Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Αυτή η ενημέρωση κάνει βελτιώσεις στη ρύθμιση δυαδικών παραμέτρων ή σε οποιαδήποτε αρχεία χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα εγκατάστασης για ενημερώσεις δυνατοτήτων στον Windows Server 2022.

Πώς μπορείτε να λάβετε αυτή την ενημέρωση

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διαθέσιμα

Επόμενο βήμα

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Καταλόγου Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Ναι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτή την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα με τις Συνήθεις ερωτήσεις στην τοποθεσία Web του Καταλόγου Microsoft Update για οδηγίες.

Προϋποθέσεις 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Επανεκκίνηση πληροφοριών 

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.  

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης 

Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ενημέρωση KB5006874που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Μέγεθος αρχείου

Fileinfo.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

15,736

Packageinfo.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

544

Packagemetadata-x64.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

190

Packagestructure.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

10,414

Prebvtpackageinfo.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

562

Setupducompdb_kb5007943.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

1,294

Setupducompdb_kb5007943.xml.cab

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

9,233

Setupducompdb_kb5007943_cab_publish.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

869

Setupducompdb_kb5007943_publish.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

736

Windows10.0-kb5007943-x64.cab

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

7,771,089

Acres.dll

10.0.20348.379

6-Νοε-21

1:57

344,392

Appraiser.dll

10.0.20348.379

6-Νοε-21

2:00

2,158,920

Appraiser.sdb

Δεν έχει έκδοση

6-Νοε-21

2:01

2,644,213

Setuphost.exe

10.0.20348.379

6-Νοε-21

6:39

897,352

Setupplatform.dll

1.64.20348.379

6-Νοε-21

6:28

9,273,680

Setupplatform.exe

1.64.20348.379

6-Νοε-21

6:28

201,032

Winsetup.dll

10.0.20348.379

6-Νοε-21

6:30

2,949,448

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:48

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:46

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:48

348,672

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:45

339,968

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:47

379,392

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:52

396,288

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:49

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

1:57

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:47

373,760

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:39

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:34

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:36

343,040

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:43

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:46

377,344

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:41

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:46

370,176

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:39

377,856

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

10-Νοε-21

0:33

237,568

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:45

225,792

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:55

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:50

340,992

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:45

381,952

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:36

385,024

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:39

357,888

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:41

359,424

Cliplicensemigration-replacement.man

Δεν έχει έκδοση

31-Αυγ-21

1:01

3,805

Nchostagent-replacement.man

Δεν έχει έκδοση

31-Αυγ-21

1:00

3,201

Updateagent-replacement.man

Δεν έχει έκδοση

31-Αυγ-21

1:00

1,124

Clipmigplugin.dll

1.0.0.1

6-Νοε-21

2:06

270,672

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:41

356,864

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:40

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:47

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:40

349,696

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:39

337,408

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:33

324,608

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

10-Νοε-21

0:33

183,296

Acres.dll.mui

10.0.20348.379

6-Νοε-21

13:43

183,296

07acfb1b-999a-44eb-82e8-61f07d97e824getconfigvalue.637720830678226498.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,339

A0a47865-06ae-4707-8680-4798515e25ddrunstoredprocedure.637720830697132699.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Analysiscmd.637720830615250059.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,846

Analysiscmd.637720830719873002.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,408

Analysiscmd.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,547

Branchconfig.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:22

5,922

Cee40ad3-e4fc-4fe4-bac1-fd410524225dgetconfigvalue.637720830659476546.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,375

Full-tasks.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:24

13,480

Getconfigvalue.637720827450700318.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

2,339

Getconfigvalue.637720828056962337.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

2,375

Getconfigvalue.637720828074930913.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

2,339

Getconfigvalue.637720828227970139.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:27

2,375

Getconfigvalue.637720828245938739.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:27

2,339

Getconfigvalue.637720828864609164.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,375

Getconfigvalue.63772082888257779.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,339

Getconfigvalue.637720828954774159.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,375

Getconfigvalue.63772082897259797.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,339

Getconfigvalue.637720828989520312.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,375

Getconfigvalue.637720829007421835.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,339

Getconfigvalue.637720829286965320.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,375

Getconfigvalue.637720829304895220.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,339

Getconfigvalue.637720829344894998.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,367

Getconfigvalue.637720830557281486.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

2,375

Getconfigvalue.637720830575406428.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

2,339

Getconfigvalue.637720830659476546.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,375

Getconfigvalue.637720830678226498.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,339

Getconfigvalue.637720830758743939.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,375

Getconfigvalue.637720830776712635.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,339

Getconfigvalue.637720830840149980.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,375

Getconfigvalue.637720830858274949.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,339

Getconfigvalue.637720830929681026.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,375

Getconfigvalue.637720830947649714.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,339

Getconfigvalue.637720831009221363.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,367

Getconfigvalue.637720832221608800.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

2,375

Getconfigvalue.63772083223957533.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

2,339

Getconfigvalue.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

3,994

Package.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:22

27,956

Runstoredprocedure.637720828092743227.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

4,523

Runstoredprocedure.637720828146492738.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

4,604

Runstoredprocedure.637720828263907291.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:27

4,523

Runstoredprocedure.637720828900390167.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

4,523

Runstoredprocedure.637720828990301547.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

4,523

Runstoredprocedure.637720829025859209.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

4,523

Runstoredprocedure.637720829322863859.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

4,523

Runstoredprocedure.637720830593375119.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Runstoredprocedure.637720830697132699.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Runstoredprocedure.637720830794525086.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Runstoredprocedure.637720830876243631.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Runstoredprocedure.637720830965618410.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

4,523

Runstoredprocedure.637720832257546259.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

4,523

Runstoredprocedure.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

4,523

Speed.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

270,575

Speed_flags.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:24

8,481

Createpkg αποκλίνονupcall.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:24

9,575

Insightsplatformcontext.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:24

132

Tasks.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:24

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.0.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.0.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.1.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.1.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.10.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.10.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.11.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.11.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.12.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.12.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.13.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.13.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.2.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:27

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.2.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:27

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.3.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.3.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.4.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.4.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.5.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.5.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.6.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.6.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.7.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.7.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.8.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.8.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.9.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.co1pkg-50095.9.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcdr.co1pkg-50095.0.input.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcdr.co1pkg-50095.0.output.json

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

2

Συμπίεση 0-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

1,010

Συμπίεση 0-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

1,128

Αντιγραφή ανεπεξέργαστα files-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

566

Αντιγραφή ανεπεξέργαστα files-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

688

Αντιγραφή ανεπεξέργαστα symbols-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

566

Αντιγραφή ανεπεξέργαστα symbols-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

690

Δημιουργία metadata-info.xml πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

581

Δημιουργία metadata-result.xml πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

713

Πριν από την release-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

559

Πριν από την release-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

677

Release-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

549

Εκτέλεση gencompdb-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

559

Εκτέλεση gencompdb-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

681

Εκτέλεση analysis-info.xml πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

576

Εκτέλεση analysis-result.xml πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

703

Εκτέλεση analysis-info.xml ωφέλιμου φορτίου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

576

Εκτέλεση analysis-result.xml ωφέλιμου φορτίου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

704

Είσοδος cab-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

556

Είσοδος cab-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

673

Συγχρονισμός data-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

553

Συγχρονισμός data-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

670

Αποστολή data-info.xml ανάλυσης πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

598

Αποστολή data-result.xml ανάλυσης πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

734

Επικύρωση content-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

558

Επικύρωση content-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

681

Επικύρωση package-info.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

556

Επικύρωση package-result.xml

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

679

Build.dbb

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

0

Build.err

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

0

Build.evt

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

8,421

Build.ipc

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

13,727

Build.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

9,372

Δομή.μετα-δεδομένα

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

0

Build.prf

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

0

Build.wrn

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:25

0

Συμπίεση του αρχείου 0.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

6,186

Αντιγραφή ανεπεξέργασων αρχείων.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

12,497

Αντιγραφή ανεπεξέργαστων συμβόλων.αρχείο καταγραφής

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

125,669

Δημιουργία μετα-δεδομένων.log πακέτου

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

3,292

Pre release.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

5,719

Εκτέλεση αρχείου gencompdb.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:33

14,397

Εκτέλεση ανάλυσης πακέτου.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

7,676

Εκτέλεση ανάλυσης ωφέλιμου φορτίου.αρχείο καταγραφής

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

7,356

Υπογραφή cab.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:30

6,764

Συγχρονισμός δεδομένων.αρχείο καταγραφής

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:26

11,493

Αποστολή δεδομένων ανάλυσης πακέτου.αρχείο καταγραφής

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

8,681

Επικύρωση περιεχομένου.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:28

2,783

Επικύρωση αρχείου package.log

Δεν έχει έκδοση

10-Νοε-21

3:31

2,779

Αναφορές

Ενημέρωση πολυμέσων εγκατάστασης Windows με τη Δυναμική ενημέρωση

Μάθετε για την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για να περιγράφει τις ενημερώσεις λογισμικού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×