Οι συντομεύσεις για προσβασιμότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ένα πληκτρολόγιο ή μια συσκευή υποβοήθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για βοηθητικές τεχνολογίες στα Windows 11, όπως μεγεθυντικός φακός, αντιθέσεις και άλλες.

Για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου και χειρονομίες αφής για τον Αφηγητή στο Windows 11, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφήςτου Αφηγητή.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc

Απενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Windows πλήκτρο με το λογότυπο των + σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + τροχός κύλισης ποντικιού

Μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης του ποντικιού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M

Άνοιγμα ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε προβολή φακού

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε προβολή αγκύρωσης

Ctrl + Alt + M

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις προβολές

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το ποντίκι

Shift + Alt + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το πληκτρολόγιο

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορη προβολή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, κατά τη χρήση της προβολής πλήρους οθόνης

Εντολές ανάγνωσης Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Έναρξη, παύση και συνέχιση ανάγνωσης

Πλήκτρο τροποποίησης + Enter

Διακοπή ανάγνωσης

Οποιοδήποτε πλήκτρο

Ανάγνωση από τον δείκτη του ποντικιού

Πλήκτρο τροποποίησης + Αριστερό κλικ του ποντικιού

Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + H

Ανάγνωση επόμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + K

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση με το Μεγεθυντικό φακό, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του μεγεθυντικού φακού

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για προσβασιμότητα

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Ctrl + E

Άνοιγμα της Αναζήτησης (στις περισσότερες εφαρμογές)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + A

Ανοίγει τη Γρήγορη Ρυθμίσεις

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φίλτρων χρωμάτων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + H

Ανοίγει την πληκτρολόγηση φωνής

Windows πλήκτρο με το λογότυπο των + Alt + H

Μετακίνηση της εστίασης του πληκτρολογίου στο διάλογο φωνητικής πληκτρολόγησης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N

Άνοιγμα ρυθμίσεων Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + S

Ενεργοποίηση αναγνώρισης ομιλίας των Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + O

Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U

Ανοίγει Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

πλήκτρο λογότυπου Windows + W

Ανοίγει γραφικά στοιχεία

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις για προσβασιμότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ένα πληκτρολόγιο ή μια συσκευή υποβοήθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για τεχνολογίες υποβοήθησης στα Windows 10, όπως τον Μεγεθυντικό φακό, τις Αντιθέσεις και άλλα.

Για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου και κινήσεις αφής για τον Αφηγητή στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc

Απενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Windows πλήκτρο με το λογότυπο των + σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + τροχός κύλισης ποντικιού

Μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης του ποντικιού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M

Άνοιγμα ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε προβολή φακού

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε προβολή αγκύρωσης

Ctrl + Alt + M

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις προβολές

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το ποντίκι

Shift + Alt + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του φακού με το πληκτρολόγιο

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορη προβολή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας, κατά τη χρήση της προβολής πλήρους οθόνης

Εντολές ανάγνωσης Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+)

Ενεργοποίηση Μεγεθυντικού φακού

Έναρξη, παύση και συνέχιση ανάγνωσης

Πλήκτρο τροποποίησης + Enter

Διακοπή ανάγνωσης

Οποιοδήποτε πλήκτρο

Ανάγνωση από τον δείκτη του ποντικιού

Πλήκτρο τροποποίησης + Αριστερό κλικ του ποντικιού

Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + H

Ανάγνωση επόμενης πρότασης

Πλήκτρο τροποποίησης + K

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση με το Μεγεθυντικό φακό, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του μεγεθυντικού φακού

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για προσβασιμότητα

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U

Ανοίγει τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φίλτρων χρωμάτων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N

Άνοιγμα ρυθμίσεων Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + S

Ενεργοποίηση αναγνώρισης ομιλίας των Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + O

Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τον έλεγχο των Windows 8.1 με πληκτρολόγιο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Διευκόλυνσης πρόσβασης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τη χρήση του υπολογιστή σας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U

Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Μεγεθυντικό φακό.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + συν (+) ή μείον (-)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Προεπισκόπηση επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε λειτουργία αγκύρωσης

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε λειτουργία φακού

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc

Έξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Αφηγητή

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Αφηγητή.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ενεργοποίηση του τρέχοντος στοιχείου

Tab και πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στην οθόνη

Ctrl

Διακοπή ανάγνωσης

Caps Lock + D

Ανάγνωση στοιχείου

Caps Lock + M

Έναρξη ανάγνωσης

Caps Lock + H

Ανάγνωση εγγράφου

Caps Lock + V

Επανάληψη φράσης

Caps Lock + W

Ανάγνωση παραθύρου

Caps Lock + Page Up ή Page Down

Αύξηση ή μείωση της έντασης της φωνής

Caps Lock + συν (+) ή πλην (-)

Αύξηση ή μείωση της ταχύτητας της φωνής

Caps Lock + πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση προεπιλεγμένης ενέργειας

Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος

Μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο στοιχείο

Caps Lock + F2

Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο

Πάτημα του πλήκτρου Caps Lock δύο φορές διαδοχικά και γρήγορα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλήκτρου Caps Lock

Caps + Esc

Έξοδος από τον Αφηγητή

Συντομεύσεις πληκτρολογίου αφής Αφηγητή

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Αφηγητή σε tablet με δυνατότητα αφής τεσσάρων σημείων.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πατήστε μία φορά με δύο δάκτυλα

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλα

Εμφάνιση όλων των εντολών του Αφηγητή (συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν υπάρχουν σε αυτήν τη λίστα)

Διπλό πάτημα

Ενεργοποίηση κύριας εντολής

Τριπλό πάτημα

Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εντολής

Άγγιγμα ή σύρσιμο με ένα δάχτυλο

Ανάγνωση των στοιχείων που βρίσκονται κάτω από τα δάχτυλά σας

Κίνηση αριστερά/δεξιά με ένα δάχτυλο

Μετακίνηση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο

Σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω με δύο δάκτυλα

Κύλιση

Σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάκτυλα

Έναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τον έλεγχο των Windows 7 με πληκτρολόγιο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Διευκόλυνσης πρόσβασης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τη χρήση του υπολογιστή σας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Shift πέντε φορές

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

πλήκτρο λογότυπου Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + U

Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Μεγεθυντικό φακό.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Windows πλήκτρο με το λογότυπο των Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + συν (+) ή πλην (-)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος

Προεπισκόπηση επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + D

Μετάβαση σε λειτουργία αγκύρωσης

Ctrl + Alt + F

Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + I

Αντιστροφή χρωμάτων

Ctrl + Alt + L

Μετάβαση σε λειτουργία φακού

Ctrl + Alt + R

Αλλαγή μεγέθους του φακού

Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους

πλήκτρο λογότυπου Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + Esc

Έξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό

Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου για το άνοιγμα προγραμμάτων

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για το άνοιγμα προγραμμάτων. Προτού ξεκινήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε μια συντόμευση για το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το φάκελο που περιέχει το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συντόμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συντομεύσεων για προγράμματα, ανατρέξτε στο θέμα "Δημιουργία ή διαγραφή συντόμευσης".

  1. Εντοπίστε τη συντόμευση προς το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

  2. Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συντόμευσης", κάντε κλικ στην καρτέλα Συντόμευση.

  4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Πλήκτρο συντόμευσης, πατήστε το πλήκτρο του πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με τα πλήκτρα Ctrl + Alt (οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ξεκινούν αυτόματα με Ctrl + Alt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

    Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που διαθέτει επίσης μια συντόμευση πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων με τη συντόμευση που μόλις δημιουργήσατε, τότε η συντόμευση ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Σημειώσεις: 

  • Μέχρι να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, στο πλαίσιο του πλήκτρου συντόμευσης εμφανίζεται η λέξη "Κανένα". Όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο, αυτή η λέξη αντικαθίσταται με Ctrl + Alt + το πλήκτρο που πατήσατε.

  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Esc, Enter, Tab, πλήκτρο διαστήματος, PrtScn, Shift ή Backspace για να δημιουργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×