Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει την εμπειρία Windows 10, έκδοσης 1909 AutoPilot, εκτός πλαισίου, (OOBE). Αυτή η ενημέρωση ισχύει μόνο για την Windows 10, έκδοση 1909 AutoPilot OOBE, διαδικασία και είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί ενημερώσεις OOBE. 

Πώς μπορείτε να λάβετε αυτή την ενημέρωση

Windows OOBE 

Αυτή η ενημέρωση εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας OOBE Windows 10, εάν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο Internet κατά τη διαδικασία OOBE.

Σημείωση Windows Οι ενημερώσεις autopilot OOBE δεν είναι εγκατεστημένες σε Windows 10 Pro ή σε νεότερη έκδοση, όταν η συσκευή δεν έχει καταχωρηθεί ή ρυθμιστεί για Windows ανάπτυξη Autopilot. Windows Οι ενημερώσεις OOBE autopilot δεν προσφέρονται ποτέ για Windows 10 Home.

Προϋποθέσεις 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Επανεκκίνηση πληροφοριών 

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης. 

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης 

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Πληροφορίες αρχείου

Η έκδοση για Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται κατά την τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκαταλήψεις για τη θερινή ώρα. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Μέγεθος αρχείου

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:17

39,424

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

659,968

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:18

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:20

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:54

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:47

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:56

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:58

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:52

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:12

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:13

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:18

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:02

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:54

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:53

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:20

557,568

Windows.Management.InprocObjects.dll

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

21:21

210,944

autopilot.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:20

59,392

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:20

52,224

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:12

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:48

50,568

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:02

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:01

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:59

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:54

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:12

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:11

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:02

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:53

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:13

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:09

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:09

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:08

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:02

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

16:54

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

17:00

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:20

24,576

OobeAutoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

11,533

autoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

14,660

moderndeployment.autopilot.winmd

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

5,120

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:52

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

26,763

autopilotwhitegloveresult-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

17,211

autopilotvetoconfirmation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:53

2,569

autopilotvetoconfirmation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,357

oobeautopilotactivation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

5,673

oobeautopilotcelebration-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:53

2,533

oobeautopilotcelebration-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

566

oobeautopilotreboot-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:51

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

5,055

oobeautopilotveto-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

2,505

oobeautopilotveto-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

3,626

oobeprovisioningprogress-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

5,758

oobeprovisioningprogress-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

87,707

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:51

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:54

5,363

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

2,839

autopilotwhitegloveresult-main.html

Δεν έχει έκδοση

3-Ιουλ-2021

8:52

3,749

autopilotvetoconfirmation-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

808

oobeautopilotactivation-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

953

oobeautopilotcelebration-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

957

oobeautopilotreboot-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

972

oobeautopilotupdate-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

946

oobeautopilotveto-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

863

oobeprovisioningprogress-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

9,521

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:21

1,710

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Μέγεθος αρχείου

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:17

52,224

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:06

940,032

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:17

10,752

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:41

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:59

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:46

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:56

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:56

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:45

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:05

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:49

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:55

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:52

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:40

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:40

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:19

815,104

Windows.Management.InprocObjects.dll

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

21:20

280,576

autopilot.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:19

76,800

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:18

70,656

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:33

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:47

73,864

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:40

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:50

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:57

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:42

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:59

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:54

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:54

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:52

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:03

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:05

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:01

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:48

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:44

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

19:51

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:18

26,112

OobeAutoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

11,533

autoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

14,660

moderndeployment.autopilot.winmd

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:34

5,120

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

26,763

autopilotwhitegloveresult-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

17,211

autopilotvetoconfirmation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

2,569

autopilotvetoconfirmation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:49

2,357

oobeautopilotactivation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

5,673

oobeautopilotcelebration-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

2,533

oobeautopilotcelebration-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:50

566

oobeautopilotreboot-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:49

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:51

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

5,055

oobeautopilotveto-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:49

2,505

oobeautopilotveto-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:50

3,626

oobeprovisioningprogress-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:51

5,758

oobeprovisioningprogress-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:48

87,707

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:47

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:49

5,363

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

2,839

autopilotwhitegloveresult-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

3,749

autopilotvetoconfirmation-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

808

oobeautopilotactivation-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

953

oobeautopilotcelebration-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

957

oobeautopilotreboot-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

972

oobeautopilotupdate-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

946

oobeautopilotveto-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

863

oobeprovisioningprogress-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

9,521

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:43

1,710

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

659,968

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:18

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:20

330

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Μέγεθος αρχείου

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:02

765,952

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:14

28,672

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

27-Ιαν-2021

18:57

330

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

659,968

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:18

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

17-Ιούν-2021

0:20

330

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:08

53,760

Windows.Internal.Management.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

20:53

1,059,840

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:09

11,264

@EnrollmentToastIcon.png

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:48

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:25

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:42

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:37

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:32

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:29

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:33

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:31

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:35

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:21

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:18

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:17

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

874,496

Windows.Management.InprocObjects.dll

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

21:11

298,496

autopilot.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

80,384

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

72,704

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:38

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:43

73,360

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:35

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:30

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:42

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:30

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:23

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:29

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:27

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:25

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:28

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:32

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:21

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:15

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:32

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:22

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:21

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:15

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.18362.1820

10-Αυγ-2021

20:22

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.18362.1820

9-Αυγ-2021

21:10

25,088

OobeAutoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:39

11,533

autoPilot.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:38

14,660

moderndeployment.autopilot.winmd

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:23

5,120

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:36

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:39

26,763

autopilotwhitegloveresult-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:38

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

17,211

autopilotvetoconfirmation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:37

2,569

autopilotvetoconfirmation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

2,357

oobeautopilotactivation-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:38

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:39

5,673

oobeautopilotcelebration-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:37

2,533

oobeautopilotcelebration-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

566

oobeautopilotreboot-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:36

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:39

5,055

oobeautopilotveto-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

2,505

oobeautopilotveto-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

3,626

oobeprovisioningprogress-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

5,758

oobeprovisioningprogress-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:38

87,707

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:36

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Δεν έχει έκδοση

9-Αυγ-2021

19:40

5,363

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

2,839

autopilotwhitegloveresult-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

3,749

autopilotvetoconfirmation-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

808

oobeautopilotactivation-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

953

oobeautopilotcelebration-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

957

oobeautopilotreboot-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

972

oobeautopilotupdate-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

946

oobeautopilotveto-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

863

oobeprovisioningprogress-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

9,521

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Δεν έχει έκδοση

15-Ιούν-2021

12:50

1,710

Αναφορές

Windows Ανάπτυξη AutoPilot

Μάθετε για την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για να περιγράφει τις ενημερώσεις λογισμικού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×