Ορισμένοι Windows 11 υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένη SIM (eSIM). Με μια eSIM, μπορείτε να συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας όπου υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας, ακριβώς όπως κάνετε με το κινητό σας τηλέφωνο.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει eSIM, ίσως μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή σας στον τρέχοντα λογαριασμό κινητού σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές στο Windows 11. Η εφαρμογή σάς συνδέει στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του. Με μια eSIM, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας δεν παρέχει προγράμματα μέσω της εφαρμογής Προγράμματα για κινητές συσκευές, μπορείτε να αποκτήσετε συνδρομή σε έναν άλλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής, για να αγοράσετε ένα πρόγραμμα και να μπορείτε να συνδέεστε σε περισσότερα μέρη.

Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει eSIM, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, αν έχετε κάρτα SIM από έναν υποστηριζόμενο πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, μπορείτε να κάνετε λήψη της από το Microsoft Store.

Σημειώσεις: 

 • Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Windows Ενημέρωση > Έλεγχος για ενημερώσεις. Εάν το σύστημά σας έχει ενημερώσεις σε εκκρεμότητα, αντί για το κουμπί Έλεγχος για ενημερώσεις σε αυτήν τη σελίδα, θα δείτε μία ή περισσότερες ενημερώσεις έτοιμες για εγκατάσταση.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός eSIM στο Windows, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση eSIM για λήψη σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στον υπολογιστή Windows σας.

 • Τα προγράμματα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Για να προσθέσετε τη συσκευή σας στο τρέχον πρόγραμμα ή να αγοράσετε ένα νέο

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet.
  Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε το εικονίδιο Δίκτυο στην κάτω δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συνδέσεων Wi-Fi (>) στη γρήγορη ρύθμιση Wi-Fi, επιλέξτε ένα Wi-Fi δίκτυο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε σε αυτό.

 2. Επιλέξτε ξανά το εικονίδιο Δίκτυο και επιλέξτε Διαχείριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (>) στη γρήγορη ρύθμιση Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

 3. Αναζητήστε την ένδειξη Σύνδεση κάτω από το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με ένα πρόγραμμα δεδομένων.
  Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές.

 4. Στην οθόνη Σύνδεση στο Internet με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στην εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, επιλέξτε Επόμενο.

 5. Ανάλογα με την οθόνη που θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας προσφέρει προγράμματα, επιλέξτε Συνέχεια για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό κινητού σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε τη συσκευή σας στον λογαριασμό σας. (Αυτό ισχύει για υπολογιστές που έχουν eSIM ή υποστηριζόμενη κάρτα SIM.)

  • Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας δεν προσφέρει προγράμματα, στην οθόνη Επιλέξτε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να συνδεθείτε τώρα, επιλέξτε έναν νέο πάροχο κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν επιλέξτε Συνέχεια, για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό σε αυτόν και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. (Αυτό ισχύει για υπολογιστές που έχουν eSIM.)

 6. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, επιλέξτε το εικονίδιο Δίκτυο στο δεξιό άκρο της γραμμής εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (>) στη γρήγορη ρύθμιση Κινητή τηλεφωνία, επιλέξτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες για να συνδεθείτε και να συνδεθείτε στο Internet.

Ορισμένοι υπολογιστές Windows 10 διαθέτουν ενσωματωμένη κάρτα SIM (eSIM). Με μια eSIM, μπορείτε να συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας όπου υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας, ακριβώς όπως κάνετε με το κινητό σας τηλέφωνο.

Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει eSIM, ενδέχεται να μπορέσετε να προσθέσετε τη συσκευή σας στον τρέχοντα λογαριασμό κινητού σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές στα Windows 10. Η εφαρμογή σάς συνδέει στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του. Με μια eSIM, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας δεν παρέχει προγράμματα μέσω της εφαρμογής Προγράμματα για κινητές συσκευές, μπορείτε να αποκτήσετε συνδρομή σε έναν άλλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής, για να αγοράσετε ένα πρόγραμμα και να μπορείτε να συνδέεστε σε περισσότερα μέρη.

Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει eSIM, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, αν έχετε κάρτα SIM από έναν υποστηριζόμενο πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε μια συσκευή στον τρέχοντα λογαριασμό κινητού σας μέσω της εφαρμογής Προγράμματα για κινητές συσκευές, στον υπολογιστή σας πρέπει να είναι εγκαταστημένα τα Windows 10 (έκδοση 1803 ή μεταγενέστερη). Για να μάθετε ποια έκδοση των Windows έχετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;

 • Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Windows Update  > Έλεγχος για ενημερώσεις. Εάν το σύστημά σας έχει ενημερώσεις σε εκκρεμότητα, αντί για το κουμπί Έλεγχος για ενημερώσεις σε αυτήν τη σελίδα, θα δείτε μία ή περισσότερες ενημερώσεις έτοιμες για εγκατάσταση.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός eSIM στο Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση eSIM για λήψη σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στον υπολογιστή Windows σας.

 • Τα προγράμματα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Για να προσθέσετε τη συσκευή σας στο τρέχον πρόγραμμα ή να αγοράσετε ένα νέο

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
  Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε το εικονίδιο Δίκτυο στην κάτω δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών, επιλέξτε ένα Wi-Fi δίκτυο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε σε αυτό.

 2. Επιλέξτε ξανά το εικονίδιο Δίκτυο, αναζητήστε την επιλογή Σύνδεση κάτω από το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με ένα πρόγραμμα δεδομένων.
  Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές.

 3. Στην οθόνη Σύνδεση στο Internet με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στην εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, επιλέξτε Επόμενο.

 4. Ανάλογα με την οθόνη που θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην εφαρμογή Προγράμματα για κινητές συσκευές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας προσφέρει προγράμματα, επιλέξτε Συνέχεια για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό κινητού σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε τη συσκευή σας στον λογαριασμό σας. (Αυτό ισχύει για υπολογιστές που έχουν eSIM ή υποστηριζόμενη κάρτα SIM.)

  • Αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας δεν προσφέρει προγράμματα, στην οθόνη Επιλέξτε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να συνδεθείτε τώρα, επιλέξτε έναν νέο πάροχο κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν επιλέξτε Συνέχεια, για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό σε αυτόν και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. (Αυτό ισχύει για υπολογιστές που έχουν eSIM.)

 5. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αφού ενημερώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας, επιλέξτε το εικονίδιο Δικτύου στο δεξιό άκρο της γραμμής εργασιών, επιλέξτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε στο Internet.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×