8 Νοεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3127937)

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση KB3127937 για το Microsoft Project Server 2013, που κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Επιδιορθώνει τα ακόλουθα σφάλματα:

  • Εργασίες, πόρους ή αναθέσεις, που έχουν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, με το μοντέλο αντικειμένου-πελάτη (CSOM) και να χρησιμοποιήσετε το ίδιο UID ως το μοναδικό Αναγνωριστικό έργου, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε στο το Project Web App (PWA).

  • Πραγματοποίηση αλλαγών σε γραμμές φύλλου κατανομής χρόνου μπορεί να αλλάξει το πεδίο TASK_PUBLISHED_UID των άλλων γραμμών φύλλου κατανομής χρόνου.

  • Δεν ορίστηκαν Ιδιότητες λίστας όπως η MSPWAPROJUID, όπως αναμένεται. Επομένως, η πρόσβαση σε αυτές τις ιδιότητες επιστρέφει τιμή NULL.


Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

ΠροϋπόθεσηΓια να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το .

Πληροφορίες επανεκκίνησηςΔεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού. Το περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

το αρχείο projectservermui-en-us.msp πληροφοριών

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

26-Oct-2016

02:12

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

25-Oct-2016

04:22

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

26-Oct-2016

02:12

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Δεν ισχύει

322,866

25-Oct-2016

04:22

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Δεν ισχύει

779,822

25-Oct-2016

04:22

πληροφορίες αρχείου projectserverwfe-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Δεν ισχύει

139,242

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Δεν ισχύει

120,095

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Δεν ισχύει

4,709

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Δεν ισχύει

1,635

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Δεν ισχύει

45,596

25-Oct-2016

04:22

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Δεν ισχύει

4,160

25-Oct-2016

04:22

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Δεν ισχύει

6,845

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Δεν ισχύει

19,297

25-Oct-2016

04:22

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Δεν ισχύει

18,906

25-Oct-2016

04:22

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Δεν ισχύει

80,843

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Δεν ισχύει

35,143

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Δεν ισχύει

36,666

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Δεν ισχύει

34,807

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Δεν ισχύει

9,093

25-Oct-2016

04:22

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4875.1000

2,624,256

25-Oct-2016

04:22

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4869.1000

10,438,840

25-Oct-2016

04:22

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Δεν ισχύει

8,056

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Δεν ισχύει

42,187

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4875.1002

6,385,888

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

25-Oct-2016

04:22

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4809.1000

310,496

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4809.1000

1,069,280

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4875.1002

11,046,112

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4875.1002

8,272,608

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4809.1000

764,128

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

25-Oct-2016

04:21

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4763.1000

435,792

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4815.1000

1,018,176

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4861.1000

3,151,688

25-Oct-2016

04:22

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

25-Oct-2016

04:22

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

25-Oct-2016

04:22

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4875.1002

10,508,512

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4809.1000

475,360

25-Oct-2016

04:22

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4809.1000

475,360

25-Oct-2016

04:22

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

25-Oct-2016

04:21

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

25-Oct-2016

04:22

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

25-Oct-2016

04:21

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4831.1000

628,032

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4831.1000

628,032

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

25-Oct-2016

04:22

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

25-Oct-2016

03:09

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

25-Oct-2016

03:09

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Δεν ισχύει

933,579

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4869.1000

133,599,488

25-Oct-2016

04:21

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4875.1000

25,806,080

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

25-Oct-2016

04:21

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

24-Oct-2016

19:26

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

24-Oct-2016

19:26

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Δεν ισχύει

14,538

25-Oct-2016

04:22

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3,840,736

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4875.1000

21,668,072

25-Oct-2016

04:22

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5,241,000

25-Oct-2016

04:21

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4763.1000

514,656

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Δεν ισχύει

89,067

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Δεν ισχύει

79,311

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Δεν ισχύει

61,446

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Δεν ισχύει

53,413

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Δεν ισχύει

16,249

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Δεν ισχύει

11,499

25-Oct-2016

04:22

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4841.1000

4,395,784

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Δεν ισχύει

92,996

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Δεν ισχύει

6,503

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Δεν ισχύει

3,421

25-Oct-2016

04:22

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Δεν ισχύει

10,576,769

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Δεν ισχύει

146,991

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Δεν ισχύει

96,126

25-Oct-2016

04:22

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Δεν ισχύει

371,114

25-Oct-2016

04:22

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Δεν ισχύει

6,733

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

164,954

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Δεν ισχύει

86,984

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Δεν ισχύει

414,861

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Δεν ισχύει

308,959

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Δεν ισχύει

234,928

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Δεν ισχύει

357,260

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Δεν ισχύει

219,002

25-Oct-2016

04:22

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Δεν ισχύει

892,897

25-Oct-2016

04:22

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Δεν ισχύει

545,886

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Δεν ισχύει

269,295

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Δεν ισχύει

169,199

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Δεν ισχύει

344,282

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Δεν ισχύει

219,218

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Δεν ισχύει

80,921

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Δεν ισχύει

80,921

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

2,255

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

3,287

25-Oct-2016

04:22

Pwa.resx

Pwa.resx

Δεν ισχύει

779,822

25-Oct-2016

04:22

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Δεν ισχύει

20,281

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Δεν ισχύει

19,504

25-Oct-2016

04:22

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Δεν ισχύει

10,259

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Δεν ισχύει

66,465

25-Oct-2016

04:22

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Δεν ισχύει

67,148

25-Oct-2016

04:22

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Δεν ισχύει

30,442

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Δεν ισχύει

30,106

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Δεν ισχύει

19,487

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Δεν ισχύει

78,160

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4853.1000

2,236,624

25-Oct-2016

04:21

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Δεν ισχύει

41,097

25-Oct-2016

04:22

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

25-Oct-2016

04:21

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.4875.1000

16,628,016

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Δεν ισχύει

94,070

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

32,944

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Δεν ισχύει

87,110

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Δεν ισχύει

42,452

25-Oct-2016

04:22

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Δεν ισχύει

21,215

25-Oct-2016

04:22

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Δεν ισχύει

140,997

25-Oct-2016

04:22

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Δεν ισχύει

140,991

25-Oct-2016

04:22

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Δεν ισχύει

31,932

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Δεν ισχύει

19,682

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Δεν ισχύει

205,034

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Δεν ισχύει

24,786

25-Oct-2016

04:22

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Δεν ισχύει

4,742

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Δεν ισχύει

56,379

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Δεν ισχύει

88,248

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Δεν ισχύει

40,239

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Δεν ισχύει

84,415

25-Oct-2016

04:22

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Δεν ισχύει

36,323

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Δεν ισχύει

73,370

25-Oct-2016

04:22

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Δεν ισχύει

40,425

25-Oct-2016

04:22


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×