Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οι συντομεύσεις για προσβασιμότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ένα πληκτρολόγιο ή μια συσκευή υποβοήθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για τεχνολογίες υποβοήθησης στο Windows 11, συμπεριλαμβανομένου του Μεγεθυντικού φακού, των αντιθέσεων και άλλων.

Για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου και κινήσεις αφής για τον Αφηγητή στο Windows 11, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc

Απενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + σύμβολο συν (+) ή σύμβολο πλην (-)

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + τροχός κύλισης ποντικιού

Μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης του ποντικιού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M

Άνοιγμα ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε προβολή φακού

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε προβολή αγκύρωσης

Ctrl + Alt + M

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις προβολές

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το ποντίκι

Shift + Alt + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το πληκτρολόγιο

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορη προβολή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, κατά τη χρήση της προβολής πλήρους οθόνης

Εντολές ανάγνωσης Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Έναρξη, παύση και συνέχιση ανάγνωσης

Πλήκτρο τροποποίησης + Enter

Διακοπή ανάγνωσης

Οποιοδήποτε πλήκτρο

Ανάγνωση από τον δείκτη του ποντικιού

Πλήκτρο τροποποίησης + Αριστερό κλικ του ποντικιού

Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + H

Ανάγνωση επόμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + K

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση με το Μεγεθυντικό φακό, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του μεγεθυντικού φακού

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για προσβασιμότητα

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Ctrl + E

Άνοιγμα της Αναζήτησης (στις περισσότερες εφαρμογές)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + A

Ανοίγει τις Γρήγορες ρυθμίσεις

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φίλτρων χρωμάτων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + H

Ανοίγει τη φωνητική πληκτρολόγηση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + H

Μετακίνηση της εστίασης του πληκτρολογίου στο διάλογο φωνητικής πληκτρολόγησης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N

Άνοιγμα ρυθμίσεων Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + S

Ενεργοποίηση αναγνώρισης ομιλίας των Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + O

Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + W

Ανοίγει τα γραφικά στοιχεία

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις για προσβασιμότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ένα πληκτρολόγιο ή μια συσκευή υποβοήθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για τεχνολογίες υποβοήθησης στα Windows 10, όπως τον Μεγεθυντικό φακό, τις Αντιθέσεις και άλλα.

Για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου και κινήσεις αφής για τον Αφηγητή στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc

Απενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + σύμβολο συν (+) ή σύμβολο πλην (-)

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + τροχός κύλισης ποντικιού

Μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης του ποντικιού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M

Άνοιγμα ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε προβολή φακού

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε προβολή αγκύρωσης

Ctrl + Alt + M

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις προβολές

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το ποντίκι

Shift + Alt + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το πληκτρολόγιο

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορη προβολή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, κατά τη χρήση της προβολής πλήρους οθόνης

Εντολές ανάγνωσης Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Έναρξη, παύση και συνέχιση ανάγνωσης

Πλήκτρο τροποποίησης + Enter

Διακοπή ανάγνωσης

Οποιοδήποτε πλήκτρο

Ανάγνωση από τον δείκτη του ποντικιού

Πλήκτρο τροποποίησης + Αριστερό κλικ του ποντικιού

Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + H

Ανάγνωση επόμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + K

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση με το Μεγεθυντικό φακό, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του μεγεθυντικού φακού

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για προσβασιμότητα

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U

Ανοίγει τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φίλτρων χρωμάτων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N

Άνοιγμα ρυθμίσεων Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + S

Ενεργοποίηση αναγνώρισης ομιλίας των Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + O

Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×