Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Στις τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Νέες κυκλοφορίες

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Όλα τα προϊόντα

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

OneDrive για την επιχείρηση

Ενημέρωση 21 Σεπτεμβρίου 2015, για OneDrive για επιχειρήσεις (KB2975891)

Project Server 2013

17 Σεπτεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB2986195)

Του SharePoint Foundation 2013

17 Σεπτεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB2975894)

2013 διακομιστή του SharePoint

17 Σεπτεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB2986213)

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, την ενημερωμένη έκδοση.

Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 πρόσβασης (KB3085503)

Excel 2013

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085502)

Microsoft Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085500)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085506)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085504)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085493)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085480)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085479)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3055011)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3055010)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054923)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3039766)

Office 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3039739)

Office 2013

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054932)

Το OneNote 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το OneNote 2013 (KB3085491)

Outlook 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3085495)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 (KB3085499)

Το PowerPoint 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το PowerPoint 2013 (KB3085478)

2013 έργου

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3085510)

Ο Publisher 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 εκδότη (KB3023050)

Visio 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3085484)

Το Word 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2013 (KB3085490)

Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085526)

Lync 2010

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Lync 2010: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3081087)

Lync 2010 συμμετεχόντων

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (επίπεδο χρήστη εγκατάσταση): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3081088)

Lync 2010 συμμετεχόντων

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (επιπέδου διαχειριστή εγκατάστασης): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3081089)

Office 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3085516)

Office 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3055047)

Office 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3055042)

Office 2010

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085529)

Office 2010

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054965)

Το Outlook 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2010 (KB3085522)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010 (KB3085525)

Το PowerPoint 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το PowerPoint 2010 (KB3085513)

Project 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project 2010 (KB3085531)

Word 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2010 (KB3085518)

2007 Microsoft Office

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2007

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085543)

Πρόγραμμα προβολής του Excel

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054995)

Ζωντανή σύσκεψη κονσόλας

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για Κονσόλα συσκέψεων Live: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3081090)

Ζωντανή σύσκεψη προσθέτου διασκέψεων

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για Live διασκέψεων συσκέψεων πρόσθετο: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3081091)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054993)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007 (KB3085547)

η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS15-097: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085546)

η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054987)

Office για Mac 2011 και 2016 Office για Mac

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Office για Mac 2011

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011 έκδοση 14.5.5: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3088501)

2016 Office για Mac

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016 για Mac: 15 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3088502)

Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

MS15-104: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2015 διακομιστή (διακομιστής Web Components): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3080355)

Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

MS15-104: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2015 διακομιστή (Enterprise Web App): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3080352)

SharePoint Server 2013, του Project Server 2013, του SharePoint Foundation 2013, Lync διακομιστή 2013 και Office Web Apps διακομιστή 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 διακομιστή Lync

MS15-104: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Lync διακομιστή 2013 (διακομιστής Web Components): 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3080353)

Office Web Apps διακομιστή 2013

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085487)

Project Server 2013

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3085505)

Του SharePoint Foundation 2013

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το SharePoint Foundation 2013: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085501)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3085481)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054998)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054870)

2013 διακομιστή του SharePoint

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3085483)

2013 διακομιστή του SharePoint

MS15-099: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 8 Σεπτεμβρίου 2015 (KB3054813)

SharePoint Server 2010, του Project Server 2010 και SharePoint Foundation 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Το Project Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3085527)

Το Project Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3085517)

SharePoint Foundation 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2010 (KB3085530)

SharePoint Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3085521)

SharePoint Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3085524)

SharePoint Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3055036)

SharePoint Server 2010

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3055032)

SharePoint Server 2010 Excel Web App

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 Excel Web App (KB3054967)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

8 Σεπτεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB3055043)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×