Νέος Microsoft Edge

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στον νέος Microsoft Edge . Για βοήθεια με την έκδοση παλαιού τύπου του Microsoft Edge, μεταβείτε εδώ.

Γιατί η Microsoft συλλέγει το ιστορικό περιήγησής μου από τον λογαριασμό Microsoft;

Αν παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας στις ρυθμίσεις, η Microsoft θα συλλέγει το ιστορικό περιήγησης του Microsoft Edge, προκειμένου να σας παρέχει μια πλούσια και εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης. Το ιστορικό περιήγησής σας μπορεί να συλλέγεται από τον λογαριασμό σας, αν:

 • Έχετε ενεργοποιήσει τον συγχρονισμό για το ιστορικό περιήγησης. Μάθετε περισσότερα

 • Έχετε ενεργοποιήσει τις εξατομικευμένες διαφημίσεις και εμπειρίες για το Bing, το Microsoft News και άλλες υπηρεσίες της Microsoft. Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορώ να διαγράψω το ιστορικό περιήγησής μου;

Για να προβάλετε και να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης του Microsoft Edge που είναι συσχετισμένο με τον λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στα Windows, μεταβείτε στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης από τη συσκευή σας.

Αν θέλετε να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης για ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν παρέχεται από τη Microsoft, ελέγξτε την εταιρική τοποθεσία web του προγράμματος περιήγησης για οδηγίες.

Πώς μπορώ να διαγράψω το ιστορικό περιήγησης από τη συσκευή μου;

 1. Στον Microsoft Edge, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πολλά άλλα > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων, αναζήτηση και υπηρεσίες .

 2. Στην περιοχή Απαλοιφή δεδομένων περιήγησης ορίστε την επιλογή Επιλέξτε τι θα απαλείψετε.

 3. Επιλέξτε χρονικό διάστημα από τη λίστα Εύρος χρόνου.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ιστορικό περιήγησης και κατόπιν Απαλοιφή τώρα.

  Σημείωση: Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφεί μόνο το ιστορικό περιήγησης για το προφίλ που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή και διαγραφή του ιστορικού περιήγησης στον Microsoft Edge.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις εξατομικευμένες εμπειρίες web ή τον συγχρονισμό του ιστορικού περιήγησης στον Microsoft Edge;

Για να κοινοποιείτε το ιστορικό περιήγησής σας για μια εξατομικευμένη εμπειρία web, κάντε τα εξής:

 1. Στον Microsoft Edge, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πολλά άλλα > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων, αναζήτηση και υπηρεσίες .

 2. Στην περιοχή Εξατομικεύστε την εμπειρία σας στο web, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Βελτιώστε την εμπειρία σας στο web, επιτρέποντας στη Microsoft να χρησιμοποιεί το ιστορικό περιήγησής σας από αυτόν τον λογαριασμό για την εξατομίκευση των διαφημίσεων, της αναζήτησης, των ειδήσεων και άλλων υπηρεσιών της Microsoft.

Για συγχρονισμό του ιστορικού περιήγησης σε όλες τις συσκευές:

 1. Στον Microsoft Edge, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πολλά άλλα > Ρυθμίσεις  > Προφίλ  > Συγχρονισμός .

 2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ιστορικό.

Γιατί δεν βλέπω όλα τα δεδομένα μου στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Για να μάθετε γιατί μπορεί να μην εμφανίζονται όλα τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των δεδομένων σας στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έκδοση παλαιού τύπου του Microsoft Edge

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην έκδοση παλαιού τύπου του Microsoft Edge . Για βοήθεια σχετικά με το νέος Microsoft Edge , μεταβείτε εδώ.

Γιατί η Microsoft συλλέγει το ιστορικό περιήγησής μου από τον λογαριασμό Microsoft;

Αν παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας στις ρυθμίσεις, η Microsoft θα συλλέγει το ιστορικό περιήγησης του Microsoft Edge παλαιού τύπου για σκοπούς βελτίωσης του Microsoft Edge παλαιού τύπου και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft. Το ιστορικό περιήγησής σας μπορεί να συλλέγεται και να εμφανίζεται στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στα Windows με τον λογαριασμό Microsoft και η ρύθμιση διαγνωστικών δεδομένων των Windows έχει οριστεί σε "Πλήρη". Αν έχετε ενεργοποιήσει το ιστορικό περιήγησης στην Cortana, τα δεδομένα σας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά εξατομικευμένων προτάσεων σε τοποθεσίες web της Microsoft.

Πώς μπορώ να διαγράψω το ιστορικό περιήγησής μου;

Για να προβάλετε και να απαλείψετε το ιστορικό περιήγησης του Microsoft Edge παλαιού τύπου που είναι συσχετισμένο με τον λογαριασμό Microsoft τον οποίο χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στα Windows, μεταβείτε στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης από τη συσκευή σας.

Αν θέλετε να απαλείψετε το ιστορικό περιήγησης για ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν παρέχεται από τη Microsoft, αναζητήστε οδηγίες στην εταιρική τοποθεσία web του προγράμματος περιήγησης.

Πώς μπορώ να διαγράψω το ιστορικό περιήγησης από τη συσκευή μου;

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ξεχωριστές από το ιστορικό περιήγησης που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Για να απαλείψετε το ιστορικό περιήγησης στη συσκευή σας:

 1. Στον Microsoft Edge παλαιού τύπου, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πολλά άλλα  > Ρυθμίσεις .

 2. Επιλέξτε Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια .

 3. Στην περιοχή Απαλοιφή δεδομένων περιήγησης ορίστε την επιλογή Επιλέξτε τι θα απαλείψετε.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ιστορικό περιήγησης και κατόπιν Απαλοιφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή και διαγραφή του ιστορικού περιήγησης στον Microsoft Edge.

Πώς μπορώ να κοινοποιήσω το ιστορικό περιήγησης ή τα δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου μου στη Microsoft;

Κοινοποιώντας τα δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου –όπως το ιστορικό περιήγησής σας– στη Microsoft, μας βοηθάτε να επιλύουμε προβλήματα και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

 1. Μεταβείτε στην περιοχή Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων  > Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια .

 2. Βεβαιωθείτε ότι τα διαγνωστικά δεδομένα έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή Πλήρη.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω το ιστορικό περιήγησης στην Cortana;

Αν ενεργοποιήσετε το ιστορικό περιήγησής σας στην Cortana, τότε αυτό μπορεί να αποστέλλεται στη Microsoft, ώστε η Cortana να μπορεί να σας παρέχει έγκαιρες και έξυπνες απαντήσεις, καθώς επίσης και προληπτικά εξατομικευμένες προτάσεις. Μάθετε περισσότερα

 1. Μεταβείτε στην περιοχή Έναρξη   > Ρυθμίσεις  > Cortana .

 2. ΕπιλέξτεΔικαιώματα > Διαχείριση των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση η Cortana από αυτήν τη συσκευή.

 3. Ρυθμίστε το ιστορικό περιήγησης σε Ενεργό ή Ανενεργό.

Γιατί δεν βλέπω όλα τα δεδομένα μου στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Για να μάθετε γιατί μπορεί να μην εμφανίζονται όλα τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των δεδομένων σας στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×