KB2887606-πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 9 για τον SQL Server 2008 R2 SP2

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 9 (αριθμός δομής: 10.50.4295.0) για τον Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2008 R2 SP2.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

1525439

2812884

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το μέγεθος του ευρετηρίου αυξάνεται σημαντικά μετά την αναδόμηση του ευρετηρίου online και το RCSI είναι ενεργοποιημένο στον SQL Server 2008 ή στον SQL Server 2008 R2

1425474

2823086

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "η συνάρτηση MDX απέτυχε επειδή η συντεταγμένη για το χαρακτηριστικό" AttributeName "περιέχει ένα αρχείο." όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX στον SQL Server 2012 ή στον SQL Server 2008 R2

1449375

2861456

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης στον παράγοντα διανομής αναπαραγωγής στον SQL Server 2008 R2 συναλλακτική αναπαραγωγή

1396870

2819662

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ζητήματα επιδόσεων του SQL Server σε περιβάλλοντα NUMA

1372920

2864930

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν μπορείτε να συντάξετε κείμενο που έχει περισσότερους από 32.767 χαρακτήρες στη σχεδίαση ερωτήματος αναφοράς στις ΠΡΟΣΦΟΡΈς του SQL Server 2008 R2

1421163

2875260

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο για να δημιουργήσετε μια φιλτραρισμένη στατιστική αφού δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό ευρετήριο σε έναν πίνακα με διαμερίσματα στον SQL Server 2008 R2

1423079

2875949

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: οι λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS δεν είναι επιτυχείς όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αυτόματη ανάκτηση" στον SQL Server 2008 R2

1441849

2878377

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DecryptByKeyAutoAsymKey () η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή "NULL" όταν αποκρυπτογραφείτε δεδομένα που κρυπτογραφούνται με ένα ασύμμετρο κλειδί στον SQL Server 2008 R2

1436898

2878807

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το System. NullReferenceException απορρίπτεται όταν ανοίγει μια αναφορά ή συνδρομή του SSRS 2008 R2 σε ενοποιημένη λειτουργία του SharePoint

1451752

2878968

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ενδέχεται να προκύψει καταστροφή στο ευρετήριο χωρίς σύμπλεγμα, όταν εκτελείτε μια σύνθετη πρόταση ΕΝΗΜΈΡΩΣΗς μαζί με μια υπόδειξη "χωρίς κλείδωμα" σε έναν πίνακα στον SQL Server 2008 ή στον SQL Server 2008 R2

1455319

2885565

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δόμηση αναφοράς 3,0 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα κατά την αναζήτηση ενός χαρακτηριστικού στη σχεδίαση ερωτήματος στον SQL Server 2008 R2

1516287

2889492

Δεν μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server στα Windows 8,1

1432961

2889987

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "μη έγκυρο όνομα στήλης" <ColumnName> ' "όταν εκτελείτε ορισμένα ερωτήματα MDX τα οποία προηγουμένως μπορούσατε να εκτελεστούν επιτυχώς στον SQL Server 2008 R2

1480939

2890095

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το κατανεμημένο κατανεμημένο ερώτημα μπορεί να επιστρέψει μερικό αποτέλεσμα χωρίς κανένα σφάλμα στον SQL Server 2008 R2

1421519

2890818

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: επιστρέφεται εσφαλμένη τιμή όταν εκτελείτε μια πρόταση UPDATE CUBE που χρησιμοποιεί τη μέθοδο εκχώρησης USE_WEIGHTED_INCREMENT σε ΑΑΠ 2008 R2

1472145

2891230

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγετε μια αναφορά στη σελίδα RSItemPicker. aspx μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης 2791086 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την SSRS 2008 R2

1342249

2893022

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "δεν ήταν δυνατή η επανάληψη εγγραφής" και η αποστολή του αρχείου καταγραφής σταματά να λειτουργεί μετά την αυτόματη ανακατεύθυνση στον SQL Server 2008 R2

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Εγκατάσταση και ανάπτυξη

  • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο ενδέχεται να λάβουν πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack του SQL Server 2008 R2 που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο.

Αθροιστική ενημέρωση

Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη έκδοση του SQL Server 2008 R2. Συνιστάται να εξετάσετε την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης ενημέρωσης.

  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

  2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2008 R2 SP2.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

6336712

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4295.0

842440

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4295.0

837832

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4295.0

278216

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

117448

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlwriter.exe

2009.100.4295.0

107720

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlwvss.dll

2009.100.4295.0

223432

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4295.0

220872

19-Oct-2013

14:27

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4295.0

868040

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4295.0

118480

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpump.dll

10.50.4295.0

6339272

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

6336712

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4295.0

188112

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4295.0

25466056

19-Oct-2013

14:20

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

117448

19-Oct-2013

14:27

x86

Xmsrv.dll

10.50.4295.0

20776656

19-Oct-2013

14:27

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4295.0

323272

19-Oct-2013

14:20

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:29

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4295.0

5930696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4295.0

1900232

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4295.0

1998536

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4295.0

1011400

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4295.0

5938888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4295.0

4173512

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4295.0

343760

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4295.0

3845832

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4295.0

11579080

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4295.0

921288

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4295.0

622280

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4295.0

863944

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

6247112

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

190664

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4295.0

7593672

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4295.0

3509968

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

454344

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcache.dll

2009.100.4295.0

118984

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

135368

19-Oct-2013

14:27

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

268488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

78536

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

140488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

102600

19-Oct-2013

14:27

x86

Txscd.dll

2009.100.4295.0

137928

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8618696

19-Oct-2013

14:26

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4098760

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:26

x86

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4295.0

159432

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4295.0

253648

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4295.0

7061192

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msgprox.dll

2009.100.4295.0

213704

19-Oct-2013

14:23

x86

Replerrx.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Replisapi.dll

2009.100.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:27

x86

Replprov.dll

2009.100.4295.0

588488

19-Oct-2013

14:27

x86

Replrec.dll

2009.100.4295.0

803528

19-Oct-2013

14:29

x86

Replsub.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.4295.0

531144

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4295.0

281800

19-Oct-2013

14:27

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4295.0

790736

19-Oct-2013

14:27

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4295.0

179912

19-Oct-2013

14:26

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4295.0

36552

19-Oct-2013

14:23

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4295.0

145608

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4295.0

31432

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqagtres.dll

2009.100.4295.0

49352

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.4295.0

425680

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4295.0

382152

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4295.0

58056

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4295.0

56016

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

117448

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.4295.0

83656

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlos.dll

2009.100.4295.0

24776

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4295.0

42184

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlrepss.dll

2009.100.4295.0

36552

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4295.0

24776

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4295.0

4651720

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlservr.exe

2009.100.4295.0

43145928

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.4295.0

100040

19-Oct-2013

14:27

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4295.0

99528

19-Oct-2013

14:20

x86

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Distrib.exe

2009.100.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:20

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Logread.exe

2009.100.4295.0

435400

19-Oct-2013

14:20

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

40136

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4295.0

40648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1778888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Rdistcom.dll

2009.100.4295.0

665800

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Replagnt.dll

2009.100.4295.0

28872

19-Oct-2013

14:27

x86

Repldp.dll

2009.100.4295.0

203464

19-Oct-2013

14:27

x86

Replmerg.exe

2009.100.4295.0

352968

19-Oct-2013

14:20

x86

Replsync.dll

2009.100.4295.0

110792

19-Oct-2013

14:27

x86

Snapshot.exe

10.50.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:30

x86

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

191176

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4295.0

164552

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqllogship.exe

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4295.0

204488

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4295.0

99528

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

37576

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Tablediff.exe

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4295.0

251592

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4295.0

471752

19-Oct-2013

14:23

x86

Fdhost.exe

2009.100.4295.0

76488

19-Oct-2013

14:20

x86

Fdlauncher.exe

2009.100.4295.0

38600

19-Oct-2013

14:20

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlft105ph.dll

2009.100.4295.0

47816

19-Oct-2013

14:27

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4295.0

437960

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4295.0

224968

19-Oct-2013

14:30

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

6247112

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

190664

19-Oct-2013

14:27

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

454344

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcache.dll

2009.100.4295.0

118984

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

135368

19-Oct-2013

14:27

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

268488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

78536

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

140488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

102600

19-Oct-2013

14:27

x86

Txscd.dll

2009.100.4295.0

137928

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8618696

19-Oct-2013

14:26

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4098760

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:26

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4295.0

577224

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4295.0

81608

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

3845832

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

11579080

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357832

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378320

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4542152

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4406984

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4353736

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4374216

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4517576

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357840

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4295.0

622280

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4295.0

863944

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4295.0

61128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4295.0

1310408

19-Oct-2013

14:30

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:29

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:29

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:31

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4295.0

6745800

19-Oct-2013

14:30

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1396432

19-Oct-2013

14:30

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1486544

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1421000

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1429192

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1404624

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412816

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1470152

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:31

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1396424

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412816

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4295.0

1494728

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4295.0

142032

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4295.0

141512

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4295.0

1193160

19-Oct-2013

14:20

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4295.0

65224

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4295.0

1633992

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4295.0

2006728

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4295.0

1343176

19-Oct-2013

14:30

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4295.0

58056

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.4295.0

24776

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Appidpackage.dll

10.50.4295.0

1076936

19-Oct-2013

14:30

x86

Bcp.exe

2009.100.4295.0

99528

19-Oct-2013

14:20

x86

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4295.0

773832

19-Oct-2013

14:29

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4295.0

671432

19-Oct-2013

14:20

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4295.0

4272328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4295.0

323272

19-Oct-2013

14:20

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtexecui.exe

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4295.0

437960

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4295.0

4173512

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4295.0

343760

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4295.0

462536

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4295.0

3301064

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4295.0

1081032

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4295.0

40648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4295.0

532168

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4295.0

9203408

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4295.0

143048

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4295.0

397000

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4295.0

7061192

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4295.0

1064648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1778888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4295.0

3387080

19-Oct-2013

14:29

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4295.0

1109192

19-Oct-2013

14:29

x86

Pfutil.dll

2009.100.4295.0

552136

19-Oct-2013

14:29

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4295.0

155336

19-Oct-2013

14:29

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4295.0

2920136

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4295.0

142032

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4295.0

1343176

19-Oct-2013

14:30

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4295.0

164552

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

190664

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqleditors.dll

10.50.4295.0

1253064

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4295.0

7593672

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4295.0

3509968

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4295.0

48840

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4295.0

167624

19-Oct-2013

14:29

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

454344

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcache.dll

2009.100.4295.0

118984

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4295.0

251592

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

135368

19-Oct-2013

14:27

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

268488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

78536

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

140488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

102600

19-Oct-2013

14:27

x86

Txscd.dll

2009.100.4295.0

137928

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8618696

19-Oct-2013

14:26

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4098760

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:26

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2009.100.4295.0

947912

19-Oct-2013

14:23

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:29

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

40136

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4295.0

515784

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4295.0

5930696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4295.0

1900232

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4295.0

1998536

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4295.0

1011400

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4295.0

5938888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4295.0

1363656

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

6247112

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

191176

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

37576

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

εκδόσεις που βασίζονται σε x64

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

6336712

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4295.0

842440

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4295.0

837832

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4295.0

278216

19-Oct-2013

14:20

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:23

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69328

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85712

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

474824

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

124616

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlwriter.exe

2009.100.4295.0

156880

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlwvss.dll

2009.100.4295.0

441544

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4295.0

25288

19-Oct-2013

14:23

x64

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4295.0

868040

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4295.0

868040

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

54260936

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpump.dll

10.50.4295.0

7736520

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

6336712

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4295.0

188104

19-Oct-2013

14:27

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4295.0

53276872

19-Oct-2013

14:28

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

12631752

19-Oct-2013

14:27

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

8514760

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

325832

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

124616

19-Oct-2013

14:24

x64

Xmsrv.dll

10.50.4295.0

21457608

19-Oct-2013

14:23

x64

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4295.0

323272

19-Oct-2013

14:20

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:29

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4295.0

5930696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4295.0

1900232

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4295.0

1998536

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4295.0

1011400

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4295.0

5938888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4295.0

4173512

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4295.0

343760

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4295.0

3845832

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4295.0

11579080

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4295.0

921288

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4295.0

622280

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4295.0

863944

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

54260936

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

6247112

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

12631752

19-Oct-2013

14:27

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

8514760

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

325832

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

190664

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4295.0

7593672

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4295.0

3509968

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

474824

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

142024

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

454344

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcache.dll

2009.100.4295.0

118984

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

135368

19-Oct-2013

14:27

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

268488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

78536

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

140488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

102600

19-Oct-2013

14:27

x86

Txscd.dll

2009.100.4295.0

137928

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8618696

19-Oct-2013

14:26

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4098760

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:26

x86

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4295.0

159432

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4295.0

253640

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4295.0

253648

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25808

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462544

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4295.0

7061200

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150672

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85712

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msgprox.dll

2009.100.4295.0

258760

19-Oct-2013

14:22

x64

Msgprox.dll

2009.100.4295.0

213704

19-Oct-2013

14:23

x86

Replerrx.dll

2009.100.4295.0

147144

19-Oct-2013

14:24

x64

Replerrx.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Replisapi.dll

2009.100.4295.0

389320

19-Oct-2013

14:24

x64

Replisapi.dll

2009.100.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:27

x86

Replprov.dll

2009.100.4295.0

741064

19-Oct-2013

14:24

x64

Replprov.dll

2009.100.4295.0

588488

19-Oct-2013

14:27

x86

Replrec.dll

2009.100.4295.0

991432

19-Oct-2013

14:27

x64

Replrec.dll

2009.100.4295.0

803528

19-Oct-2013

14:29

x86

Replsub.dll

2009.100.4295.0

507080

19-Oct-2013

14:24

x64

Replsub.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4295.0

906952

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4295.0

531144

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4295.0

370376

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4295.0

281800

19-Oct-2013

14:27

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4295.0

1052872

19-Oct-2013

14:23

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4295.0

790736

19-Oct-2013

14:27

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4295.0

278728

19-Oct-2013

14:23

x64

Xmlsub.dll

2009.100.4295.0

179912

19-Oct-2013

14:26

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4295.0

41672

19-Oct-2013

14:28

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4295.0

272584

19-Oct-2013

14:28

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4295.0

35528

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqagtres.dll

2009.100.4295.0

56008

19-Oct-2013

14:24

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.4295.0

413384

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4295.0

443592

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4295.0

87752

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4295.0

58056

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4295.0

67784

19-Oct-2013

14:27

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

124616

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4295.0

89288

19-Oct-2013

14:24

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4295.0

83656

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlos.dll

2009.100.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4295.0

48848

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlrepss.dll

2009.100.4295.0

43720

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4295.0

4651208

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

474824

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlservr.exe

2009.100.4295.0

62255304

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

142024

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.4295.0

115912

19-Oct-2013

14:23

x64

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4295.0

106696

19-Oct-2013

14:28

x64

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

257232

19-Oct-2013

14:28

x64

Distrib.exe

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:28

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x64

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:28

x64

Dts.dll

2009.100.4295.0

2247880

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

483536

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

473296

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

90824

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

525512

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

1091272

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

52424

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

13:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

141512

19-Oct-2013

14:28

x64

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

271048

19-Oct-2013

14:28

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:28

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

86216

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

424648

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

433864

19-Oct-2013

14:28

x64

Logread.exe

2009.100.4295.0

522952

19-Oct-2013

14:28

x64

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

44752

19-Oct-2013

14:28

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847560

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77520

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4295.0

93904

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4295.0

40648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1953992

19-Oct-2013

14:28

x64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1778888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

85192

19-Oct-2013

14:22

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

271056

19-Oct-2013

14:24

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

296144

19-Oct-2013

14:24

x64

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

202960

19-Oct-2013

14:24

x64

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

192208

19-Oct-2013

14:24

x64

Rdistcom.dll

2009.100.4295.0

807632

19-Oct-2013

14:24

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

176328

19-Oct-2013

14:24

x64

Replagnt.dll

2009.100.4295.0

28872

19-Oct-2013

14:24

x64

Replagnt.dll

2009.100.4295.0

28872

19-Oct-2013

14:27

x86

Repldp.dll

2009.100.4295.0

242376

19-Oct-2013

14:24

x64

Repldp.dll

2009.100.4295.0

203464

19-Oct-2013

14:27

x86

Replmerg.exe

2009.100.4295.0

421064

19-Oct-2013

14:28

x64

Replsync.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:24

x64

Snapshot.exe

10.50.4295.0

23760

19-Oct-2013

14:29

x86

Snapshot.exe

10.50.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:30

x86

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

228040

19-Oct-2013

14:24

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4295.0

356040

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqllogship.exe

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4295.0

241360

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

142024

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4295.0

117456

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

57544

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

41160

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

55504

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

55504

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

41672

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

40656

19-Oct-2013

14:23

x64

Tablediff.exe

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

376520

19-Oct-2013

14:23

x64

Txdatacollector.dll

2009.100.4295.0

370888

19-Oct-2013

14:23

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

315080

19-Oct-2013

14:23

x64

Txderived.dll

2009.100.4295.0

628936

19-Oct-2013

14:23

x64

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

545480

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

242376

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

94920

19-Oct-2013

14:23

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

100040

19-Oct-2013

14:23

x64

Txsort.dll

2009.100.4295.0

256200

19-Oct-2013

14:23

x64

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

621768

19-Oct-2013

14:23

x64

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

178888

19-Oct-2013

14:23

x64

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4295.0

700112

19-Oct-2013

14:28

x64

Fdhost.exe

2009.100.4295.0

113352

19-Oct-2013

14:28

x64

Fdlauncher.exe

2009.100.4295.0

42184

19-Oct-2013

14:28

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4295.0

52936

19-Oct-2013

14:24

x64

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

257232

19-Oct-2013

14:28

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x64

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:28

x64

Dts.dll

2009.100.4295.0

2247880

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

483536

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

473296

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

90824

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsinstall.exe

10.50.4295.0

437960

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

525512

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

1091272

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

52424

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

13:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

141512

19-Oct-2013

14:28

x64

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

271048

19-Oct-2013

14:28

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:28

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

86216

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

424648

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

433864

19-Oct-2013

14:28

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847560

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77520

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4295.0

220880

19-Oct-2013

14:29

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

85192

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

7626952

19-Oct-2013

14:22

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

271056

19-Oct-2013

14:24

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

296144

19-Oct-2013

14:24

x64

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

202960

19-Oct-2013

14:24

x64

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

192208

19-Oct-2013

14:24

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

176328

19-Oct-2013

14:24

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

274632

19-Oct-2013

14:24

x64

Txagg.dll

2009.100.4295.0

376520

19-Oct-2013

14:23

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

844488

19-Oct-2013

14:23

x64

Txcache.dll

2009.100.4295.0

171720

19-Oct-2013

14:23

x64

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

298184

19-Oct-2013

14:23

x64

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

176328

19-Oct-2013

14:23

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

315080

19-Oct-2013

14:23

x64

Txderived.dll

2009.100.4295.0

628936

19-Oct-2013

14:23

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

199880

19-Oct-2013

14:23

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

197832

19-Oct-2013

14:23

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

487112

19-Oct-2013

14:23

x64

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:23

x64

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

545480

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

242376

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

94920

19-Oct-2013

14:23

x64

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

211144

19-Oct-2013

14:23

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

100040

19-Oct-2013

14:23

x64

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

154824

19-Oct-2013

14:23

x64

Txscd.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:23

x64

Txsort.dll

2009.100.4295.0

256200

19-Oct-2013

14:23

x64

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

621768

19-Oct-2013

14:23

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8735944

19-Oct-2013

14:23

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4195528

19-Oct-2013

14:23

x64

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

178888

19-Oct-2013

14:23

x64

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

204488

19-Oct-2013

14:23

x64

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4295.0

577224

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4295.0

81608

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

3845832

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

11579080

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357832

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378320

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4542152

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4406984

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4353736

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4374216

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4517576

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357840

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4295.0

1269456

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4295.0

622280

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4295.0

114384

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4295.0

863944

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4295.0

61136

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4295.0

196304

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

54260936

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

12631752

19-Oct-2013

14:27

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

8514760

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

325832

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4295.0

1310408

19-Oct-2013

14:30

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:25

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:29

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:29

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:28

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286416

19-Oct-2013

14:31

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

286408

19-Oct-2013

14:26

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:27

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4295.0

6745800

19-Oct-2013

14:30

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1396432

19-Oct-2013

14:30

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1486544

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1421000

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1429192

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1404624

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1416904

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412816

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1470152

19-Oct-2013

14:28

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:31

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1408712

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1396424

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412816

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

1412808

19-Oct-2013

14:26

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4295.0

1494728

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4295.0

173768

19-Oct-2013

14:27

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4295.0

142032

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4295.0

174792

19-Oct-2013

14:27

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4295.0

2194632

19-Oct-2013

14:28

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4295.0

65224

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4295.0

1633992

19-Oct-2013

14:27

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4295.0

2006728

19-Oct-2013

14:27

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4295.0

1343176

19-Oct-2013

14:30

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4295.0

87752

19-Oct-2013

14:24

x64

Rsctr100.dll

2009.100.4295.0

58056

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.4295.0

25288

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

474824

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Appidpackage.dll

10.50.4295.0

1076936

19-Oct-2013

14:30

x86

Bcp.exe

2009.100.4295.0

106696

19-Oct-2013

14:28

x64

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

175304

19-Oct-2013

14:23

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4295.0

773832

19-Oct-2013

14:29

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4295.0

671432

19-Oct-2013

14:20

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4295.0

4272328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4295.0

323272

19-Oct-2013

14:20

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtexecui.exe

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:20

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4295.0

437960

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

71368

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4295.0

4173512

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4295.0

343760

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4295.0

462536

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4295.0

3301064

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4295.0

1081032

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4295.0

40648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4295.0

532168

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4295.0

9203408

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4295.0

143048

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4295.0

397000

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4295.0

7061192

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4295.0

1064648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4295.0

130768

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1778888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106184

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4295.0

3387080

19-Oct-2013

14:29

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4295.0

1109192

19-Oct-2013

14:29

x86

Pfutil.dll

2009.100.4295.0

552136

19-Oct-2013

14:29

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4295.0

155336

19-Oct-2013

14:29

x86

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:27

x86

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

126152

19-Oct-2013

14:27

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4295.0

2920136

19-Oct-2013

14:29

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4295.0

142032

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4295.0

1343176

19-Oct-2013

14:30

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4295.0

356040

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

190664

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqleditors.dll

10.50.4295.0

1253064

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4295.0

7593672

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4295.0

3509968

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4295.0

48840

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

474824

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

244936

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:30

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

142024

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4295.0

167624

19-Oct-2013

14:29

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

253128

19-Oct-2013

14:27

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

454344

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcache.dll

2009.100.4295.0

118984

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

205512

19-Oct-2013

14:27

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4295.0

251592

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Txderived.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

136904

19-Oct-2013

14:27

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

135368

19-Oct-2013

14:27

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

268488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

78536

19-Oct-2013

14:27

x86

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

364744

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

148680

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

190152

19-Oct-2013

14:27

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:27

x86

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

140488

19-Oct-2013

14:27

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

102600

19-Oct-2013

14:27

x86

Txscd.dll

2009.100.4295.0

137928

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsort.dll

2009.100.4295.0

174280

19-Oct-2013

14:27

x86

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

420552

19-Oct-2013

14:27

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

8618696

19-Oct-2013

14:26

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4098760

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

106704

19-Oct-2013

14:26

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:26

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2009.100.4295.0

947912

19-Oct-2013

14:23

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:29

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

64712

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

75464

19-Oct-2013

14:28

x64

Dts.dll

2009.100.4295.0

1457864

19-Oct-2013

14:23

x86

Dts.dll

2009.100.4295.0

2247880

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

344776

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

483536

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

304328

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

473296

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

75976

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

90824

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

519368

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

525512

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

707784

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

1091272

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

42696

19-Oct-2013

14:23

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

52424

19-Oct-2013

14:28

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

814024

27-Jun-2012

06:34

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4015.0

809928

27-Jun-2012

13:41

x64

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

111304

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

141512

19-Oct-2013

14:28

x64

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

184008

19-Oct-2013

14:23

x86

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

271048

19-Oct-2013

14:28

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

193736

19-Oct-2013

14:23

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

290512

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

286920

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

424648

19-Oct-2013

14:28

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:23

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

433864

19-Oct-2013

14:28

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

40136

19-Oct-2013

14:23

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

44752

19-Oct-2013

14:28

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4295.0

515784

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4295.0

5930696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4295.0

1900232

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4295.0

1998536

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4295.0

1011400

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4295.0

5938888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847560

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77520

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4295.0

294600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4295.0

1363656

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

85192

19-Oct-2013

14:22

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

54260936

19-Oct-2013

14:22

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

6247112

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

12631752

19-Oct-2013

14:27

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

8514760

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

325832

19-Oct-2013

14:22

x64

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

271056

19-Oct-2013

14:24

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

184520

19-Oct-2013

14:27

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

296144

19-Oct-2013

14:24

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

196808

19-Oct-2013

14:27

x86

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

228040

19-Oct-2013

14:24

x64

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

191176

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4295.0

24264

19-Oct-2013

14:28

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

142024

19-Oct-2013

14:23

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

57032

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

57544

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

51912

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

41160

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

55504

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

55504

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

50376

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

41672

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

37576

19-Oct-2013

14:27

x86

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

40656

19-Oct-2013

14:23

x64

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

37064

19-Oct-2013

14:27

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

315080

19-Oct-2013

14:23

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

217288

19-Oct-2013

14:27

x86

Εκδόσεις IA-64 – με βάση

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

8775880

19-Oct-2013

14:21

ia64

Msmdsrv.rll

10.50.4295.0

842440

19-Oct-2013

14:28

ia64

Msmdsrvi.rll

10.50.4295.0

837840

19-Oct-2013

14:28

ia64

Sqlbrowser.exe

2009.100.4295.0

534728

19-Oct-2013

14:27

ia64

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4295.0

69328

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:28

ia64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

678088

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

SQL Server 2008 R2 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

199368

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlwriter.exe

2009.100.4295.0

290504

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlwvss.dll

2009.100.4295.0

683208

19-Oct-2013

14:22

ia64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4295.0

29896

19-Oct-2013

14:22

ia64

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4295.0

868048

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4295.0

868040

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

69694664

19-Oct-2013

14:23

ia64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmdpump.dll

10.50.4295.0

9323720

19-Oct-2013

14:21

ia64

Msmdredir.dll

10.50.4295.0

8775880

19-Oct-2013

14:21

ia64

Msmdspdm.dll

10.50.4295.0

188112

19-Oct-2013

14:27

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4295.0

71446216

19-Oct-2013

14:27

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

15855304

19-Oct-2013

14:27

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

10549448

19-Oct-2013

14:21

ia64

Msolap100.dll

10.50.4295.0

6687432

19-Oct-2013

14:23

x86

Msolui100.dll

10.50.4295.0

474312

19-Oct-2013

14:21

ia64

Msolui100.dll

10.50.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:23

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

199368

19-Oct-2013

14:23

ia64

Xmsrv.dll

10.50.4295.0

47719624

19-Oct-2013

14:22

ia64

Κοινός πυρήνας των υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4295.0

159432

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4295.0

253640

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4295.0

253648

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4295.0

2875080

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4295.0

25800

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4295.0

7061192

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4295.0

85704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msgprox.dll

2009.100.4295.0

549576

19-Oct-2013

14:23

ia64

Msgprox.dll

2009.100.4295.0

213704

19-Oct-2013

14:23

x86

Replerrx.dll

2009.100.4295.0

312016

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replerrx.dll

2009.100.4295.0

130760

19-Oct-2013

14:27

x86

Replisapi.dll

2009.100.4295.0

776392

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replisapi.dll

2009.100.4295.0

282824

19-Oct-2013

14:27

x86

Replprov.dll

2009.100.4295.0

1660616

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replprov.dll

2009.100.4295.0

588488

19-Oct-2013

14:27

x86

Replrec.dll

2009.100.4295.0

2147528

19-Oct-2013

14:27

ia64

Replrec.dll

2009.100.4295.0

803528

19-Oct-2013

14:29

x86

Replsub.dll

2009.100.4295.0

1132752

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replsub.dll

2009.100.4295.0

424136

19-Oct-2013

14:27

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4295.0

1544392

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4295.0

531144

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4295.0

722632

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4295.0

281800

19-Oct-2013

14:27

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4295.0

2738376

19-Oct-2013

14:22

ia64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4295.0

790736

19-Oct-2013

14:27

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4295.0

522440

19-Oct-2013

14:22

ia64

Xmlsub.dll

2009.100.4295.0

179912

19-Oct-2013

14:26

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Atxcore.dll

2009.100.4295.0

73416

19-Oct-2013

14:23

ia64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4295.0

487112

19-Oct-2013

14:23

ia64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4295.0

66248

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqagtres.dll

2009.100.4295.0

95944

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlaccess.dll

2009.100.4295.0

402632

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4295.0

1231560

19-Oct-2013

14:27

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4295.0

117960

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4295.0

58056

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4295.0

80072

19-Oct-2013

14:27

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4295.0

199368

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4295.0

146632

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4295.0

83656

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlos.dll

2009.100.4295.0

32456

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4295.0

83656

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlrepss.dll

2009.100.4295.0

73928

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4295.0

30920

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4295.0

4657352

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4295.0

678088

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlservr.exe

2009.100.4295.0

122367688

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

388296

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqsrvres.dll

2009.100.4295.0

198856

19-Oct-2013

14:22

ia64

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Bcp.exe

2009.100.4295.0

179400

19-Oct-2013

14:27

ia64

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

569544

19-Oct-2013

14:23

ia64

Distrib.exe

2009.100.4295.0

219336

19-Oct-2013

14:27

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

131784

19-Oct-2013

14:28

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

167112

19-Oct-2013

14:27

ia64

Dts.dll

2009.100.4295.0

4332752

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

967376

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

840904

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

199880

19-Oct-2013

14:27

ia64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

552648

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

2044112

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

809928

27-Jun-2012

06:42

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

304840

19-Oct-2013

14:27

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

598216

19-Oct-2013

14:23

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

654024

19-Oct-2013

14:23

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

158920

19-Oct-2013

14:23

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

964296

19-Oct-2013

14:23

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

987336

19-Oct-2013

14:23

ia64

Logread.exe

2009.100.4295.0

1140424

19-Oct-2013

14:27

ia64

Mergetxt.dll

2009.100.4295.0

83144

19-Oct-2013

14:23

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847560

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4295.0

163528

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4295.0

360136

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163536

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4295.0

40648

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4295.0

462536

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

2675400

19-Oct-2013

14:27

ia64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4295.0

1778888

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4295.0

3059400

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4295.0

196296

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4295.0

1150664

18-Oct-2013

20:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106192

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

185040

19-Oct-2013

14:23

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

600776

19-Oct-2013

14:23

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

665800

19-Oct-2013

14:23

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

448208

19-Oct-2013

14:23

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

426192

19-Oct-2013

14:23

ia64

Rdistcom.dll

2009.100.4295.0

1857224

19-Oct-2013

14:23

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

397000

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4295.0

39112

19-Oct-2013

14:23

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4295.0

28872

19-Oct-2013

14:27

x86

Repldp.dll

2009.100.4295.0

539856

19-Oct-2013

14:23

ia64

Repldp.dll

2009.100.4295.0

203464

19-Oct-2013

14:27

x86

Replmerg.exe

2009.100.4295.0

985288

19-Oct-2013

14:27

ia64

Replsync.dll

2009.100.4295.0

288968

19-Oct-2013

14:23

ia64

Snapshot.exe

10.50.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:28

x86

Snapshot.exe

10.50.4295.0

23752

19-Oct-2013

14:30

x86

Spresolv.dll

2009.100.4295.0

521416

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlcmd.exe

2009.100.4295.0

556232

19-Oct-2013

14:27

ia64

Sqllogship.exe

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:28

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4295.0

446152

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

388296

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4295.0

116424

19-Oct-2013

14:27

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4295.0

211144

19-Oct-2013

14:23

ia64

Ssradd.dll

2009.100.4295.0

105672

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssravg.dll

2009.100.4295.0

105672

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssrdown.dll

2009.100.4295.0

71880

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssrmax.dll

2009.100.4295.0

100040

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssrmin.dll

2009.100.4295.0

100040

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssrpub.dll

2009.100.4295.0

74952

19-Oct-2013

14:22

ia64

Ssrup.dll

2009.100.4295.0

72392

19-Oct-2013

14:22

ia64

Tablediff.exe

10.50.4295.0

98000

19-Oct-2013

14:28

x86

Txagg.dll

2009.100.4295.0

892104

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txdatacollector.dll

2009.100.4295.0

798920

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

686280

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txderived.dll

2009.100.4295.0

1286856

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

1197768

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

523464

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

632008

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

203464

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

207568

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txsort.dll

2009.100.4295.0

572104

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

1267912

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

384712

19-Oct-2013

14:22

ia64

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2009.100.4295.0

1151688

19-Oct-2013

14:23

ia64

Fdhost.exe

2009.100.4295.0

200904

19-Oct-2013

14:27

ia64

Fdlauncher.exe

2009.100.4295.0

72904

19-Oct-2013

14:27

ia64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4295.0

99536

19-Oct-2013

14:23

ia64

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2009.100.4295.0

569544

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4295.0

131784

19-Oct-2013

14:28

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4295.0

167112

19-Oct-2013

14:27

ia64

Dts.dll

2009.100.4295.0

4332752

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4295.0

967376

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4295.0

840904

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4295.0

199880

19-Oct-2013

14:27

ia64

Dtsinstall.exe

10.50.4295.0

437960

19-Oct-2013

14:20

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4295.0

552648

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4295.0

2044112

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4295.0

93896

19-Oct-2013

14:23

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4258.0

809928

27-Jun-2012

06:42

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4295.0

304840

19-Oct-2013

14:27

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4295.0

598216

19-Oct-2013

14:23

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4295.0

654024

19-Oct-2013

14:23

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4295.0

158920

19-Oct-2013

14:23

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4295.0

964296

19-Oct-2013

14:23

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4295.0

987336

19-Oct-2013

14:23

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4295.0

847560

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4295.0

102088

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4295.0

77512

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4295.0

343752

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4295.0

163536

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:30

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4295.0

89800

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4295.0

106192

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4295.0

118472

19-Oct-2013

14:27

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4295.0

220880

19-Oct-2013

14:28

ia64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4295.0

185040

19-Oct-2013

14:23

ia64

Msmdpp.dll

10.50.4295.0

9210056

19-Oct-2013

14:23

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4295.0

600776

19-Oct-2013

14:23

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4295.0

665800

19-Oct-2013

14:23

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4295.0

448208

19-Oct-2013

14:23

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4295.0

426192

19-Oct-2013

14:23

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4295.0

397000

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4295.0

29384

19-Oct-2013

14:23

ia64

Sqldest.dll

2009.100.4295.0

615112

19-Oct-2013

14:23

ia64

Txagg.dll

2009.100.4295.0

892104

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txbestmatch.dll

2009.100.4295.0

1709768

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txcache.dll

2009.100.4295.0

378056

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txcharmap.dll

2009.100.4295.0

666312

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txcopymap.dll

2009.100.4295.0

384200

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4295.0

686280

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txderived.dll

2009.100.4295.0

1286856

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txfileextractor.dll

2009.100.4295.0

444104

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txfileinserter.dll

2009.100.4295.0

442056

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txgroupdups.dll

2009.100.4295.0

954056

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txlineage.dll

2009.100.4295.0

228040

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4295.0

1197768

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4295.0

523464

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4295.0

632008

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4295.0

203464

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txpivot.dll

2009.100.4295.0

468688

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4295.0

207568

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txsampling.dll

2009.100.4295.0

326856

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txscd.dll

2009.100.4295.0

454352

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txsort.dll

2009.100.4295.0

572104

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4295.0

1267912

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txtermextraction.dll

2009.100.4295.0

9122504

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txtermlookup.dll

2009.100.4295.0

4543184

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4295.0

384712

19-Oct-2013

14:22

ia64

Txunpivot.dll

2009.100.4295.0

457936

19-Oct-2013

14:22

ia64

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:29

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4295.0

97992

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573136

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

3243720

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4295.0

1359560

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4295.0

577232

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4295.0

1322696

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4295.0

81608

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4295.0

2834120

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

3845832

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4295.0

44744

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4295.0

573128

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4295.0

138952

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4295.0

11579080

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357832

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378320

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4542152

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4390600

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4406984

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4370120

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4353736

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4374216

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4378312

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4517576

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4357840

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4366024

19-Oct-2013

14:26

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4329160

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4295.0

4382408

19-Oct-2013

14:27

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4295.0

1261256

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4295.0

270024

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4295.0

1822408

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4295.0

1822416

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4295.0

331464

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4295.0

282312

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4295.0

163528

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4295.0

5193416

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4295.0

122568

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4295.0

2571976

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

1269448

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4295.0

1269456

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4295.0

622280

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4295.0

114376

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4295.0

114384

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4295.0

27336

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4295.0

302792

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4295.0

863944

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4295.0

388808

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4295.0

61128

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4295.0

196304

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4295.0

69328

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4295.0

69320

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4295.0

306888

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4295.0

208584

19-Oct-2013

14:28

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4295.0

320712

19-Oct-2013

14:29

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

69694664

19-Oct-2013

14:23

ia64

Msmdlocal.dll

10.50.4295.0

27821768

19-Oct-2013

14:23

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

15855304

19-Oct-2013

14:27

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4295.0

8682704

19-Oct-2013

14:29

x86

Msolap100.dll

10.50.4295.0

10549448

19-Oct-2013