Αλλαγή των ρυθμίσεων TCP/IP

Το TCP/IP καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίον ο υπολογιστής σας επικοινωνεί με άλλους υπολογιστές.

Για κάνετε πιο εύκολη τη διαχείριση των ρυθμίσεων TCP/IP, σας προτείνουμε τη χρήση του αυτόματου πρωτοκόλλου δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (DHCP). Το DHCP εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις Πρωτοκόλλων Internet (IP) στους υπολογιστές του δικτύου σας, εάν το δίκτυό σας το υποστηρίζει. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο DHCP, τότε δεν χρειάζεται να αλλάζετε τις ρυθμίσεις TCP/IP, όταν μετακινείτε τον υπολογιστή σας σε άλλη θέση, ενώ το DHCP δεν απαιτεί τη διαμόρφωση με μη αυτόματο τρόπο των ρυθμίσεων TCP/IP, όπως είναι το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) και η Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (WINS).

Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο DHCP ή να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις TCP/IP

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε Wi-Fi  > Διαχείριση γνωστών δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

  • Για ένα δίκτυο Ethernet, επιλέξτε Ethernet και κατόπιν το δίκτυο Ethernet στο οποίο είστε συνδεδεμένοι.

 3. Στην περιοχή Αντιστοίχιση διεύθυνσης IP, επιλέξτε Επεξεργασία.

 4. Στην περιοχή Επεξεργασία ρυθμίσεων IP, επιλέξτε Αυτόματα (DHCP) ή Μη αυτόματα.

  1. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις IPv4 με μη αυτόματο τρόπο

   1. Στην περιοχή Επεξεργασία ρυθμίσεων IP, επιλέξτε Μη αυτόματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το IPv4.

   2. Για να καθορίσετε μια διεύθυνση IP, στα πλαίσια Διεύθυνση IP, Μήκος προθήματος υποδικτύου και Πύλη, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP.

   3. Για να καθορίσετε μια διεύθυνση διακομιστή DNS, στα πλαίσια Προτιμώμενος διακομιστής DNS και Εναλλακτικός διακομιστής DNS, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις για τον πρωτεύοντα και τον δευτερεύοντα διακομιστή DNS.

  2. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις IPv6 με μη αυτόματο τρόπο

   1. Στην περιοχή Επεξεργασία ρυθμίσεων IP, επιλέξτε Μη αυτόματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το IPv6.

   2. Για να καθορίσετε μια διεύθυνση IP, στα πλαίσια Διεύθυνση IP, Μήκος προθήματος υποδικτύου και Πύλη, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP.

   3. Για να καθορίσετε μια διεύθυνση διακομιστή DNS, στα πλαίσια Προτιμώμενος διακομιστής DNS και Εναλλακτικός διακομιστής DNS, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις για τον πρωτεύοντα και τον δευτερεύοντα διακομιστή DNS.

  • Αν επιλέξετε Αυτόματα (DHCP), οι ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP και η ρύθμιση της διεύθυνσης διακομιστή DNS ορίζονται αυτόματα από το δρομολογητή ή άλλο σημείο πρόσβασης (προτείνεται).

  • Αν επιλέξετε Μη αυτόματα, μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP και τη διεύθυνση διακομιστή DNS.

 5. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές σας, επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο DHCP ή να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις TCP/IP

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Windows 8.1, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, αρχίστε να πληκτρολογείτε Προβολή συνδέσεων δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή συνδέσεων δικτύου στη λίστα.

  • Στα Windows 7, ανοίξτε την ενότητα Συνδέσεις δικτύου επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Πίνακας Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε προσαρμογέας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, επιλέξτε Προβολή συνδέσεων δικτύου.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Δίκτυο. Στην περιοχή Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία, επιλέξτε είτε Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4) είτε Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 6 (TCP/IPv6) και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ IPv4, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις IP, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση IP, επιλέξτε Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης ΙΡ στα πλαίσια Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Προεπιλεγμένη πύλη.

 5. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ IPv6, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις IP, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IPv6 και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση IP, επιλέξτε Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IPv6 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης ΙΡ στα πλαίσια Διεύθυνση IPv6, Μήκος προθήματος υποδικτύου και Προεπιλεγμένη πύλη.

 6. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης διακομιστή DNS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα μια διεύθυνση διακομιστή DNS, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση διακομιστή DNS, επιλέξτε Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS και στη συνέχεια, στα πλαίσια Προτιμώμενος διακομιστής DNS και Εναλλακτικός διακομιστής DNS πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις για τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες διακομιστές DNS.

 7. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις DNS, WINS και IP για προχωρημένους, επιλέξτε Για προχωρημένους.

Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε το IPv4, ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής, πληκτρολογήστε netsh interface ipv4 install και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×