Εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

Το Windows Vista Service Pack 2 (SP2) περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει από την ημερομηνία κυκλοφορίας του SP1. 

Τρόπος λήψης του SP2

Ο συνιστώμενος (και ευκολότερος) τρόπος για να αποκτήσετε το SP2 είναι να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων στο Windows Update μέσω του Πίνακα Ελέγχου και να περιμένετε να λάβετε ειδοποίηση από τα Windows Vista ότι το SP2 είναι έτοιμο για εγκατάσταση. Αρκούν μερικά κλικ για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται αυτόματα.

Για να εγκαταστήσετε το SP2, πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το Windows Vista Service Pack 1.

Για να ελέγξετε αν το SP2 είναι ήδη εγκατεστημένο

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και έπειτα επιλέξτε Ιδιότητες.

Αν η επιλογή Service Pack 2 αναφέρεται στην ενότητα Έκδοση των Windows, το SP2 είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Πριν εγκαταστήσετε το SP2, συνιστούμε να κάνετε τα εξής:

 • Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άλλοι χρήστες έχουν αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή και κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

 • Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας και αποθηκεύστε τα σε μια εξωτερική θέση, όπως έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, ένα DVD ή CD ή μια μονάδα USB flash.

 • Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, συνδέστε τον σε μια ηλεκτρική πρίζα AC και μην τον αποσυνδέσετε από την πρίζα ή πραγματοποιήσετε επανεκκίνησή του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

 • Αν είναι απαραίτητο, ενημερώστε τυχόν προγράμματα οδήγησης συσκευών. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το Windows Update ή μεταβαίνοντας στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της συσκευής.

 • Αν έχετε συνδέσει εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το καλώδιο της σειριακής σύνδεσης πριν από την εγκατάσταση του SP2. Η εγκατάσταση προσπαθεί αυτόματα να εντοπίσει συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε σειριακές θύρες και ο εξοπλισμός UPS μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη διαδικασία εντοπισμού. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν αφήσετε τον υπολογιστή σας συνδεδεμένο με τον εξοπλισμό UPS για παροχή ενέργειας.

 • Ορισμένα προϊόντα λογισμικού προστασίας από ιούς ενδέχεται να εμποδίσουν την εγκατάσταση του SP2 ή να την καθυστερήσουν. Μπορείτε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους κινδύνους που ενέχονται και φροντίστε να το ενεργοποιήσετε ξανά αμέσως μετά την εγκατάσταση του service pack.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του SP2 (παρ´όλο που μεγάλο μέρος αυτού του χώρου θα απελευθερωθεί ξανά μετά την εγκατάσταση).

Μέθοδος εγκατάστασης

Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο δίσκο, κατά προσέγγιση

Windows Update

 • Για x86: 684 MB

 • Για x64: 863 MB

Λήψη του SP2 από την τοποθεσία web της Microsoft

 • Για x86: 1,8 GB έως 3 GB

 • Για x64: 3,2 GB έως 5 GB

Ενσωματωμένη εγκατάσταση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες IT

 • Για x86: 10 GB

 • Για x64: 13 GB


Αν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων, θα σας ζητηθεί από το Windows Update να εγκαταστήσετε το SP2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το SP2, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Για να εγκαταστήσετε το SP2 χρησιμοποιώντας το Windows Update

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και μετά επιλέξτε Windows Update.

 3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων. Στη λίστα των ενημερώσεων, επιλέξτε Service Pack για τα Microsoft Windows (KB948465) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση Εικόνα του εικονιδίου ασπίδας ασφαλείας. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε επιβεβαίωση.

  Σημείωση

  Αν το SP2 δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιες άλλες ενημερώσεις πριν από την εγκατάσταση του SP2. Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις που αναφέρονται ως Προτεινόμενες ή Σημαντικές, επιστρέψτε στη σελίδα του Windows Update και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ενδέχεται να γίνουν μερικές επανεκκινήσεις του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

 6. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, εισέλθετε στον υπολογιστή σας στην προτροπή σύνδεσης των Windows. Ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση που υποδεικνύει εάν ήταν επιτυχής η ενημέρωση.

 7. Αν έχετε απενεργοποιήσει το λογισμικό προστασίας από ιούς, ενεργοποιήστε το ξανά.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα λήψης του service pack από το Windows Update, μπορείτε να κάνετε λήψη του SP2 ως πακέτου αυτόνομης εγκατάστασης από την τοποθεσία web του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft και έπειτα να εγκαταστήσετε το SP2 με μη αυτόματο τρόπο.

Για να εγκαταστήσετε το SP2 με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το πακέτο αυτόνομης εγκατάστασης

 1. Ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows Vista, κάντε λήψη της ενημέρωσης για εκδόσεις 32 bit ή λήψη της ενημέρωσης για εκδόσεις 64 bit.

  Για να προσδιορίσετε αν έχετε την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και έπειτα επιλέξτε Ιδιότητες.

 2. Για να εγκαταστήσετε άμεσα το SP2, επιλέξτε Άνοιγμα ή Εκτέλεση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας. Για να εγκαταστήσετε αργότερα το SP2, επιλέξτε Αποθήκευση για να αντιγράψετε το αρχείο εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. Όταν είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε το service pack, ανοίξτε το αρχείο που έχετε αντιγράψει στον υπολογιστή σας.

 3. Στη σελίδα "Καλώς ορίσατε στο Windows Vista Service Pack 2", επιλέξτε Επόμενο.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ενδέχεται να γίνουν μερικές επανεκκινήσεις του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

 5. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, εισέλθετε στον υπολογιστή σας στην προτροπή σύνδεσης των Windows. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει αν η ενημέρωση ήταν επιτυχής.

 6. Αν έχετε απενεργοποιήσει το λογισμικό προστασίας από ιούς, ενεργοποιήστε το ξανά.

Αν εγκαταστήσατε το SP2 μόνοι σας, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάστασή του. Ωστόσο, αν το SP2 ήταν ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (ενσωματωμένη εγκατάσταση), δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του SP2

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου και, στη συνέχεια, στην επιλογή Προγράμματα.

 2. Στην περιοχή Προγράμματα και δυνατότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.

 3. Στη σελίδα Κατάργηση εγκατάστασης μιας ενημέρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Service Pack για τα Microsoft‌ Windows (KB948465) και έπειτα επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×