Εισαγωγή

Στις τρίτη, 9 Ιουνίου 2015, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 9 Ιουνίου 2015, την ενημερωμένη έκδοση.

Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 πρόσβασης (KB3054795)

Excel 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Excel 2013 (KB3054794)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

9 Ιουνίου 2015 ενημέρωση για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις) (KB3054791)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054856)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054853)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054797)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054783)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3054774)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3039791)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3039761)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3023058)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3023054)

Office 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB2889863)

Office 2013

MS15-059: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 9 Ιουνίου 2015 (KB3039782)

Office 2013

MS15-059: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 9 Ιουνίου 2015 (KB3039749)

OneDrive για την επιχείρηση

Ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για OneDrive για επιχειρήσεις (KB3054825)

Το OneNote 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το OneNote 2013 (KB3039764)

Outlook 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3054855)

Outlook 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3054854)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 (KB3054786)

2013 έργου

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3054830)

Visio 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3039729)

Το Word 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2013 (KB3039755)

Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Excel 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054845)

Office 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3054875)

Office 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2965296)

Office 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054834)

Office 2010

MS15-059: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB2863817)

Office 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054841)

Office 2010 Service Pack 2

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054848)

Το OneNote 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το OneNote 2010 (KB2965297)

Το Outlook 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2010 (KB3054881)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010 (KB3054883)

Κοινωνική Outlook Connector 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook κοινωνικής σύνδεσης 2010 (KB2553308)

Το PowerPoint 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054835)

Πρόγραμμα προβολής του PowerPoint 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint Viewer 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054840)

Project 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project 2010 (KB3017816)

Word 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054842)

Office 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-059: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 9 Ιουνίου 2015 (KB2863812)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007 (KB3054891)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013, το SharePoint Foundation 2013, και Office Web Apps διακομιστή 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Office Web Apps διακομιστή 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office Web Apps διακομιστή 2013 (KB3054863)

Project Server 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3054869)

Project Server 2013

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για το Project Server 2013 (KB3054865)

Του SharePoint Foundation 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3054871)

Του SharePoint Foundation 2013

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3054867)

Του SharePoint Foundation 2013

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για το SharePoint Foundation 2013 (KB3054864)

2013 διακομιστή του SharePoint

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054866)

2013 διακομιστή του SharePoint

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054860)

2013 διακομιστή του SharePoint

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054859)

2013 διακομιστή του SharePoint

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054857)

2013 διακομιστή του SharePoint

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3054789)

SharePoint Server 2010, του Project Server 2010 και SharePoint Foundation 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Εφαρμογές Web Excel 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010 εφαρμογές Web: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054838)

FAST Search Server 2010 για το SharePoint

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για ΓΡΉΓΟΡΗ αναζήτηση Server 2010 για το SharePoint (KB2956196)

Το Project Server 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3054887)

Το Project Server 2010

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για τον Project Server 2010 (KB3054877)

SharePoint Foundation 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Foundation 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054847)

SharePoint Server 2010

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 Ιουνίου 2015, για το SharePoint Server 2010 (KB3054880)

SharePoint Server 2010

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3054874)

SharePoint Server 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054833)

Υπηρεσίες Excel του SharePoint Server 2010

MS15-046: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για υπηρεσίες Excel του SharePoint Server 2010: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054839)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

9 Ιουνίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB3054884)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

MS15-046: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 9 Ιουνίου 2015 (KB3054843)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×