg

Δεν ισχύει

865

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest28tab3jpg

T28_3.jpg

Δεν ισχύει

1,093

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29jpg

T29.jpg

Δεν ισχύει

4,125

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab1jpg

T29_1.jpg

Δεν ισχύει

473

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab2jpg

T29_2.jpg

Δεν ισχύει

474

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab3jpg

T29_3.jpg

Δεν ισχύει

510

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab4jpg

T29_4.jpg

Δεν ισχύει

196

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab5jpg

T29_5.jpg

Δεν ισχύει

216

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab6jpg

T29_6.jpg

Δεν ισχύει

445

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab7jpg

T29_7.jpg

Δεν ισχύει

491

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest29tab8jpg

T29_8.jpg

Δεν ισχύει

550

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30jpg

T30.jpg

Δεν ισχύει

3,715

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab1jpg

T30_1.jpg

Δεν ισχύει

541

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab2jpg

T30_2.jpg

Δεν ισχύει

708

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab3jpg

T30_3.jpg

Δεν ισχύει

528

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab4jpg

T30_4.jpg

Δεν ισχύει

194

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab5jpg

T30_5.jpg

Δεν ισχύει

209

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab6jpg

T30_6.jpg

Δεν ισχύει

226

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab7jpg

T30_7.jpg

Δεν ισχύει

480

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab8jpg

T30_8.jpg

Δεν ισχύει

522

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest30tab9jpg

T30_9.jpg

Δεν ισχύει

1.210

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31jpg

T31.jpg

Δεν ισχύει

3,257

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab1jpg

T31_1.jpg

Δεν ισχύει

433

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab2jpg

T31_2.jpg

Δεν ισχύει

481

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab3jpg

T31_3.jpg

Δεν ισχύει

567

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab4jpg

T31_4.jpg

Δεν ισχύει

431

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab5jpg

T31_5.jpg

Δεν ισχύει

187

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab6jpg

T31_6.jpg

Δεν ισχύει

193

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab7jpg

T31_7.jpg

Δεν ισχύει

589

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest31tab8jpg

T31_8.jpg

Δεν ισχύει

832

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32jpg

T32.jpg

Δεν ισχύει

2,314

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab1jpg

T32_1.jpg

Δεν ισχύει

478

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab2jpg

T32_2.jpg

Δεν ισχύει

490

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab3jpg

T32_3.jpg

Δεν ισχύει

440

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab4jpg

T32_4.jpg

Δεν ισχύει

446

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab5jpg

T32_5.jpg

Δεν ισχύει

591

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab6jpg

T32_6.jpg

Δεν ισχύει

685

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab7jpg

T32_7.jpg

Δεν ισχύει

1,286

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest32tab8jpg

T32_8.jpg

Δεν ισχύει

1,851

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33jpg

T33.jpg

Δεν ισχύει

1,344

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab1jpg

T33_1.jpg

Δεν ισχύει

1,115

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab2jpg

T33_2.jpg

Δεν ισχύει

2,292

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab3jpg

T33_3.jpg

Δεν ισχύει

2,009

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab4jpg

T33_4.jpg

Δεν ισχύει

423

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab5jpg

T33_5.jpg

Δεν ισχύει

982

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab6jpg

T33_6.jpg

Δεν ισχύει

3,095

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab7jpg

T33_7.jpg

Δεν ισχύει

1,264

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab8jpg

T33_8.jpg

Δεν ισχύει

267

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest33tab9jpg

T33_9.jpg

Δεν ισχύει

441

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34jpg

T34.jpg

Δεν ισχύει

4,954

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab1jpg

T34_1.jpg

Δεν ισχύει

744

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab2jpg

T34_2.jpg

Δεν ισχύει

760

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab3jpg

T34_3.jpg

Δεν ισχύει

751

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab4jpg

T34_4.jpg

Δεν ισχύει

746

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab5jpg

T34_5.jpg

Δεν ισχύει

260

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest34tab6jpg

T34_6.jpg

Δεν ισχύει

285

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36jpg

T36.jpg

Δεν ισχύει

502

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab1jpg

T36_1.jpg

Δεν ισχύει

311

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab10jpg

T36_10.jpg

Δεν ισχύει

3,157

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab11jpg

T36_11.jpg

Δεν ισχύει

396

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab12jpg

T36_12.jpg

Δεν ισχύει

502

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab13jpg

T36_13.jpg

Δεν ισχύει

3,050

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab14jpg

T36_14.jpg

Δεν ισχύει

3,053

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab2jpg

T36_2.jpg

Δεν ισχύει

356

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab3jpg

T36_3.jpg

Δεν ισχύει

3,085

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab4jpg

T36_4.jpg

Δεν ισχύει

475

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab5jpg

T36_5.jpg

Δεν ισχύει

535

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab6jpg

T36_6.jpg

Δεν ισχύει

491

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab7jpg

T36_7.jpg

Δεν ισχύει

498

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab8jpg

T36_8.jpg

Δεν ισχύει

502

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest36tab9jpg

T36_9.jpg

Δεν ισχύει

3,421

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest37jpg

T37.jpg

Δεν ισχύει

2,942

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest37tab1jpg

T37_1.jpg

Δεν ισχύει

5,331

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest37tab2jpg

T37_2.jpg

Δεν ισχύει

1,402

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39jpg

T39.jpg

Δεν ισχύει

3,623

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab1jpg

T39_1.jpg

Δεν ισχύει

483

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab2jpg

T39_2.jpg

Δεν ισχύει

4,860

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab3jpg

T39_3.jpg

Δεν ισχύει

1,845

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab4jpg

T39_4.jpg

Δεν ισχύει

1,498

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab5jpg

T39_5.jpg

Δεν ισχύει

163

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest39tab6jpg

T39_6.jpg

Δεν ισχύει

188

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest40jpg

T40.jpg

Δεν ισχύει

1,555

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest40tab1jpg

T40_1.jpg

Δεν ισχύει

494

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest40tab2jpg

T40_2.jpg

Δεν ισχύει

544

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest40tab3jpg

T40_3.jpg

Δεν ισχύει

229

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest40tab4jpg

T40_4.jpg

Δεν ισχύει

286

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest41jpg

T41.jpg

Δεν ισχύει

4,761

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest42jpg

T42.jpg

Δεν ισχύει

4,491

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest45jpg

T45.jpg

Δεν ισχύει

5,195

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorimagesstylest47jpg

T47.jpg

Δεν ισχύει

4,422

09-Feb-2016

14:42

Ta_listcategories.aspx

Ta_listcategories.aspx

Δεν ισχύει

7,420

09-Feb-2016

14:41

Ta_listcrawledproperties.aspx

Ta_listcrawledproperties.aspx

Δεν ισχύει

10,544

09-Feb-2016

14:41

Ta_listmanagedproperties.aspx

Ta_listmanagedproperties.aspx

Δεν ισχύει

12,627

09-Feb-2016

14:41

Onesitepageeditorjseditortablemenujs

Tablemenu.js

Δεν ισχύει

2,013

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditortablepropertiesdialogaspx

Tablepropertiesdialog.aspx

Δεν ισχύει

8,634

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjstablepropertiesdialogaspxjs

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Δεν ισχύει

10,265

09-Feb-2016

14:42

Taxonomy.sql

Taxonomy.sql

Δεν ισχύει

302,654

09-Feb-2016

14:42

Taxonomynavproperties.js

Taxonomynavproperties.js

Δεν ισχύει

33,987

09-Feb-2016

14:42

Taxonomytreepicker.apx_14

Taxonomytreepicker.aspx

Δεν ισχύει

4,177

09-Feb-2016

14:42

Taxupdateprocs.sql

Taxupdateprocs.sql

Δεν ισχύει

302,605

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjstbitemsjs

Tbitems.js

Δεν ισχύει

7,860

09-Feb-2016

14:42

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Δεν ισχύει

34,468

09-Feb-2016

14:41

Oss.tcscsearchresults_aspx_14

Tcscsearchresults.aspx

Δεν ισχύει

34,468

09-Feb-2016

14:41

Onesiteweblayoutimages_tempimage100.jpg

Tempimage100.jpg

Δεν ισχύει

3,076

09-Feb-2016

14:42

Onesiteweblayoutimages_tempimage50.jpg

Tempimage50.jpg

Δεν ισχύει

1.231

09-Feb-2016

14:42

Termstoremanager.apx

Termstoremanager.aspx

Δεν ισχύει

74,498

09-Feb-2016

14:42

Termstoremanager.apx_14

Termstoremanager.aspx

Δεν ισχύει

52,767

09-Feb-2016

14:42

Termstoremanager.js

Termstoremanager.js

Δεν ισχύει

270,078

09-Feb-2016

14:42

Tokyo.mast

Tokyo.master

Δεν ισχύει

29,069

09-Feb-2016

14:42

Tplapset.apx

Topologyappsettings.aspx

Δεν ισχύει

11,217

09-Feb-2016

14:41

Topreport.aspx

Topreport.aspx

Δεν ισχύει

4,694

09-Feb-2016

14:40

Tquery.dll

Tquery.dll

15.0.4763.1000

1,030,240

09-Feb-2016

14:41

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Δεν ισχύει

3,253

09-Feb-2016

14:40

Multilangtemplates.ascx_14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Δεν ισχύει

3,243

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorimagestransparentgif

Transparent.gif

Δεν ισχύει

813

09-Feb-2016

14:42

Treecontrol.js

Treecontrol.js

Δεν ισχύει

234,789

09-Feb-2016

14:42

Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379,544

09-Feb-2016

14:43

Updated.aspx

Updated.aspx

Δεν ισχύει

2,751

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditoruploadaspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

1,467

09-Feb-2016

14:42

Reportcenterdoclibupload_aspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

09-Feb-2016

14:41

Rlupload.aspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

09-Feb-2016

14:41

Upload.aspx_dcl

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,196

09-Feb-2016

14:40

Upload.aspx_ldoclib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

09-Feb-2016

14:41

Upload.aspx_pubfeap

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

09-Feb-2016

14:41

Upload.aspx_pubresfeat

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

09-Feb-2016

14:41

Upload.asx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,063

09-Feb-2016

14:42

Upload.asx_multilang

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,275

09-Feb-2016

14:40

Upload.asx_multilang_14

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,896

09-Feb-2016

14:40

Uploadaspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,232

09-Feb-2016

14:42

Uploadex.aspx

Uploadex.aspx

Δεν ισχύει

17,608

09-Feb-2016

14:40

Uploadex.aspx_14

Uploadex.aspx

Δεν ισχύει

20,726

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorjsincludeutilitiesjs

Utilities.js

Δεν ισχύει

200

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsutilsjs

Utils.js

Δεν ισχύει

20,300

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsvalidationjs

Validation.js

Δεν ισχύει

1,881

09-Feb-2016

14:42

Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Values.sql

Δεν ισχύει

240,048

09-Feb-2016

14:43

Onesitepageeditorvideocontroldialogaspx

Videocontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

6,790

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsvideocontroldialogaspxjs

Videocontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

11,128

09-Feb-2016

14:42

Videoembedconfig.aspx

Videoembedconfig.aspx

Δεν ισχύει

14,049

09-Feb-2016

14:40

Videosettemplates.ascx

Videosettemplates.ascx

Δεν ισχύει

1,938

09-Feb-2016

14:40

Viewcases.aspx

Viewcases.aspx

Δεν ισχύει

5,594

09-Feb-2016

14:40

Vwscope1.apx

Viewscopes.aspx

Δεν ισχύει

13,011

09-Feb-2016

14:41

Vwscopes.apx

Viewscopes.aspx

Δεν ισχύει

15,706

09-Feb-2016

14:41

Vwscopes.apx_14

Viewscopes.aspx

Δεν ισχύει

22,951

09-Feb-2016

14:41

Vwscpset.apx_14

Viewscopesettings.aspx

Δεν ισχύει

8,050

09-Feb-2016

14:41

Visfilt.dll.x64

Visfilt.dll

15.0.4805.1000

3,937,528

09-Feb-2016

14:40

Warning.asx

Warning.aspx

Δεν ισχύει

3,885

09-Feb-2016

14:40

Onesitepageeditorweathercontroldialogaspx

Weathercontroldialog.aspx

Δεν ισχύει

8,402

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjsweathercontroldialogaspxjs

Weathercontroldialog.aspx.js

Δεν ισχύει

13,725

09-Feb-2016

14:42

Onesitewebtemplateslayoutswebconfig

Web.config

Δεν ισχύει

993

09-Feb-2016

14:42

Webfldr.asx_multilang_14

Webfldr.aspx

Δεν ισχύει

2,590

09-Feb-2016

14:40

Wpgalim.xap

Webpartgalleryimages.xap

Δεν ισχύει

100,164

09-Feb-2016

14:42

Websitecore.resx

Websitecore.resx

Δεν ισχύει

205,839

09-Feb-2016

14:42

Websitecorecfg.resx

Websitecore.resx

Δεν ισχύει

205,839

09-Feb-2016

14:42

Webtaggingtialog.apx_14

Webtaggingdialog.aspx

Δεν ισχύει

5,464

09-Feb-2016

14:42

Wlcmspl.xml

Welcomesplash.aspx

Δεν ισχύει

4,720

09-Feb-2016

14:42

Wlcmtoc.xml

Welcometoc.aspx

Δεν ισχύει

4,380

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorjswhribbonjs

Wh.ribbon.js

Δεν ισχύει

87,455

09-Feb-2016

14:42

Onesitepageeditorwswhcmduiashx

Whcmdui.ashx

Δεν ισχύει

110

09-Feb-2016

14:42