Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση KB3114886 για το Microsoft SharePoint Server 2010, που κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα:

Εάν υπάρχει σφάλμα κατά την ανάλυση των συγκεκριμένων εγγράφων (για παράδειγμα, μορφή παλαιού τύπου Office), το πρόγραμμα ανίχνευσης θα προσπαθήσει να υποβάλετε ξανά την αποτυχημένη έγγραφα απεριόριστα.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB3114886 για το SharePoint Server 2010

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Πληροφορίες επανεκκίνησηςΊσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

ΠροϋπόθεσηΓια να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 2 για το Microsoft SharePoint Server 2010 .

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

πληροφορίες αρχείου coreserver-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Bizdataprofiletemplate.aspx

_businessdataprofiletemplate.aspx

Δεν ισχύει

4,448

12-Feb-2013

15:46

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Δεν ισχύει

546

24-Oct-2013

03:54

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Δεν ισχύει

6,422

30-Dec-2014

07:29

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

14.0.7004.1000

14,416

21-Oct-2012

00:24

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.49

31,424

15-Aug-2012

05:19

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

11,952

15-Aug-2012

05:19

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

14.0.7004.1000

14,416

21-Oct-2012

00:24

Odc3232.png

Odc3232.png

Δεν ισχύει

469

27-Oct-2014

22:48

Odcw2020.png

Odcw2020.png

Δεν ισχύει

325

30-Oct-2014

19:03

Enabaspx.xml

About.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:12

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199,272

15-Aug-2012

04:28

Activityfeed.aspx

Activityfeed.aspx

Δεν ισχύει

199

12-Feb-2013

15:45

Activityinformation.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Activityinformation.sql

Δεν ισχύει

7,994

15-Aug-2012

04:05

Mydwpactivitytracker_dwp

Activitytracker.dwp

Δεν ισχύει

560

12-Feb-2013

15:45

Addbestbet1.aspx

Addbestbet.aspx

Δεν ισχύει

13,538

12-Feb-2013

10:01

Addcs.apx

Addcontentsource.aspx

Δεν ισχύει

11,219

12-Feb-2013

10:02

Acscntrl.acx

Addcontentsourcecontrol.ascx

Δεν ισχύει

24,836

12-Feb-2013

10:02

Addentity1.aspx

Addentity.aspx

Δεν ισχύει

8,933

12-Feb-2013

10:02

Addfeaturedcontent1.aspx

Addfeaturedcontent.aspx

Δεν ισχύει

12,520

12-Feb-2013

10:01

Addfedl.apx

Addfederatedlocation.aspx

Δεν ισχύει

69,245

12-Feb-2013

10:02

Addtype.apx

Addfiletype.aspx

Δεν ισχύει

12,429

12-Feb-2013

10:02

Addkeyword1.aspx

Addkeyword.aspx

Δεν ισχύει

10,121

12-Feb-2013

10:01

Addmanagedproperty1.aspx

Addmanagedproperty.aspx

Δεν ισχύει

19,211

12-Feb-2013

10:02

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Δεν ισχύει

8,762

12-Feb-2013

10:14

Addrankpromotion1.aspx

Addrankpromotion.aspx

Δεν ισχύει

13,398

12-Feb-2013

10:01

Addsnm.apx

Addservernamemappings.aspx

Δεν ισχύει

12,736

12-Feb-2013

10:02

Addshr.apx

Addsitehitrule.aspx

Δεν ισχύει

7,812

12-Feb-2013

10:02

Addspellcheck1.aspx

Addspellcheck.aspx

Δεν ισχύει

9,798

12-Feb-2013

10:02

Addusercontext1.aspx

Addusercontext.aspx

Δεν ισχύει

7,723

12-Feb-2013

10:02

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223,856

15-Aug-2012

04:28

Administratorsettingssection.ascx

Administratorsettingssection.ascx

Δεν ισχύει

5,375

12-Feb-2013

15:53

Adminlistcontrol1.ascx

Adminlistcontrol.ascx

Δεν ισχύει

4,252

12-Feb-2013

10:01

Advanced_aspx

Advanced.aspx

Δεν ισχύει

16,244

12-Feb-2013

10:02

Advsfast_aspx

Advanced.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Advsrch_aspx

Advanced.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpadvancedsearchbox_dwp

Advancedsearchbox.dwp

Δεν ισχύει

2,798

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.advancedsearchbox_dwp

Advancedsearchbox.dwp

Δεν ισχύει

2,798

12-Feb-2013

10:02

Adsearch.aspx

Advancedsearchlayout.aspx

Δεν ισχύει

17,270

12-Feb-2013

10:02

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,452

20-Nov-2012

22:14

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,453

20-Nov-2012

22:14

Askpidis.asx

Analysisserviceskpidisplayformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

2,692

12-Feb-2013

15:46

Askpied.asx

Analysisserviceskpieditformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

10,928

12-Feb-2013

15:46

Askpinew.asx

Analysisserviceskpinewformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

10,963

12-Feb-2013

15:46

Antixsslibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33,808

15-Aug-2012

04:03

Acset.asx

Areacachesettings.aspx

Δεν ισχύει

10,763

12-Feb-2013

10:14

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Δεν ισχύει

18,265

12-Feb-2013

10:14

Areatemp.asx

Areatemplatesettings.aspx

Δεν ισχύει

23,952

12-Feb-2013

10:14

Areawel.asx

Areawelcomepage.aspx

Δεν ισχύει

7,643

12-Feb-2013

10:14

Nhomev3art.aspx

Article1.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:46

Newsv3artc2.aspx

Article2.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:46

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Δεν ισχύει

8,282

12-Feb-2013

10:13

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Δεν ισχύει

7,556

12-Feb-2013

10:13

Artrght.xml

Articleright.aspx

Δεν ισχύει

8,375

12-Feb-2013

10:13

Mydwpaskmeabout_dwp

Askmeabout.dwp

Δεν ισχύει

539

12-Feb-2013

15:45

Assemblyinfo.cs.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Assemblyinfo.cs

Δεν ισχύει

2,713

07-Aug-2012

00:20

Assemblyinfo.vb.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Assemblyinfo.vb

Δεν ισχύει

1,323

07-Aug-2012

00:20

Assemblyinfo.vb.galsync.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Assemblyinfo.vb

Δεν ισχύει

1,451

07-Aug-2012

00:20

Assemblyinfo.vb.logging.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Assemblyinfo.vb

Δεν ισχύει

1,451

07-Aug-2012

00:20

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Δεν ισχύει

9,639

12-Feb-2013

10:12

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Δεν ισχύει

22,310

12-Feb-2013

10:14

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Δεν ισχύει

14,339

12-Feb-2013

10:14

Asyncdisco.aspx

Asynchronouswebpartservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,030

12-Feb-2013

15:46

Asyncservicewsdl.aspx

Asynchronouswebpartservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

68,635

12-Feb-2013

15:46

Atl90.dll.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Atl90.dll

9.0.21022.8

179,704

05-Nov-2012

21:49

Audience_defruleedit.aspx

Audience_defruleedit.aspx

Δεν ισχύει

8,439

12-Feb-2013

15:45

Taudience_defruleedit.aspx

Audience_defruleedit.aspx

Δεν ισχύει

8,451

12-Feb-2013

15:46

Audience_edit.aspx

Audience_edit.aspx

Δεν ισχύει

5,222

12-Feb-2013

15:45

Taudience_edit.aspx

Audience_edit.aspx

Δεν ισχύει

5,234

12-Feb-2013

15:46

Audience_list.aspx

Audience_list.aspx

Δεν ισχύει

3,564

12-Feb-2013

15:45

Taudience_list.aspx

Audience_list.aspx

Δεν ισχύει

3,576

12-Feb-2013

15:46

Audience_main.aspx

Audience_main.aspx

Δεν ισχύει

4,316

12-Feb-2013

15:45

Taudience_main.aspx

Audience_main.aspx

Δεν ισχύει

4,328

12-Feb-2013

15:46

Audience_memberlist.aspx

Audience_memberlist.aspx

Δεν ισχύει

3,618

12-Feb-2013

15:45

Taudience_memberlist.aspx

Audience_memberlist.aspx

Δεν ισχύει

3,630

12-Feb-2013

15:46

Audience_sched.aspx

Audience_sched.aspx

Δεν ισχύει

3,131

12-Feb-2013

15:46

Taudience_sched.aspx

Audience_sched.aspx

Δεν ισχύει

3,143

12-Feb-2013

15:46

Audience_view.aspx

Audience_view.aspx

Δεν ισχύει

5,595

12-Feb-2013

15:46

Taudience_view.aspx

Audience_view.aspx

Δεν ισχύει

5,364

12-Feb-2013

15:46

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Δεν ισχύει

11,027

20-Nov-2012

22:13

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Δεν ισχύει

3,518

20-Nov-2012

22:13

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Δεν ισχύει

16,446

20-Nov-2012

22:18

Hauto1.apx

Autoredistribute.aspx

Δεν ισχύει

17,055

12-Feb-2013

10:02

Barcodeimagefromitem.aspx

Barcodeimagefromitem.aspx

Δεν ισχύει

309

20-Nov-2012

22:13

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Δεν ισχύει

3,452

20-Nov-2012

22:14

Bb.apx

Bestbet.aspx

Δεν ισχύει

10,222

12-Feb-2013

10:02

Bestbetorder1.aspx

Bestbetorder.aspx

Δεν ισχύει

4,446

12-Feb-2013

10:01

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Δεν ισχύει

8,586

12-Feb-2013

10:13

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Δεν ισχύει

8,368

20-Nov-2012

22:13

Blkwrkip.aspx

Bulkwrktaskip.aspx

Δεν ισχύει

2,221

20-Nov-2012

22:13

Bdactionswp_dwp

Businessdataactionswebpart.dwp

Δεν ισχύει

1.210

12-Feb-2013

15:46

Businessdatacatalogdisco.aspx

Businessdatacatalogdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,032

12-Feb-2013

15:46

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Δεν ισχύει

18,463

12-Feb-2013

15:46

Bdcfilter_dwp

Businessdatafilter.dwp

Δεν ισχύει

621

12-Feb-2013

15:46

Bditemwp_dwp

Businessdataitembuilder.dwp

Δεν ισχύει

1,320

12-Feb-2013

15:46

Proftemp.asx

Businessdataprofiletemplate.aspx

Δεν ισχύει

4,513

12-Feb-2013

15:53

Category.asx

Categories.aspx

Δεν ισχύει

3,624

12-Feb-2013

10:12

Categ.apx

Category.aspx

Δεν ισχύει

15,532

12-Feb-2013

10:02

Sitesv3catpage.aspx

Category.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3catrespage.aspx

Categoryresults.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

15:45

V3dwpcrwp_dwp

Categoryresultswebpart.webpart

Δεν ισχύει

13,390

12-Feb-2013

15:45

V3dwpcwp_dwp

Categorywebpart.webpart

Δεν ισχύει

908

12-Feb-2013

15:45

Centraladminpopupselector1.aspx

Centraladminpopupselector.aspx

Δεν ισχύει

10,025

12-Feb-2013

10:02

Certmgr.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74,752

15-Aug-2012

04:05

Changedbkey.aspx

Changedbkey.aspx

Δεν ισχύει

7,119

12-Feb-2013

15:53

Changedbkeystateinfo.aspx

Changedbkeystateinfo.aspx

Δεν ισχύει

3,698

12-Feb-2013

15:53

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Δεν ισχύει

12,859

12-Feb-2013

10:14

Addgroup.asx

Cmsslwpaddeditgroup.aspx

Δεν ισχύει

6,273

12-Feb-2013

10:14

Addlink.asx

Cmsslwpaddeditlink.aspx

Δεν ισχύει

18,595

12-Feb-2013

10:14

Editview.asx

Cmsslwpeditview.aspx

Δεν ισχύει

7,716

12-Feb-2013

10:14

Sortlnks.asx

Cmsslwpsortlinks.aspx

Δεν ισχύει

4,495

12-Feb-2013

10:14

Cformsec.acx

Collapsibleformsection.ascx

Δεν ισχύει

3,948

12-Feb-2013

10:02

Dwpcolleagues_dwp

Colleagues.dwp

Δεν ισχύει

784

12-Feb-2013

15:46

Columndefaults.aspx

Columndefaults.aspx

Δεν ισχύει

10,243

20-Nov-2012

22:18

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Δεν ισχύει

442

20-Nov-2012

22:13

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.49

1,665,632

15-Aug-2012

04:28

Hauto2.apx

Confirmredistribute.aspx

Δεν ισχύει

12,081

12-Feb-2013

10:02

Connfxph.dll

Connectorph.dll

14.0.7143.5000

284,336

13-Jan-2015

06:31

Constants.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Constants.sql

Δεν ισχύει

1,716

15-Aug-2012

04:05

Constantspecifiers.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Constantspecifiers.sql

Δεν ισχύει

33,080

15-Aug-2012

04:05

Mydwpcontactlinks_dwp

Contactlinks.dwp

Δεν ισχύει

556

12-Feb-2013

15:45

V3dwpcontactlinks_dwp

Contactlinks.dwp

Δεν ισχύει

556

12-Feb-2013

15:45

Gwpcntwp.dwp

Contactwp.dwp

Δεν ισχύει

544

12-Feb-2013

15:46

V3dwpcontactfield_dwp

Contactwp.dwp

Δεν ισχύει

544

12-Feb-2013

15:45

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51,824

15-Aug-2012

04:28

Acsacnt.apx

Contentaccessaccount.aspx

Δεν ισχύει

6,501

12-Feb-2013

10:02

Ctbxsrv.asmx

Contentareatoolboxservice.asmx

Δεν ισχύει

230

12-Feb-2013

10:12

Cdrimpt.amx

Contentdeploymentremoteimport.asmx

Δεν ισχύει

227

12-Feb-2013

10:12

Oss.cswp.sts_dwp

Contentsourcesstatus.dwp

Δεν ισχύει

671

12-Feb-2013

10:01

Ctconvst.asx

Contenttypeconvertersettings.aspx

Δεν ισχύει

10,465

12-Feb-2013

10:14

Ctsydhub.apx

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Δεν ισχύει

5,346

20-Nov-2012

21:24

Contextualkeywordmanagement1.aspx

Contextualkeywordmanagement.aspx

Δεν ισχύει

9,902

12-Feb-2013

10:02

Convert.asx

Conversion.aspx

Δεν ισχύει

4,303

12-Feb-2013

10:02

Convsett.asx

Convertersettings.aspx

Δεν ισχύει

17,008

12-Feb-2013

10:14

Cpyfedl.apx

Copyfederatedlocation.aspx

Δεν ισχύει

69,431

12-Feb-2013

10:02

Crawledcategories1.aspx

Crawledcategories.aspx

Δεν ισχύει

7,785

12-Feb-2013

10:02

Crawledproperties1.aspx

Crawledproperties.aspx

Δεν ισχύει

7,354

12-Feb-2013

10:02

Crprop.apx

Crawledproperty.aspx

Δεν ισχύει

16,009

12-Feb-2013

10:02

Oss.health.crawlprocessingperactivity.aspx

Crawlprocessingperactivity.aspx

Δεν ισχύει

7,390

12-Feb-2013

10:01

Oss.health.crawlprocessingpercomponent.aspx

Crawlprocessingpercomponent.aspx

Δεν ισχύει

10,732

12-Feb-2013

10:01

Oss.health.crawlqueue.aspx

Crawlqueue.aspx

Δεν ισχύει

4,689

12-Feb-2013

10:01

Oss.health.crawlratepercontentsource.aspx

Crawlratepercontentsource.aspx

Δεν ισχύει

5,782

12-Feb-2013

10:01

Oss.health.crawlratepertype.aspx

Crawlratepertype.aspx

Δεν ισχύει

8,895

12-Feb-2013

10:01

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Δεν ισχύει

8,318

20-Nov-2012

22:18

Crpage.asx

Createpage.aspx

Δεν ισχύει

20,398

12-Feb-2013

10:14

Crtprof.asx

Createprofiledialog.aspx

Δεν ισχύει

4,136

12-Feb-2013

15:53

Ctprfre.asx

Createprofileredirector.aspx

Δεν ισχύει

242

12-Feb-2013

15:53

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Δεν ισχύει

3,832

12-Feb-2013

10:12

Crtstcpnl.asx

Createsitecollectionpanel1.ascx

Δεν ισχύει

2,257

12-Feb-2013

15:45

Createstpan.ascx

Createsitepanel1.ascx

Δεν ισχύει

2,245

12-Feb-2013

15:45

Createsssvcapplication.aspx

Createsssvcapplication.aspx

Δεν ισχύει

9,521

12-Feb-2013

15:53

Createsssvcappstate.aspx

Createsssvcapplicationstateinfo.aspx

Δεν ισχύει

3,610

12-Feb-2013

15:53

Newxlrpt.aspx

Createworkbook.aspx

Δεν ισχύει

8,961

12-Feb-2013

15:45

Credentialfieldsection.ascx

Credentialfieldsection.ascx

Δεν ισχύει

3,607

12-Feb-2013

15:53

Credentialfieldsettingssection.ascx

Credentialfieldsettingssection.ascx

Δεν ισχύει

13,133

12-Feb-2013

15:53

Credentialpagesection.ascx

Credentialpagesection.ascx

Δεν ισχύει

5,137

12-Feb-2013

15:53

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.49

43,616

15-Aug-2012

04:28

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129,632

15-Aug-2012

04:28

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

5.000

20-Nov-2012

22:13

Ctdmsettings.aspx

Ctdmsettings.aspx

Δεν ισχύει

11,329

20-Nov-2012

22:18

Rlcurview.aspx

Current.aspx

Δεν ισχύει

3,462

12-Feb-2013

15:46

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Δεν ισχύει

10,344

20-Nov-2012

22:18

Dashboardtemplate1cv.aspx

Dashboardtemplate1cv.aspx

Δεν ισχύει

4,080

12-Feb-2013

15:46

Dashboardtemplate2cv.aspx

Dashboardtemplate2cv.aspx

Δεν ισχύει

5,100

12-Feb-2013

15:46

Dashboardtemplateh.aspx

Dashboardtemplateh.aspx

Δεν ισχύει

5,728

12-Feb-2013

15:46

Databasesettings.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Databasesettings.sql

Δεν ισχύει

337

15-Aug-2012

04:05

Datefilter_dwp

Datefilter.dwp

Δεν ισχύει

692

12-Feb-2013

15:46

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244,336

15-Aug-2012

04:28

Bdrdeflt.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,591

20-Nov-2012

22:18

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,966

12-Feb-2013

09:42

Commudefault.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Defaspx.xml

Default.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:12

Default.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,591

20-Nov-2012

22:18

Default_aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Deffast_aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Msitedefault.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,768

12-Feb-2013

15:45

Msitehostdefault.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,871

12-Feb-2013

15:45

Newsv3home.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Nhomev3home.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Pdefaspx.xml

Default.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:12

Personaldefault.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,882

12-Feb-2013

15:45

Reportcenterdefault.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Sdefault_aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

16,945

12-Feb-2013

10:02

Sitesv3default.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,940

12-Feb-2013

15:45

Srpdfaul.asx

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,495

12-Feb-2013

10:02

Tocv3home.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Topicv3home.aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

V3rootportalhome_aspx

Default.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

15:45

V3rootportalhomelayout_aspx

Defaultlayout.aspx

Δεν ισχύει

6,446

12-Feb-2013

15:45

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Δεν ισχύει

2,450

15-Aug-2012

04:05

Depmng.asx

Deployment.aspx

Δεν ισχύει

13,417

12-Feb-2013

10:12

Depevtdt.asx

Deploymenteventdetails.aspx

Δεν ισχύει

11,412

12-Feb-2013

10:12

Depjob.asx

Deploymentjob.aspx

Δεν ισχύει

43,333

12-Feb-2013

10:12

Dephst.asx

Deploymentjobhistory.aspx

Δεν ισχύει

11,305

12-Feb-2013

10:12

Deppath.asx

Deploymentpath.aspx

Δεν ισχύει

32,138

12-Feb-2013

10:12

Deprpt.asx

Deploymentreport.aspx

Δεν ισχύει

14,707

12-Feb-2013

10:12

Depsett.asx

Deploymentsettings.aspx

Δεν ισχύει

9,470

12-Feb-2013

10:12

Depstat.asx

Deploymentstatus.aspx

Δεν ισχύει

13,058

12-Feb-2013

10:12

Cpupload.asx

Deploymentupload.aspx

Δεν ισχύει

5,284

12-Feb-2013

10:12

Depscope.asx

Deploymentwebselectiontree.aspx

Δεν ισχύει

8,417

12-Feb-2013

10:12

Disambiguation.apx

Disambiguation.aspx

Δεν ισχύει

3.499

20-Nov-2012

21:24

Msitehostdiscussion.aspx

Discussion.aspx

Δεν ισχύει

2,992

12-Feb-2013

15:45

Dispfast_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

12-Feb-2013

15:45

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

14,214

20-Nov-2012

22:14

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,865

20-Nov-2012

22:14

Scltabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

12-Feb-2013

15:45

Sctabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3siteslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3tabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

18,342

12-Feb-2013

15:45

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Δεν ισχύει

3,711

20-Nov-2012

22:13

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Δεν ισχύει

6,287

20-Nov-2012

22:14

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Δεν ισχύει

6,450

20-Nov-2012

22:14

Docidredir.aspx_docid

Docidredir.aspx

Δεν ισχύει

362

20-Nov-2012

22:13

Docidsettings.aspx

Docidsettings.aspx

Δεν ισχύει

6,517

20-Nov-2012

22:13

Docsetadddoc.aspx

Docsetadddoc.aspx

Δεν ισχύει

4,110

20-Nov-2012

22:13

Docsetexport.aspx

Docsetexport.aspx

Δεν ισχύει

1,061

20-Nov-2012

22:13

Docsethome.aspx

Docsethome.aspx

Δεν ισχύει

2,912

20-Nov-2012

22:13

Docsethomepage.aspx_docset

Docsethomepage.aspx

Δεν ισχύει

4,482

12-Feb-2013

10:24

Docsetsend.aspx

Docsetsend.aspx

Δεν ισχύει

3,818

20-Nov-2012

22:13

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Δεν ισχύει

23,282

20-Nov-2012

22:18

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Δεν ισχύει

1,415

20-Nov-2012

22:13

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Δεν ισχύει

18,227

20-Nov-2012

22:18

Documentroutersettings.aspx

Documentroutersettings.aspx

Δεν ισχύει

15,150

20-Nov-2012

22:18

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

14.0.7166.5000

1,231,096

12-Jan-2016

11:59

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Δεν ισχύει

3,478

20-Nov-2012

22:14

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

Δεν ισχύει

1,241

15-Aug-2012

04:05

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

Δεν ισχύει

661

15-Aug-2012

04:05

Oss.dwpdualchinesesearch_dwp

Dualchinesesearch.dwp

Δεν ισχύει

1,501

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.dualchinese_search_dwp

Dualchinesesearch.dwp

Δεν ισχύει

1,501

12-Feb-2013

10:02

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72,296

15-Aug-2012

04:28

Editcategory1.aspx

Editcategory.aspx

Δεν ισχύει

10,988

12-Feb-2013

10:02

Editconnectionfilters.aspx

Editconnectionfilters.aspx

Δεν ισχύει

9,710

12-Feb-2013

15:46

Teditconnectionfilters.aspx

Editconnectionfilters.aspx

Δεν ισχύει

9,722

12-Feb-2013

15:46

Editcs.apx

Editcontentsource.aspx

Δεν ισχύει

37,754

12-Feb-2013

10:02

Editcrawledproperty1.aspx

Editcrawledproperty.aspx

Δεν ισχύει

11,081

12-Feb-2013

10:02

Editrule.apx

Editcrawlrule.aspx

Δεν ισχύει

11,317

12-Feb-2013

10:02

Ecrcntrl.acx

Editcrawlrulecontrol.ascx

Δεν ισχύει

14,312

12-Feb-2013

10:02

Editdsserver.aspx

Editdsserver.aspx

Δεν ισχύει

17,777

12-Feb-2013

15:46

Teditdsserver.aspx

Editdsserver.aspx

Δεν ισχύει

17,789

12-Feb-2013

15:46

Edtfedl.apx

Editfederatedlocation.aspx

Δεν ισχύει

69,247

12-Feb-2013

10:02

Editfast_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

18,319

12-Feb-2013

15:45

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Δεν ισχύει

14,191

20-Nov-2012

22:14

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Δεν ισχύει

13,842

20-Nov-2012

22:14

Scltabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

18,319

12-Feb-2013

15:45

Sctabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

18,319

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3siteslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

18,319

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3tabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

18,319

12-Feb-2013

15:45

Hedit1.apx

Edithostdistrule.aspx

Δεν ισχύει

14,003

12-Feb-2013

10:02

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

20,225

12-Feb-2013

15:46

Teditlink.aspx

Editlink.aspx

Δεν ισχύει

20,237

12-Feb-2013

15:46

Editorgprofile.aspx

Editorgprofile.aspx

Δεν ισχύει

2,497

12-Feb-2013

15:45

Editpolicy.aspx

Editpolicy.aspx

Δεν ισχύει

3,953

12-Feb-2013

15:46

Teditpolicy.aspx

Editpolicy.aspx

Δεν ισχύει

3,965

12-Feb-2013

15:46

Editprofilelayouts.aspx

Editprofile.aspx

Δεν ισχύει

3,357

12-Feb-2013

15:45

Editproperty.aspx

Editproperty.aspx

Δεν ισχύει

19,677

12-Feb-2013

15:46

Teditproperty.aspx

Editproperty.aspx

Δεν ισχύει

19,689

12-Feb-2013

15:46

Editpropertynames.aspx

Editpropertynames.aspx

Δεν ισχύει

2,157

12-Feb-2013

15:46

Teditpropertynames.aspx

Editpropertynames.aspx

Δεν ισχύει

2,157

12-Feb-2013

15:46

Editpropertynames2.aspx

Editpropertynames2.aspx

Δεν ισχύει

3,156

12-Feb-2013

15:46

Teditpropertynames2.aspx

Editpropertynames2.aspx

Δεν ισχύει

3,156

12-Feb-2013

15:46

Edtrelst.apx

Editrelevancesettings.aspx

Δεν ισχύει

15,244

12-Feb-2013

10:02

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Δεν ισχύει

39,150

20-Nov-2012

22:18

Editsch.apx

Editschedule.aspx

Δεν ισχύει

3,890

12-Feb-2013

10:02

Escntrl.acx

Editschedulecontrol.ascx

Δεν ισχύει

36,488

12-Feb-2013

10:02

Editsection.aspx

Editsection.aspx

Δεν ισχύει

5,352

12-Feb-2013

15:46

Teditsection.aspx

Editsection.aspx

Δεν ισχύει

5,364

12-Feb-2013

15:46

Eupref.apx

Edituserpref.aspx

Δεν ισχύει

10,067

12-Feb-2013

10:02

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Δεν ισχύει

33,853

12-Feb-2013

15:47

Pshdnft.asx

Enablefeatures.aspx

Δεν ισχύει

6,358

12-Feb-2013

15:47

Enableservicebroker_storedprocedure.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

Δεν ισχύει

572

15-Aug-2012

04:05

Pshdnst.asx

Enablingfeatures.aspx

Δεν ισχύει

6,597

12-Feb-2013

15:45

Enhsrch.apx

Enhancedsearch.aspx

Δεν ισχύει

8,266

12-Feb-2013

10:02

Enthmpst.asx

Enhancedthemingpostoptions.ascx

Δεν ισχύει

17,208

12-Feb-2013

10:12

Enthmpre.asx

Enhancedthemingpreoptions.ascx

Δεν ισχύει

2,582

12-Feb-2013

10:12

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Δεν ισχύει

5,203

12-Feb-2013

10:13

Entityexcludelist1.aspx

Entityexcludelist.aspx

Δεν ισχύει

8,566

12-Feb-2013

10:02

Entityincludelist1.aspx

Entityincludelist.aspx

Δεν ισχύει

8,544

12-Feb-2013

10:02

Entitymanagement1.aspx

Entitymanagement.aspx

Δεν ισχύει

9,044

12-Feb-2013

10:02

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Δεν ισχύει

8,425

12-Feb-2013

15:45

Exkpidis.asx

Excelkpidisplayformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

4,697

12-Feb-2013

15:46

Exkpied.asx

Excelkpieditformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

11,839

12-Feb-2013

15:46

Exkpinew.asx

Excelkpinewformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

11,829

12-Feb-2013

15:46

Excelprofilepage.aspx

Excelprofilepage.aspx

Δεν ισχύει

11,069

12-Feb-2013

15:47

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15,472

15-Aug-2012

04:28

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.49

15,472

15-Aug-2012

04:28

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109,160

15-Aug-2012

04:28

Exemptpolicy.aspx

Exemptpolicy.aspx

Δεν ισχύει

2,023

20-Nov-2012

22:13

Expirationconfig.aspx

Expirationconfig.aspx

Δεν ισχύει

8,905

20-Nov-2012

22:18

Explrank.apx

Explainrank.aspx

Δεν ισχύει

13,523

12-Feb-2013

10:02

Expfedl.apx

Exportfederatedlocation.aspx

Δεν ισχύει

208

12-Feb-2013

10:02

Exportpolicy.aspx

Exportpolicy.aspx

Δεν ισχύει

3,609

20-Nov-2012

22:13

Extendedsearchadministration.aspx

Extendedsearchadministration.aspx

Δεν ισχύει

9,232

12-Feb-2013

10:01

Failure.asx

Failure.aspx

Δεν ισχύει

2,749

12-Feb-2013

10:02

Oss.farmsa.lst_dwp

Farmsearchapplications.dwp

Δεν ισχύει

680

12-Feb-2013

10:01

Oss.farm1.sys_dwp

Farmsystemstatus.dwp

Δεν ισχύει

659

12-Feb-2013

10:01

Featuresettings.aspx

Featuresettings.aspx

Δεν ισχύει

6,718

20-Nov-2012

22:15

Feed.asx

Feed.aspx

Δεν ισχύει

328

12-Feb-2013

10:12

Fltact_dwp

Filteractions.dwp

Δεν ισχύει

632

12-Feb-2013

15:46

Filtervaluespickerdialog_aspx

Filtervaluespickerdialog.aspx

Δεν ισχύει

2,693

12-Feb-2013

10:02

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182,904

15-Aug-2012

04:28

Flddefedit.aspx

Flddefedit.aspx

Δεν ισχύει

28,386

20-Nov-2012

22:13

Aform1.apx

Formsauthenticationproxypage.aspx

Δεν ισχύει

2,723

12-Feb-2013

10:02

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

15-Aug-2012

05:19

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

15-Aug-2012

04:28

Galma.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galma.vb

Δεν ισχύει

47,174

07-Aug-2012

00:20

Galmv.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galmv.vb

Δεν ισχύει

15,890

07-Aug-2012

00:20

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.49

64,096

15-Aug-2012

04:28

Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.49

64,096

15-Aug-2012

04:28

Galsync.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.sln

Δεν ισχύει

899

07-Aug-2012

00:20

Galsync.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.vbproj

Δεν ισχύει

4,616

07-Aug-2012

00:20

Galutil.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galutil.vb

Δεν ισχύει

34,519

07-Aug-2012

00:20

Genericpicker.aspx

Genericpicker.aspx

Δεν ισχύει

5,168

12-Feb-2013

15:47

Getspotlight.ashx

Getspotlight.ashx

Δεν ισχύει

285

20-Nov-2012

22:13

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281,192

15-Aug-2012

04:28

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129,640

15-Aug-2012

04:28

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Δεν ισχύει

35,423

17-Apr-2014

21:39

Hold.aspx

Hold.aspx

Δεν ισχύει

5,682

20-Nov-2012

22:13

Holdreport.aspx

Holdreport.aspx

Δεν ισχύει

3,145

20-Nov-2012

22:13

Endeaspx.xml

Home.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:12

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92,792

15-Aug-2012

04:28

Impfedl.apx

Importfederatedlocation.aspx

Δεν ισχύει

14,160

12-Feb-2013

10:02

Importpolicy.aspx

Importpolicy.aspx

Δεν ισχύει

4,110

20-Nov-2012

22:13

Incommon_webpart

Incommon.dwp

Δεν ισχύει

560

12-Feb-2013

15:46

Indicatorwebpart_dwp

Indicatorwebpart.dwp

Δεν ισχύει

1,129

12-Feb-2013

15:46

Infopcst.asc

Infopathpageconvertersettings.ascx

Δεν ισχύει

2,643

12-Feb-2013

10:12

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

3,032

20-Nov-2012

22:13

Inplcrls.aspx

Inplacerecordslistsettings.aspx

Δεν ισχύει

10,644

20-Nov-2012

22:18

Inplcrst.asx_docrt

Inplacerecordssettings.aspx

Δεν ισχύει

11,898

20-Nov-2012

22:18

Inputcsvfile.apx

Inputcsvfile.aspx

Δεν ισχύει

6,465

20-Nov-2012

21:25

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125,568

15-Aug-2012

04:28

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Δεν ισχύει

11,479

20-Nov-2012

22:18

Iviewh.aspx

Iviewhost.aspx

Δεν ισχύει

826

12-Feb-2013

15:47

Iview_dwp

Iviewwebpart.dwp

Δεν ισχύει

444

12-Feb-2013

15:46

Kword.apx

Keyword.aspx

Δεν ισχύει

11,978

12-Feb-2013

10:02

Keyworddetails1.aspx

Keyworddetails.aspx

Δεν ισχύει

17,103

12-Feb-2013

10:02

Kpiforms.asx

Kpilistformtemplates.ascx

Δεν ισχύει

7,886

12-Feb-2013

15:46

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Δεν ισχύει

4,937

12-Feb-2013

15:46

Kpilistwebpart_dwp

Kpilistwebpart.dwp

Δεν ισχύει

1,126

12-Feb-2013

15:46

Labelimage.aspx

Labelimage.aspx

Δεν ισχύει

375

20-Nov-2012

22:13

Language.asx

Languages.aspx

Δεν ισχύει

3,453

20-Nov-2012

22:14

Linkschecker.aspx

Linkschecker.aspx

Δεν ισχύει

5,056

12-Feb-2013

15:45

Lnksjobset.apx

Linkscheckerjobsettings.aspx

Δεν ισχύει

5,178

12-Feb-2013

15:45

Linkscheckerwiz.aspx

Linkscheckerwiz.aspx

Δεν ισχύει

4,400

12-Feb-2013

15:45

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Δεν ισχύει

13,565

12-Feb-2013

10:02

Lstcs.apx

Listcontentsources.aspx

Δεν ισχύει

9,949

12-Feb-2013

10:02

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Δεν ισχύει

10,770

12-Feb-2013

10:02

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Δεν ισχύει

14,776

12-Feb-2013

10:02

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Δεν ισχύει

21,655

12-Feb-2013

10:02

Listenabletargeting.aspx

Listenabletargeting.aspx

Δεν ισχύει

4,171

12-Feb-2013

15:46

Tlistenabletargeting.aspx

Listenabletargeting.aspx

Δεν ισχύει

4,171

12-Feb-2013

15:46

Lstkw.apx

Listkeywords.aspx

Δεν ισχύει

6,778

12-Feb-2013

10:02

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Δεν ισχύει

14,891

12-Feb-2013

10:02

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Δεν ισχύει

12,101

12-Feb-2013

10:02

Lnschema.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Lnschema.dsml

Δεν ισχύει

26,113

15-Aug-2012

03:15

Locselec.asc

Locationselector.ascx

Δεν ισχύει

3,349

12-Feb-2013

10:12

Logcss.apx

Logcontentsources.aspx

Δεν ισχύει

14,665

12-Feb-2013

10:02

Loghst.apx

Logcrawlhistory.aspx

Δεν ισχύει

15,628

12-Feb-2013

10:02

Logerr.apx

Logerrorhistory.aspx

Δεν ισχύει

15,700

12-Feb-2013

10:02

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.49

18,528

15-Aug-2012

04:28

Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.49

18,528

15-Aug-2012

04:28

Logging.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.sln

Δεν ισχύει

899

07-Aug-2012

00:20

Logging.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.vb

Δεν ισχύει

11,080

07-Aug-2012

00:20

Logging.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.vbproj

Δεν ισχύει

3,997

07-Aug-2012

00:20

Login.xml

Login.aspx

Δεν ισχύει

1,658

12-Feb-2013

10:12

Logsmry.apx

Logsummary.aspx

Δεν ισχύει

16,828

12-Feb-2013

10:02

Logvwr.apx

Logviewer.aspx

Δεν ισχύει

25,612

12-Feb-2013

10:02

Lroprog.asx

Longrunningoperationprogress.aspx

Δεν ισχύει

5,518

12-Feb-2013

10:12

Lroperationstatus.aspx

Lroperationstatus.aspx

Δεν ισχύει

4,964

12-Feb-2013

15:45

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240,232

15-Aug-2012

04:28

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.49

23,648

15-Aug-2012

04:28

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326,752

15-Aug-2012

04:28

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97,376

15-Aug-2012

04:28

Makecert.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57,856

15-Aug-2012

04:05

Mngrules.apx

Managecrawlrules.aspx

Δεν ισχύει

9,937

12-Feb-2013

10:02

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Δεν ισχύει

7,556

12-Feb-2013

10:02

Mngctpub.apx

Managectpublishing.aspx

Δεν ισχύει

5,453

20-Nov-2012

21:24

Mprop.apx

Managedproperty.aspx

Δεν ισχύει

23,621

12-Feb-2013

10:02

Managedpropertymanagement1.aspx

Managedpropertymanagement.aspx

Δεν ισχύει

7,206

12-Feb-2013

10:02

Mngfedl.apx

Managefederatedlocations.aspx

Δεν ισχύει

15,986

12-Feb-2013

10:02

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Δεν ισχύει

12,233

12-Feb-2013

10:02

Hmng1.apx

Managehostdistrules.aspx

Δεν ισχύει

16,469

12-Feb-2013

10:02

Schditem.asx

Manageitemscheduling.aspx

Δεν ισχύει

8,551

12-Feb-2013

10:14

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Δεν ισχύει

16,972

12-Feb-2013

15:46

Tmanagelinks.aspx

Managelinks.aspx

Δεν ισχύει

16,984

12-Feb-2013

15:46

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Δεν ισχύει

203,055

15-Aug-2012

06:06

Metaprxy.apx

Managemetadataproxy.aspx

Δεν ισχύει

5,429

20-Nov-2012

21:25

Metasvc.apx

Managemetadataservice.aspx

Δεν ισχύει

7,228

20-Nov-2012

21:25

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Δεν ισχύει

16,348

12-Feb-2013

15:46

Tmgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Δεν ισχύει

16,360

12-Feb-2013

15:46

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Δεν ισχύει

30,126

12-Feb-2013

15:47

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Δεν ισχύει

6,352

12-Feb-2013

10:02

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Δεν ισχύει

21,281

12-Feb-2013

15:46

Tmanagesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Δεν ισχύει

21,293

12-Feb-2013

15:46

Managesssvcapplication.aspx

Managesssvcapplication.aspx

Δεν ισχύει

5,221

12-Feb-2013

15:53

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Δεν ισχύει

4,312

12-Feb-2013

15:53

Managesubtype.aspx

Managesubtypes.aspx

Δεν ισχύει

4,575

12-Feb-2013

15:46

Tmanagesubtype.aspx

Managesubtypes.aspx

Δεν ισχύει

4,587

12-Feb-2013

15:46

Managetargetappclaims.aspx

Managetargetapplicationclaims.aspx

Δεν ισχύει

4,368

12-Feb-2013

15:53

Managetargetappfields.aspx

Managetargetapplicationfields.aspx

Δεν ισχύει

5,102

12-Feb-2013

15:53

Managetargetappinstance.aspx

Managetargetapplicationinstance.aspx

Δεν ισχύει

4,536

12-Feb-2013

15:53

Managetargetappstate.aspx

Managetargetapplicationstateinfo.aspx

Δεν ισχύει

4,007

12-Feb-2013

15:53

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Δεν ισχύει

3,333

12-Feb-2013

15:46

Tmanageuserprofileserviceapplication.aspx

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Δεν ισχύει

3,204

12-Feb-2013

15:46

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43,624

15-Aug-2012

04:28

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350,832

15-Aug-2012

04:28

Mchrule.apx

Matchingrule.aspx

Δεν ισχύει

18,743

12-Feb-2013

10:02

Mchrule1.apx

Matchingrule.aspx

Δεν ισχύει

24,240

12-Feb-2013

10:02

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2,858,592

15-Aug-2012

04:28

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Δεν ισχύει

181,346

15-Aug-2012

06:06

Mydwpmembershipdocs_dwp

Membershipdocs.dwp

Δεν ισχύει

802

12-Feb-2013

15:45

Mydwpmemberships_dwp

Memberships.dwp

Δεν ισχύει

833

12-Feb-2013

15:45

V3dwpmemberships_dwp

Memberships.dwp

Δεν ισχύει

833

12-Feb-2013

15:45

Metadatacolsettings.apx

Metadatacolsettings.aspx

Δεν ισχύει

5,365

20-Nov-2012

21:24

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Δεν ισχύει

4,516

20-Nov-2012

22:13

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Δεν ισχύει

2,686

20-Nov-2012

22:13

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Δεν ισχύει

14,134

20-Nov-2012

22:18

Metanavsettings.aspx

Metanavsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,595

20-Nov-2012

22:18

Mgrdsserver.aspx

Mgrdsserver.aspx

Δεν ισχύει

2,181

12-Feb-2013

15:46

Tmgrdsserver.aspx

Mgrdsserver.aspx

Δεν ισχύει

2,193

12-Feb-2013

15:46

Mgrproperty.aspx

Mgrproperty.aspx

Δεν ισχύει

2,280

12-Feb-2013

15:46

Tmgrproperty.aspx

Mgrproperty.aspx

Δεν ισχύει

2,292

12-Feb-2013

15:46

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.49

60,104

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31,424

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31,424

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16,040

15-Aug-2012

05:19

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,952

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,952

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39,568

15-Aug-2012

05:19

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14,480

15-Aug-2012

04:28

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,440

15-Aug-2012

04:28

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,440

15-Aug-2012

04:28

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84,632

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

15-Aug-2012

05:19

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7158.5000

381,032

27-Aug-2015

07:17

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7158.5000

381,032

27-Aug-2015

07:17

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.7005.1000

125,552

31-Oct-2012

12:34

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7156.5000

883,376

29-Jul-2015

00:08

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7156.5000

883,376

29-Jul-2015

00:08

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.7101.5000

211,640

22-Apr-2013

10:30

Microsoft.office.server.chart.dll

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

608,864

31-Oct-2012

12:33

Microsoft.office.server.chart_gac.dll

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

608,864

31-Oct-2012

12:33

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

14.0.7113.5001

35,528

14-Nov-2013

13:02

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

14.0.7113.5001

84,696

14-Nov-2013

13:02

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

14.0.7113.5001

43,744

14-Nov-2013

13:02

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

1,874,600

30-Dec-2014

07:37

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

1,874,600

30-Dec-2014

07:37

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.7137.5000

166,600

14-Oct-2014

21:03

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.7002.1000

236,192

11-Sep-2012

04:32

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7005.1000

668,256

31-Oct-2012

12:25

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.7104.5000

1,252,032

25-Jun-2013

21:26

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.7143.5000

1,096,368

13-Jan-2015

06:31

Searchom.dll

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.7161.5000

13,298,872

30-Sep-2015

21:17

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7159.5000

2,773,096

02-Sep-2015

03:39

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7159.5000

2,773,096

02-Sep-2015

03:39

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.7139.5000

72,416

05-Nov-2014

06:51

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.7130.5000

260,832

15-Jul-2014

19:42

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

154,320

07-Aug-2013

19:06

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

154,320

07-Aug-2013

19:06

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.7003.1000

64,152

03-Oct-2012

09:01

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80,544

15-Aug-2012

05:19

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

15-Aug-2012

04:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

15-Aug-2012

04:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config

Δεν ισχύει

3,043

07-Aug-2012

01:20

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15,584

15-Aug-2012

05:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51,912

15-Aug-2012

05:19

Portal.dll

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7162.5000

5,012,176

13-Oct-2015

12:18

Portal.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7162.5000

5,012,176

13-Oct-2015

12:18

Spsintl.dll

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.7003.1000

1,198,752

03-Oct-2012

22:21

Upgrade.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.7109.5000

166,608

05-Sep-2013

18:44

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7164.5000

3,209,920

11-Nov-2015

02:42

Sharepointpub.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7164.5000

3,209,920

11-Nov-2015

02:42

Sharepointpub_gac.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7164.5000

3,209,920

11-Nov-2015

02:42

Fs.admin.dll

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

326,376

22-Apr-2013

08:34

Fs.admin.dll.isapi

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

326,376

22-Apr-2013

08:34

Query.dll

Microsoft.sharepoint.search.extended.query.dll

14.0.337.7

260,840

13-Jan-2015

06:00

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7154.5000

1,051,320

13-Jul-2015

22:32

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7154.5000

1,051,320

13-Jul-2015

22:32

Manifest.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.vc90.atl.manifest

Δεν ισχύει

468

05-Nov-2012

21:49

Crt.manifest.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.vc90.crt.manifest

Δεν ισχύει

526

05-Nov-2012

21:49

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23,656

15-Aug-2012

04:28

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830,056

15-Aug-2012

04:28

Miisclient.exe.config.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe.config

Δεν ισχύει

448

07-Aug-2012

00:20

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2,902,112

15-Aug-2012

04:28

Miiserver.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe.config

Δεν ισχύει

2,822

12-Dec-2012

11:31

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375,392

15-Aug-2012

04:28

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

15-Aug-2012

05:19

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

15-Aug-2012

04:28

Mms.chm.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mms.chm

Δεν ισχύει

593,810

07-Aug-2012

00:20

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300,128

15-Aug-2012

04:28

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

8,800

15-Aug-2012

04:28

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

78,912

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94,784

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,904

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,592

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

95,808

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,856

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

102,976

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,616

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100,928

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

79,424

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

105,536

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

72,768

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,592

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

92,736

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,344

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

59,968

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

53,824

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,096

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94,784

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100,928

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,320

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,392

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

90,176

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,640

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,320

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,712

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

85,568

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

84,544

05-Nov-2012

22:05

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,200

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

43,584

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46,656

05-Nov-2012

22:06

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46,656

05-Nov-2012

22:06

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583,776

15-Aug-2012

04:28

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495,712

15-Aug-2012

04:28

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473,696

15-Aug-2012

04:28

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84,576

15-Aug-2012

04:28

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529,504

15-Aug-2012

04:28

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427,616

15-Aug-2012

04:28

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

23,648

15-Aug-2012

04:28

Mmsperf.h.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.h

Δεν ισχύει

915

07-Aug-2012

00:20

Mmsperf.ini.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.ini

Δεν ισχύει

1,228

07-Aug-2012

00:20

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3,052,128

15-Aug-2012

04:28

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164,960

15-Aug-2012

04:28

Mmsscrpt.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe.config

Δεν ισχύει

2,406

12-Dec-2012

11:31

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39,528

15-Aug-2012

04:28

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953,952

15-Aug-2012

04:28

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199,272

15-Aug-2012

04:28

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231,008

15-Aug-2012

04:28

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150,624

15-Aug-2012

04:28

Mmswmi.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.mof

Δεν ισχύει

8,536

07-Aug-2012

00:20

Mmswmix.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi-x.mof

Δεν ισχύει

978

07-Aug-2012

00:20

Mobileresults_spx

Mobileresults.aspx

Δεν ισχύει

3,008

12-Feb-2013

10:02

Mobilesearch_spx

Mobilesearch.aspx

Δεν ισχύει

3,006

12-Feb-2013

10:02

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Δεν ισχύει

2,335

20-Nov-2012

22:13

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

14.0.7005.1000

2,593,344

31-Oct-2012

12:46

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

14.0.7140.5000

425,472

11-Nov-2014

05:20

Msscpi.dll

Msscpi.dll

14.0.7167.5000

2,153,192

09-Feb-2016

07:59

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

791,144

31-Oct-2012

12:44

Mssearch.exe

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524,888

31-Oct-2012

12:44

Msslad.dll

Msslad.dll

14.0.7005.1000

432,232

31-Oct-2012

12:44

Mssph.dll

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1,678,520

11-Mar-2014

13:47

Mssrch.dll

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4,988,520

20-Nov-2012

22:00

Msswelcm.apx

Msswelcome.aspx

Δεν ισχύει

8,700

12-Feb-2013

10:02

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

14.0.7005.1000

107,600

31-Oct-2012

12:31

Msvcm90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

05-Nov-2012

21:49

Msvcp90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851,456

05-Nov-2012

21:49

Msvcr90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627,200

05-Nov-2012

21:49

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

14.0.7005.1000

332,424

31-Oct-2012

12:46

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

14.0.7005.1000

1,092,752

31-Oct-2012

12:46

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

14.0.7005.1000

1,092,752

31-Oct-2012

12:46

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

14.0.7005.1000

1,092,736

31-Oct-2012

12:46

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

14.0.7005.1000

1,092,736

31-Oct-2012

12:46

Mv.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mv.dsml

Δεν ισχύει

42,567

07-Aug-2012

00:20

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166,504

15-Aug-2012

04:28

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100,960

15-Aug-2012

04:28

Mycontactlinks.aspx

Mycontactlinks.aspx

Δεν ισχύει

9,101

12-Feb-2013

15:45

Mydwpmydocs_dwp

Mydocs.dwp

Δεν ισχύει

757

12-Feb-2013

15:45

V3dwpmydocs_dwp

Mydocs.dwp

Δεν ισχύει

757

12-Feb-2013

15:45

Myinfo.aspx

Myinfo.aspx

Δεν ισχύει

1.500

12-Feb-2013

15:46

Mylinks_ascx

Mylinks.ascx

Δεν ισχύει

1,401

12-Feb-2013

15:46

Mymemberships.aspx

Mymemberships.aspx

Δεν ισχύει

8,926

12-Feb-2013

15:45

Mydwpmypics_dwp

Mypics.dwp

Δεν ισχύει

638

12-Feb-2013

15:45

Myquicklinks.aspx

Myquicklinks.aspx

Δεν ισχύει

2,791

12-Feb-2013

15:45

Mysite.aspx

Mysite.aspx

Δεν ισχύει

4,659

12-Feb-2013

15:45

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Δεν ισχύει

22,685

12-Feb-2013

15:45

Psite_mysite.master

Mysite.master

Δεν ισχύει

22,685

12-Feb-2013

15:45

Mysiteheader.aspx

Mysiteheader.aspx

Δεν ισχύει

1,122

12-Feb-2013

15:45

Mystlink_ascx

Mysitelink.ascx

Δεν ισχύει

1,379

12-Feb-2013

15:46

Mystmbl_ascx

Mysitemobile.ascx

Δεν ισχύει

9,731

12-Feb-2013

15:46

Mystredr_ascx

Mysiteredirection.ascx

Δεν ισχύει

254

12-Feb-2013

15:46

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Δεν ισχύει

5,230

12-Feb-2013

15:46

Mydwpmyworks_dwp

Myworks.dwp

Δεν ισχύει

533

12-Feb-2013

15:45

V3dwpmyworks_dwp

Myworks.dwp

Δεν ισχύει

533

12-Feb-2013

15:45

Natlang6.dll_osssearch

Naturallanguage6.dll

14.0.7132.5000

1,495,248

13-Aug-2014

06:33

Newdocset.aspx

Newdocset.aspx

Δεν ισχύει

3,250

20-Nov-2012

22:13

Newffast_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

18,531

12-Feb-2013

15:45

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Δεν ισχύει

14,048

20-Nov-2012

22:14

Scltabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

18,531

12-Feb-2013

15:45

Sctabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

18,531

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3siteslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

18,531

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3tabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

18,531

12-Feb-2013

15:45

Crpglayt.asx

Newpagelayout.aspx

Δεν ισχύει

14,397

12-Feb-2013

10:14

Newprofserviceappcreated.aspx

Newprofileserviceapplicationcreated.aspx

Δεν ισχύει

2,613

12-Feb-2013

15:47

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Δεν ισχύει

12,674

12-Feb-2013

15:46

Nwsarch.aspx

Newsarchive.aspx

Δεν ισχύει

2,725

12-Feb-2013

15:45

V3newshomelayout.aspx

Newshomelayout.aspx

Δεν ισχύει

5,842

12-Feb-2013

15:45

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Δεν ισχύει

63,501

20-Nov-2012

22:18

Newvarst.asx

Newvariationsite.aspx

Δεν ισχύει

10,576

12-Feb-2013

10:14

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,252

12-Feb-2013

10:14

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121,464

15-Aug-2012

04:28

Notessiset.apx

Notesserviceinstancesettings.aspx

Δεν ισχύει

5,346

12-Feb-2013

10:02

Noteswebservice.dll.oss

Noteswebservice.dll

14.0.7005.1000

972,888

01-Nov-2012

16:58

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.49

55,896

15-Aug-2012

04:28

Ocset.asx

Objectcachesettings.aspx

Δεν ισχύει

11,348

12-Feb-2013

10:14

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12,912

15-Aug-2012

04:28

Objects_indexes.unfiltered.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_indexes.unfiltered.sql

Δεν ισχύει

1,055

15-Aug-2012

04:05

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Δεν ισχύει

386,449

15-Aug-2012

06:06

Objects_tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_tables.sql

Δεν ισχύει

48,474

15-Aug-2012

04:05

Objects_views.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_views.sql

Δεν ισχύει

21,219

15-Aug-2012

04:05

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

77,710

15-Aug-2012

04:05

Objectschemaconfigpopulate.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschemaconfigpopulate.sql

Δεν ισχύει

110,847

15-Aug-2012

06:06

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207,464

15-Aug-2012

04:28

Office.odf

Office.odf

14.0.7130.5000

4,300,456

15-Jul-2014

18:52

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Δεν ισχύει

12,878

30-Dec-2014

07:29

Officialfiledisco.aspx

Officialfiledisco.aspx

Δεν ισχύει

1,422

20-Nov-2012

22:15

Officialfilewsdl.aspx

Officialfilewsdl.aspx

Δεν ισχύει

13,606

20-Nov-2012

22:15

Offxml.dll

Offxml.dll

14.0.7011.1000

516,264

06-Mar-2013

08:13

Olapfilter_dwp

Olapfilter.dwp

Δεν ισχύει

621

12-Feb-2013

15:46

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.49

76,392

15-Aug-2012

04:28

Orgadminedit.aspx

Orgadminedit.aspx

Δεν ισχύει

2,550

12-Feb-2013

15:46

Torgadminedit.aspx

Orgadminedit.aspx

Δεν ισχύει

2,562

12-Feb-2013

15:46

Msitehostorgview.aspx

Organizationview.aspx

Δεν ισχύει

8,916

12-Feb-2013

15:45

Orgnew.aspx

Orgnew.aspx

Δεν ισχύει

2,573

12-Feb-2013

15:46

Torgnew.aspx

Orgnew.aspx

Δεν ισχύει

2,585

12-Feb-2013

15:46

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

14.0.7104.5000

156,344

25-Jun-2013

20:22

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Δεν ισχύει

15,662

30-Dec-2014

07:29

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Δεν ισχύει

9,846

12-Feb-2013

10:02

Mydwpowa_dwp

Owa.dwp

Δεν ισχύει

510

12-Feb-2013

15:45

V3dwpowa_dwp

Owa.dwp

Δεν ισχύει

510

12-Feb-2013

15:45

Mydwpowacalendar_dwp

Owacalendar.dwp

Δεν ισχύει

534

12-Feb-2013

15:45

V3dwpowacalendar_dwp

Owacalendar.dwp

Δεν ισχύει

534

12-Feb-2013

15:45

Mydwpowacontacts_dwp

Owacontacts.dwp

Δεν ισχύει

534

12-Feb-2013

15:45

V3dwpowacontacts_dwp

Owacontacts.dwp

Δεν ισχύει

534

12-Feb-2013

15:45

Mydwpowainbox_dwp

Owainbox.dwp

Δεν ισχύει

550

12-Feb-2013

15:45

V3dwpowainbox_dwp

Owainbox.dwp

Δεν ισχύει

550

12-Feb-2013

15:45

Mydwpowatasks_dwp

Owatasks.dwp

Δεν ισχύει

525

12-Feb-2013

15:45

V3dwpowatasks_dwp

Owatasks.dwp

Δεν ισχύει

525

12-Feb-2013

15:45

Packagegeneration.aspx

Packagegeneration.aspx

Δεν ισχύει

2,348

12-Feb-2013

15:53

Pgfromdc.asx

Pagefromdoclayout.aspx

Δεν ισχύει

6,711

12-Feb-2013

10:13

Pltmplat.apx

Pagelayouttemplate.aspx

Δεν ισχύει

1,270

12-Feb-2013

10:13

Pageset.asx

Pagesettings.aspx

Δεν ισχύει

26,881

12-Feb-2013

10:14

Pgvrinfo.asx

Pageversioninfo.aspx

Δεν ισχύει

3,642

12-Feb-2013

10:12

People_aspx

People.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Pepfast_aspx

People.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Ppldefault_aspx

People.aspx

Δεν ισχύει

16,945

12-Feb-2013

10:02

Peoplemosaic.aspx

Peoplemosaic.aspx

Δεν ισχύει

2,639

12-Feb-2013

15:45

Oss.peoplerefinement_dwp

Peoplerefinement.webpart

Δεν ισχύει

1,008

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.peoplerefinement_dwp

Peoplerefinement.webpart

Δεν ισχύει

1,008

12-Feb-2013

10:02

Pepresults_aspx

Peopleresults.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:02

Peprfast_aspx

Peopleresults.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

10:02

Pplresults_aspx

Peopleresults.aspx

Δεν ισχύει

23,276

12-Feb-2013

10:02

V3dwppplsbwp_dwp

Peoplesearchbox.dwp

Δεν ισχύει

1,711

12-Feb-2013

15:45

Oss.dwppeoplecoreresults_dwp

Peoplesearchcoreresults.webpart

Δεν ισχύει

1,156

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.peoplecoreresults_dwp

Peoplesearchcoreresults.webpart

Δεν ισχύει

1,156

12-Feb-2013

10:02

Pplsearchres.aspx

Peoplesearchresults.aspx

Δεν ισχύει

27,958

12-Feb-2013

10:02

Msitehostperson.aspx

Person.aspx

Δεν ισχύει

10,207

12-Feb-2013

15:45

Person.asx_mobile

Person.aspx

Δεν ισχύει

4,263

12-Feb-2013

15:45

Personalsites.aspx

Personalsites.aspx

Δεν ισχύει

15,409

12-Feb-2013

15:47

Tpersonalsites.aspx

Personalsites.aspx

Δεν ισχύει

15,536

12-Feb-2013

15:47

Msitehostcontent.aspx

Personcontent.aspx

Δεν ισχύει

10,439

12-Feb-2013

15:45

Cmspick.asx

Pickertreeview.aspx

Δεν ισχύει

5,146

12-Feb-2013

10:14

Policy.aspx

Policy.aspx

Δεν ισχύει

9,048

20-Nov-2012

22:18

Policyconfig.aspx

Policyconfig.aspx

Δεν ισχύει

10,146

20-Nov-2012

22:13

Policcts.aspx

Policycts.aspx

Δεν ισχύει

12,028

20-Nov-2012

22:18

Policyfeatures.aspx

Policyfeatures.aspx

Δεν ισχύει

4,824

20-Nov-2012

22:15

Policylist.aspx

Policylist.aspx

Δεν ισχύει

6,222

20-Nov-2012

22:13

Plrptcfg.asx

Policyrptconfig.aspx

Δεν ισχύει

14,603

20-Nov-2012

22:18

Popupselector1.aspx

Popupselector.aspx

Δεν ισχύει

9,606

12-Feb-2013

10:02

Portal.js

Portal.js

Δεν ισχύει

23,261

05-Mar-2014

00:41

Portalapi.aspx

Portalapi.aspx

Δεν ισχύει

1,355

12-Feb-2013

15:45

Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Portaluiconfigurations.sql

Δεν ισχύει

24,857

15-Aug-2012

04:05

Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Preview.dll

4.0.2450.49

318,048

15-Aug-2012

04:28

Prm0006.bin_osssearch

Prm0006.bin

14.0.7104.5000

7,062,016

25-Jun-2013

22:04

Prm0007.bin_osssearch

Prm0007.bin

14.0.7135.5000

11,625,984

02-Oct-2014

04:42

Prm0009.bin_osssearch

Prm0009.bin

14.0.7157.5000

6,131,200

12-Aug-2015

20:25

Prm0013.bin_osssearch

Prm0013.bin

14.0.7153.5000

9,650,688

17-Jun-2015

02:27

Prm0015.bin_osssearch

Prm0015.bin

14.0.7153.5000

8,056,320

17-Jun-2015

02:27

Prm0019.bin_osssearch

Prm0019.bin

14.0.7140.5000

8,751,104

11-Nov-2014

05:22

Profadminedit.aspx

Profadminedit.aspx

Δεν ισχύει

2,554

12-Feb-2013

15:46

Tprofadminedit.aspx

Profadminedit.aspx

Δεν ισχύει

2,566

12-Feb-2013

15:46

Profilebrowser_dwp

Profilebrowser.dwp

Δεν ισχύει

644

12-Feb-2013

15:46

V3dwpprofilebrowser_dwp

Profilebrowser.dwp

Δεν ισχύει

644

12-Feb-2013

15:46

Profileimportexportservicedisco.aspx

Profileimportexportservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,046

12-Feb-2013

15:46

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

23,058

12-Feb-2013

15:46

Profileredirect.aspx

Profileredirect.aspx

Δεν ισχύει

1,429

12-Feb-2013

15:46

Tprofileredirect.aspx

Profileredirect.aspx

Δεν ισχύει

1,429

12-Feb-2013

15:46

Profilesrp.sql

Profilesrp.sql

Δεν ισχύει

1,114,429

23-May-2013

02:48

Profilesyncprovision.aspx

Profilesynchronizationserviceprovisionpage.aspx

Δεν ισχύει

5,785

12-Feb-2013

15:46

Profilup.sql

Profilup.sql

Δεν ισχύει

864,691

23-May-2013

02:48

Profmngr.aspx

Profmngr.aspx

Δεν ισχύει

3,378

12-Feb-2013

15:46

Tprofmngr.aspx

Profmngr.aspx

Δεν ισχύει

3,390

12-Feb-2013

15:46

Profnew.aspx

Profnew.aspx

Δεν ισχύει

2,574

12-Feb-2013

15:46

Tprofnew.aspx

Profnew.aspx

Δεν ισχύει

2,586

12-Feb-2013

15:46

Hauto3.apx

Progress.aspx

Δεν ισχύει

10,832

12-Feb-2013

10:02

Projpg.apx

Projectpage.aspx

Δεν ισχύει

6,182

12-Feb-2013

10:13

Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416,368

15-Aug-2012

04:28

Proxy.aspx

Proxy.aspx

Δεν ισχύει

492

12-Feb-2013

15:45

Msitepublic.aspx

Public.aspx

Δεν ισχύει

1,974

12-Feb-2013

15:45

Publishedlinksservicedisco.aspx

Publishedlinksservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,036

12-Feb-2013

10:02

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

4,407

12-Feb-2013

10:02

Pubacmnu.asx

Publishingactionmenu.ascx

Δεν ισχύει

4,805

12-Feb-2013

10:12

Pubconsl.asx

Publishingconsole.ascx

Δεν ισχύει

11,476

12-Feb-2013

10:12

Pubsrvc.asmx

Publishingservice.asmx

Δεν ισχύει

202

12-Feb-2013

10:12

Pubsrvcd.asx

Publishingservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,250

12-Feb-2013

10:12

Pubsrvcw.asx

Publishingservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

20,031

12-Feb-2013

10:12

Oss.health.querylatency.aspx

Querylatency.aspx

Δεν ισχύει

5,500

12-Feb-2013

10:01

Oss.health.querylatencytrend.aspx

Querylatencytrend.aspx

Δεν ισχύει

6,335

12-Feb-2013

10:01

Oss.querysuggestions_dwp

Querysuggestions.webpart

Δεν ισχύει

1,226

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.querysuggestions_dwp

Querysuggestions.webpart

Δεν ισχύει

1,226

12-Feb-2013

10:02

Quicklinks.aspx

Quicklinks.aspx

Δεν ισχύει

8,046

12-Feb-2013

15:45

Mydwpquicklinks_dwp

Quicklinks.dwp

Δεν ισχύει

526

12-Feb-2013

15:45

V3dwpquicklinks_dwp

Quicklinks.dwp

Δεν ισχύει

526

12-Feb-2013

15:45

Quicklinksdialog.aspx

Quicklinksdialog.aspx

Δεν ισχύει

2,032

12-Feb-2013

15:45

Quicklinksdialog2.aspx

Quicklinksdialog2.aspx

Δεν ισχύει

1,787

12-Feb-2013

15:45

Quicklinksdialogform.aspx

Quicklinksdialogform.aspx

Δεν ισχύει

10,430

12-Feb-2013

15:47

Rankpromotionmanagement1.aspx

Rankpromotionmanagement.aspx

Δεν ισχύει

5,542

12-Feb-2013

10:02

Ratings.js

Ratings.js

Δεν ισχύει

18,397

06-Mar-2013

08:43

Ratingssettings.aspx

Ratingssettings.aspx

Δεν ισχύει

6,162

12-Feb-2013

15:46

Rcconsole.aspx_rcconfig

Rcconsole.aspx

Δεν ισχύει

8,524

12-Feb-2013

10:24

Recordsribbon.ascx

Recordsribbon.ascx

Δεν ισχύει

366

20-Nov-2012

22:14

Redircpg.asx

Redirectpage.aspx

Δεν ισχύει

209

12-Feb-2013

10:12

Redirpl.xml

Redirectpagelayout.aspx

Δεν ισχύει

4,305

12-Feb-2013

10:13

Oss.refinement_dwp

Refinement.webpart

Δεν ισχύει

990

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.refinement_dwp

Refinement.webpart

Δεν ισχύει

990

12-Feb-2013

10:02

Regset.asx

Regionalsettingspushdown.ascx

Δεν ισχύει

2,408

12-Feb-2013

10:12

Relatedtags_dwp

Relatedtags.dwp

Δεν ισχύει

571

12-Feb-2013

15:46

Releasehold.aspx

Releasehold.aspx

Δεν ισχύει

3,701

20-Nov-2012

22:13

Rellinksscopesettings.aspx

Rellinksscopesettings.aspx

Δεν ισχύει

4,734

12-Feb-2013

15:45

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql

Δεν ισχύει

5,177

15-Aug-2012

04:05

Repair.aspx_ldoclib

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,911

12-Feb-2013

09:43

Repair.aspx_pubfeap

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,911

12-Feb-2013

09:43

Repair.aspx_pubresfeat

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,911

12-Feb-2013

09:43

Reportcenterdoclibrepair_aspx

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,911

12-Feb-2013

09:43

Reportcenterlayout.aspx

Reportcenterlayout.aspx

Δεν ισχύει

6,117

12-Feb-2013

15:45

Reporting.aspx

Reporting.aspx

Δεν ισχύει

8,943

20-Nov-2012

22:18

Resfast_aspx

Results.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Results_aspx

Results.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

10:02

Sresults_aspx

Results.aspx

Δεν ισχύει

23,270

12-Feb-2013

10:02

Retentionsettings.ascx

Retentionsettings.ascx

Δεν ισχύει

10,858

20-Nov-2012

22:13

Retentionstagesettings.aspx

Retentionstagesettings.aspx

Δεν ισχύει

25,676

20-Nov-2012

22:18

Rtxtpick.asx

Reusabletextpicker.aspx

Δεν ισχύει

13,840

12-Feb-2013

10:14

Rightrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Rightrule.sql

Δεν ισχύει

1,332

15-Aug-2012

04:05

Routermessage.aspx

Routermessage.aspx

Δεν ισχύει

6,271

20-Nov-2012

22:18

Rpthist.aspx

Rpthist.aspx

Δεν ισχύει

3,133

12-Feb-2013

15:46

Rptlibtemplate.asx

Rptlibtemplate.ascx

Δεν ισχύει

2,816

12-Feb-2013

15:46

Rteercs_asx

Rte2erowcolsize.aspx

Δεν ισχύει

11,542

12-Feb-2013

10:14

Rteetbl_asx

Rte2etable.aspx

Δεν ισχύει

41,240

12-Feb-2013

10:14

Rtepued_asx

Rte2pueditor.aspx

Δεν ισχύει

20,692

12-Feb-2013

10:14

Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47,712

15-Aug-2012

04:28

Reportcenterasample.aspx

Sample.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Schemacollections.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Schemacollections.sql

Δεν ισχύει

11,710

15-Aug-2012

04:05

Scope.apx

Scope.aspx

Δεν ισχύει

11,760

12-Feb-2013

10:02

Scope1.apx

Scope.aspx

Δεν ισχύει

17,037

12-Feb-2013

10:02

Scpdspgp.apx

Scopedisplaygroup.aspx

Δεν ισχύει

11,044

12-Feb-2013

10:02

Scriptforwebtaggingui.js

Scriptforwebtaggingui.js

Δεν ισχύει

69,584

22-Apr-2013

09:32

Scsummpg.aspx

Scsummpg.aspx

Δεν ισχύει

3,462

12-Feb-2013

15:46

Search.js

Search.js

Δεν ισχύει

36,563

11-Nov-2014

04:44

Oss.searchactionlinks_dwp

Searchactionlinks.webpart

Δεν ισχύει

1,212

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchactionlinks_dwp

Searchactionlinks.webpart

Δεν ισχύει

1,212

12-Feb-2013

10:02

Srcadmin.apx

Searchadministration.aspx

Δεν ισχύει

16,886

12-Feb-2013

10:02

Srchaath.aspx

Searchandaddtohold.aspx

Δεν ισχύει

18,775

20-Nov-2012

22:18

Oss.shcuts.sys_dwp

Searchappshortcutslist.dwp

Δεν ισχύει

699

12-Feb-2013

10:01

Oss.sa1.sys_dwp

Searchappsystemstatus.dwp

Δεν ισχύει

664

12-Feb-2013

10:01

Oss.searchbestbets_dwp

Searchbestbets.webpart

Δεν ισχύει

1,345

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchbestbets_dwp

Searchbestbets.webpart

Δεν ισχύει

1,345

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpsearchbox_dwp

Searchbox.dwp

Δεν ισχύει

1.230

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchbox_dwp

Searchbox.dwp

Δεν ισχύει

1.230

12-Feb-2013

10:02

Scwedadm.apx

Searchconfigwizardeditadmincomponent.aspx

Δεν ισχύει

8,003

12-Feb-2013

10:02

Scweddbs.apx

Searchconfigwizardeditdatabase.aspx

Δεν ισχύει

6,891

12-Feb-2013

10:02

Scwedisv.apx

Searchconfigwizardeditindexserver.aspx

Δεν ισχύει

12,324

12-Feb-2013

10:02

Scwedqsv.apx

Searchconfigwizardeditqueryserver.aspx

Δεν ισχύει

11,967

12-Feb-2013

10:02

Scwfinsh.apx

Searchconfigwizardfinish.aspx

Δεν ισχύει

4,115

12-Feb-2013

10:02

Scwtpcfg.apx

Searchconfigwizardtopologyconfig.aspx

Δεν ισχύει

7,291

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpcoreresults_dwp

Searchcoreresults.webpart

Δεν ισχύει

1,564

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.coreresults_dwp

Searchcoreresults.webpart

Δεν ισχύει

1,564

12-Feb-2013

10:02

Searchdisco.aspx

Searchdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,021

12-Feb-2013

15:46

Srcheml.apx

Searchemail.aspx

Δεν ισχύει

6,256

12-Feb-2013

10:02

Frmadmin.apx

Searchfarmdashboard.aspx

Δεν ισχύει

6,110

12-Feb-2013

10:02

Searchmain.aspx

Searchmain.aspx

Δεν ισχύει

18,442

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpsearchpaging_dwp

Searchpaging.dwp

Δεν ισχύει

767

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchpaging_dwp

Searchpaging.dwp

Δεν ισχύει

767

12-Feb-2013

10:02

Srchprx.apx

Searchproxy.aspx

Δεν ισχύει

7,862

12-Feb-2013

10:02

Schreset.apx

Searchreset.aspx

Δεν ισχύει

12,711

12-Feb-2013

10:02

Resrem.apx

Searchresultremoval.aspx

Δεν ισχύει

11,975

12-Feb-2013

10:02

Searchres.aspx

Searchresults.aspx

Δεν ισχύει

27,443

12-Feb-2013

10:02

Searchscopes.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Searchscopes.sql

Δεν ισχύει

58,967

15-Aug-2012

04:05

Srchssl.apx

Searchssl.aspx

Δεν ισχύει

5,235

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpsearchstats_dwp

Searchstats.dwp

Δεν ισχύει

626

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchstats_dwp

Searchstats.dwp

Δεν ισχύει

626

12-Feb-2013

10:02

Oss.dwpsearchsummary_dwp

Searchsummary.dwp

Δεν ισχύει

632

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.searchsummary_dwp

Searchsummary.dwp

Δεν ισχύει

632

12-Feb-2013

10:02

Srchout.apx

Searchtimeout.aspx

Δεν ισχύει

6,625

12-Feb-2013

10:02

Oss.stplg1_dwp

Searchtopology.dwp

Δεν ισχύει

645

12-Feb-2013

10:01

Searchwsdl.aspx

Searchwsdl.aspx

Δεν ισχύει

15,320

12-Feb-2013

15:46

Securestoresetcredentials.aspx

Securestoresetcredentials.aspx

Δεν ισχύει

8,739

12-Feb-2013

15:53

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Δεν ισχύει

4,979

12-Feb-2013

15:53

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Δεν ισχύει

5,061

12-Feb-2013

15:53

Selcrpr.apx

Selectcrawledproperty.aspx

Δεν ισχύει

8,876

12-Feb-2013

10:02

Selmpr.apx

Selectmanagedproperty.aspx

Δεν ισχύει

5,264

12-Feb-2013

10:02

Selectpicture.aspx

Selectpicture.aspx

Δεν ισχύει

2,130

12-Feb-2013

15:46

Selectpicture2.aspx

Selectpicture2.aspx

Δεν ισχύει

3,374

12-Feb-2013

15:47

Selectuser.aspx

Selectuser.aspx

Δεν ισχύει

2,579

12-Feb-2013

15:46

Sethost.asx

Sethosturldialog.aspx

Δεν ισχύει

7,591

12-Feb-2013

15:53

Setimport.aspx

Setimport.aspx

Δεν ισχύει

3,133

12-Feb-2013

15:46

Tsetimport.aspx

Setimport.aspx

Δεν ισχύει

3,145

12-Feb-2013

15:46

Sets_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sets_storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

2,330

15-Aug-2012

04:05

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7163.5000

1,379,520

27-Oct-2015

19:30

Spdefformt_asc

Sharepoint_publishing_defaultformtemplates.ascx

Δεν ισχύει

8,173

12-Feb-2013

10:12

Oss.health.sharepointbackendquerylatency.aspx

Sharepointbackendquerylatency.aspx

Δεν ισχύει

7,595

12-Feb-2013

10:01

Spkpidis.asx

Sharepointkpidisplayformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

2,823

12-Feb-2013

15:46

Spkpied.asx

Sharepointkpieditformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

12,229

12-Feb-2013

15:46

Spkpinew.asx

Sharepointkpinewformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

11,974

12-Feb-2013

15:46

Showfulltextindexmapping1.aspx

Showfulltextindexmapping.aspx

Δεν ισχύει

5,635

12-Feb-2013

10:02

Sikpidis.asx

Simplekpidisplayformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

2,651

12-Feb-2013

15:46

Sikpied.asx

Simplekpieditformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

9,039

12-Feb-2013

15:46

Sikpinew.asx

Simplekpinewformcontrol.ascx

Δεν ισχύει

9,040

12-Feb-2013

15:46

Scset.asx

Sitecachesettings.aspx

Δεν ισχύει

10,817

12-Feb-2013

10:14

Sitedirsettings.aspx

Sitedirectorysettings.aspx

Δεν ισχύει

9,658

14-Dec-2012

01:17

Sitedirstng.asx

Sitedirectorysettings.aspx

Δεν ισχύει

8,952

14-Dec-2012

01:17

Mydwpsiteframer_dwp

Siteframer.dwp

Δεν ισχύει

909

12-Feb-2013

15:45

V3dwpsiteframer_dwp

Siteframer.dwp

Δεν ισχύει

909

12-Feb-2013

15:45

Sm.asx

Sitemanager.aspx

Δεν ισχύει

32,267

12-Feb-2013

10:14

Sitesv3sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

15:45

Snavset.asx

Sitenavigationsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,488

12-Feb-2013

10:12

Skuupgrade.asx

Skuupgrade.aspx

Δεν ισχύει

9,519

12-Feb-2013

15:47

Smcmt.asx

Smtcommentsdialog.aspx

Δεν ισχύει

4,061

12-Feb-2013

10:14

Mydwpsocialcomment_dwp

Socialcomment.dwp

Δεν ισχύει

579

12-Feb-2013

15:46

V3dwpsocialcomment_dwp

Socialcomment.dwp

Δεν ισχύει

579

12-Feb-2013

15:46

Socdata_ascx

Socialdata.ascx

Δεν ισχύει

1,294

12-Feb-2013

15:46

Socdata.js

Socialdata.js

Δεν ισχύει

11,838

22-Apr-2013

12:06

Socialdatabookmarklet.aspx

Socialdatabookmarklet.aspx

Δεν ισχύει

1,809

12-Feb-2013

15:46

Socialdataframe.aspx

Socialdataframe.aspx

Δεν ισχύει

5,254

12-Feb-2013

15:47

Socialdataservicedisco.aspx

Socialdataservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,030

12-Feb-2013

10:03

Socialdataservicewsdl.aspx

Socialdataservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

87,141

12-Feb-2013

10:03

Socialsrp.sql

Socialsrp.sql

Δεν ισχύει

156,059

10-Mar-2011

17:00

Socialup.sql

Socialup.sql

Δεν ισχύει

134,686

10-Mar-2011

17:00

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Δεν ισχύει

63,694

27-Nov-2012

23:22

Sp.ui.rte.publishing.js

Sp.ui.rte.publishing.js

Δεν ισχύει

44,063

27-Nov-2012

23:22

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Δεν ισχύει

58,536

07-Aug-2013

18:47

Sp.ui.spellcheck.js

Sp.ui.spellcheck.js

Δεν ισχύει

37,528

07-Aug-2013

18:47

Spelchek.asmx

Spellcheck.asmx

Δεν ισχύει

196

12-Feb-2013

10:12

Spellcheckdisco.aspx

Spellcheckdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,301

12-Feb-2013

15:46

Spelchek_asx

Spellchecker.aspx

Δεν ισχύει

12,764

12-Feb-2013

10:12

Spellcheckmanagement1.aspx

Spellcheckmanagement.aspx

Δεν ισχύει

7,910

12-Feb-2013

10:02

Spellcheckwsdl.aspx

Spellcheckwsdl.aspx

Δεν ισχύει

6,860

12-Feb-2013

15:46

Splistfil_dwp

Splistfilter.dwp

Δεν ισχύει

622

12-Feb-2013

15:46

Spnewdashboard.aspx

Spnewdashboard.aspx

Δεν ισχύει

12,089

12-Feb-2013

15:45

Spscrntl.rsx

Spscore.resx

Δεν ισχύει

85,962

30-Dec-2014

07:40

Spscrawldisco.aspx

Spscrawldisco.aspx

Δεν ισχύει

1,017

12-Feb-2013

15:46

Spscrawlwsdl.aspx

Spscrawlwsdl.aspx

Δεν ισχύει

10,791

12-Feb-2013

15:46

Spdisco.aspx

Spsdisco.aspx

Δεν ισχύει

14,965

12-Feb-2013

15:47

Spsredirect.aspx

Spsredirect.aspx

Δεν ισχύει

246

12-Feb-2013

15:46

Spsredr.asx

Spsredr.aspx

Δεν ισχύει

298

12-Feb-2013

15:46

Spstd1.asx

Spstd1.aspx

Δεν ισχύει

3,907

12-Feb-2013

15:53

Spstd2.asx

Spstd2.aspx

Δεν ισχύει

4,938

12-Feb-2013

15:53

Spstd3.asx

Spstd3.aspx

Δεν ισχύει

4,455

12-Feb-2013

15:53

Spstd4.asx

Spstd4.aspx

Δεν ισχύει

4,457

12-Feb-2013

15:53

Spstd5.asx

Spstd5.aspx

Δεν ισχύει

5,785

12-Feb-2013

15:53

Spstd6.asx

Spstd6.aspx

Δεν ισχύει

5,790

12-Feb-2013

15:53

Spstd7.asx

Spstd7.aspx

Δεν ισχύει

5,854

12-Feb-2013

15:53

Spstd8.asx

Spstd8.aspx

Δεν ισχύει

5,806

12-Feb-2013

15:53

Spstdh.asx

Spstdhorizontal.aspx

Δεν ισχύει

3,932

12-Feb-2013

15:53

Sqlerrormessages.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlerrormessages.sql

Δεν ισχύει

30,252

15-Aug-2012

04:05

Sqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

Δεν ισχύει

6,744

15-Aug-2012

04:05

Sqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceproviderschema.sql

Δεν ισχύει

1,097

15-Aug-2012

04:05

Sqlpersistenceservice_logic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceservice_logic.sql

Δεν ισχύει

11,904

15-Aug-2012

04:05

Sqlpersistenceservice_schema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceservice_schema.sql

Δεν ισχύει

2,120

15-Aug-2012

04:05

Sqlworkitemschedulerlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

Δεν ισχύει

5,643

15-Aug-2012

04:05

Sqlworkitemschedulerschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlworkitemschedulerschema.sql

Δεν ισχύει

463

15-Aug-2012

04:05

Sqmapi.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177,696

07-Aug-2012

01:20

Oss.srchconnectorgenerator_aspx

Srchconnectorgenerator.aspx

Δεν ισχύει

277

12-Feb-2013

10:02

Srchipp.dll

Srchipp.dll

14.0.7005.1000

1,418,336

31-Oct-2012

12:37

Oss.srchrss_aspx

Srchrss.aspx

Δεν ισχύει

2,334

12-Feb-2013

10:02

Sspadmin.mas

Sspadmin.master

Δεν ισχύει

29,079

12-Feb-2013

10:02

Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

118,557

15-Aug-2012

04:05

Subvar_asx

Submitvariations.aspx

Δεν ισχύει

4,202

12-Feb-2013

10:12

Succes.asx

Success.aspx

Δεν ισχύει

2,951

12-Feb-2013

10:02

Sitesv3siteslistsummary_aspx

Summary.aspx

Δεν ισχύει

6,010

12-Feb-2013

15:47

Oss.summaryresults_dwp

Summaryresults.webpart

Δεν ισχύει

1,304

12-Feb-2013

10:02

Oss.swpf.summaryresults_dwp

Summaryresults.webpart

Δεν ισχύει

1,304

12-Feb-2013

10:02

Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35,424

15-Aug-2012

04:28

Svrsetup.dll

Svrsetup.dll

14.0.7163.5000

7,322,792

27-Oct-2015

19:30

Sync_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_storedprocedures.sql

Δεν ισχύει

15,045

15-Aug-2012

04:05

Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_synchronizationrules.sql

Δεν ισχύει

2,578

15-Aug-2012

04:05

Synchronizationsetting.aspx

Synchronizationsetting.aspx

Δεν ισχύει

5,162

12-Feb-2013

15:46

Tsynchronizationsetting.aspx

Synchronizationsetting.aspx

Δεν ισχύει

5,174

12-Feb-2013

15:46

Syncnow.aspx

Syncnow.aspx

Δεν ισχύει

3,368

12-Feb-2013

15:46

Tsyncnow.aspx

Syncnow.aspx

Δεν ισχύει

3,380

12-Feb-2013

15:46

Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233,064

15-Aug-2012

04:28

Tactprf.asx

Ta_createprofiledialog.aspx

Δεν ισχύει

4,142

12-Feb-2013

15:53

Cms_tenantadminpages_ta_managecontentdeployment_aspx

Ta_managecontentdeployment.aspx

Δεν ισχύει

8,606

12-Feb-2013

10:12

Tamanagesssvcapp.aspx

Ta_managesssvcapplication.aspx

Δεν ισχύει

6,210

12-Feb-2013

15:53

Tamanagesssvccred.aspx

Ta_managesssvcapplicationcredentials.aspx

Δεν ισχύει

4,323

12-Feb-2013

15:53

Tamanagetarapp.aspx

Ta_managetargetapplication.aspx

Δεν ισχύει

7,238

12-Feb-2013

15:53

Tasethost.asx

Ta_sethosturldialog.aspx

Δεν ισχύει

7,600

12-Feb-2013

15:53

Tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Tables.sql

Δεν ισχύει

15,363

15-Aug-2012

04:05

Sitesv3tabviewpage.aspx

Tabviewpage.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

V3tabviewpage.aspx

Tabviewpage.aspx

Δεν ισχύει

286

12-Feb-2013

15:45

Sitesv3tabviewpagelyt.aspx

Tabviewpagelayout.aspx

Δεν ισχύει

4,912

12-Feb-2013

15:45

V3tabviewpagelyt.aspx

Tabviewpagelayout.aspx

Δεν ισχύει

4,912

12-Feb-2013

15:45

Mydwptagcloud_dwp

Tagcloud.dwp

Δεν ισχύει

562

12-Feb-2013

15:46

V3dwptagcloud_dwp

Tagcloud.dwp

Δεν ισχύει

562

12-Feb-2013

15:46

Taggedpeoplelist_dwp

Taggedpeoplelist.dwp

Δεν ισχύει

586

12-Feb-2013

15:46

Taggedurllist_dwp

Taggedurllist.dwp

Δεν ισχύει

577

12-Feb-2013

15:46

Taginformation_dwp

Taginformation.dwp

Δεν ισχύει

580

12-Feb-2013

15:46

Msitehosttagp.aspx

Tagprofile.aspx

Δεν ισχύει

3,771

12-Feb-2013

15:45

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Δεν ισχύει

10,855

12-Feb-2013

15:53

Targetapplicationssection.ascx

Targetapplicationssection.ascx

Δεν ισχύει

9,647

12-Feb-2013

15:53

Taxonomy.sql

Taxonomy.sql

Δεν ισχύει

217,558

05-Sep-2013

18:20

Taxonomyclientservice.amx

Taxonomyclientservice.asmx

Δεν ισχύει

213

12-Feb-2013

10:02

Taxonomyclientservicedisco.asp

Taxonomyclientservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,259

12-Feb-2013

10:02

Taxonomyclientservicewsdl.asp

Taxonomyclientservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

11,144

12-Feb-2013

10:02

Taxonomyfieldeditor.acx

Taxonomyfieldeditor.ascx

Δεν ισχύει

11,918

12-Feb-2013

10:02

Taxonomyinternalservice.amx

Taxonomyinternalservice.json

Δεν ισχύει

215

12-Feb-2013

10:02

Taxpicker_ascx

Taxonomypicker.ascx

Δεν ισχύει

3,943

12-Feb-2013

15:46

Taxonomytreepicker.apx

Taxonomytreepicker.aspx

Δεν ισχύει

4,177

20-Nov-2012

21:24

Taxupdateprocs.sql

Taxupdateprocs.sql

Δεν ισχύει

206,896

05-Sep-2013

18:20

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Δεν ισχύει

34,468

12-Feb-2013

10:02

Termstoremanager.apx

Termstoremanager.aspx

Δεν ισχύει

52,767

20-Nov-2012

21:24

Termstoremanager.js

Termstoremanager.js

Δεν ισχύει

131,679

16-Aug-2013

15:36

Txtflt_dwp

Textfilter.dwp

Δεν ισχύει

721

12-Feb-2013

15:46

V3dwpthisweekinpicsdwp_dwp

Thisweekinpictures.dwp

Δεν ισχύει

456

12-Feb-2013

15:45

Thoughts.aspx

Thoughts.aspx

Δεν ισχύει

10,779

12-Feb-2013

15:45

Timezones.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Timezones.sql

Δεν ισχύει

15,854

15-Aug-2012

04:05

Oss.swpf.topanswer_dwp

Topanswer.webpart

Δεν ισχύει

1,062

12-Feb-2013

10:02

Oss.topanswer_dwp

Topanswer.webpart

Δεν ισχύει

1,062

12-Feb-2013

10:02

Tplapset.apx

Topologyappsettings.aspx

Δεν ισχύει

23,555

12-Feb-2013

10:02

Tpcfgfh.apx

Topologyconfigfinish.aspx

Δεν ισχύει

3,877

12-Feb-2013

10:02

Sitesv3topsites.aspx

Topsites.aspx

Δεν ισχύει

284

12-Feb-2013

15:45

V3dwptopsiteswp_dwp

Topsiteswebpart.webpart

Δεν ισχύει

1,569

12-Feb-2013

15:45

Tquery.dll

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5,646,936

31-Oct-2012

12:44

Translt.asx

Translatablesettings.aspx

Δεν ισχύει

8,819

12-Feb-2013

10:14

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Δεν ισχύει

3,243

20-Nov-2012

22:13

Treecontrol.js

Treecontrol.js

Δεν ισχύει

124,407

16-Sep-2014

13:14

Truncatedeletedexpiredobjects.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Truncatedeletedexpiredobjects.sql

Δεν ισχύει

19,260

15-Aug-2012

04:05

Txtlstvw.aspx

Txtlstvw.aspx

Δεν ισχύει

1,799

12-Feb-2013

15:45

Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379,488

15-Aug-2012

04:28

Unaprsrc.asx

Unapprovedresources.aspx

Δεν ισχύει

15,183

12-Feb-2013

10:14

Uocconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Uocconfigurations.sql

Δεν ισχύει

612,774

15-Aug-2012

04:05

Updated.aspx

Updated.aspx

Δεν ισχύει

3,462

12-Feb-2013

15:46

Updsched1.apx

Updateschedule.aspx

Δεν ισχύει

5,844

12-Feb-2013

10:02

Reportcenterdoclibupload_aspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,839

12-Feb-2013

09:52

Rlupload.aspx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,839

12-Feb-2013

09:52

Upload.aspx_dcl

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,820

12-Feb-2013

10:03

Upload.aspx_ldoclib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,839

12-Feb-2013

09:52

Upload.aspx_pubfeap

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,839

12-Feb-2013

09:52

Upload.aspx_pubresfeat

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,839

12-Feb-2013

09:52

Upload.asx_multilang

Upload.aspx

Δεν ισχύει

15,896

20-Nov-2012

22:18

Uploadex.aspx

Uploadex.aspx

Δεν ισχύει

20,849

18-Jul-2013

02:47

Urlselector.aspx

Urlselector.aspx

Δεν ισχύει

6,039

12-Feb-2013

10:02

Usercontextmanagement1.aspx

Usercontextmanagement.aspx

Δεν ισχύει

5,981

12-Feb-2013

10:02

Userphot.asx

Userphoto.aspx

Δεν ισχύει

860

18-Dec-2012

03:58

Tuserprofileapplicationpermissions.aspx

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Δεν ισχύει

3,919

12-Feb-2013

15:46

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Δεν ισχύει

3,924

12-Feb-2013

15:46

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,042

12-Feb-2013

15:46

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

20,775

12-Feb-2013

15:46

Userprofileservicedisco.aspx

Userprofileservicedisco.aspx

Δεν ισχύει

1,030

12-Feb-2013

15:46

Userprofileservicewsdl.aspx

Userprofileservicewsdl.aspx

Δεν ισχύει

90,920

12-Feb-2013

15:46

Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Values.sql

Δεν ισχύει

240,048

15-Aug-2012

04:05

Varex.asx

Variationexport.aspx

Δεν ισχύει

266

12-Feb-2013

10:12

Varim.asx

Variationimport.aspx

Δεν ισχύει

7,551

12-Feb-2013

10:14

Varlbl.asx

Variationlabel.aspx

Δεν ισχύει

14,871

12-Feb-2013

10:14

Varlbls.asx

Variationlabels.aspx

Δεν ισχύει

11,080

12-Feb-2013

10:14

Varlogs.asx

Variationlogs.aspx

Δεν ισχύει

9,193

12-Feb-2013

10:14

Varset.asx

Variationsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,174

12-Feb-2013

10:14

Varlabmenu.asx

Variationslabelmenu.ascx

Δεν ισχύει

460

12-Feb-2013

10:12

Varroot.asx

Variationsrootlanding.ascx

Δεν ισχύει

8,190

12-Feb-2013

10:12

Vwscope1.apx

Viewscopes.aspx

Δεν ισχύει

13,825

12-Feb-2013

10:02

Vwscopes.apx

Viewscopes.aspx

Δεν ισχύει

22,951

12-Feb-2013

10:02

Vwscpse1.apx

Viewscopesettings.aspx

Δεν ισχύει

13,328

12-Feb-2013

10:02

Vwscpset.apx

Viewscopesettings.aspx

Δεν ισχύει

8,050

12-Feb-2013

10:02

Searchextensionswebpartdescription

Visualbestbet.dwp

Δεν ισχύει

654

12-Feb-2013

10:02

Warning.asx

Warning.aspx

Δεν ισχύει

3,942

12-Feb-2013

10:03

Webfldr.asx_multilang

Webfldr.aspx

Δεν ισχύει

2,590

20-Nov-2012

22:18

Webtaggingtialog.apx

Webtaggingdialog.aspx

Δεν ισχύει

5,484

15-Jul-2014

19:34

Webtaggingdialog.js

Webtaggingdialog.js

Δεν ισχύει

17,313

15-Jul-2014

19:34

Welcomelayout2.aspx

Welcomelayout2.aspx

Δεν ισχύει

4,170

12-Feb-2013

15:45

Wlcmlnk.apx

Welcomelinks.aspx

Δεν ισχύει

7,674

12-Feb-2013

10:13

Wlcmspl.xml

Welcomesplash.aspx

Δεν ισχύει

7,873

12-Feb-2013

10:13

Wlcmtoc.xml

Welcometoc.aspx

Δεν ισχύει

6,953

12-Feb-2013

10:13

Mydwpwelcomewebpart_dwp

Welcomewebpart.dwp

Δεν ισχύει

613

12-Feb-2013

15:46

Workflowdisco.aspx

Workflowdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,311

12-Feb-2013

10:23

Workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Δεν ισχύει

16,806

12-Feb-2013

10:23

Wrktaskip.aspx

Wrktaskip.aspx

Δεν ισχύει

3,929

20-Nov-2012

22:13

Wsrp_dwp

Wsrpconsumerwebpart.dwp

Δεν ισχύει

457

12-Feb-2013

15:46

Wsrpmp.aspx

Wsrpmarkupproxy.aspx

Δεν ισχύει

241

12-Feb-2013

15:46

Xlatewfassoc.aspx

Xlatewfassoc.aspx

Δεν ισχύει

9,567

20-Nov-2012

22:18

Xmlmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383,608

15-Aug-2012

04:28

Xslappst.asc

Xslapplicatorsettings.ascx

Δεν ισχύει

3,048

12-Feb-2013

10:12


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×