Ορισμένες εφαρμογές ή παιχνίδια Microsoft Store έχουν σχεδιαστεί για να επωφελούνται από συγκεκριμένες δυνατότητες υλικού ή λογισμικού στη συσκευή Windows σας. Μια εφαρμογή φωτογραφιών μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του τηλεφώνου σας ή ένας οδηγός εστιατορίου μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας για να προτείνει κοντινές τοποθεσίες.

Στο Windows 11, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Προστασία προσωπικών δεδομένων για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις την ασφάλεια & προστασίας προσωπικών δεδομένων >.   Επιλέξτε ένα δικαίωμα εφαρμογής (για παράδειγμα, Τοποθεσία) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. 

Η σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρει τις εφαρμογές με δικαίωμα χρήσης όλων των πόρων του συστήματος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να ελέγξετε ποιες δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές. Windows εφαρμογές υπολογιστή βρίσκονται κάτω από αυτή την κατηγορία.

Για να δείτε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο Microsoft Store ή online. Αν δεν θέλετε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται, μπορείτε να επιλέξετε να μην την εγκαταστήσετε. 

Σημείωση: Οι σπουδαστές που χρησιμοποιούν Windows 11 SE δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη εφαρμογών από το Microsoft Store. Η διαχείριση των εφαρμογών γίνεται από τον διαχειριστή IT. Μάθετε περισσότερα

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ποια δικαιώματα επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας: Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ή να γράφει σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των εικόνων και της μουσικής) και των ρυθμίσεων μητρώου, το οποίο επιτρέπει στην εφαρμογή να κάνει αλλαγές στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις σας. Μπορεί να χρησιμοποιεί περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες ή ενσωματωμένες στη συσκευή σας (όπως φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα ή εκτυπωτές) χωρίς να σας ειδοποιεί. Επίσης, έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας και μπορεί να χρησιμοποιεί δυνατότητες πλατφόρμας, όπως το ιστορικό τοποθεσιών, τον διαγνωστικό έλεγχο εφαρμογών και άλλα, τα οποία δεν επιτρέπονται στις περισσότερες εφαρμογές του Store. Δεν μπορείτε να ελέγχετε τα περισσότερα από τα δικαιώματα για αυτήν την εφαρμογή από την περιοχή "Ρυθμίσεις" > "Προστασία προσωπικών δεδομένων". Λάβετε υπόψη ότι, αν και η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, ενδέχεται να μην το κάνει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συλλέγει ή χρησιμοποιεί η εφαρμογή, διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του προγραμματιστή.

Πληροφορίες λογαριασμού: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίεςτου λογαριασμού σας.

Επιτρέψτε ανύψωση: Επιτρέπει στην εφαρμογή να εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή, χωρίς να ειδοποιεί πρώτα το χρήστη.

Διαγνωστικά εφαρμογών: Λήψη διαγνωστικών πληροφοριών σχετικά με άλλες εφαρμογές που εκτελούνται.

Bluetooth: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε Bluetooth συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ημερολόγιο: Αποκτήστε πρόσβαση στα ημερολόγιά σας.

Ιστορικό κλήσεων: Να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιήσατε στη συσκευή, στο Skype ή σε άλλες εφαρμογές τηλεφωνίας.

Επαφές: Αποκτήστε πρόσβαση στις επαφές, τα άτομα ή τις εφαρμογές του βιβλίου διευθύνσεων.

Προσαρμοσμένες ενέργειες εγκατάστασης: Εγκαταστήστε πρόσθετο λογισμικό.

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αποκτήστε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις πληροφορίες λογαριασμού σας για τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αναγνώριση προσώπου: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό αναγνώρισης προσώπου.

Σύστημα αρχείων: Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους στα οποία έχετε πρόσβαση και διαβάζετε ή γράφετε σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των εικόνων και της μουσικής).

Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τοπικές υπηρεσίες συστήματος: Εγκαταστήστε μια υπηρεσία στον υπολογιστή που εκτελείται με τα μέγιστα δικαιώματα. 

Τοποθεσία: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το GPS ή άλλες δυνατότητες εύρεσης τοποθεσίας στη συσκευή σας. Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας από Χάρτες και άλλες εφαρμογές τοποθεσίας.

Μηνυμάτων: Αποκτήστε πρόσβαση στα άμεσα μηνύματα και στα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Μικρόφωνο: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή σας. 

Εφαρμογή με δυνατότητα τροποποίησης: Επιτρέψτε στο χρήστη να τροποποιήσει την εφαρμογή.

Κίνηση: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το accelerometer ή άλλη δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης στη συσκευή σας. 

Βιβλιοθήκη μουσικής: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία μουσικής από τη βιβλιοθήκη Μουσική στη συσκευή σας.

Επικοινωνίες κοντινού πεδίου: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε τυχόν συνδέσεις επικοινωνιών κοντινού πεδίου (NFC) μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ειδοποιήσεις: Αποκτήστε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις σας, που βρίσκονται στο κέντρο ενεργειών.

Συσκευασμένες υπηρεσίες: Εγκαταστήστε μια υπηρεσία στον υπολογιστή.

Shim συμβατότητας ανακατεύθυνσης εγγραφής πακέτου:Επιτρέπει στην εφαρμογή να δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαγράφει αρχεία στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρμογής.

Βιβλιοθήκη εικόνων: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία εικόνων από τη βιβλιοθήκη Εικόνες στη συσκευή σας.

Εργασίες: Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα εργασιών σας από Outlook και άλλες εφαρμογές παρακολούθησης εργασιών.

Μη μη εξουσιοδοτημένοι πόροι: Συντάξτε καταχωρήσεις και αρχεία μητρώου που δεν εκκαθαρίζονται κατά την κατάργηση της εγκατάστασης.

Βιβλιοθήκη βίντεο: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία βίντεο από τη βιβλιοθήκη Βίντεο στη συσκευή σας.

Αναγνώριση φωνής: Ενεργοποίηση και χρήση υλικού αναγνώρισης φωνής.

Κάμερα: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε την κάμερα στη συσκευή σας. 

Wifi: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε συνδέσεις WiFi μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Ενσύρματες συνδέσεις: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε ενσύρματες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ethernet, USB και Serial communications μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Ορισμένες εφαρμογές ή παιχνίδια Microsoft Store έχουν σχεδιαστεί για να επωφελούνται από συγκεκριμένες δυνατότητες υλικού ή λογισμικού στη συσκευή Windows σας. Μια εφαρμογή φωτογραφιών μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του τηλεφώνου σας ή ένας οδηγός εστιατορίου μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας για να προτείνει κοντινές τοποθεσίες.

Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιλέξτε την εφαρμογή (π.χ. Ημερολόγιο) και επιλέξτε τα δικαιώματα εφαρμογών που θέλετε να είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. 

Η σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρει τις εφαρμογές με δικαίωμα χρήσης όλων των πόρων του συστήματος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να ελέγξετε ποιες δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές. Windows εφαρμογές υπολογιστή βρίσκονται κάτω από αυτή την κατηγορία.

Για να δείτε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο Microsoft Store ή online. Αν δεν θέλετε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται, μπορείτε να επιλέξετε να μην την εγκαταστήσετε. 

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ποια δικαιώματα επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας: Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ή να γράφει σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των εικόνων και της μουσικής) και των ρυθμίσεων μητρώου, το οποίο επιτρέπει στην εφαρμογή να κάνει αλλαγές στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις σας. Μπορεί να χρησιμοποιεί περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες ή ενσωματωμένες στη συσκευή σας (όπως φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα ή εκτυπωτές) χωρίς να σας ειδοποιεί. Επίσης, έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας και μπορεί να χρησιμοποιεί δυνατότητες πλατφόρμας, όπως το ιστορικό τοποθεσιών, τον διαγνωστικό έλεγχο εφαρμογών και άλλα, τα οποία δεν επιτρέπονται στις περισσότερες εφαρμογές του Store. Δεν μπορείτε να ελέγχετε τα περισσότερα από τα δικαιώματα για αυτήν την εφαρμογή από την περιοχή "Ρυθμίσεις" > "Προστασία προσωπικών δεδομένων". Λάβετε υπόψη ότι, αν και η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, ενδέχεται να μην το κάνει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συλλέγει ή χρησιμοποιεί η εφαρμογή, διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του προγραμματιστή.

Πληροφορίες λογαριασμού: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίεςτου λογαριασμού σας.

Επιτρέψτε ανύψωση: Επιτρέπει στην εφαρμογή να εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή, χωρίς να ειδοποιεί πρώτα το χρήστη.

Διαγνωστικά εφαρμογών: Λήψη διαγνωστικών πληροφοριών σχετικά με άλλες εφαρμογές που εκτελούνται.

Bluetooth: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε Bluetooth συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ημερολόγιο: Αποκτήστε πρόσβαση στα ημερολόγιά σας.

Ιστορικό κλήσεων: Να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιήσατε στη συσκευή, στο Skype ή σε άλλες εφαρμογές τηλεφωνίας.

Επαφές: Αποκτήστε πρόσβαση στις επαφές, τα άτομα ή τις εφαρμογές του βιβλίου διευθύνσεων.

Προσαρμοσμένες ενέργειες εγκατάστασης: Εγκαταστήστε πρόσθετο λογισμικό.

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αποκτήστε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις πληροφορίες λογαριασμού σας για τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αναγνώριση προσώπου: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό αναγνώρισης προσώπου.

Σύστημα αρχείων: Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους στα οποία έχετε πρόσβαση και διαβάζετε ή γράφετε σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των εικόνων και της μουσικής).

Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τοπικές υπηρεσίες συστήματος: Εγκαταστήστε μια υπηρεσία στον υπολογιστή που εκτελείται με τα μέγιστα δικαιώματα. 

Τοποθεσία: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το GPS ή άλλες δυνατότητες εύρεσης τοποθεσίας στη συσκευή σας. Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας από Χάρτες και άλλες εφαρμογές τοποθεσίας.

Μηνυμάτων: Αποκτήστε πρόσβαση στα άμεσα μηνύματα και στα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Μικρόφωνο: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή σας. 

Εφαρμογή με δυνατότητα τροποποίησης: Επιτρέψτε στο χρήστη να τροποποιήσει την εφαρμογή.

Κίνηση: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε το accelerometer ή άλλη δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης στη συσκευή σας. 

Βιβλιοθήκη μουσικής: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία μουσικής από τη βιβλιοθήκη Μουσική στη συσκευή σας.

Επικοινωνίες κοντινού πεδίου: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε τυχόν συνδέσεις επικοινωνιών κοντινού πεδίου (NFC) μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ειδοποιήσεις: Αποκτήστε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις σας, που βρίσκονται στο κέντρο ενεργειών.

Συσκευασμένες υπηρεσίες: Εγκαταστήστε μια υπηρεσία στον υπολογιστή.

Shim συμβατότητας ανακατεύθυνσης εγγραφής πακέτου:Επιτρέπει στην εφαρμογή να δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαγράφει αρχεία στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρμογής.

Βιβλιοθήκη εικόνων: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία εικόνων από τη βιβλιοθήκη Εικόνες στη συσκευή σας.

Εργασίες: Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα εργασιών σας από Outlook και άλλες εφαρμογές παρακολούθησης εργασιών.

Μη μη εξουσιοδοτημένοι πόροι: Συντάξτε καταχωρήσεις και αρχεία μητρώου που δεν εκκαθαρίζονται κατά την κατάργηση της εγκατάστασης.

Βιβλιοθήκη βίντεο: Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία βίντεο από τη βιβλιοθήκη Βίντεο στη συσκευή σας.

Αναγνώριση φωνής: Ενεργοποίηση και χρήση υλικού αναγνώρισης φωνής.

Κάμερα: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε την κάμερα στη συσκευή σας. 

Wifi: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε συνδέσεις WiFi μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Ενσύρματες συνδέσεις: Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε ενσύρματες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ethernet, USB και Serial communications μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×