Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται ότι ο Microsoft SQL server 2008 Service Pack 4 (SP4) είναι το πιο πρόσφατο Service Pack για τον SQL Server 2008. Επιπλέον, παρέχει τις πληροφορίες για τον Microsoft SQL server 2008 Service Pack 3 (SP3), τον microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) και τον Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1).

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 4 (το πιο πρόσφατο Service Pack)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Σεπτεμβρίου 2014

Λίστα λήψης

SQL Server 2008 Service Pack 4

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Πληροφορίες κυκλοφορίας του SQL Server 2008 Service Pack 4

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6 Οκτωβρίου 2011

Λίστα λήψης

SQL server 2008 Service Pack 3 SQL Server 2008 Express sp3 SQL Server 2008 πακέτο δυνατοτήτων SP3 SQL server 2008 Report Builder SP3 SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint Services Reporting SP3Σημείωση Εάν έχετε μόνο ένα προφίλ προγράμματος-πελάτη για το Microsoft .NET Framework 4,0 εγκατεστημένο στο σύστημα που φιλοξενεί τον SQL Server 2008, ανατρέξτε στο θέμα μήνυμα σφάλματος "η εγκατάσταση του SQL server 2008 απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft .NET framework 4,0 για εγκατάσταση" κατά την εφαρμογή του Service Pack 2 (SP2) για τον SQL server 2008 πριν από την εφαρμογή του Service Pack.

Βοήθεια για το πρόγραμμα εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με τα σφάλματα που διορθώνονται στον SQL server 2008 SP3 νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στο αρχείο Readme του SQL Server 2008 SP3 για τον SQL Server 2008 SP3

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Σεπτεμβρίου 2010

Λίστα λήψης

SQL server 2008 Service Pack 2 SQL Server 2008 Express SP2Σημείωση Εάν έχετε μόνο ένα προφίλ προγράμματος-πελάτη για το Microsoft .NET Framework 4,0 εγκατεστημένο στο σύστημα που φιλοξενεί τον SQL Server 2008, ανατρέξτε στο θέμα μήνυμα σφάλματος "η εγκατάσταση του SQL server 2008 απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft .NET framework 4,0 για εγκατάσταση" κατά την εφαρμογή του Service Pack 2 (SP2) για τον SQL server 2008 πριν από την εφαρμογή του Service Pack.

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με τα σφάλματα που διορθώνονται στον SQL Server 2008 SP2

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Απριλίου 2009

Λίστα λήψης

SQL server 2008 Service Pack 1 SQL Server 2008 Express SP1Σημείωση Εάν έχετε μόνο ένα προφίλ προγράμματος-πελάτη για το Microsoft .NET Framework 4,0 εγκατεστημένο στο σύστημα που φιλοξενεί τον SQL Server 2008, ανατρέξτε στο θέμα μήνυμα σφάλματος "η εγκατάσταση του SQL server 2008 απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft .NET framework 4,0 για εγκατάσταση" κατά την εφαρμογή του Service Pack 2 (SP2) για τον SQL server 2008 πριν από την εφαρμογή του Service Pack.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Microsoft Update

Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για την εφαρμογή των Service Pack του SQL Server:

  • Οι εγκαταστάσεις του Service Pack θα είναι "χωρίς παρακολούθηση" (χωρίς μηνύματα).

  • Το Microsoft Update θα εφαρμόσει το Service Pack του SQL Server σε όλες τις παρουσίες του SQL Server που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή προορισμού.Σημείωση Το Service Pack εφαρμόζεται σε όλες τις παρουσίες του SQL Server που ταιριάζουν με την έκδοση του Service Pack για τον SQL Server.

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στον SQL server 2008 SP1 νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στο αρχείο Readme του SQL Server 2008 SP1 για τον SQL Server 2008 SP1Σημείωση αυτό το αρχείο Readme περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server 2008 Express.

Πληροφορίες για τα Service Pack του SQL Server

Η Microsoft διανέμει επιδιορθώσεις σε Service Pack. Τα Service Pack διατηρούν ένα προϊόν ενημερωμένο. Περιλαμβάνουν επείγουσες επιδιορθώσεις και επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρονται στην Κοινότητα του Microsoft SQL Server. Τα Service Pack μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον οργανισμό υποστήριξής μας. Οι πιο συνηθισμένες μετρήσεις που εφαρμόζονται για τη διαλογή αυτών των στοιχείων είναι ο όγκος κλήσεων πελατών και οι βαθμολογίες ικανοποίησης πελατών. Αυτές οι ενημερώσεις και τα στοιχεία ομαδοποιούνται εύκολα για εύκολη λήψη. Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο Service Pack περιέχει όλες τις επιδιορθώσεις που υπάρχουν σε προηγούμενα Service Pack, μαζί με τυχόν νέες επιδιορθώσεις. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο Service Pack πριν από την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου Service Pack.

Αναφορές

  • KB2958069 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack του SQL Server 2014

  • KB2755533 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack του SQL Server 2012

  • KB2527041 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack του SQL Server 2008 R2

  • Κύκλος ζωής υποστήριξης του Microsoft SQL Server

  • KB321185 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης και της έκδοσης του SQL Server και των στοιχείων του

  • KB957826 Το build για όλες τις εκδόσεις του SQL Server

  • KB822499 Περιγραφή σχήματος και διόρθωσης ονομάτων περιοχής για τα πακέτα ενημερώσεων λογισμικού του SQL Server

  • KB824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×