Η υποστήριξη για το Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020

Σας συνιστούμε να μετακινηθείτε σε έναν υπολογιστή Windows 10, για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft.

Μάθε περισσότερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες ομιλίας", για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την Αναγνώριση ομιλίας των Windows και τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία.

  1. Ανοίξτε την Αναγνώριση ομιλίας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έναρξη" Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διευκόλυνση πρόσβασης" και,στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αναγνώριση ομιλίας". 

  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Επιλογές ομιλίας για προχωρημένους.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις επιλογές στην καρτέλα "Αναγνώριση ομιλίας".

 Επιλογή

 Περιγραφή

Γλώσσα

Εμφανίζει μια λίστα με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αναγνώρισης ομιλίας. Επιλέξτε το μηχανισμό που θέλετε.

Η Αναγνώριση ομιλίας είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ισπανικά, τα Γερμανικά, τα Ιαπωνικά, τα Απλοποιημένα Κινεζικά και τα Παραδοσιακά Κινεζικά.

Ρυθμίσεις

Εμφανίζει πρόσθετες ιδιότητες μηχανισμού. Η εμφάνιση εξαρτάται από τον τύπο του μηχανισμού. Δεν διαθέτουν πρόσθετες ιδιότητες όλοι οι μηχανισμοί.

Προφίλ αναγνώρισης

Εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα προφίλ χρήστη. Αν επιλέξετε ένα προφίλ από τη λίστα, θα επισημανθεί ως ενεργό.

Νέο

Προσθέτει ένα νέο προφίλ χρήστη. Ο Οδηγός προσθήκης προφίλ εκτελείται και ρυθμίζει το προφίλ, το μικρόφωνο και τα ηχεία. Ο οδηγός θα εκκινήσει αυτόματα τον Οδηγό ρύθμισης μικροφώνου.

Διαγραφή

Καταργεί το επιλεγμένο προφίλ. Το επιλεγμένο προφίλ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανένα άλλο πρόγραμμα όταν επιλέξετε να το διαγράψετε.

Εκπαίδευση προφίλ

Εκκινεί τον Οδηγό εκπαίδευσης φωνής αναγνώρισης ομιλίας. Ο οδηγός μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της αναγνώρισης, μαθαίνοντας το συγκεκριμένο στυλ ομιλίας σας και τους ήχους του περιβάλλοντός σας.

Εκτέλεση Αναγνώρισης ομιλίας κατά την εκκίνηση

Ρυθμίζει την Αναγνώριση ομιλίας έτσι, ώστε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Ανασκόπηση εγγράφων και αλληλογραφίας για βελτίωση της ακρίβειας

Επιτρέπει στην Αναγνώριση ομιλίας να ελέγχει τα έγγραφα και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας για λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της αναγνώρισης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας φωνητικής ενεργοποίησης

Ρυθμίζει την Αναγνώριση ομιλίας έτσι, ώστε να εκκινείται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και επιτρέπει στην Αναγνώριση ομιλίας να εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν λέτε "stop listening".

Αριθμός κενών μετά τη στίξη

Ορίζει τον αριθμό των κενών για εισαγωγή μετά τη σημεία στίξης στο τέλος της πρότασης, κατά την υπαγόρευση κειμένου με χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας.

Επίπεδο

Υποδεικνύει το επίπεδο έντασης ήχου του μικροφώνου.

Είσοδος ήχου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ήχος". Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις συσκευές εισόδου ήχου.

Για προχωρημένους

Σας επιτρέπει να ορίσετε μια προτιμώμενη συσκευή ήχου, όπως μια είσοδο ήχου για την Αναγνώριση ομιλίας. Θα ενεργοποιηθεί μόνο αν έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μία συσκευή ήχου.

Ρύθμιση μικροφώνου

Εκκινεί τον Οδηγό ρύθμισης μικροφώνου. Αυτό σας βοηθά να ρυθμίσετε τις συσκευές εισόδου ήχου και τα επίπεδα έντασης των ηχείων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις επιλογές μετατροπής κειμένου σε ομιλία στην καρτέλα "Κείμενο σε ομιλία".

Επιλογή

Περιγραφή

Επιλογή φωνής

Εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Κάντε κλικ σε μια φωνή για να την ενεργοποιήσετε. Όταν επιλέξετε φωνή, ο μηχανισμός μετατροπής κειμένου σε ομιλία εκφωνεί το κείμενο για να κάνετε προεπισκόπηση της φωνής.

Ρυθμίσεις

Εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες ή επιλογές σχετικά με το μηχανισμό μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Εξαρτάται από τον τύπο του μηχανισμού. Δεν διαθέτουν πρόσθετες ιδιότητες όλοι οι μηχανισμοί.

Χρήση του παρακάτω κειμένου για ακρόαση της φωνής

Εμφανίζει το δείγμα κειμένου που εκφωνείται από τη φωνή αναπαραγωγής κειμένου σε ομιλία. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά το κείμενο, αλλά θα επιστρέφει πάντα στο προεπιλεγμένο περιεχόμενο.

Ακρόαση φωνής

Εκφωνεί το κείμενο στο πλαίσιο Χρήση του παρακάτω κειμένου για ακρόαση της φωνής χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη φωνή. Κάθε λέξη επισημαίνεται καθώς εκφωνείται από το μηχανισμό. Όταν μιλάτε, το κουμπί "Ακρόαση φωνής" αλλάζει σε "Διακοπή", το οποίο σας επιτρέπει να διακόψετε την ομιλία. Όταν ολοκληρώσετε την ομιλία (ή η ομιλία διακοπεί), το κουμπί "Διακοπή" αλλάζει ξανά σε "Ακρόαση φωνής".

Ταχύτητας φωνής

Προσαρμόζει το ρυθμό ομιλίας για τη φωνή αναπαραγωγής κειμένου σε ομιλία.

Έξοδος ήχου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ήχος". Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις συσκευές εξόδου ήχου.

Για προχωρημένους

Κάντε κλικ για να ορίσετε μια προτιμώμενη συσκευή ήχου ως έξοδο για την αναπαραγωγή κειμένου σε ομιλία. Θα ενεργοποιηθεί μόνο αν έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μία συσκευή ήχου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×