Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 (αριθμός δομής: 11.0.3470.0) για τον Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2012 SP1.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

Επιδιόρθωση περιοχής

2782746

2963668

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η διαδικασία W3wp. exe παρουσιάζει σφάλμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής συγχώνευσης με τους συνδρομητές Compact και τα προυπολογισμένα διαμερίσματα του SQL Server

Υπηρεσία SQL

2840611

2973961

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα μη σύγκλισης ή παράγοντα συγχώνευσης παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη αποθηκευμένη διαδικασία επίλυσης στον SQL Server

Υπηρεσία SQL

2840612

2975743

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένο αποτέλεσμα και εξαίρεση παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε το ερώτημα MDX για την ομαδοποίηση κύβου περιόδου λειτουργίας σε ΑΑΠ

Υπηρεσίες ανάλυσης

2782755

2977312

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένο αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείτε το LIKE Pattern ώστε να ταιριάζει με τον ιαπωνικό χαρακτήρα επανάληψης (Cho-on) στον SQL Server

Υπηρεσία SQL

2799560

2982544

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αργή πρόσβαση στην "Εξερεύνηση" ή "Διαχείριση συστήματος" στην αρχική σελίδα του MDM

Υπηρεσίες ποιότητας δεδομένων (DQS)

2879128

2986423

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: χρειάζεται πολύς χρόνος για να προσθέσετε νέες στήλες σε έναν πίνακα, όταν το μέγεθος της γραμμής υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος

Υπηρεσία SQL

2891068

2986722

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 7105 κατά την εκτέλεση της ΕΝΗΜΈΡΩΣΗς σε κατακερματισμένη στήλη, ενώ η αναδόμηση του ευρετηρίου στο Internet εκτελείται στον ίδιο πίνακα στον SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

2905697

2987935

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αναμονή για μεγάλες CLR_CRST κατά την εκτέλεση του χωροταξικού ερωτήματος που βρίσκεται υπό μεγάλο φόρτο εργασίας στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

2878729

2988667

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα αποτελέσματα του ερωτήματος παραμένουν αμετάβλητα όταν εφαρμόζεται φίλτρο σε μια διάσταση γονικού-θυγατρικού με μοναδιαίους τελεστές σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

2795584

2989043

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση όταν προσπαθείτε να προβάλετε το ιστορικό αναφορών σε μια τοποθεσία του SharePoint με το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων"

Υπηρεσίες αναφοράς

2627876

2989512

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ερώτημα MDX επιστρέφει κανένα αποτέλεσμα όταν το cache δεν απενεργοποιείται μετά την εκτέλεση ενός προηγούμενου ερωτήματος σε OLAP ή σε μορφή πίνακα

Υπηρεσίες ανάλυσης

2719623

2989704

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ορισμένες στήλες σε sys.column_store_segments προβολή εμφανίζουν την τιμή NULL όταν ο πίνακας έχει μη dbo σχήμα στον SQL Server

Υπηρεσία SQL

2942539

2990152

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μη αναμενόμενοι απλοποιημένα κινεζικά χαρακτήρες εμφανίζονται στο πεδίο TextData του ίχνους κατανεμημένης επανάληψης στον SQL Server 2012

Εργαλεία διαχείρισης

2536028

2994993

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το κείμενο σε μια υπερ-σύνδεση σε μια δική του παράγραφο δεν έχει ευρετήριο σε πλήρες κείμενο στον SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Αθροιστική ενημέρωση

 • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

 • Συνιστούμε να εφαρμόσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης .

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα.

  • Η πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις που συμπεριλήφθηκαν στον προηγούμενο SQL Server 2012 Update Release.

 • Συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον SQL Server σας στο πιο πρόσφατο Service Pack του SQL server 2012.

Ανάπτυξη υβριδικών περιβαλλόντων

Όταν αναπτύσσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε ένα υβριδικό περιβάλλον (όπως AlwaysOn, αναπαραγωγή, σύμπλεγμα, κατοπτρισμός και σύμπλεγμα), συνιστάται να μεταβείτε και να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα πριν από την ανάπτυξή τους:

 • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

 • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

 2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2012 SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

11.0.3470.0

6772384

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

951976

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3470.0

948904

23-Aug-2014

06:05

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3470.0

89768

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3470.0

110248

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

12-Jun-2014

17:10

x86

SQL Server 2012 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3470.0

140960

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3470.0

105632

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3470.0

238240

23-Aug-2014

06:10

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3470.0

138920

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3470.0

409248

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81576

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

77480

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3470.0

921248

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3470.0

129696

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3470.0

393376

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3470.0

75944

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3470.0

290984

23-Aug-2014

06:10

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3470.0

303264

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:10

x86

Msadomdx.dll

11.0.3470.0

596128

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3470.0

64207016

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdpump.dll

11.0.3470.0

6952616

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdredir.dll

11.0.3470.0

6772384

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3470.0

64003240

23-Aug-2014

06:11

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

948904

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

951976

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1065120

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1068704

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1037480

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1040544

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

642208

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

644256

23-Aug-2014

06:05

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

638632

23-Aug-2014

06:09

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

639648

23-Aug-2014

06:09

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

522400

23-Aug-2014

06:09

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

521376

23-Aug-2014

06:09

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

996000

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

999072

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

533664

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1033384

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

533160

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1036448

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

997536

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

994464

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1058976

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3470.0

1061536

23-Aug-2014

06:10

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3470.0

9676968

23-Aug-2014

06:09

x86

Msolap110.dll

11.0.3470.0

7450272

23-Aug-2014

05:57

x86

Msolui110.dll

11.0.3470.0

303272

23-Aug-2014

05:57

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Xe.dll

2011.110.3470.0

410784

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3470.0

148128

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmsrv.dll

11.0.3470.0

24507048

23-Aug-2014

06:10

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asconnectionhelper.exe

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:10

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:06

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:05

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:06

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20648

23-Aug-2014

06:07

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:06

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20648

23-Aug-2014

06:07

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:10

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:06

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20648

23-Aug-2014

06:10

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3470.0

20640

23-Aug-2014

06:05

x86

Axscphst.dll

2011.110.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:08

x86

Batchparser.dll

2011.110.3470.0

142496

23-Aug-2014

06:08

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3470.0

3649184

23-Aug-2014

06:10

x86

Commanddest.dll

2011.110.3470.0

187040

23-Aug-2014

06:09

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3470.0

822944

23-Aug-2014

06:10

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3470.0

317088

23-Aug-2014

06:11

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3470.0

135840

23-Aug-2014

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Dteparse.dll

2011.110.3470.0

101024

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3470.0

104096

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtexec.exe

2011.110.3470.0

62120

23-Aug-2014

05:54

x86

Dts.dll

2011.110.3470.0

2285216

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3470.0

369312

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3470.0

348840

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3470.0

72352

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtshost.exe

2011.110.3470.0

76448

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtslog.dll

2011.110.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3470.0

541352

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3470.0

942760

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3470.0

866464

23-Aug-2014

06:11

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3470.0

80544

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtutil.exe

2011.110.3470.0

111784

23-Aug-2014

06:10

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3470.0

765600

23-Aug-2014

06:10

x86

Exceldest.dll

2011.110.3470.0

197800

23-Aug-2014

06:09

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:09

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3470.0

315552

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3470.0

322216

23-Aug-2014

06:09

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3470.0

64168

23-Aug-2014

06:09

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32416

23-Aug-2014

06:10

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3470.0

294056

23-Aug-2014

06:11

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3470.0

549544

23-Aug-2014

06:11

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3470.0

4487336

23-Aug-2014

06:09

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3470.0

683680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

57000

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3470.0

861864

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

71328

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

74912

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

74400

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

73896

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

76960

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

74920

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

71328

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3470.0

73896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3470.0

169120

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3470.0

537256

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3470.0

77992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3470.0

1556136

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3470.0

5149864

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1923232

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1940128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1942696

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1934496

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1951904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1938600

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1934504

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1985184

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1919136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3470.0

1937576

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3470.0

212128

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3470.0

435360

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3470.0

3057832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3470.0

453280

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3470.0

5856416

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3470.0

1523368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3470.0

1068704

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20136

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3470.0

20136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3470.0

2049184

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3470.0

43168

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3470.0

49312

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3470.0

145056

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3470.0

2156192

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

204448

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

216736

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

196256

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

249504

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

175776

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3470.0

1004200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3470.0

867488

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3470.0

46752

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

21672

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22184

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22184

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22176

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22184

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22184

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22176

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22696

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

21672

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3470.0

22184

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3470.0

266920

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

27808

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

29856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

31392

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

27296

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3470.0

601248

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3470.0

614048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230568

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230568

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

231072

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

231584

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3470.0

5935264

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3470.0

33952

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3470.0

915624

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3470.0

1225888

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3470.0

4005024

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3470.0

453280

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3470.0

25768

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3470.0

526496

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3470.0

1017512

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3470.0

1343136

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

323240

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3470.0

81576

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3470.0

760480

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3470.0

105640

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

129704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

137888

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

137376

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

136864

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

140448

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

135328

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

135840

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

129184

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3470.0

136872

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3470.0

2477728

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3470.0

3845800

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3470.0

741024

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

29856

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3470.0

573088

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3470.0

155304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3470.0

269984

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3470.0

11888288

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3470.0

1013408

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3470.0

92832

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3470.0

1901728

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3470.0

667304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3470.0

1822376

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3470.0

1879712

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3470.0

331424

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3470.0

163488

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3470.0

765600

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3470.0

736928

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3470.0

5574312

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3470.0

126624

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3470.0

2584224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3470.0

1029288

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

556712

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

564904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

552608

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

581280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3470.0

1130664

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3470.0

78496

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3470.0

1277600

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93864

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

97960

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3470.0

106144

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3470.0

665256

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3470.0

118432

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3470.0

118440

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3470.0

306848

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

25760

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24232

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

106152

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3470.0

857760

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3470.0

409248

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3470.0

306856

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3470.0

1355432

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3470.0

503464

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3470.0

87200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3470.0

63144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3470.0

156840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3470.0

71336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3470.0

106144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3470.0

284832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3470.0

50336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3470.0

266400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3470.0

47776

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3470.0

332960

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3470.0

473248

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3470.0

34976

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3470.0

32928

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3470.0

38560

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3470.0

148648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3470.0

74400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3470.0

191648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3470.0

27808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3470.0

109728

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3470.0

53408

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3470.0

37536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3470.0

31392

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3470.0

62112

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3470.0

94368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3470.0

103080

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3470.0

47784

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3470.0

22696

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3470.0

57000

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3470.0

36520

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3470.0

39584

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3470.0

70304

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3470.0

58536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3470.0

101536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3470.0

139944

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3470.0

343712

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3470.0

2175144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3470.0

379040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3470.0

304288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3470.0

816288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3470.0

516768

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3470.0

347808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3470.0

138920

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3470.0

605344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3470.0

83616

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3470.0

184480

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3470.0

213152

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3470.0

45728

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3470.0

288416

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3470.0

76456

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3470.0

124584

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3470.0

57504

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3470.0

58528

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3470.0

86176

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3470.0

45736

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3470.0

144544

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3470.0

89768

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3470.0

57512

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3470.0

88744

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3470.0

70312

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3470.0

67752

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3470.0

62624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3470.0

79528

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3470.0

155296

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3470.0

93352

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3470.0

115880

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3470.0

68256

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3470.0

238240

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3470.0

384672

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3470.0

170144

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3470.0

50856

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3470.0

58016

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3470.0

98472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3470.0

146600

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3470.0

51368

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3470.0

107176

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3470.0

115360

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3470.0

150688

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3470.0

118432

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3470.0

214688

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3470.0

63656

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3470.0

31392

23-Aug-2014

06:09

x86

Msadomdx.dll

11.0.3470.0

596128

23-Aug-2014

05:57

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3470.0

79520

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3470.0

64207016

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdpp.dll

11.0.3470.0

6835872

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3470.0

9676968

23-Aug-2014

06:09

x86

Msolap110.dll

11.0.3470.0

7450272

23-Aug-2014

05:57

x86

Msolui110.dll

11.0.3470.0

303272

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3470.0

215208

23-Aug-2014

05:57

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3470.0

55456

23-Aug-2014

06:10

x86

Rawdest.dll

2011.110.3470.0

152224

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawsource.dll

2011.110.3470.0

147616

23-Aug-2014

05:57

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3470.0

136864

23-Aug-2014

05:57

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77480

23-Aug-2014

06:06

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3470.0

53928

23-Aug-2014

05:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:06

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3470.0

38048

23-Aug-2014

06:10

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldest.dll

2011.110.3470.0

198816

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3470.0

7812776

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3470.0

3751080

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3470.0

28328

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3470.0

26784

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3470.0

521384

23-Aug-2014

06:11

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3470.0

110248

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3470.0

123552

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3470.0

121504

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3470.0

45728

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

12-Jun-2014

17:10

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3470.0

351400

23-Aug-2014

06:10

x86

Txagg.dll

2011.110.3470.0

267424

23-Aug-2014

06:10

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3470.0

454312

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcache.dll

2011.110.3470.0

129184

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3470.0

221344

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3470.0

128672

23-Aug-2014

06:10

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3470.0

228520

23-Aug-2014

06:10

x86

Txderived.dll

2011.110.3470.0

467112

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3470.0

145064

23-Aug-2014

06:10

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3470.0

272032

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlineage.dll

2011.110.3470.0

82080

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlookup.dll

2011.110.3470.0

394912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmerge.dll

2011.110.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3470.0

202912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3470.0

71840

23-Aug-2014

06:10

x86

Txpivot.dll

2011.110.3470.0

162464

23-Aug-2014

06:10

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3470.0

70824

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsampling.dll

2011.110.3470.0

103584

23-Aug-2014

06:10

x86

Txscd.dll

2011.110.3470.0

138912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsort.dll

2011.110.3470.0

190120

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsplit.dll

2011.110.3470.0

461472

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3470.0

8624800

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3470.0

4096160

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunionall.dll

2011.110.3470.0

108192

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3470.0

148128

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmsrv.dll

11.0.3470.0

24507048

23-Aug-2014

06:10

x86

Κοινός πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2011.110.3470.0

142496

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3470.0

683680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3470.0

1523368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3470.0

364200

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3470.0

38048

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3470.0

171680

22-Aug-2014

19:16

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3470.0

88224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3470.0

3645088

22-Aug-2014

19:16

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3470.0

233120

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3470.0

89768

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:04

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

12-Jun-2014

17:10

x86

Svrenumapi.dll

2011.110.3470.0

949408

23-Aug-2014

06:10

x86

Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dataqualityservices.exe

2011.110.3470.0

482984

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3470.0

299680

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3470.0

1041576

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3470.0

2127008

23-Aug-2014

06:09

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

12-Jun-2014

17:10

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3470.0

130208

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3470.0

84128

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3470.0

472224

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3470.0

609440

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3470.0

87720

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3470.0

242336

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3470.0

175776

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3470.0

122536

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3470.0

36000

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3470.0

127648

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3470.0

1875104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3470.0

374432

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3470.0

371872

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3470.0

139936

23-Aug-2014

06:09

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

12-Jun-2014

17:10

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Backuptourl.exe

2011.110.3470.0

39584

23-Aug-2014

05:54

x86

Batchparser.dll

2011.110.3470.0

142496

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3470.0

384672

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3470.0

349344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

22-Jul-2014

15:00

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3470.0

442536

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3470.0

448672

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqldk.dll

2011.110.3470.0

1669280

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqllang.dll

2011.110.3470.0

26426016

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3470.0

26742944

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqlos.dll

2011.110.3470.0

25256

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3470.0

28328

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3470.0

26784

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3470.0

24744

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3470.0

5498536

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3470.0

521384

23-Aug-2014

06:11

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3470.0

161440

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3470.0

123552

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqltses.dll

2011.110.3470.0

8162976

23-Aug-2014

06:10

x86

Xe.dll

2011.110.3470.0

410784

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3470.0

148128

23-Aug-2014

06:10

x86

Xplog70.dll

2011.110.3470.0

59040

23-Aug-2014

06:10

x86

Xpqueue.dll

2011.110.3470.0

65696

23-Aug-2014

06:10

x86

Xprepl.dll

2011.110.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:10

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:08

x86

Batchparser.dll

2011.110.3470.0

142496

23-Aug-2014

06:08

x86

Commanddest.dll

2011.110.3470.0

187040

23-Aug-2014

06:09

x86

Distrib.exe

2011.110.3470.0

159904

23-Aug-2014

05:54

x86

Dteparse.dll

2011.110.3470.0

101024

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3470.0

104096

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtexec.exe

2011.110.3470.0

62120

23-Aug-2014

05:54

x86

Dts.dll

2011.110.3470.0

2285216

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3470.0

369312

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3470.0

348840

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtshost.exe

2011.110.3470.0

76448

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtslog.dll

2011.110.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3470.0

541352

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3470.0

942760

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3470.0

866464

23-Aug-2014

06:11

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3470.0

80544

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtutil.exe

2011.110.3470.0

111784

23-Aug-2014

06:10

x86

Exceldest.dll

2011.110.3470.0

197800

23-Aug-2014

06:09

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:09

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3470.0

315552

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3470.0

322216

23-Aug-2014

06:09

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3470.0

64168

23-Aug-2014

06:09

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Logread.exe

2011.110.3470.0

526496

23-Aug-2014

06:10

x86

Mergetxt.dll

2011.110.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3470.0

915624

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3470.0

87200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3470.0

63144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3470.0

171680

22-Aug-2014

19:16

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3470.0

34976

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3470.0

32928

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3470.0

74400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3470.0

191648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3470.0

27808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3470.0

37536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3470.0

62112

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3470.0

22696

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3470.0

36520

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3470.0

39584

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3470.0

304288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3470.0

516768

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3470.0

171680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3470.0

151200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3470.0

213152

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3470.0

288416

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3470.0

76456

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3470.0

1789088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3470.0

3645088

22-Aug-2014

19:16

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3470.0

233120

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3470.0

45736

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3470.0

57512

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3470.0

62624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3470.0

155296

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3470.0

58016

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3470.0

98472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3470.0

51368

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3470.0

115360

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3470.0

150688

23-Aug-2014

06:09

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3470.0

79520

23-Aug-2014

05:57

x86

Msgprox.dll

2011.110.3470.0

254632

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3470.0

215208

23-Aug-2014

05:57

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3470.0

425640

23-Aug-2014

06:10

x86

Rawdest.dll

2011.110.3470.0

152224

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawsource.dll

2011.110.3470.0

147616

23-Aug-2014

05:57

x86

Rdistcom.dll

2011.110.3470.0

706208

23-Aug-2014

05:57

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3470.0

136864

23-Aug-2014

05:57

x86

Replagnt.dll

2011.110.3470.0

28320

23-Aug-2014

05:57

x86

Repldp.dll

2011.110.3470.0

243872

23-Aug-2014

05:57

x86

Replerrx.dll

2011.110.3470.0

117920

23-Aug-2014

05:57

x86

Replisapi.dll

2011.110.3470.0

301728

23-Aug-2014

05:57

x86

Replmerg.exe

2011.110.3470.0

422056

23-Aug-2014

06:10

x86

Replprov.dll

2011.110.3470.0

650400

23-Aug-2014

05:57

x86

Replrec.dll

2011.110.3470.0

855720

23-Aug-2014

06:08

x86

Replsub.dll

2011.110.3470.0

432288

23-Aug-2014

05:57

x86

Replsync.dll

2011.110.3470.0

118432

23-Aug-2014

05:57

x86

Spresolv.dll

2011.110.3470.0

197792

23-Aug-2014

05:57

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldistx.dll

2011.110.3470.0

158880

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqllogship.exe

11.0.3470.0

110248

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlmergx.dll

2011.110.3470.0

275112

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3470.0

28328

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3470.0

26784

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3470.0

123552

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3470.0

121504

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlwep110.dll

2011.110.3470.0

103072

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssradd.dll

2011.110.3470.0

55456

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssravg.dll

2011.110.3470.0

55968

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssrdown.dll

2011.110.3470.0

41120

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssrmax.dll

2011.110.3470.0

53920

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssrmin.dll

2011.110.3470.0

53920

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssrpub.dll

2011.110.3470.0

41640

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssrup.dll

2011.110.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Tablediff.exe

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:10

x86

Txagg.dll

2011.110.3470.0

267424

23-Aug-2014

06:10

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3470.0

228520

23-Aug-2014

06:10

x86

Txderived.dll

2011.110.3470.0

467112

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlookup.dll

2011.110.3470.0

394912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmerge.dll

2011.110.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3470.0

202912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3470.0

71840

23-Aug-2014

06:10

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3470.0

70824

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsort.dll

2011.110.3470.0

190120

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsplit.dll

2011.110.3470.0

461472

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunionall.dll

2011.110.3470.0

108192

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3470.0

198816

23-Aug-2014

06:10

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

22-Jul-2014

14:56

x86

Fd.dll

2011.110.3470.0

499872

23-Aug-2014

06:09

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:08

x86

Commanddest.dll

2011.110.3470.0

187040

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparse.dll

2011.110.3470.0

101024

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3470.0

104096

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtexec.exe

2011.110.3470.0

62120

23-Aug-2014

05:54

x86

Dts.dll

2011.110.3470.0

2285216

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3470.0

369312

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3470.0

348840

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3470.0

72352

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtshost.exe

2011.110.3470.0

76448

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtslog.dll

2011.110.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3470.0

541352

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3470.0

942760

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3470.0

866464

23-Aug-2014

06:11

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3470.0

80544

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtutil.exe

2011.110.3470.0

111784

23-Aug-2014

06:10

x86

Exceldest.dll

2011.110.3470.0

197800

23-Aug-2014

06:09

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:09

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3470.0

315552

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3470.0

322216

23-Aug-2014

06:09

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3470.0

64168

23-Aug-2014

06:09

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3470.0

294056

23-Aug-2014

06:11

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3470.0

549544

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3470.0

915624

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3470.0

87200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3470.0

63144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3470.0

71336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3470.0

284832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3470.0

50336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3470.0

47776

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3470.0

332960

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3470.0

34976

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3470.0

32928

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3470.0

38560

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3470.0

74400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3470.0

191648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3470.0

27808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3470.0

53408

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3470.0

37536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3470.0

62112

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3470.0

22696

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3470.0

36520

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3470.0

39584

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3470.0

58536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3470.0

379040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3470.0

304288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3470.0

516768

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3470.0

347808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3470.0

83616

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3470.0

213152

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3470.0

288416

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3470.0

76456

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3470.0

124584

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3470.0

58528

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3470.0

45736

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3470.0

57512

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3470.0

62624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3470.0

155296

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3470.0

93352

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3470.0

238240

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3470.0

58016

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3470.0

98472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3470.0

51368

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3470.0

115360

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3470.0

150688

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3470.0

214688

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3470.0

63656

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3470.0

31392

23-Aug-2014

06:09

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3470.0

219304

23-Aug-2014

06:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3470.0

79520

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdpp.dll

11.0.3470.0

6835872

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3470.0

215208

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawdest.dll

2011.110.3470.0

152224

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawsource.dll

2011.110.3470.0

147616

23-Aug-2014

05:57

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3470.0

136864

23-Aug-2014

05:57

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldest.dll

2011.110.3470.0

198816

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3470.0

121504

23-Aug-2014

06:10

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3470.0

351400

23-Aug-2014

06:10

x86

Txagg.dll

2011.110.3470.0

267424

23-Aug-2014

06:10

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3470.0

454312

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcache.dll

2011.110.3470.0

129184

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3470.0

221344

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3470.0

128672

23-Aug-2014

06:10

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3470.0

228520

23-Aug-2014

06:10

x86

Txderived.dll

2011.110.3470.0

467112

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3470.0

145064

23-Aug-2014

06:10

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3470.0

272032

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlineage.dll

2011.110.3470.0

82080

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlookup.dll

2011.110.3470.0

394912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmerge.dll

2011.110.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3470.0

202912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3470.0

71840

23-Aug-2014

06:10

x86

Txpivot.dll

2011.110.3470.0

162464

23-Aug-2014

06:10

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3470.0

70824

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsampling.dll

2011.110.3470.0

103584

23-Aug-2014

06:10

x86

Txscd.dll

2011.110.3470.0

138912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsort.dll

2011.110.3470.0

190120

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsplit.dll

2011.110.3470.0

461472

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3470.0

8624800

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3470.0

4096160

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunionall.dll

2011.110.3470.0

108192

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dundaswebchart.dll

11.0.3470.0

765600

23-Aug-2014

06:10

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3470.0

683680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

57000

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

61096

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3470.0

3057832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3470.0

1523368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192160

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192168

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

265888

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192160

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

204448

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

204456

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

216736

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

196256

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188072

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

196256

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

249504

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188072

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192160

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

175776

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

196256

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

200352

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3470.0

1343136

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

20128

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

323232

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

323240

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319144

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

319136

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3470.0

2477728

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3470.0

2477728

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3470.0

3845800

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3470.0

741024

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29352

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29864

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29856

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29352

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

29856

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

28320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3470.0

573088

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3470.0

573088

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3470.0

155304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3470.0

155304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3470.0

269984

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3470.0

11888288

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73384

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

106144

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77480

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

81568

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

69280

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3470.0

667304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3470.0

667304

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3470.0

1822376

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3470.0

1822376

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3470.0

1879712

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3470.0

331424

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3470.0

331424

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3470.0

163488

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3470.0

163488

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3470.0

736928

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3470.0

736928

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3470.0

5574312

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3470.0

5574312

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3470.0

126624

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3470.0

126624

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3470.0

2584224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3470.0

1029288

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552608

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

585376

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552616

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556712

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

564904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552616

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552608

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552608

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

581280

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552608

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

552616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556712

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

556704

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3470.0

548512

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3470.0

1130664

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3470.0

78496

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3470.0

1277600

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3470.0

1277600

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93864

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

97952

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93864

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

97960

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93864

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3470.0

93856

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3470.0

106144

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52904

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3470.0

665256

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3470.0

118432

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3470.0

118432

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3470.0

118440

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3470.0

118440

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3470.0

28832

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3470.0

306848

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3470.0

306848

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

26784

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23720

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

25760

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23720

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

24232

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

25760

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

23712

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3470.0

24232

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3470.0

106152

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

106152

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3470.0

857760

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3470.0

409248

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3470.0

409248

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3470.0

306856

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3470.0

306856

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

237216

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188064

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188064

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192168

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188072

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

175776

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

224936

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

175784

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179880

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

188064

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

192168

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

224936

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3470.0

1355432

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

237216

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179880

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188064

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188072

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

192160

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

188072

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

175776

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183976

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179872

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

224928

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

175784

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

179880

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

167584

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3470.0

503464

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3470.0

503464

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3470.0

88224

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3470.0

384672

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3470.0

384672

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

36000

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

57000

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

36000

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

36000

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

36000

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3470.0

48808

23-Aug-2014

06:08

x86

Msadomdx.dll

11.0.3470.0

596128

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3470.0

64207016

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3470.0

9676968

23-Aug-2014

06:09

x86

Msolap110.dll

11.0.3470.0

7450272

23-Aug-2014

05:57

x86

Msolui110.dll

11.0.3470.0

303272

23-Aug-2014

05:57

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3470.0

1539240

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77480

23-Aug-2014

06:06

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3470.0

53928

23-Aug-2014

05:57

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3470.0

53928

23-Aug-2014

05:57

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3470.0

2150048

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19624

23-Aug-2014

06:06

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3470.0

19616

23-Aug-2014

06:07

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3470.0

124576

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3470.0

1630368

23-Aug-2014

06:10

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3470.0

65192

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3470.0

1547944

23-Aug-2014

06:08

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3470.0

2240160

23-Aug-2014

06:08

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3470.0

46752

23-Aug-2014

05:57

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3470.0

95904

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3470.0

521384

23-Aug-2014

06:11

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3470.0

521384

23-Aug-2014

06:11

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3470.0

148128

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmsrv.dll

11.0.3470.0

24507048

23-Aug-2014

06:10

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:08

x86

Batchparser.dll

2011.110.3470.0

142496

23-Aug-2014

06:08

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3470.0

3649184

23-Aug-2014

06:10

x86

Commanddest.dll

2011.110.3470.0

187040

23-Aug-2014

06:09

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3470.0

822944

23-Aug-2014

06:10

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

22-Jul-2014

14:56

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3470.0

317088

23-Aug-2014

06:11

x86

Dteparse.dll

2011.110.3470.0

101024

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3470.0

104096

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtexec.exe

2011.110.3470.0

62120

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtexecui.exe

11.0.3470.0

76448

23-Aug-2014

06:11

x86

Dts.dll

2011.110.3470.0

2285216

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3470.0

369312

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3470.0

348840

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3470.0

72352

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtshost.exe

2011.110.3470.0

76448

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtslog.dll

2011.110.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3470.0

541352

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3470.0

942760

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3470.0

866464

23-Aug-2014

06:11

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3470.0

80544

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtutil.exe

2011.110.3470.0

111784

23-Aug-2014

06:10

x86

Exceldest.dll

2011.110.3470.0

197800

23-Aug-2014

06:09

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:09

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3470.0

315552

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3470.0

322216

23-Aug-2014

06:09

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3470.0

64168

23-Aug-2014

06:09

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3470.0

294056

23-Aug-2014

06:11

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3470.0

549544

23-Aug-2014

06:11

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3470.0

4487336

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3470.0

861864

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3470.0

169120

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3470.0

1556136

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3470.0

5149864

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3470.0

212128

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3470.0

435360

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3470.0

2264736

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3470.0

601248

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3470.0

614048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:07

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230568

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230568

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

231072

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

231584

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

241312

23-Aug-2014

06:08

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3470.0

230560

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3470.0

915624

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3470.0

1225888

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3470.0

4005024

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3470.0

453280

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3470.0

25768

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3470.0

526496

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3470.0

1017512

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3470.0

1343136

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3470.0

81576

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3470.0

147104

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3470.0

1363616

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3470.0

2584224

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3470.0

241320

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3470.0

306848

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3470.0

87200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3470.0

63144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3470.0

71336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3470.0

106144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

22-Jul-2014

14:56

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3470.0

284832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3470.0

50336

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3470.0

266400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3470.0

47776

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3470.0

34976

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3470.0

32928

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3470.0

38560

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3470.0

148648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3470.0

74400

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3470.0

191648

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3470.0

27808

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3470.0

109728

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3470.0

24736

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3470.0

53408

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3470.0

73376

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3470.0

37536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3470.0

31392

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3470.0

62112

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3470.0

94368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3470.0

103080

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3470.0

47784

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3470.0

22696

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3470.0

28840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3470.0

57000

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3470.0

36520

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3470.0

39584

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3470.0

70304

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3470.0

58536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3470.0

101536

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3470.0

139944

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3470.0

343712

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3470.0

2175144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3470.0

811168

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3470.0

379040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3470.0

304288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3470.0

816288

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3470.0

43680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3470.0

516768

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3470.0

315040

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3470.0

183968

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3470.0

171680

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3470.0

151200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3470.0

316576

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3470.0

347808

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3470.0

138920

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3470.0

605344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3470.0

83616

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3470.0

184480

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3470.0

213152

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3470.0

45728

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3470.0

288416

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3470.0

76456

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3470.0

89760

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3470.0

1789088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3470.0

124584

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3470.0

57504

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3470.0

58528

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3470.0

86176

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3470.0

45736

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3470.0

77472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3470.0

29344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3470.0

144544

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3470.0

89768

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3470.0

57512

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3470.0

88744

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3470.0

70312

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3470.0

59552

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3470.0

67752

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3470.0

62624

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3470.0

79528

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3470.0

155296

23-Aug-2014

06:04

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3470.0

93352

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3470.0

115880

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3470.0

61088

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3470.0

68256

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3470.0

238240

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3470.0

384672

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3470.0

170144

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3470.0

50856

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3470.0

58016

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3470.0

98472

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3470.0

146600

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3470.0

51368

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3470.0

52896

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3470.0

107176

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3470.0

349344

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3470.0

115360

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3470.0

150688

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3470.0

118432

23-Aug-2014

06:09

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3470.0

79520

23-Aug-2014

05:57

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3470.0

9676968

23-Aug-2014

06:09

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3470.0

198304

23-Aug-2014

05:57

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3470.0

215208

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawdest.dll

2011.110.3470.0

152224

23-Aug-2014

05:57

x86

Rawsource.dll

2011.110.3470.0

147616

23-Aug-2014

05:57

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3470.0

136864

23-Aug-2014

05:57

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3470.0

155808

23-Aug-2014

06:08

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3470.0

24224

23-Aug-2014

06:09

x86

Sqldest.dll

2011.110.3470.0

198816

23-Aug-2014

05:57

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3470.0

7812776

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3470.0

3751080

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

22-Jul-2014

14:56

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3470.0

28328

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3470.0

26784

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3470.0

49824

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3470.0

521384

23-Aug-2014

06:11

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3470.0

110248

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3470.0

123552

23-Aug-2014

06:08

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3470.0

121504

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3470.0

45728

23-Aug-2014

06:10

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3470.0

65184

23-Aug-2014

06:07

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3470.0

351400

23-Aug-2014

06:10

x86

Txagg.dll

2011.110.3470.0

267424

23-Aug-2014

06:10

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3470.0

454312

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcache.dll

2011.110.3470.0

129184

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3470.0

221344

23-Aug-2014

06:10

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3470.0

128672

23-Aug-2014

06:10

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3470.0

228520

23-Aug-2014

06:10

x86

Txderived.dll

2011.110.3470.0

467112

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3470.0

145064

23-Aug-2014

06:10

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3470.0

272032

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlineage.dll

2011.110.3470.0

82080

23-Aug-2014

06:10

x86

Txlookup.dll

2011.110.3470.0

394912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmerge.dll

2011.110.3470.0

143008

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3470.0

202912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3470.0

71840

23-Aug-2014

06:10

x86

Txpivot.dll

2011.110.3470.0

162464

23-Aug-2014

06:10

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3470.0

70824

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsampling.dll

2011.110.3470.0

103584

23-Aug-2014

06:10

x86

Txscd.dll

2011.110.3470.0

138912

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsort.dll

2011.110.3470.0

190120

23-Aug-2014

06:10

x86

Txsplit.dll

2011.110.3470.0

461472

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3470.0

8624800

23-Aug-2014

06:10

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3470.0

4096160

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunionall.dll

2011.110.3470.0

108192

23-Aug-2014

06:10

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3470.0

146592

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3470.0

203424

23-Aug-2014

06:10

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3470.0

148128

23-Aug-2014

06:10

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2011.110.3470.0

1086112

23-Aug-2014

06:09

x86

Axscphst.dll

2011.110.3470.0

52384

23-Aug-2014

06:08

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3470.0

135840

23-Aug-2014

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3470.0

56992

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtaclient.dll

11.0.3470.0

358568

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3470.0

155296

23-Aug-2014

05:54

x86

Dteparse.dll

2011.110.3470.0

101024

23-Aug-2014

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3470.0

125600

23-Aug-2014

06:10

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3470.0

104096

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtexec.exe

2011.110.3470.0

62120

23-Aug-2014

05:54

x86

Dts.dll

2011.110.3470.0

2285216

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3470.0

369312

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3470.0

348840

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtshost.exe

2011.110.3470.0

76448

23-Aug-2014

05:54

x86

Dtslog.dll

2011.110.3470.0

98976

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3470.0

541352

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3470.0

942760

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3470.0

866464

23-Aug-2014

06:11

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3470.0

80544

23-Aug-2014

06:09

x86

Dtutil.exe

2011.110.3470.0

111784

23-Aug-2014

06:10

x86

Exceldest.dll

2011.110.3470.0

197800

23-Aug-2014

06:09

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3470.0

212640

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3470.0

315552

23-Aug-2014

06:09

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3470.0

322216

23-Aug-2014

06:09

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3470.0

64168

23-Aug-2014

06:09

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32416

23-Aug-2014

06:10

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3470.0

102048

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3470.0

537256

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3470.0

77992

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3470.0

3057832

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3470.0

505000

23-Aug-2014

06:11

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3470.0

453280

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3470.0

5856416

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3470.0

1523368

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3470.0

2049184

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3470.0

43168

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3470.0

49312

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3470.0

145056

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3470.0

2156192

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3470.0

40616

23-Aug-2014

06:05

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3470.0

40608

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3470.0

85664

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3470.0

1004200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3470.0

5935264

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3470.0

915624

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3470.0

48800

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3470.0

760480

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3470.0

105640

23-Aug-2014

06:09

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3470.0

87200

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3470.0

63144

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3470.0

69288

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3470.0

156840

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3470.0

409248

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3470.0

2051744

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3470.0

44704

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3470.0

216744

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3470.0

332960

23-Aug-2014

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3470.0

473248

23-Aug-2014

06:10

x86