Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να ενεργοποιείτε τη λειτουργία αντιθέσεων και πώς να δημιουργείτε το δικό σας θέμα αντιθέσεων.

Άτομα με ασθενή όραση ενδέχεται να δυσκολεύονται να διαβάσουν κείμενο με χαμηλή αντίθεση. Υπάρχουν τοποθεσίες web που έχουν, για παράδειγμα, συνδυασμούς κακών χρωμάτων, όπως μπλε συνδέσεις σε μαύρο φόντο. Η ανάγνωσή τους είναι δύσκολη ακόμα και για άτομα χωρίς προβλήματα όρασης και μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατη για άτομα με προβλήματα. Τα χρώματα με έντονες αντιθέσεις μπορούν να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανάγνωση από τον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση θεμάτων αντίθεσης

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Θέματα αντίθεσης.

 2. Για να ενεργοποιήσετε τα θέματα αντίθεσης, επιλέξτε το θέμα που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού Θέματα αντίθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Εφαρμογή . Τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν μια οθόνη "Περιμένετε" για μερικά δευτερόλεπτα, μετά από την οποία αλλάζουν τα χρώματα στην οθόνη.

 3. Για να απενεργοποιήσετε τα θέματα αντίθεσης, επιλέξτε Κανένα από το αναπτυσσόμενο μενού Θέματα αντίθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Εφαρμογή . Τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν ξανά την οθόνη "Περιμένετε" για μερικά δευτερόλεπτα, μετά από την οποία τα χρώματα στην οθόνη θα επανέλθουν στην προεπιλογή.

Συμβουλή: Πατήστε τη συντόμευση αριστερό πλήκτρο Alt + αριστερό πλήκτρο Shift + Print Screen (Print Scrn σε ορισμένα πληκτρολόγια), για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία αντιθέσεων.

Windows 11 λειτουργία αντιθέσεων

Δημιουργία του δικού σας θέματος αντιθέσεων

Αν κανένα από τα προεπιλεγμένα θέματα δεν εξασφαλίζει το ιδανικό αποτέλεσμα για εσάς, μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τα χρώματα των διαφόρων στοιχείων της οθόνης. Για παράδειγμα, αν έχετε κάποια μορφή αχρωματοψίας, μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα που επηρεάζονται.

 1. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, επιλέξτε το κουμπί Επεξεργασία κάτω από το αναπτυσσόμενο μενού Θέματα αντίθεσης . Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα των ακόλουθων στοιχείων οθόνης:

  • Κείμενο: σχεδόν όλο το κείμενο που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

  • Υπερ-συνδέσεις: όλες τις υπερ-συνδέσεις που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

  • Απενεργοποιημένο κείμενο: κείμενο που κανονικά θα εμφανιζόταν με γκρι χρώμα, για παράδειγμα, όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη επιλογή ή ένα κουμπί.

  • Επιλεγμένο κείμενο: οποιοδήποτε επιλεγμένο στοιχείο μενού ή άλλη επιλογή. Για παράδειγμα, η στοίχιση της τρέχουσας επιλεγμένης παραγράφου στο Word υποδεικνύεται με αυτό το χρώμα στην κορδέλα εργαλείων.

  • Κείμενο κουμπιού: κείμενο σε οποιαδήποτε κουμπιά που περιέχουν κείμενο.

  • Φόντο: το φόντο σχεδόν όλου του κειμένου που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

 2. Επιλέξτε ένα νέο χρώμα κάνοντας κλικ στην παλέτα του επιλογέα χρωμάτων, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του επιλεγμένου χρώματος χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κάτω από την παλέτα και επιλέξτε Τέλος.

  Windows 11 θέματος αντιθέσεων

 3. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές χρώματος που έχετε κάνει στο θέμα, επιλέξτε Αποθήκευση ως και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο θέμα σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση και εφαρμογή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αντιθέσεων

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Αντιθέσεις.

 2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιθέσεων, επιλέξτε τον διακόπτη στην περιοχή Ενεργοποίηση λειτουργίας αντιθέσεων. Τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν μια οθόνη "Περιμένετε" για μερικά δευτερόλεπτα, μετά από την οποία αλλάζουν τα χρώματα στην οθόνη.

 3. Επιλέξτε το θέμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή θέματος.

 4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιθέσεων, επιλέξτε ξανά τον διακόπτη στην περιοχή Ενεργοποίηση λειτουργίας αντιθέσεων. Τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν ξανά την οθόνη "Περιμένετε" για μερικά δευτερόλεπτα, μετά από την οποία τα χρώματα στην οθόνη θα επανέλθουν στην προεπιλογή.

Συμβουλή: Πατήστε τη συντόμευση αριστερό πλήκτρο Alt + αριστερό πλήκτρο Shift + Print Screen (Print Scrn σε ορισμένα πληκτρολόγια), για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία αντιθέσεων.

Εικόνα της εμφάνισης των ρυθμίσεων αντιθέσεων στο Windows 10.

Δημιουργία του δικού σας θέματος αντιθέσεων

Αν κανένα από τα προεπιλεγμένα θέματα δεν εξασφαλίζει το ιδανικό αποτέλεσμα για εσάς, μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τα χρώματα των διαφόρων στοιχείων της οθόνης. Για παράδειγμα, αν έχετε κάποια μορφή αχρωματοψίας, μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα που επηρεάζονται.

 1. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, επιλέξτε ένα από τα χρωματιστά ορθογώνια στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή θέματος. Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα των ακόλουθων στοιχείων οθόνης:

  • Κείμενο: σχεδόν όλο το κείμενο που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

  • Υπερ-συνδέσεις: όλες τις υπερ-συνδέσεις που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

  • Απενεργοποιημένο κείμενο: κείμενο που κανονικά θα εμφανιζόταν με γκρι χρώμα, για παράδειγμα, όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη επιλογή ή ένα κουμπί.

  • Επιλεγμένο κείμενο: οποιοδήποτε επιλεγμένο στοιχείο μενού ή άλλη επιλογή. Για παράδειγμα, η στοίχιση της τρέχουσας επιλεγμένης παραγράφου στο Word υποδεικνύεται με αυτό το χρώμα στην κορδέλα εργαλείων.

  • Κείμενο κουμπιού: κείμενο σε οποιαδήποτε κουμπιά που περιέχουν κείμενο.

  • Φόντο: το φόντο σχεδόν όλου του κειμένου που βλέπετε στα Windows ή σε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα.

 2. Επιλέξτε ένα νέο χρώμα κάνοντας κλικ στην παλέτα του επιλογέα χρωμάτων, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του επιλεγμένου χρώματος χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κάτω από την παλέτα και επιλέξτε Τέλος.

 3. Για να αποθηκεύσετε τυχόν χρωματικές αλλαγές που έχετε κάνει στο θέμα, επιλέξτε Εφαρμογή.

Προσαρμόστε τα χρώματα για το θέμα αντιθέσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×