Σημαντικό: 

  • Όταν αλλάζετε επιλογές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως στην εικόνα σας έτσι, ώστε να μπορείτε εύκολα να δείτε τα εφέ των αλλαγών στην εικόνα χωρίς να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως, δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Για να καταργήσετε τις αλλαγές, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναίρεση Εικόνα κουμπιού από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατήστε Ctrl+Z για κάθε αλλαγή που θέλετε να καταργήσετε.

  • Μπορείτε ταυτόχρονα να αναιρέσετε πολλές αλλαγές που έχετε κάνει σε μια επιλογή παραθύρου διαλόγου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε στο μεταξύ κάνει αλλαγές σε κάποια άλλη επιλογή παραθύρου διαλόγου.

  • Ίσως να θέλετε να μετακινήσετε το παράθυρο διαλόγου έτσι, ώστε να βλέπετε ταυτόχρονα τόσο την εικόνα όσο και το παράθυρο διαλόγου.

Όταν περικόπτετε μια εικόνα, ορίζετε την περιοχή της εικόνας που "φαίνεται", καθορίζοντας μια αόρατη μάσκα σχήματος. Αυτή η μάσκα είναι ανεξάρτητη από την ίδια την εικόνα και μπορεί να επανατοποθετηθεί στην εικόνα ή η εικόνα μπορεί να επανατοποθετηθεί ή να αλλάξει μέγεθος πίσω από τη μάσκα.

Θέση εικόνας

Αυτές οι επιλογές αλλάζουν το σχήμα της εικόνας ή τη θέση της εικόνας σε σχέση με το αόρατο σχήμα μάσκας. Οι μετατοπίσεις καθορίζουν την μετατόπιση μιας εικόνας σε σχέση με το αριστερό, το δεξιό, το επάνω και κάτω μέρος της μάσκας σχήματος. Οι θετικοί αριθμοί μετακινούν την ακμή της εικόνας προς το κέντρο του σχήματος, ενώ οι αριθμητικοί αριθμοί μακριά από το σχήμα.

Πλάτος      Για να αλλάξετε το πλάτος της εικόνας που εμφανίζεται εντός της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Ύψος     Για να αλλάξετε το ύψος της εικόνας που εμφανίζεται εντός της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Μετατόπιση X      Για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα αριστερά σε σχέση με το κέντρο της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αρνητικό αριθμό στο πλαίσιο. Για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα δεξιά σε σχέση με το κέντρο της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε ένα θετικό αριθμό στο πλαίσιο.

Μετατόπιση Y      Για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα επάνω σε σχέση με το κέντρο της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αρνητικό αριθμό στο πλαίσιο. Για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα κάτω σε σχέση με το κέντρο της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε ένα θετικό αριθμό στο πλαίσιο.

Θέση περικοπής

Αυτές οι επιλογές αλλάζουν το μέγεθος της μάσκας κειμένου ή τη θέση του σε σχέση με το αρχείο. Οι επιλογές Πλάτος και Ύψος αλλάζουν το μέγεθος της μάσκας σχήματος, ενώ οι επιλογές Αριστερά και Δεξιά αλλάζουν τη θέση της μάσκας σχήματος στο αρχείο.

Πλάτος      Για να αλλάξετε το πλάτος της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Ύψος     Για να αλλάξετε το ύψος της μάσκας σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Αριστερά      Για να μετακινήσετε τη μάσκα σχήματος στα αριστερά του αρχείου, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Επάνω      Για να μετακινήσετε τη μάσκα σχήματος στην κορυφή του αρχείου, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×