Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι από τις οποίες μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας: Online μέσω του Internet, μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας και μέσω ζωντανής υποστήριξης από κάποιον βοηθό.

Online: Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης, τα Windows θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεσή σας στο Internet για να εκτελέσουν την ενεργοποίηση μέσω Internet. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ενεργοποίηση μέσω Internet ή δεν έχετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να κάνετε την ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου. Ακολουθήστε τη μέθοδο "Ενεργοποίηση με χρήση μιας σύνδεσης στο Internet" παρακάτω για να επιχειρήσετε μέσω Internet.

Αυτοματοποιημένο σύστημα και Βοηθός ζωντανής υποστήριξης: Για να λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου για την υποστήριξη ενεργοποίησης, ακολουθήστε τη μέθοδο "Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου" παρακάτω. Θα έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας μέσω τηλεφώνου. Προσπαθήστε να κάνετε ενεργοποίηση με αυτήν τη μέθοδο και εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση με επιτυχία, θα συνδεθείτε στην Υποστήριξη της Microsoft για την περιοχή και χώρα σας.

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows 11 χρησιμοποιώντας μια σύνδεση στο Internet:

Καθώς τα Windows 11 θα ενεργοποιηθούν αυτόματα, αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση ενεργοποίησης επιλέγοντας Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Ενεργοποίησηκαι εξετάζοντας την περιοχήWindows.

Αν αποτύχει η ηλεκτρονική ενεργοποίηση, δοκιμάστε πρώτα την αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης στο Ενεργοποίηση των Windows.

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows 11 μέσω τηλεφώνου:

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Σύστημα  > Ενεργοποίηση.

 2. Στην ενότητα Άμεση ενεργοποίηση των Windows , επιλέξτε Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου.

Για ενεργοποίηση των Windows 10 με χρήση σύνδεσης στο Internet:

Καθώς τα Windows 10 θα ενεργοποιηθούν αυτόματα εάν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση ενεργοποίησης, επιλέγοντας Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ενεργοποίηση και εξετάζοντας την περιοχή Windows.

Εάν αποτύχει η online ενεργοποίηση, δοκιμάστε πρώτα την αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 10.

Για ενεργοποίηση των Windows 10 μέσω τηλεφώνου:

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και Ασφάλεια > Ενεργοποίηση.

 2. Στην ενότητα Άμεση ενεργοποίηση των Windows , επιλέξτε Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου.

 3. Επιλέξτε την τοποθεσία σας (ή την πλησιέστερη τοποθεσία) από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.

 4. Καλέστε έναν από τους διαθέσιμους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη λίστα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενεργοποίησης.

 5. Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση με επιτυχία, θα συνδεθείτε με την Υποστήριξη της Microsoft για την περιοχή και χώρα σας.

Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει η επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου:

 1. Πατήστε το Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + R, πληκτρολογήστε slui 4 στο πλαίσιο "Άνοιγμα" και επιλέξτε OK.

 2. Επιλέξτε την τοποθεσία σας (ή την πλησιέστερη τοποθεσία) από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.

 3. Καλέστε έναν από τους διαθέσιμους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη λίστα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενεργοποίησης.

 4. Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση με επιτυχία, θα συνδεθείτε με την Υποστήριξη της Microsoft για την περιοχή και χώρα σας.

Η υποστήριξη για το Windows 8.1 θα λήξει στις 10 Ιανουαρίου 2023

Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση σας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε και να σας προτείνουμε να μετακινηθείτε σε υπολογιστή με Windows 11 για να παραμείνετε υποστηριζόμενοι και ασφαλείς.

Μάθετε περισσότερα

Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης, τα Windows θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεσή σας στο Internet για να εκτελέσουν την ενεργοποίηση μέσω Internet. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ενεργοποίηση μέσω Internet ή δεν έχετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να κάνετε την ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση των Windows 8.1 με χρήση σύνδεσης στο Internet:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Ρυθμίσεις υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση των Windows.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 8.1, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ενεργοποίηση των Windows 8.1 μέσω τηλεφώνου:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Ρυθμίσεις υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση των Windows, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 3. Επιλέξτε την τοποθεσία σας (ή την πλησιέστερη τοποθεσία) από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.

 4. Καλέστε έναν από τους διαθέσιμους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη λίστα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενεργοποίησης.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ενεργοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τα Windows; και Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020

Σας συνιστούμε να μεταφερθείτε σε έναν υπολογιστή Windows 11, για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft.

Μάθετε περισσότερα

Ενεργοποίηση των Windows 7 με χρήση σύνδεσης στο Internet:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής, επιλέξτε Ιδιότητες και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποιήστε τα Windows τώρα.

 2. Εάν τα Windows εντοπίσουν σύνδεση στο Internet, επιλέξτε Άμεση ενεργοποίηση των Windows μέσω Internet. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή  Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7 όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ενεργοποίηση των Windows 7 μέσω τηλεφώνου:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής, επιλέξτε Ιδιότητες και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποιήστε τα Windows τώρα.

 2. Επιλέξτε Εμφάνιση άλλων τρόπων για ενεργοποίηση.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.

 4. Επιλέξτε Χρήση του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 5. Επιλέξτε την τοποθεσία σας (ή την πλησιέστερη τοποθεσία) από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Επόμενο.

 6. Καλέστε έναν από τους διαθέσιμους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη λίστα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ενεργοποίησης.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ενεργοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τα Windows; και Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Microsoft Office, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του Office για PC ή ανατρέξτε Ενεργοποίηση του Office για Mac.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×