Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, εάν ένας χρήστης ανοίξει ένα ειδικά κατασκευασμένο αρχείο του Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα θέματα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερωτικό δελτίο ΑΣΦΑΛΕΊΑς MS17-014.Σημείωση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή την έκδοση του Excel 2016. Για μια πλήρη λίστα των επηρεαζόμενων εκδόσεων του λογισμικού του Microsoft Office, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της KB4013241.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιέχει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα θέματα που δεν αφορούν την ασφάλεια:

  • Βελτιώνει τη μετάφραση για τη συνάρτηση VLOOKUP και μια εσφαλμένη λεζάντα όταν διαγράφετε ένα φύλλο στο Excel 2016.

  • Προσθέτει μια επιλογή για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ομαδοποίηση στηλών ημερομηνίας και ώρας σε Συγκεντρωτικούς πίνακες στο Excel 2016.

  • Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο που έχει συγκεκριμένο μελλοντικό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί σε νεότερες εκδόσεις του Excel στο Excel 2016, το Excel παρουσιάζει σφάλμα.

  • Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης μέσω μιας υπερ-σύνδεσης, εμφανίζεται ένα κενό παράθυρο του Excel.

  • Προσθέτει ορισμένες νέες δυνατότητες "λήψη & μετασχηματισμού" στο Excel 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB3141518 .

  • Η υποστήριξη πληκτρολογίου για πρόσθετα του Office στο παρασκήνιο είναι κατεστραμμένη.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση να επιτρέπεται στους χρήστες η επεξεργασία περιοχών για να προσθέσετε ένα χρήστη σε δεδομένα περιοχής στο Excel 2016, το Excel παρουσιάζει σφάλμα.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε αυτόματα ενημερώσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: συνήθεις ερωτήσεις.

Μέθοδος 2: Κατάλογος του Microsoft Update

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του καταλόγου Microsoft Update .

Μέθοδος 3: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να αποκτήσετε το αυτόνομο πακέτο ενημερώσεων μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημέρωσης ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της KB4013241.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας αντικαθιστά προηγουμένως κυκλοφορήσει την ενημέρωση ασφαλείας KB3128016.

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα πακέτου

Αλγόριθμος κατακερματισμού πακέτου SHA 1

Αλγόριθμος κατακερματισμού πακέτου SHA 2

excel2016-kb3178673-fullfile-x86-glb.exe

1610BC4497B6462F279A54E3C6F178ABB916FED7

1174B983FC39C44EDA016CA5752A1A23006AC48C92B2A8CFCF9FE11F41495182

excel2016-kb3178673-fullfile-x64-glb.exe

E50A6FF36A2F23827FCBD96A7B66BA0943BEEF2B

613DD3276CFC2CA78DA566804CFBB2F5E2C19A9D136DCEA96A5EBEEB93A8CF41

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Excel 2016 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17104584

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17149128

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17182968

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17085184

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17223424

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17255104

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17134352

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17071872

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17082600

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17204472

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17040072

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17187016

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17109288

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17194232

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17077504

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17120016

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17137864

23-Feb-17

07:05

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17205960

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17120968

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17154312

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17129736

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17081592

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17069304

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17129208

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17200416

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17148688

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17149712

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17205504

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17140424

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17194760

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17118504

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17132840

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_9242

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17132328

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17075456

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17142472

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17181432

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17145032

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17196744

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

16973512

23-Feb-17

07:06

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

16987840

23-Feb-17

07:06

client.models.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.models.dll

169672

23-Feb-17

07:50

client.windows.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.dll

97487560

23-Feb-17

07:50

container35.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.exe

26904

23-Feb-17

07:50

container40.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx40.exe

27416

23-Feb-17

07:50

container45.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx45.exe

27416

23-Feb-17

07:50

document.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:50

document.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

document.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

274120

23-Feb-17

07:50

document.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

335560

23-Feb-17

07:50

document.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:50

document.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282304

23-Feb-17

07:50

document.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

document.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:50

document.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

339648

23-Feb-17

07:50

document.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.dll

2490056

23-Feb-17

07:50

document.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

306888

23-Feb-17

07:50

document.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:50

document.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

265928

23-Feb-17

07:50

document.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:50

document.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

249544

23-Feb-17

07:50

document.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

document.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:50

document.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:50

document.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

document.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

document.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

257728

23-Feb-17

07:50

document.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:50

document.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

document.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:50

document.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

343744

23-Feb-17

07:50

document.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:50

document.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

327360

23-Feb-17

07:50

document.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:50

document.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

document.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

364224

23-Feb-17

07:50

document.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

document.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:50

document.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

document.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

document.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

339656

23-Feb-17

07:50

document.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

document.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:50

document.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

document.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

270024

23-Feb-17

07:50

document.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:50

document.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

document.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

document.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

265928

23-Feb-17

07:50

document.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

document.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:50

document.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

document.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

document.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

document.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

document.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

360136

23-Feb-17

07:50

analys32.xll_1060

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1061

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

document.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

343744

23-Feb-17

07:50

document.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

document.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

document.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

document.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

document.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:50

document.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

274120

23-Feb-17

07:50

document.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:50

document.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

253632

23-Feb-17

07:50

document.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.xmlserializers.dll

982728

23-Feb-17

07:50

document.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

220872

23-Feb-17

07:50

document.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

documentformat.openxml.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

documentformat.openxml.dll

0

23-Feb-17

07:50

eventsource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

eventsource.dll

0

23-Feb-17

07:50

excel.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81600

23-Feb-17

07:50

excel.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:50

excel.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85696

23-Feb-17

07:50

excel.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:50

excel.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:50

excel.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.editorribbon.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.editorribbon.dll

42696

23-Feb-17

07:50

excel.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93896

23-Feb-17

07:50

excel.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69320

23-Feb-17

07:50

excel.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:50

excel.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:50

excel.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:50

excel.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69312

23-Feb-17

07:50

excel.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:50

excel.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:50

excel.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106184

23-Feb-17

07:50

excel.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97984

23-Feb-17

07:50

excel.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:50

excel.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97984

23-Feb-17

07:50

excel.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81600

23-Feb-17

07:50

excel.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:50

excel.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93888

23-Feb-17

07:50

excel.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:50

excel.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106184

23-Feb-17

07:50

excel.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:50

excel.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93896

23-Feb-17

07:50

excel.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:50

excel.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:50

excel.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:50

excel.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:50

excel.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69320

23-Feb-17

07:50

excel.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69320

23-Feb-17

07:50

fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.dll

1696456

23-Feb-17

07:50

his.connectors.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.hostintegration.connectors.dll

5167304

23-Feb-17

07:50

localytics.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

localytics.dll

39624

23-Feb-17

07:50

mashup.addintelemetry.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.addintelemetry.dll

39624

23-Feb-17

07:50

mashupcompression.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

mashupcompression.dll

127688

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

671432

23-Feb-17

07:50

mashupengine.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

765640

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:50

mashupengine.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

552648

23-Feb-17

07:50

mashupengine.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

556744

23-Feb-17

07:50

mashupengine.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

593608

23-Feb-17

07:50

mashupengine.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

831176

23-Feb-17

07:50

mashupengine.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

569032

23-Feb-17

07:50

mashupengine.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

528064

23-Feb-17

07:50

mashupengine.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:50

mashupengine.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

548552

23-Feb-17

07:50

mashupengine.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

585416

23-Feb-17

07:50

mashupengine.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

556744

23-Feb-17

07:50

mashupengine.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

622280

23-Feb-17

07:50

mashupengine.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

941768

23-Feb-17

07:50

mashupengine.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:50

mashupengine.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

597704

23-Feb-17

07:50

mashupengine.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

540352

23-Feb-17

07:50

mashupengine.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

573120

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

614088

23-Feb-17

07:50

mashupengine.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

732872

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

581320

23-Feb-17

07:50

mashupengine.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

556744

23-Feb-17

07:50

mashupengine.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

569024

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:50

mashupengine.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:50

mashupengine.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

577224

23-Feb-17

07:50

mashupengine.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

581312

23-Feb-17

07:50

mashupengine.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:50

mashupengine.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

564936

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

573120

23-Feb-17

07:50

mashupengine.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

769736

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

536264

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

732872

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

540352

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:50

mashupengine.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:50

mashupengine.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

880328

23-Feb-17

07:50

mashupengine.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

560832

23-Feb-17

07:50

mashupengine.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

761544

23-Feb-17

07:50

mashupengine.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

622280

23-Feb-17

07:50

mashupengine.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

491208

23-Feb-17

07:50

mashupengine.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

499400

23-Feb-17

07:50

microsoft.data.edm.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.edm.netfx35.dll

667880

23-Feb-17

07:50

microsoft.data.odata.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.odata.netfx35.dll

1461488

23-Feb-17

07:50

microsoft.data.odata.qu.35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

188168

23-Feb-17

07:50

microsoft.data.sapclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.dll

927432

23-Feb-17

07:50

microsoft.mashup.client.initialize.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.initialization.dll

0

23-Feb-17

07:50

microsoft.mashup.eventsource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.eventsource.dll

159432

23-Feb-17

07:50

microsoft.mashup.shims.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.shims.dll

25800

23-Feb-17

07:50

microsoft.mashupengine.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.dll

12665032

23-Feb-17

07:50

microsoft.odata.core.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.core.netfx35.dll

1444592

23-Feb-17

07:50

microsoft.odata.edm.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.edm.netfx35.dll

785648

23-Feb-17

07:50

microsoft.powerbi.adomdclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.powerbi.adomdclient.dll

999152

23-Feb-17

07:50

microsoft.spatial.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.spatial.netfx35.dll

133352

23-Feb-17

07:50

micrsoft.mashup.internallibrary.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.internallibrary.dll

164552

23-Feb-17

07:50

oauth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:50

oauth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:50

oauth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:50

oauth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.dll

78024

23-Feb-17

07:50

oauth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:50

oauth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:50

analys32.xll_1062

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1063

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

oauth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:50

oauth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:50

oauth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:50

oauth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:50

oauth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:50

oauth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22720

23-Feb-17

07:50

oauth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22208

23-Feb-17

07:50

oauth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:50

oauth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oauth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:50

oledbinteropdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbinterop.dll

111304

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbprovider.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:50

oledbproviderdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.dll

65224

23-Feb-17

07:50

packaging.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.packaging.dll

30408

23-Feb-17

07:50

private_odbc32.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

private_odbc32.dll

657104

23-Feb-17

07:50

providershared.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.providershared.dll

55496

23-Feb-17

07:50

sapclient.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44736

23-Feb-17

07:50

sapclient.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35528

23-Feb-17

07:50

sapclient.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

sapclient.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:50

sapclient.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:50

sapclient.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

sapclient.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32456

23-Feb-17

07:50

sapclient.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:50

sapclient.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:50

sapclient.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:50

sapclient.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:50

sapclient.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44736

23-Feb-17

07:50

sapclient.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44744

23-Feb-17

07:50

sapclient.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

sapclient.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

sapclient.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:50

sapclient.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:50

sapclient.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:50

sapclient.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35520

23-Feb-17

07:50

sapclient.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35520

23-Feb-17

07:50

sapclient.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:50

sapclient.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

sapclient.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:50

analys32.xll_1066

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1081

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

sapclient.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:50

sapclient.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:50

sapclient.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48840

23-Feb-17

07:50

sapclient.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:50

sapclient.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30912

23-Feb-17

07:50

sapclient.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30912

23-Feb-17

07:50

scriptdom.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.scriptdom.dll

2371776

23-Feb-17

07:50

sqmapi.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

sqmapi_x86.dll

0

23-Feb-17

07:50

storage.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

147144

23-Feb-17

07:50

storageclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.windowsazure.storageclient.dll

0

23-Feb-17

07:50

system.spatial.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

system.spatial.netfx35.dll

124640

23-Feb-17

07:50

unity.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.practices.unity.dll

133344

23-Feb-17

07:50

windows.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:50

windows.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

windows.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:50

windows.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:50

windows.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

windows.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

windows.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

294600

23-Feb-17

07:50

windows.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

335560

23-Feb-17

07:50

windows.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

343752

23-Feb-17

07:50

windows.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

windows.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:50

windows.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:50

windows.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

306888

23-Feb-17

07:50

windows.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

265920

23-Feb-17

07:50

windows.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:50

windows.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

windows.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

windows.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

windows.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

windows.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

249544

23-Feb-17

07:50

windows.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:50

windows.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:50

windows.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

windows.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224960

23-Feb-17

07:50

windows.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:50

windows.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

351944

23-Feb-17

07:50

windows.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

windows.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

335560

23-Feb-17

07:50

windows.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

343752

23-Feb-17

07:50

windows.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:50

windows.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

286400

23-Feb-17

07:50

windows.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

windows.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290496

23-Feb-17

07:50

windows.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

372416

23-Feb-17

07:50

windows.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282304

23-Feb-17

07:50

windows.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:50

windows.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

351944

23-Feb-17

07:50

windows.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

360136

23-Feb-17

07:50

windows.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

319168

23-Feb-17

07:50

windows.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

274112

23-Feb-17

07:50

windows.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

windows.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:50

windows.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:50

windows.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:50

windows.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:50

windows.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

319176

23-Feb-17

07:50

windows.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:50

windows.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282304

23-Feb-17

07:50

windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

windows.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224960

23-Feb-17

07:50

windows.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:50

windows.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

376520

23-Feb-17

07:50

windows.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:50

windows.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:50

windows.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:50

windows.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:50

windows.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

windows.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:50

windows.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:50

windows.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:50

windows.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:50

windows.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

212672

23-Feb-17

07:50

windows.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

216776

23-Feb-17

07:50

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

16993536

23-Feb-17

07:49

excel.exe

excel.exe

16.0.4510.1000

27088576

23-Feb-17

07:50

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

16.0.4510.1000

23773888

23-Feb-17

07:50

analys32.xll_1025

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1026

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1028

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1029

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1030

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1031

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1032

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1033

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1035

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1036

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1037

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1038

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1040

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1041

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1042

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1043

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1044

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1045

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1046

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1048

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1049

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1050

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1051

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1053

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1054

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1055

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1057

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1058

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1086

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_1087

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_2052

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_2070

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_2074

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_3082

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

analys32.xll_9242

analys32.xll

212680

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1025

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1026

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1028

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1029

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1030

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1031

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1032

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1033

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1035

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1036

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1037

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1038

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1040

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1041

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1042

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1043

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1044

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1045

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1046

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1048

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1049

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1050

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1051

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1053

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1054

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1055

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1057

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1058

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1060

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1061

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1062

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1063

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1066

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1081

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1086

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_1087

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_2052

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_2070

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_2074

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_3082

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

solver32.dll_9242

solver32.dll

16.0.4288.1000

179360

23-Feb-17

07:49

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Excel 2016 που βασίζονται σε x64

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17200840

24-Feb-17

05:06

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17211080

24-Feb-17

05:06

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17244920

24-Feb-17

05:06

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17147136

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17285376

24-Feb-17

05:06

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17317056

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17196304

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17133824

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17144552

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17266432

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17135816

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17248968

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17171240

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17256184

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17139456

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17181968

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17199296

24-Feb-17

05:06

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17267400

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17182912

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17216264

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17191176

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17143552

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17131264

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17190656

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17261856

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17210640

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17211664

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17266952

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17202376

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17256712

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17180456

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17194792

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_9242

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17194280

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17137408

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17204424

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17243392

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17206984

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17258696

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17035464

24-Feb-17

05:07

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

16.0.4510.1001

17049800

24-Feb-17

05:07

client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.models.dll

169672

23-Feb-17

07:56

client.windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.dll

97486536

23-Feb-17

07:56

container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.exe

26392

23-Feb-17

07:56

container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx40.exe

26904

23-Feb-17

07:56

container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx45.exe

26904

23-Feb-17

07:56

document.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:56

document.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

274112

23-Feb-17

07:56

document.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

335552

23-Feb-17

07:56

document.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:56

document.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

document.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

290496

23-Feb-17

07:56

document.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:56

document.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

339656

23-Feb-17

07:56

document.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.dll

2490056

23-Feb-17

07:56

document.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

306888

23-Feb-17

07:56

document.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:56

document.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

document.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

265920

23-Feb-17

07:56

document.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:56

document.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:56

document.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

document.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

249544

23-Feb-17

07:56

document.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

document.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

document.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:56

document.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

327360

23-Feb-17

07:56

document.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

document.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

document.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

257736

23-Feb-17

07:56

document.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:56

document.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

document.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:56

document.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

343752

23-Feb-17

07:56

document.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

document.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:56

document.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

286400

23-Feb-17

07:56

document.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

private_odbc32.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

private_odbc32.dll

735440

23-Feb-17

07:56

document.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:56

document.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237248

23-Feb-17

07:56

document.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

document.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

364224

23-Feb-17

07:56

document.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

document.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:56

document.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

339656

23-Feb-17

07:56

document.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

document.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:56

document.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

document.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

analys32.xll_1038

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1040

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

document.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

270016

23-Feb-17

07:56

document.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

document.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

265928

23-Feb-17

07:56

document.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

document.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

document.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

document.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

document.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

document.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

360136

23-Feb-17

07:56

document.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

343752

23-Feb-17

07:56

document.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

document.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

document.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

document.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:56

document.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

282304

23-Feb-17

07:56

document.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:56

document.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

274120

23-Feb-17

07:56

document.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

document.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

253640

23-Feb-17

07:56

document.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.xmlserializers.dll

982728

23-Feb-17

07:56

document.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

220872

23-Feb-17

07:56

document.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224960

23-Feb-17

07:56

documentformat.openxml.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

documentformat.openxml.dll

0

23-Feb-17

07:56

eventsource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

eventsource.dll

0

23-Feb-17

07:56

excel.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:56

excel.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:56

excel.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85696

23-Feb-17

07:56

excel.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:56

excel.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:56

excel.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

analys32.xll_1041

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1042

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

excel.editorribbon.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.editorribbon.dll

42696

23-Feb-17

07:56

excel.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93888

23-Feb-17

07:56

excel.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69312

23-Feb-17

07:56

excel.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:56

excel.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:56

excel.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:56

excel.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69320

23-Feb-17

07:56

excel.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77512

23-Feb-17

07:56

excel.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97984

23-Feb-17

07:56

excel.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:56

excel.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106184

23-Feb-17

07:56

excel.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102088

23-Feb-17

07:56

excel.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:56

excel.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85696

23-Feb-17

07:56

excel.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81608

23-Feb-17

07:56

excel.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93896

23-Feb-17

07:56

excel.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85696

23-Feb-17

07:56

excel.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73408

23-Feb-17

07:56

excel.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106184

23-Feb-17

07:56

excel.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97992

23-Feb-17

07:56

excel.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

93896

23-Feb-17

07:56

excel.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

analys32.xll_1043

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1044

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

excel.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85696

23-Feb-17

07:56

excel.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85704

23-Feb-17

07:56

excel.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81600

23-Feb-17

07:56

excel.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73416

23-Feb-17

07:56

excel.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77504

23-Feb-17

07:56

excel.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69312

23-Feb-17

07:56

excel.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

69312

23-Feb-17

07:56

fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.excel.dll

1695936

23-Feb-17

07:56

his.connectors.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.hostintegration.connectors.dll

5167304

23-Feb-17

07:56

localytics.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

localytics.dll

39624

23-Feb-17

07:56

mashup.addintelemetry.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.addintelemetry.dll

39112

23-Feb-17

07:56

mashupcompression.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

mashupcompression.dll

144072

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

671432

23-Feb-17

07:56

mashupengine.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

765640

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:56

mashupengine.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

552648

23-Feb-17

07:56

mashupengine.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

556744

23-Feb-17

07:56

mashupengine.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

593608

23-Feb-17

07:56

mashupengine.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

831176

23-Feb-17

07:56

mashupengine.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

569032

23-Feb-17

07:56

mashupengine.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

528064

23-Feb-17

07:56

mashupengine.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:56

mashupengine.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

548552

23-Feb-17

07:56

mashupengine.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

585416

23-Feb-17

07:56

mashupengine.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

556744

23-Feb-17

07:56

mashupengine.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

622280

23-Feb-17

07:56

mashupengine.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

941768

23-Feb-17

07:56

mashupengine.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:56

mashupengine.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

597704

23-Feb-17

07:56

mashupengine.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:56

mashupengine.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

573128

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

614088

23-Feb-17

07:56

mashupengine.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

732872

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

581320

23-Feb-17

07:56

mashupengine.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

556736

23-Feb-17

07:56

mashupengine.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

569024

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:56

mashupengine.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:56

mashupengine.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

577216

23-Feb-17

07:56

mashupengine.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

581320

23-Feb-17

07:56

mashupengine.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:56

mashupengine.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

564936

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

573120

23-Feb-17

07:56

mashupengine.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

769728

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

536264

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

732872

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

540360

23-Feb-17

07:56

mashupengine.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

544456

23-Feb-17

07:56

mashupengine.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

880328

23-Feb-17

07:56

mashupengine.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

560840

23-Feb-17

07:56

mashupengine.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

761544

23-Feb-17

07:56

mashupengine.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

622272

23-Feb-17

07:56

mashupengine.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

491208

23-Feb-17

07:56

mashupengine.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.resources.dll

499392

23-Feb-17

07:56

microsoft.data.edm.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.edm.netfx35.dll

667880

23-Feb-17

07:56

microsoft.data.odata.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.odata.netfx35.dll

1461488

23-Feb-17

07:56

microsoft.data.odata.qu.35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

188168

23-Feb-17

07:56

microsoft.data.sapclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.dll

927432

23-Feb-17

07:56

microsoft.mashup.client.initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.initialization.dll

0

23-Feb-17

07:56

microsoft.mashup.eventsource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.eventsource.dll

159432

23-Feb-17

07:56

microsoft.mashup.shims.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.shims.dll

25800

23-Feb-17

07:56

microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashupengine.dll

12665024

23-Feb-17

07:56

microsoft.odata.core.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.odata.core.netfx35.dll

1444592

23-Feb-17

07:56

microsoft.odata.edm.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.odata.edm.netfx35.dll

785648

23-Feb-17

07:56

microsoft.powerbi.adomdclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.powerbi.adomdclient.dll

999152

23-Feb-17

07:56

microsoft.spatial.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.spatial.netfx35.dll

133352

23-Feb-17

07:56

micrsoft.mashup.internallibrary.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.internallibrary.dll

164552

23-Feb-17

07:56

oauth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22208

23-Feb-17

07:56

oauth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:56

oauth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.dll

78016

23-Feb-17

07:56

oauth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:56

oauth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22216

23-Feb-17

07:56

oauth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:56

oauth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21696

23-Feb-17

07:56

oauth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22208

23-Feb-17

07:56

oauth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21184

23-Feb-17

07:56

oauth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22728

23-Feb-17

07:56

oauth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22208

23-Feb-17

07:56

oauth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21704

23-Feb-17

07:56

oauth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oauth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21192

23-Feb-17

07:56

oledbinteropdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbinterop.dll

132808

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

analys32.xll_1045

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1046

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

oledbprovider.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20168

23-Feb-17

07:56

oledbprovider.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20160

23-Feb-17

07:56

oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.oledbprovider.dll

65216

23-Feb-17

07:56

packaging.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.packaging.dll

30400

23-Feb-17

07:56

providershared.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.providershared.dll

55496

23-Feb-17

07:56

sapclient.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44736

23-Feb-17

07:56

sapclient.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35520

23-Feb-17

07:56

sapclient.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:56

sapclient.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:56

sapclient.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32456

23-Feb-17

07:56

sapclient.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:56

sapclient.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:56

sapclient.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32456

23-Feb-17

07:56

sapclient.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:56

sapclient.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32968

23-Feb-17

07:56

sapclient.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44736

23-Feb-17

07:56

sapclient.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44736

23-Feb-17

07:56

sapclient.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31944

23-Feb-17

07:56

sapclient.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:56

sapclient.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31424

23-Feb-17

07:56

sapclient.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:56

sapclient.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32456

23-Feb-17

07:56

sapclient.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35520

23-Feb-17

07:56

unity.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.practices.unity.dll

133344

23-Feb-17

07:56

sapclient.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32456

23-Feb-17

07:56

sapclient.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35520

23-Feb-17

07:56

sapclient.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31936

23-Feb-17

07:56

sapclient.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:56

sapclient.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32448

23-Feb-17

07:56

sapclient.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48832

23-Feb-17

07:56

sapclient.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32960

23-Feb-17

07:56

sapclient.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30912

23-Feb-17

07:56

sapclient.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30920

23-Feb-17

07:56

scriptdom.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.scriptdom.dll

2371784

23-Feb-17

07:56

sqmapi.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

sqmapi_x64.dll

0

23-Feb-17

07:56

storage.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

147144

23-Feb-17

07:56

storageclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.windowsazure.storageclient.dll

0

23-Feb-17

07:56

system.spatial.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

system.spatial.netfx35.dll

124640

23-Feb-17

07:56

windows.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:56

windows.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:56

windows.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:56

windows.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

windows.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

294600

23-Feb-17

07:56

windows.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

335560

23-Feb-17

07:56

windows.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

343744

23-Feb-17

07:56

windows.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224960

23-Feb-17

07:56

windows.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

windows.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

306880

23-Feb-17

07:56

windows.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

265928

23-Feb-17

07:56

windows.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241352

23-Feb-17

07:56

windows.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

windows.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

249536

23-Feb-17

07:56

windows.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

327368

23-Feb-17

07:56

windows.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224960

23-Feb-17

07:56

windows.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

241344

23-Feb-17

07:56

windows.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

windows.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:56

windows.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

351944

23-Feb-17

07:56

windows.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278208

23-Feb-17

07:56

windows.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

335560

23-Feb-17

07:56

windows.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

343744

23-Feb-17

07:56

windows.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:56

windows.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:56

windows.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

windows.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

windows.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

372424

23-Feb-17

07:56

windows.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

windows.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

331464

23-Feb-17

07:56

windows.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:56

windows.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

351944

23-Feb-17

07:56

windows.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

360136

23-Feb-17

07:56

windows.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

319176

23-Feb-17

07:56

windows.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

274120

23-Feb-17

07:56

windows.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233152

23-Feb-17

07:56

windows.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

290504

23-Feb-17

07:56

windows.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

261832

23-Feb-17

07:56

windows.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

319176

23-Feb-17

07:56

windows.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

237256

23-Feb-17

07:56

windows.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282312

23-Feb-17

07:56

windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:56

windows.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

224968

23-Feb-17

07:56

windows.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229056

23-Feb-17

07:56

windows.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

376520

23-Feb-17

07:56

windows.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

347848

23-Feb-17

07:56

windows.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

323272

23-Feb-17

07:56

windows.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

229064

23-Feb-17

07:56

windows.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

286408

23-Feb-17

07:56

windows.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278208

23-Feb-17

07:56

windows.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

282304

23-Feb-17

07:56

windows.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

278216

23-Feb-17

07:56

windows.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

233160

23-Feb-17

07:56

windows.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

245448

23-Feb-17

07:56

windows.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

212680

23-Feb-17

07:56

windows.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

216776

23-Feb-17

07:56

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17056000

23-Feb-17

07:52

xlintl32.fallback.dll.1033

xlintl32.dll

16.0.4510.1000

17056000

excel.exe

excel.exe

16.0.4510.1000

34469056

23-Feb-17

07:56

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

16.0.4510.1000

30202048

23-Feb-17

07:52

xlsrv.ecs.excelcnv.exe

excelcnv.exe

16.0.4510.1000

30202048

analys32.xll_1025

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1026

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1028

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1029

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1030

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1031

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1032

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1033

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1035

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1036

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1037

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1048

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1049

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1050

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1051

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1053

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1054

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1055

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1057

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1058

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1060

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1061

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1062

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1063

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1066

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1081

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1086

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_1087

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_2052

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_2070

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_2074

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_3082

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

analys32.xll_9242

analys32.xll

257216

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1025

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1026

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1028

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1029

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1030

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1031

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1032

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1033

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1035

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1036

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1037

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1038

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1040

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1041

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1042

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1043

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1044

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1045

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1046

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1048

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1049

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1050

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1051

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1053

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1054

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1055

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1057

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1058

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1060

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1061

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1062

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1063

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1066

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1081

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1086

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_1087

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_2052

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_2070

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_2074

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_3082

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

solver32.dll_9242

solver32.dll

16.0.4288.1000

218168

23-Feb-17

07:55

Πώς μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερώσεων: υποστήριξη για το Microsoft Update Λύσεις ασφαλείας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς: Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη ασφαλείας TechNet Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Λύση ιών και κέντρο ασφαλείας Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×