Χρήση της λειτουργίας "Πλήκτρα ποντικιού" για τη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού

Με τη λειτουργία "Πλήκτρα ποντικιού" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αντί για το ποντίκι, για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού.

Για να ενεργοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού

  1. Ανοίξτε το Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης.

  2. Επιλέξτε Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο.

  3. Στην ενότητα Έλεγχος ποντικιού με το πληκτρολόγιο επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Πλήκτρων ποντικιού.

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Αφού ενεργοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να κινήσετε το ποντίκι.
 

Για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού

Πάτημα

Επάνω και προς τα αριστερά

7

Επάνω

8

Επάνω και προς τα δεξιά

9

Αριστερό

4

Δεξιό

6

Κάτω και προς τα αριστερά

1

Κάτω

2

Κάτω και προς τα δεξιά

3

Επιλογή πλήκτρου ποντικιού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού για να κάνετε κλικ σε στοιχεία στην οθόνη, πρέπει πρώτα να επιλέξετε ποιο πλήκτρο του ποντικιού θέλετε να είναι το ενεργό κουμπί: το αριστερό πλήκτρο, το δεξιό ή και τα δύο.

Για

Πάτημα

επιλέξετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού

την κάθετο (/)

επιλέξετε και τα δύο πλήκτρα

τον αστερίσκο (✲)

επιλέξετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού

το σύμβολο αφαίρεσης (-)

Σημείωση: Αν επιλέξετε να ορίσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ως το ενεργό, θα παραμείνει το ενεργό πλήκτρο μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο. Αφού ορίσετε ένα πλήκτρο ποντικιού, δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάποιο άλλο εκτός αν θέλετε να αλλάξετε πλήκτρο.

Κλικ σε στοιχεία με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Αφού επιλέξετε ένα πλήκτρο, μπορείτε να κάνετε κλικ σε στοιχεία στην οθόνη.

Για

Κάντε το εξής

κλικ σε ένα στοιχείο

Με το αριστερό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και μετά πατήστε 5

Δεξιό κλικ σε στοιχείο

Με το δεξιό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και μετά πατήστε 5

Διπλό κλικ σε στοιχείο

Με το αριστερό πλήκτρο επιλεγμένο ως ενεργό, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και πατήστε το σύμβολο πρόσθεσης (+)

Μεταφορά στοιχείων με χρήση των Πλήκτρων ποντικιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πατήστε παρατεταμένα και να αφήσετε το ενεργό πλήκτρο του ποντικιού. Αυτό είναι χρήσιμο, αν θέλετε να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

Για

Κάντε το εξής

Μεταφορά ενός στοιχείου

Τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το μηδέν (0)

Απόθεση ενός στοιχείου

Τοποθετήστε το δείκτη στη θέση που θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο υποδιαστολής (.)

Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πατήστε παρατεταμένα και να αφήσετε το ενεργό πλήκτρο του ποντικιού. Αυτό είναι χρήσιμο, αν θέλετε να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

  • Για να αλλάξετε επιλογές όπως το πόσο γρήγορα μετακινείται ο δείκτης του ποντικιού και εάν ο υπολογιστής σας κάνει ήχο όταν ενεργοποιείτε τα πλήκτρα του ποντικιού, στο Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης, στην περιοχή Έλεγχος του ποντικιού με το πληκτρολόγιο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση πλήκτρων ποντικιού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×