Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημέρωση ασφαλείας για Windows Ενσωματωμένη Συμπύκνωση 2013. Αυτή η ενημέρωση επιλύει τα προβλήματα ασφαλείας που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να εγκατασταθούν όλες οι ενημερώσεις που είχαν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού

Λήψη πληροφοριών

Windows Η Μηνιαία ενημέρωση του Embedded Compact 2013 (Σεπτέμβριος 2021) είναι πλέον διαθέσιμη από τη Microsoft. Για να κάνετε λήψη αυτού του Windows μηνιαία ενημέρωση Ενσωματωμένης Συμπύκνωσης 2013, μεταβείτε στο Κέντρο συνεργατών συσκευών (DPC).

Προαπαιτούμενα

Αυτή η ενημέρωση υποστηρίζεται μόνο εάν έχουν εγκατασταθεί όλες οι ενημερώσεις που είχαν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση, πρέπει να εκτελέσετε μια καθαρή δομή ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • Στο μενού Δόμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρή λύσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λύση δόμησης.

  • Στο μενού Δόμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδημιουργία λύσης.

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης λογισμικού.

Ενημέρωση αντικατάστασης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες ενημερώσεις.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου ενημέρωσης λογισμικού περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ UTC και τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στον Πίνακα Ελέγχου.

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Διαδρομή

__official__.ver

Δεν έχει έκδοση

9,173

30-Αυγ-2021

11:25

Premium\Private\Netcf\Root\Product\Inc

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

880,114

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

609,348

15-Σεπ-2021

08:14

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

684,678

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

915,724

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

641,784

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

735,558

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

874,072

15-Σεπ-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

592,218

15-Σεπ-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

637,684

15-Σεπ-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

899,098

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

618,768

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

696,158

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

862,386

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

598,462

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

665,160

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Amutil.lib

Δεν έχει έκδοση

889,382

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Urlgrab.lib

Δεν έχει έκδοση

604,784

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Urlrdr.lib

Δεν έχει έκδοση

653,806

15-Σεπ-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

306,212

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Checked

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

381,534

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Debug

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

312,330

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Retail

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

338,032

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Lib\X86\Checked

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

294,984

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Lib\X86\Debug

Htmlhelp.lib

Δεν έχει έκδοση

339,584

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Lib\X86\Retail

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

90,112

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

370,053

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

19,246

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

3,026,944

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

3,838,835

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

440,442

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

106,496

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

406,978

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

25,162

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

794,624

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

2,221,409

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

412,080

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

278,528

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

775,899

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

88,643

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

7,192,576

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

22,866,742

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

3,693,140

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

1,216,512

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

3,465,300

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

480,636

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

1,069,056

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

4,050,165

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

559,284

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

864,256

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

3,133,722

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

444,009

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

94,208

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

342,778

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

15,650

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

327,680

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

919,262

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

66,400

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

319,488

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

912,829

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

63,645

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

729,088

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

2,233,150

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

273,895

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

24,576

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

21,126

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

2.310

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

589,824

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

1,764,970

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

234,571

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

1,015,808

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

3,317,782

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

380,412

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

110,592

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

444,074

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

18,724

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

3,477,504

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

5,059,532

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

437,426

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

143,360

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

510,420

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

22,581

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

1,101,824

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

2,744,523

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

386,328

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

364,544

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

983,385

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

85,308

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

10,043,392

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

32,330,189

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

3,616,667

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

1,683,456

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

4,374,435

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

483,768

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

1,736,704

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

7,554,275

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

497,775

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

1,363,968

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

5,950,752

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

401,524

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

122,880

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

401,064

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

15,215

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

438,272

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

1,116,735

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

70,373

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

417,792

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

1,108,761

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

67,270

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

1,028,096

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

2,776,062

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

279,869

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

24,576

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

25,297

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

2,484

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

851,968

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

2,241,943

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

228,713

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

1,335,296

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

4,198,500

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

366,782

15-Σεπ-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

45,056

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

119,040

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

16,259

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

2,392,064

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

1,629,387

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

232,425

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

57,344

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

133,927

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

20,406

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

487,424

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

1,020,565

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

198,988

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

188,416

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

363,658

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

69,126

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

3,358,720

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

7,285,954

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

1,735,930

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

393,216

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

702,648

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

85,163

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

876,544

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

2,657,299

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

501,458

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

696,320

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

1,926,601

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

397,551

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

49,152

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

98,085

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

13,330

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

151,552

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

270,884

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

22,581

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

143,360

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

265,976

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

21,189

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

434,176

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

1,000,502

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

125,995

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

20,480

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

16,543

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

1,759

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

372,736

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

851,644

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

119,122

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

532,480

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

968,714

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

96,096

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

81,920

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

301,642

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

25,510

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

3,072,000

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

2,294,167

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

579,004

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

98,304

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

312,735

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

30,469

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

806,912

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

972,676

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

508,621

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

274,432

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

539,224

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

114,917

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

7,409,664

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

10,086,360

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

5,259,517

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

1,310,720

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

1,752,590

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

775,450

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

1,024,000

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

2,081,069

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

647,241

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

823,296

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

1,656,282

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

507,345

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

90,112

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

280,726

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

21,450

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

344,064

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

639,208

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

107,783

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

327,680

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

635,547

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

104,013

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

774,144

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

1,172,684

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

386,154

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

20,480

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

17,785

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

3,383

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

614,400

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

841,764

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

313,248

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

1,073,152

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

1,479,914

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

592,634

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

106,496

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

302,930

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

27,047

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

3,497,984

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

2,319,616

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

657,884

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

131,072

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

313,569

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

31,600

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

1,122,304

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

991,396

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

597,593

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

360,448

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

541,800

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

126,459

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

9,949,184

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

10,312,836

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

5,500,652

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

1,724,416

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

1,765,025

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

860,217

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

1,593,344

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

2,099,200

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

678,184

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

1,241,088

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

1,671,567

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

542,870

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

118,784

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

281,875

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

23,393

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

458,752

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

651,073

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

128,663

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

446,464

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

645,846

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

123,878

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

1,073,152

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

1,200,345

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

439,833

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

20,480

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

17,771

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

3,963

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

843,776

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

872,273

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

371,741

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

1,425,408

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

1,505,165

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

674,037

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.dll

Δεν έχει έκδοση

40,960

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.map

Δεν έχει έκδοση

78,152

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.rel

Δεν έχει έκδοση

20,029

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.dll

Δεν έχει έκδοση

2,428,928

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.map

Δεν έχει έκδοση

912,834

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.rel

Δεν έχει έκδοση

268,646

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgutil.dll

Δεν έχει έκδοση

53,248

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgutil.map

Δεν έχει έκδοση

84,340

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgurel.rel

Δεν έχει έκδοση

25,017

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.dll

Δεν έχει έκδοση

491,520

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

Δεν έχει έκδοση

481,808

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

Δεν έχει έκδοση

243,764

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.dll

Δεν έχει έκδοση

188,416

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.map

Δεν έχει έκδοση

245,282

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.rel

Δεν έχει έκδοση

84,960

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

Δεν έχει έκδοση

3,493,888

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

Δεν έχει έκδοση

3,708,596

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

Δεν έχει έκδοση

1,933,884

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

Δεν έχει έκδοση

442,368

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

Δεν έχει έκδοση

372,545

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

Δεν έχει έκδοση

107,870

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.dll

Δεν έχει έκδοση

880,640

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.map

Δεν έχει έκδοση

1,352,371

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.rel

Δεν έχει έκδοση

609,193

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

692,224

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.map

Δεν έχει έκδοση

1,011,957

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

475,561

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.dll

Δεν έχει έκδοση

49,152

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.map

Δεν έχει έκδοση

62,900

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.rel

Δεν έχει έκδοση

17,245

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.dll

Δεν έχει έκδοση

163,840

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Χάρτης Shlwapi.map

Δεν έχει έκδοση

187,927

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.rel

Δεν έχει έκδοση

36,211

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.dll

Δεν έχει έκδοση

159,744

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.map

Δεν έχει έκδοση

183,044

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.rel

Δεν έχει έκδοση

33,369

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.dll

Δεν έχει έκδοση

479,232

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.map

Δεν έχει έκδοση

488,570

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.rel

Δεν έχει έκδοση

180,486

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.dll

Δεν έχει έκδοση

16,384

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.map

Δεν έχει έκδοση

14,940

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.rel

Δεν έχει έκδοση

2,368

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

Δεν έχει έκδοση

397,312

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

Δεν έχει έκδοση

404,890

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

Δεν έχει έκδοση

164,362

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

Δεν έχει έκδοση

585,728

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

Δεν έχει έκδοση

516,514

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

Δεν έχει έκδοση

180,515

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.h

Δεν έχει έκδοση

319,956

20-Αυγ-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Urlmon.idl

Δεν έχει έκδοση

169,994

20-Αυγ-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Winineti.h

Δεν έχει έκδοση

46,041

20-Αυγ-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

16,384

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

56,941

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

6,573

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

381,952

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

1,006,840

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

125,125

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.dll

3.9.21238.0

54,272

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

112,521

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

15,911

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

848,384

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

2,364,982

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

314,147

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

22,016

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

67,463

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

7,385

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

947,200

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

2,545,433

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

289,091

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.dll

3.9.21238.0

65,024

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

128,285

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

16,926

15-Σεπ-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

2,226,176

15-Σεπ-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

5,716,966

15-Σεπ-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

647,879

15-Σεπ-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

15,872

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

52,040

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

6,051

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

381,952

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

1,003,770

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

124,806

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.dll

3.9.21238.0

53,760

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

109,390

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

15,505

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

847,360

15-Σεπ-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

2,360,186

15-Σεπ-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

313,480

15-Σεπ-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

16,384

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

39,053

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

9,212

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

404,480

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

692,499

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

160,795

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.dll

3.9.21238.0

57,344

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

81,791

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

22,813

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

915,456

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

1,384,885

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

422,027

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

21,504

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

40,127

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

11,358

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

925,184

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

1,359,350

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

379,571

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.dll

3.9.21238.0

66,560

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

84,482

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

26,003

15-Σεπ-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

2,237,440

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

2,693,454

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

995,908

15-Σεπ-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

15,872

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Cgacutil.map

Δεν έχει έκδοση

36,474

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Cgacutil.rel

Δεν έχει έκδοση

8.255

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

403,968

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

690,751

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

159,983

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.dll

3.9.21238.0

56,832

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.map

Δεν έχει έκδοση

80,262

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.rel

Δεν έχει έκδοση

21,972

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

913,920

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.map

Δεν έχει έκδοση

1,382,595

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.rel

Δεν έχει έκδοση

420,345

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

143,360

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

523,554

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

50,479

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

73,728

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

352,441

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

17,999

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

245,760

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

738,739

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

45,462

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

110,592

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

552,801

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

16,114

15-Σεπ-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

98,304

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

288,064

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

33,050

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

36,864

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

97,358

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

10,169

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

139,264

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

295,345

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

63,152

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

69,632

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

232,559

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

19,101

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

253,952

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

303,532

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

70,953

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

98,304

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

237,186

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

20,551

15-Σεπ-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.dll

Δεν έχει έκδοση

98,304

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.map

Δεν έχει έκδοση

153,865

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.rel

Δεν έχει έκδοση

43,200

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.dll

Δεν έχει έκδοση

32,768

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.map

Δεν έχει έκδοση

70,978

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.rel

Δεν έχει έκδοση

10,952

15-Σεπ-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

327,680

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

1,632,133

15-Σεπ-2021

08:08

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

82,843

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

258,048

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

1,220,913

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

72,026

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

491,520

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

2,914,883

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

72,316

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

397,312

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

2,200,343

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

62,166

15-Σεπ-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

188,416

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

710,161

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

44,331

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

151,552

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

535,059

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

32,963

15-Σεπ-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

286,720

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

1,085,766

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

152,559

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

229,376

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

745,276

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

117,614

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

446,464

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

1,264,835

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

210,385

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

360,448

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

891,583

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

169,234

15-Σεπ-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

163,840

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.map

Δεν έχει έκδοση

534,738

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.rel

Δεν έχει έκδοση

99,779

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

139,264

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.map

Δεν έχει έκδοση

396,525

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.rel

Δεν έχει έκδοση

70,518

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.rc

Δεν έχει έκδοση

4,849

30-Αυγ-2021

11:25

Public\Shell\Oak\Lang\Ime\Kimeui

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

49,152

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

195,286

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

13,736

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.dll

1.0.0.2

81,920

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

236,259

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

19,681

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

65,536

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

252,600

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

12,924

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.dll

1.0.0.2

102,400

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

307,453

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

21,334

15-Σεπ-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

32,768

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

73,376

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

9,473

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.dll

1.0.0.2

61,440

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

121,037

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

15,679

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

45,056

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

147,755

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

16,172

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.dll

1.0.0.2

77,824

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

159,883

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

34,094

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

57,344

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

148,312

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

17,303

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.dll

1.0.0.2

98,304

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

160,849

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

39,198

15-Σεπ-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.dll

Δεν έχει έκδοση

28,672

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Cplxmldata.map

Δεν έχει έκδοση

47,704

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Cplxmldata.rel

Δεν έχει έκδοση

10,546

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.dll

1.0.0.2

61,440

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.map

Δεν έχει έκδοση

82,888

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.rel

Δεν έχει έκδοση

28,265

15-Σεπ-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Mmcommon.lib

Δεν έχει έκδοση

4,360,034

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Debug

Testgraph.lib

Δεν έχει έκδοση

10,481,318

15-Σεπ-2021

08:10

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mmcommon.lib

Δεν έχει έκδοση

4,014,808

15-Σεπ-2021

08:35

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Retail

Testgraph.lib

Δεν έχει έκδοση

9,121,146

15-Σεπ-2021

08:35

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Retail

Testgraph.lib

Δεν έχει έκδοση

4,988,796

15-Σεπ-2021

07:48

Public\Test\Oak\Lib\Nt\Retail

Mmcommon.lib

Δεν έχει έκδοση

3,994,618

15-Σεπ-2021

08:29

Public\Test\Oak\Lib\X86\Debug

Testgraph.lib

Δεν έχει έκδοση

9,071,000

15-Σεπ-2021

08:29

Public\Test\Oak\Lib\X86\Debug

Mmcommon.lib

Δεν έχει έκδοση

4,057,814

15-Σεπ-2021

08:36

Public\Test\Oak\Lib\X86\Retail

Testgraph.lib

Δεν έχει έκδοση

9,312,916

15-Σεπ-2021

08:36

Public\Test\Oak\Lib\X86\Retail

Αναφορές

Μάθετε για την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για να περιγράφει τις ενημερώσεις λογισμικού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×