Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για την υπαγόρευση κειμένου στον υπολογιστή σας Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπαγορεύετε κείμενο για να συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή να υπαγορεύσετε κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το WordPad, για να πληκτρολογήσετε μια επιστολή.


Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, η Αναγνώριση ομιλίας των Windows μετατρέπει τις εκφώνητες λέξεις σε κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Για να υπαγορεύσετε κείμενο

 1. Ανοίξτε την Αναγνώριση ομιλίας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έναρξη" Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Όλα τα προγράμματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Βοηθήματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διευκόλυνση πρόσβασης" και,στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αναγνώριση ομιλίας των Windows".

 2. Πείτε "έναρξη ακρόασης" ή κάντε κλικ στο κουμπί "Μικρόφωνο" για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ακρόασης.

 3. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου μέσα στο οποίο θέλετε να υπαγορεύσετε το κείμενο.

 4. Υπαγορεύστε το κείμενο που θέλετε.Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διορθώσετε τυχόν λάθη που γίνονται κατά την υπαγόρευση. Μπορείτε να πείτε "correct that", για να διορθώσετε το τελευταίο πράγμα που είπατε. Για να διορθώσετε μια μεμονωμένη λέξη, πείτε "correct" και, στη συνέχεια, τη λέξη που θέλετε να διορθώσετε. Αν η λέξη εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε επισημαίνονται όλες οι παρουσίες της και μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που θέλετε να διορθώσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λέξεις που σημειώνονται συχνά λάθος ή που δεν αναγνωρίζονται, χρησιμοποιώντας το Λεξικό ομιλίας.

Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου "Πίνακας εναλλακτικών λέξεων"

 1. Ανοίξτε την Αναγνώριση ομιλίας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έναρξη" Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Όλα τα προγράμματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Βοηθήματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διευκόλυνση πρόσβασης" και,στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αναγνώριση ομιλίας των Windows".

 2. Πείτε "έναρξη ακρόασης" ή κάντε κλικ στο κουμπί "Μικρόφωνο" για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ακρόασης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διορθώσετε το τελευταίο πράγμα που είπατε, πείτε "correct that".

  • Για να διορθώσετε μια μεμονωμένη λέξη, πείτε "correct" και, στη συνέχεια, τη λέξη που θέλετε να διορθώσετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Εναλλακτικός πίνακας", πείτε τον αριθμό δίπλα στο στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, "OK".

Σημείωση: Για να αλλάξετε μια επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας εναλλακτικών λέξεων, πείτε "spell", μετά πείτε τον αριθμό του στοιχείου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πείτε "OK."


Για να χρησιμοποιήσετε το Λεξικό ομιλίας

 1. Ανοίξτε την Αναγνώριση ομιλίας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έναρξη" Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Όλα τα προγράμματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Βοηθήματα", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διευκόλυνση πρόσβασης" και,στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αναγνώριση ομιλίας των Windows".

 2. Πείτε "έναρξη ακρόασης" ή κάντε κλικ στο κουμπί "Μικρόφωνο" για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ακρόασης.

 3. Πείτε "open Speech Dictionary".

 4. Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, κάντε κλικ στην επιλογή ή πείτε Add a new word (Προσθήκη νέας λέξης) και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

  • Για να αποτρέψετε την υπαγόρευση μιας συγκεκριμένης λέξης, κάντε κλικ στην επιλογή ή πείτε Prevent a word from being dictated (Να μην επιτρέπεται η υπαγόρευση μιας λέξης) και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

  • Για να διορθώσετε ή να διαγράψετε μια λέξη που υπάρχει ήδη στο λεξικό, κάντε κλικ στην επιλογή ή πείτε Change existing words (Αλλαγή υπαρχουσών λέξεων) και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Σημείωση: Η Αναγνώριση ομιλίας είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Απλοποιημένα Κινεζικά και Παραδοσιακά Κινεζικά.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×