Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Για να μάθετε πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία σε έναν υπολογιστή Windows:

Για να μάθετε πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τα Windows 10:

Μετακίνηση προς τα πίσω

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τον υπολογιστή σας.

 1. Επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου"> "Σύστημα και συντήρηση" > δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας των Windows ή αν έχετε αναβαθμίσει πρόσφατα την έκδοση των Windows σας, επιλέξτε Ρύθμιση αντιγράφου ασφαλείας και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

  • Αν έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας στο παρελθόν, μπορείτε να περιμένετε μέχρι την προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή να δημιουργήσετε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο, επιλέγοντας Άμεση δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

  • Αν έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας στο παρελθόν αλλά θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο πλήρες αντίγραφο ασφαλείας αντί να ενημερώσετε το παλιό, επιλέξτε Δημιουργία νέου, πλήρους αντιγράφου ασφαλείας και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Σημείωση: Μην δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων στον ίδιο σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένα τα Windows. Για παράδειγμα, μην δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων σε ένα διαμέρισμα αποκατάστασης. Να αποθηκεύετε πάντα τα πολυμέσα που χρησιμοποιείτε για τα αντίγραφα ασφαλείας (εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, DVD ή CD) σε ένα ασφαλές σημείο, ώστε τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να μην έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας. Συνιστάται μια ξεχωριστή τοποθεσία με πυρασφάλεια, μακριά από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα στα αντίγραφα ασφαλείας σας.

Δημιουργία ειδώλου συστήματος

Τα είδωλα συστήματος περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες του υπολογιστή σας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου" > "Σύστημα" και "Συντήρηση" > δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Δημιουργία ειδώλου συστήματος και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.  Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ένα είδωλο συστήματος για μια μονάδα δίσκου, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί για χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. Αν αποθηκεύσετε το είδωλο συστήματος σε έναν σκληρό δίσκο ή μια μονάδα flash USB, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί για χρήση του συστήματος αρχείων NTFS.

Διατήρηση διαφορετικών εκδόσεων ειδώλων συστήματος

Μπορείτε να διατηρήσετε διαφορετικές εκδόσεις ειδώλων συστήματος. Στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες δίσκων, τα παλαιότερα είδωλα συστήματος θα διαγραφούν όταν εξαντληθεί ο χώρος στη μονάδα δίσκου. Για να εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο, διαγράψτε τα παλαιότερα είδωλα συστήματος.

Αν αποθηκεύετε τα είδωλα συστήματος σε μια θέση δικτύου, μπορείτε να διατηρείτε μόνο το πιο πρόσφατο είδωλο συστήματος για κάθε υπολογιστή. Τα είδωλα συστήματος αποθηκεύονται στη μορφή "μονάδα δίσκου\WindowsImageBackup\όνομα υπολογιστή\". Αν έχετε ήδη ένα είδωλο συστήματος υπολογιστή και δημιουργείτε ένα νέο είδωλο για τον ίδιο υπολογιστή, το νέο είδωλο θα αντικαταστήσει το παλιό.

Εάν θέλετε να διατηρήσετε το παλιό είδωλο συστήματος, μπορείτε να το αντιγράψετε σε διαφορετική θέση πριν από τη δημιουργία του νέου ειδώλου συστήματος, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στη θέση του ειδώλου συστήματος.

 2. Αντιγράψτε το φάκελο WindowsImageBackup σε μια νέα θέση.

Δημιουργία σημείου επαναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σημείο επαναφοράς για να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε μια προγενέστερη χρονική στιγμή. Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται αυτόματα κάθε εβδομάδα από την Επαναφορά Συστήματος και κάθε φορά που ο υπολογιστής σας εντοπίζει μια αλλαγή, όπως όταν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και Συντήρηση > Σύστημα.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Προστασία συστήματος.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Προστασία συστήματος και έπειτα επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία συστήματος, πληκτρολογήστε μια περιγραφή και έπειτα επιλέξτε Δημιουργία.

Επαναφορά

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και Συντήρηση > Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επαναφέρετε τα αρχεία σας, επιλέξτε Επαναφορά των αρχείων μου.

  • Για να επαναφέρετε τα αρχεία όλων των χρηστών, επιλέξτε Επαναφορά αρχείων όλων των χρηστών.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε Αναζήτηση για αρχεία ή Αναζήτηση για φακέλους. Όταν κάνετε αναζήτηση για φακέλους, δεν θα μπορείτε να δείτε τα μεμονωμένα αρχεία που περιέχει ένας φάκελος. Για να προβάλετε τα μεμονωμένα αρχεία, χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση για αρχεία.

  • Για να κάνετε αναζήτηση στα περιεχόμενα του αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ενός αρχείου ή ένα μέρος του και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση.

Συμβουλή: Αν κάνετε αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, πληκτρολογώντας τη θέση του αρχείου ή του φακέλου στο πλαίσιο Αναζήτηση για. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία JPG που έχουν αποθηκευτεί σε αντίγραφα ασφαλείας, πληκτρολογήστε JPG στο πλαίσιο Αναζήτηση για. Για να αναζητήσετε μόνο τα αρχεία JPG που σχετίζονται με τον χρήστη Γιάννη, πληκτρολογήστε C:\Users\Γιάννης\JPG στο πλαίσιο Αναζήτηση για. Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως *.jpg, για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία JPG που έχουν αποθηκευτεί σε αντίγραφα ασφαλείας.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας που δημιουργήθηκε σε άλλον υπολογιστή

Μπορείτε να επαναφέρετε αρχεία από ένα αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε έναν άλλο υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows 7.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και Συντήρηση > Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Επιλέξτε Επιλογή άλλου αντιγράφου ασφαλείας από το οποίο θα γίνει επαναφορά αρχείων και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.  Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

Εύρεση αρχείων που έχουν ανακτηθεί από ένα αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε σε άλλον υπολογιστή

Αν κάνετε επαναφορά αρχείων από ένα αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε σε κάποιον άλλο υπολογιστή, η επαναφορά των αρχείων θα γίνει σε έναν φάκελο με το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας. Αν τα ονόματα χρήστη είναι διαφορετικά, θα χρειαστεί να μεταβείτε στο φάκελο όπου έχει γίνει η επαναφορά των αρχείων. Για παράδειγμα, αν το όνομα χρήστη σας ήταν Γιώργος στον υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας, αλλά το όνομα χρήστη σας είναι ΓιώργοςΜ στον υπολογιστή όπου γίνεται επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας, τα αρχεία που ανακτώνται θα αποθηκευτούν σε έναν φάκελο που ονομάζεται Γιώργος.

Για να βρείτε αρχεία που έχετε επαναφέρει:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπολογιστής.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας δίσκου στην οποία έχουν αποθηκευτεί τα αρχεία, για παράδειγμα, C:\.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Χρήστες. Θα δείτε έναν φάκελο για κάθε λογαριασμό χρήστη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο με το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας. Τα αρχεία που ανακτήθηκαν θα βρίσκονται σε διάφορους φακέλους, ανάλογα με τη θέση στην οποία ήταν αρχικά.

Επαναφορά αρχείων από ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείων μετά την επαναφορά του υπολογιστή σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας ειδώλου συστήματος

Μετά την επαναφορά του υπολογιστή σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας ειδώλου συστήματος, ίσως να υπάρχουν νεότερες εκδόσεις ορισμένων αρχείων σας σε ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείων που θέλετε να επαναφέρετε.

Για να επαναφέρετε αρχεία από ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείου που δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και Συντήρηση >Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Επιλέξτε Επιλογή άλλου αντιγράφου ασφαλείας από το οποίο θα γίνει επαναφορά αρχείωνΑπαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 3. Στην επιλογή Περίοδος αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών του αντιγράφου ασφαλείας που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×