Πίνακας περιεχομένων
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

3/9/2020

Έκδοση:

Δομή OS 19041,488

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αρχής γενομένης τον Ιούλιο του 2020, θα συνεχιστούν οι κυκλοφορίες που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια για τα Windows 10 και τον Windows Server, από την Έκδοση 1809 και μεταγενέστερες. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τις αθροιστικές μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας (γνωστή και ως "έκδοση" ή "έκδοση τρίτης"). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου: Επαναφορά των μηνιαίων προαιρετικών ενημερώσεων των Windows 10 και του Windows Server που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2020, όλες οι ενημερώσεις των Windows θα απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα RemoteFX vGPU λόγω μιας ευπάθειας στην ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευπάθεια, ανατρέξτε στα θέματα:CVE-2020-1036 και KB4570006. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι προσπάθειες για την εκκίνηση εικονικών μηχανών (VM) που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα RemoteFX vGPU θα αποτύχουν και θα εμφανιστούν μηνύματα όπως τα εξής:

Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη δυνατότητα RemoteFX vGPU, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρεμφερές με το ακόλουθο:

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, επειδή όλες οι GPU με δυνατότητα RemoteFX είναι απενεργοποιημένες στη Διαχείριση Hyper-V".

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, επειδή ο διακομιστής έχει ανεπαρκείς πόρους GPU".

 • "δεν υποστηρίζεται πλέον ο προσαρμογέας βίντεο 3D RemoteFX. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον προσαρμογέα, ενδέχεται να εκτεθείτε σε ευπάθειες και να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Μάθετε περισσότερα (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131976) "

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις και τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack και ούτω καθεξής, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Σημείωση Ακολουθήστε @WindowsUpdate για να μάθετε πότε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο στο ταμπλό πληροφοριών κυκλοφορίας.

Κύρια σημεία

 • Πραγματοποιεί ενημέρωση για ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει τη φόρτωση περιεχομένου ActiveX.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση αναδίπλωσης προσαρμοσμένου κειμένου σε συγκεκριμένα σενάρια.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα για να μειώσει την πιθανότητα να λείπουν γραμματοσειρές.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στους χρήστες να μειώσουν το μέγεθος ενός παραθύρου σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το πληκτρολόγιο αφής να κλείσει όταν αγγίζετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

 • Παρέχει τη δυνατότητα ήχου Dolby για ακουστικά και ακουστικά DTS: X που θα χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση λειτουργίας 24 bit σε συσκευές που υποστηρίζουν ήχο 24 bit.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα με μια θολή οθόνη εισόδου.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα όπου το Windows Update δεν αποκρίνεται κατά τον έλεγχο για ενημερώσεις.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που προκαλεί διακοπή της λειτουργίας της Εξερεύνησης αρχείων κατά την αναζήτηση καταλόγων με εικόνες RAW και άλλους τύπους αρχείων.

 • Βελτιώνει την εμπειρία tablet για μετατρέψιμες ή υβριδικές συσκευές σε αγκυρωμένα σενάρια.

 • Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη των σελίδων εγγραφής του Windows Hello για την εγκατάσταση του Face και των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που δεν σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε μια συσκευή Εάν πληκτρολογήσατε ένα κενό διάστημα πριν από το όνομα χρήστη κατά την πρώτη είσοδό σας στη συσκευή.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το άνοιγμα των εφαρμογών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Το ενημερώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει τις εφαρμογές του Microsoft Office να κλείσουν απροσδόκητα όταν χρησιμοποιούν μια κορεατική IME.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για το Γιούκον στον Καναδά.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Εξετάζει ένα ζήτημα με καρφιτσωμένα πρόσθετα που αναγκάζουν το Microsoft Outlook να σταματήσει να αποκρίνεται.

 • Παρέχει τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το cookie περιόδου λειτουργίας μονής κατεύθυνσης της κατάστασης λειτουργίας IE του Microsoft Edge, όταν ο διαχειριστής ρυθμίσει το cookie περιόδου λειτουργίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την απόδοση περιεχομένου με κωδικοποίηση PeerDist στον Internet Explorer και τον Microsoft Edge.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει τη φόρτωση περιεχομένου ActiveX.

 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που εμφανίζει μια μαύρη οθόνη σε χρήστες της Εικονικής επιφάνειας εργασίας των Windows όταν επιχειρούν να πραγματοποιήσουν είσοδο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει την παύση της λειτουργίας εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση αναδίπλωσης προσαρμοσμένου κειμένου, σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Εξετάζει ένα πρόβλημα με τις εφαρμογές του μενού "Έναρξη" και τα πλακίδια σε περιβάλλοντα εικονικών υποδομών επιφάνειας εργασίας (VDI). Αυτό το πρόβλημα προκύπτει μετά την είσοδό σας στο περιβάλλον VDI για δεύτερη φορά και τη χρήση ενός δίσκου προφίλ χρήστη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα μη μόνιμο εικονικό σύνολο επιφάνειας εργασίας.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί σφάλμα κατά την εκτύπωση σε ένα αποθετήριο εγγράφων.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αποτρέπει την εφαρμογή εφαρμογών Visual Basic 6,0 (VB6) με τη χρήση του ListView στο Mscomctl. OCX μετά την αναβάθμιση σε Windows 10, έκδοση 1903 και νεότερες εκδόσεις.

 • Εξετάζει ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης που προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του VB6 κατά την αποστολή διπλότυπων μηνυμάτων των Windows στο WindowProc ().

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα διακοπής κατά την αποτυχία της προετοιμασίας του προσαρμογέα γραφικών.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα για να μειώσει την πιθανότητα να λείπουν γραμματοσειρές.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στους χρήστες να μειώσουν το μέγεθος ενός παραθύρου σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αναγκάζει το πληκτρολόγιο αφής να κλείσει όταν αγγίζετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προσθέτει μια ανεπιθύμητη διάταξη πληκτρολογίου ως προεπιλεγμένη μετά από αναβάθμιση ή μετεγκατάσταση ακόμη και αν έχετε ήδη καταργήσει τη διάταξη.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα όπου το εμποδίζει τις εφαρμογές να κλείσουν ακόμη και αν ο κώδικας προγραμματισμού τον κατευθύνει στο κλείσιμο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί αποτυχία στις προσπάθειες για λήψη στιγμιότυπου οθόνης ενός παραθύρου με χρήση του API PrintWindow.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια διαρροή μνήμης στο ctfmon.exe , η οποία παρουσιάζεται κατά την ανανέωση μιας εφαρμογής που διαθέτει ένα επεξεργάσιμο πλαίσιο.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που περικόπτει μια πιθανή λίστα χαρακτήρων (υποψηφίων) κατά την πληκτρολόγηση χαρακτήρων στο πρόγραμμα επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) απλοποιημένων κινεζικών (Pinyin). Όταν συμβαίνει αυτό, δεν εμφανίζονται κινέζοι χαρακτήρες.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το πρώτο πάτημα του κλειδιού να αναγνωριστεί σωστά στο κελί DataGridView.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την παύση λειτουργίας μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί το msctf.dll και εμφανίζεται η εξαίρεση 0xC0000005 (παραβίαση πρόσβασης).

 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τη δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (Dynamic Data Exchange, DDE) που προκαλεί διαρροή μνήμης όταν πολλαπλά προγράμματα-πελάτες συνδέονται στον ίδιο διακομιστή.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που εμποδίζει την έξυπνη λειτουργία της Cortana να λειτουργήσει με τον αναμενόμενο τρόπο, εάν τερματίσετε τη λειτουργία του μηχανήματος ενώ είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα γρήγορου τερματισμού λειτουργίας.

 • Παρέχει τη δυνατότητα ήχου Dolby για ακουστικά και ακουστικά DTS: X που θα χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση λειτουργίας 24 bit σε συσκευές που υποστηρίζουν ήχο 24 bit.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που εμποδίζει το λεξικό χρήστη IME να χρησιμοποιείται κατά τη μόχλευση της ανακατεύθυνσης φακέλου με προφίλ χρηστών.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Microsoft Office να κλείσει απροσδόκητα κατά τη χρήση ενός κορεατικού IME.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την εμφάνιση λανθασμένων ιδιοτήτων φακέλου στην Εξερεύνηση αρχείων, όταν η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από MAX_PATH.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα με μια θολή οθόνη εισόδου.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα όπου το Windows Update σταματά να αποκρίνεται κατά τον έλεγχο για ενημερώσεις.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που εμποδίζει την εμφάνιση της σωστής οθόνης κλειδώματος όταν έχουν οριστεί οι παρακάτω πολιτικές:

  • Πολιτική "αλληλεπιδραστική σύνδεση: Δεν απαιτείται CTRL + ALT + Del "που έχει οριστεί σε" απενεργοποιημένη "

  • HKLM\SOFRWARE\Policies\Microsoft\Windows\System

  • DisableLockScreenAppNotifications = 1

  • DisableLogonBackgroundImage = 1

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί διακοπή της λειτουργίας της Εξερεύνησης αρχείων κατά την αναζήτηση καταλόγων με εικόνες RAW και άλλους τύπους αρχείων.

 • Βελτιώνει την εμπειρία tablet για μετατρέψιμες ή υβριδικές συσκευές σε αγκυρωμένα σενάρια.

 • Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη των σελίδων εγγραφής του Windows Hello για την εγκατάσταση του Face και των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 • Εμποδίζει τους λογαριασμούς από έναν διαφορετικό μισθωτή να πραγματοποιήσουν είσοδο σε μια συσκευή Surface Hub.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για το Γιούκον στον Καναδά.

 • Επιλύει το σφάλμα διακοπής 0xC2 στο Usbccgp. sys.

 • Επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί διακοπή της λειτουργίας της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) του προγράμματος προβολής συμβάντων όταν η δευτερεύουσα οθόνη είναι επάνω από την κύρια οθόνη. Εμφανίζεται μια εξαίρεση "εκτός ορίων".

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη μετεγκατάσταση του τύπου εκκίνησης της υπηρεσίας απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM).

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τους μετρητές επιδόσεων αντικειμένων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την περιαγωγή των ρυθμίσεων αναπαράστασης εμπειρίας χρήστη (UE-V) της Microsoft για να γίνει η ενεργοποίηση των αρχείων υπογραφής που χρησιμοποιούνται για νέα μηνύματα, μηνύματα που προωθούνται και απαντήσεις.

 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που εμποδίζει τους χρήστες να καθορίσουν τα πλήκτρα REG_EXPAND_SZ σε ορισμένα αυτοματοποιημένα σενάρια.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τον κόμβο EnhancedAppLayerSecurity στη σύγχρονη διαχείριση συσκευών (MDM), ο οποίος εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή της ρύθμισής του σε συσκευές-πελάτες.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί διαρροή μνήμης στη διαδικασία LsaIso.exe όταν ο διακομιστής βρίσκεται κάτω από μεγάλο φόρτο ελέγχων ταυτότητας και είναι ενεργοποιημένο το Credential Guard.

 • Επιλύει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση έως και δύο λεπτών κατά την είσοδο ή το ξεκλείδωμα περιόδου λειτουργίας σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες τομέα Hybrid Azure Active Directory.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της υπογραφής κατακερματισμού κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής κρυπτογράφησης Microsoft Platform για λειτουργικές μονάδες πλατφόρμας αξιόπιστων (TPM). Αυτό το πρόβλημα μπορεί επίσης να επηρεάσει το λογισμικό δικτύωσης, όπως εφαρμογές εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που συνεχίζει να εμφανίζει την προηγούμενη υπόδειξη ονόματος χρήστη στο πλαίσιο εισόδου της έξυπνης κάρτας, αφού ένας διαφορετικός χρήστης έχει χρησιμοποιήσει το μηχάνημα με διαπιστευτήρια τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη λήξη του χρονικού ορίου της επικοινωνίας με την TPM και την αποτυχία.

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που μερικές φορές εμποδίζει το AppLocker να εκτελέσει μια εφαρμογή της οποίας ο κανόνας εκδότη επιτρέπει την εκτέλεσή της.

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα κατά το οποίο οι κανόνες εκδότη του AppLocker μερικές φορές μπορεί να εμποδίσουν τις εφαρμογές να φορτώσουν λειτουργικές μονάδες λογισμικού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μερική ανεπάρκεια των εφαρμογών.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την αποτυχία της προώθησης ενός διακομιστή σε ελεγκτή τομέα. Αυτό συμβαίνει όταν η διαδικασία της υπηρεσίας υποσυστήματος τοπικής αρχής ασφαλείας (LSASS) έχει οριστεί ως προστατευόμενη διεργασία Light (PPL).

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που δεν σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε μια συσκευή εάν έχετε πληκτρολογήσει ένα κενό διάστημα πριν από το όνομα χρήστη κατά την πρώτη είσοδό σας στη συσκευή.

 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας ενός συστήματος και παράγει τον Κωδικό αιτίας διακοπής 7Ε.

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που ανάγκαζε τις εφαρμογές να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανοίξουν.

 • Αντιμετωπίζει τις αποτυχίες ταξινόμησης που προκαλούνται από το εσφαλμένο Κύριο όνομα χρήστη (User Principal Name, UPN).

 • Εξετάζει ένα ζήτημα σε σενάρια συμπλέγματος που αναγκάζει τους δείκτες χειρισμού για τα αρχεία. vmcx και. vmrs να γίνουν άκυρα μετά την ανακατεύθυνση χώρου αποθήκευσης. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες διατήρησης ζωντανής μετεγκατάστασης και άλλων εικονικών μηχανημάτων (VM) αποτυγχάνουν με STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα με τη στόχευση διακοπών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια διακοπή για να φθάσει σε εσφαλμένο επεξεργαστή.

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που προκαλεί καθυστερήσεις κατά τον τερματισμό λειτουργίας κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας φίλτρων πληκτρολογίου της Microsoft.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αναγκάζει το μηχάνημα να ζητήσει μια νέα διεύθυνση IP μετά τον έλεγχο ταυτότητας.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς (BITS) του φόντου για τη λήψη δεδομένων ενώ μια συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς σαφή δικαιώματα χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την αυτόματη επανασύνδεση του Always On VPN (AOVPN) κατά την επαναφορά του από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αναγκάζει τις σήραγγες χρήστη AOVPN να χρησιμοποιούν εσφαλμένο πιστοποιητικό.

 • Επιλύει ένα ζήτημα με το AOVPN, το οποίο παρουσιάζεται όταν οι σήραγγες χρήστη και συσκευής έχουν ρυθμιστεί για σύνδεση στο ίδιο τελικό σημείο.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την παύση λειτουργίας των εφαρμογών VPN σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν επιχειρούν να απαριθμήσουν τα προφίλ VPN.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την εσφαλμένη αναφορά στο παράθυρο διαλόγου Βελτιστοποίηση μονάδων δίσκου ότι οι μονάδες δίσκου που έχουν βελτιστοποιηθεί προηγουμένως πρέπει να βελτιστοποιηθούν ξανά.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αποτυγχάνει να απενεργοποιήσει το buffer μνήμης Host (HMB) όταν επιβάλετε το κλείσιμο μιας συσκευής. Ως αποτέλεσμα, οι μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης (SSDs) δεν διαγράφουν τα περιεχόμενα του HMB.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αποτρέπει την εκκίνηση σύγχρονων εφαρμογών εξαιτίας μιας κατάστασης κούρσας κατά τις αυτόματες ενημερώσεις. Ως αποτέλεσμα, το πακέτο AppX έχει μειωμένο ή μηδέν byte μέγεθος αρχείου.

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα σφάλμα διακοπής (0xC00002E3) κατά την εκκίνηση. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει μετά την εγκατάσταση ορισμένων Ενημερώσεων των Windows που κυκλοφόρησαν στις ή μετά τις 21 Απριλίου 2020.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει το σφάλμα διακοπής 7E στο nfssvr.sys, σε διακομιστές που εκτελούν την υπηρεσία συστήματος αρχείων δικτύου (NFS).

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με το Μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (Server Message Block, SMB). Αυτό το πρόβλημα καταγράφει εσφαλμένα το συμβάν Microsoft-Windows-SMBClient 31013 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων Microsoft-Windows-SMBClient/Security ενός προγράμματος-πελάτη SMB όταν ένας διακομιστής SMB επιστρέψει το μήνυμα STATUS_USER_SESSION_DELETED. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι χρήστες ή οι εφαρμογές του προγράμματος-πελάτη SMB ανοίγουν πολλαπλές περιόδους λειτουργίας SMB χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο Πρωτοκόλλων ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) στον ίδιο διακομιστή SMB. Αυτό το ζήτημα συνήθως παρουσιάζεται σε διακομιστές απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που αναγκάζει το SMB να χρησιμοποιεί εσφαλμένα την αρχική και μη συνεχή διαθέσιμη λαβή στο cache σε ένα αρχείο. Αυτός ο δείκτης χειρισμού γίνεται άκυρος μετά από σφάλμα δικτύου ή ανακατεύθυνση χώρου αποθήκευσης. Ως αποτέλεσμα, οι εφαρμογές αποτυγχάνουν με σφάλματα όπως STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την απώλεια συνάγραφων δεδομένων όταν μια εφαρμογή ανοίγει ένα αρχείο και γράφει στο άκρο του αρχείου σε ένα φάκελο κοινής χρήσης.

 • Εξετάζει ένα ζήτημα με ορισμένες εφαρμογές του, όπως το Microsoft Excel, που προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε την επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) της Microsoft για Κινεζικά και Ιαπωνικά γλώσσα. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ή η εφαρμογή μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να κλείσει όταν επιχειρήσετε να σύρετε με το ποντίκι.

 • το εξετάζει ένα ζήτημα που προκαλεί την αδιέξοδη κατάσταση του τείχους προστασίας του Windows Defender. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να πάψει να ανταποκρίνεται ή να προκαλέσει την είσοδο ή την αποσύνδεση για να σταματήσει να αποκρίνεται.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Οι χρήστες της επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) της Microsoft για Ιαπωνικά ή κινεζικά γλώσσες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την προσπάθεια διάφορων εργασιών. Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εισαγωγή, να λαμβάνετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να μην μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο.

Όλα τα ζητήματα IME που παρατίθενται στο KB4564002 επιλύθηκαν στο KB4586853.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SSU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησηςκαι Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (SSU): Συνήθεις ερωτήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update, θα σας προσφερθεί αυτόματα το τελευταίο "Hey" (KB4570334). Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις > την Ενημέρωση & την ασφάλεια > την Ενημέρωση των Windows. Στην περιοχή προαιρετικές ενημερώσεις διαθέσιμη , θα βρείτε τη σύνδεση για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Όχι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτήν την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στον Κατάλογο του Microsoft Update για οδηγίες.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτή την ενημέρωση, κάντε λήψη των πληροφοριών αρχείου για την αθροιστική ενημέρωση 4571744.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×