Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης για πληκτρολόγηση

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληκτρολογίων για υπολογιστές. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το φυσικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που συνδέεται στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, τα Windows διαθέτουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο Διευκόλυνσης πρόσβασης που ονομάζεται πληκτρολόγιο οθόνης (OSK), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί ενός υλικού πληκτρολογίου.

Δεν χρειάζεστε οθόνη αφής για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Εμφανίζει ένα οπτικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης και να επιλέξετε πλήκτρα, ή να χρησιμοποιήσετε ένα φυσικό μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε μεταξύ των πλήκτρων στην οθόνη.

Σημείωση: Οι υπολογιστές με οθόνη αφής διαθέτουν επίσης ένα πληκτρολόγιο αφής. Το πληκτρολόγιο αφής θα εμφανίζεται όταν πατάτε μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται στη λειτουργία tablet.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης

Μεταβείτε στην Έναρξη και , στη συνέχεια, επιλέξτε ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > πληκτρολόγιοκαι ενεργοποιήστε το στοιχείο εναλλαγής στην περιοχή χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Ένα πληκτρολόγιο με το οποίο μπορείτε να μετακινείστε στην οθόνη και να πληκτρολογείτε κείμενο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι να το κλείσετε.

Σημείωση: Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης από την οθόνη εισόδου, επιλέξτε το κουμπί Διευκόλυνση πρόσβασης  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εισόδου και έπειτα επιλέξτε Πληκτρολόγιο οθόνης.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο πληκτρολόγιο οθόνης

Έχοντας ανοιχτό το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές και επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε:

 • Χρήση ήχου κλικ. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε έναν ήχο όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.

 • Εμφάνιση πλήκτρων για διευκόλυνση μετακίνησης στα στοιχεία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται καθώς πληκτρολογείτε.

 • Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναπτύξετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 • Κλικ σε πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να κάνετε κλικ ή να πατάτε στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.

 • Κατάδειξη πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο. Οι χαρακτήρες που καταδεικνύεται καταχωρούνται αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Σάρωση μεταξύ πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να σαρώνει διαρκώς το πληκτρολόγιο. Η λειτουργία σάρωσης επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.

 • Χρήση πρόβλεψης κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε, ώστε να μην χρειάζεστε να πληκτρολογείτε κάθε πλήρη λέξη.

Σημειώσεις: 

 • Η πρόβλεψη κειμένου είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από τις γλώσσες που δεν είναι εγκατεστημένη, εγκαταστήστε τα αρχεία γλώσσας για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 • Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κατάδειξης ή τη λειτουργία σάρωσης και κατά λάθος κάνετε σμίκρυνση του πληκτρολογίου οθόνης, μπορείτε να το επαναφέρετε με κατάδειξή του στη γραμμή εργασιών (για τη λειτουργία κατάδειξης) ή πατώντας το κουμπί σάρωσης (για τη λειτουργία σάρωσης).

 • Αν ελαχιστοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης και κάνετε εναλλαγή σε λειτουργία tablet, χρησιμοποιήστε το κουμπί Προβολή εργασιών για να επιστρέψετε στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληκτρολογίων. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το φυσικό, εξωτερικό πληκτρολόγιο το οποίο μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστή σας.

Τα Windows διαθέτουν επίσης πληκτρολόγιο οθόνης, ένα εργαλείο διευκόλυνσης πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να μετακινείστε στον υπολογιστή και να πληκτρολογείτε κείμενο. Δεν χρειάζεστε οθόνη αφής για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα. Επιλέξτε τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης ή χρησιμοποιήστε ένα φυσικό μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε κυκλικά στα πλήκτρα στην οθόνη.

Σημείωση: Οι υπολογιστές με οθόνη αφής διαθέτουν επίσης ένα πληκτρολόγιο αφής. Όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή Windows με οθόνη αφής, πατήστε ένα πεδίο κειμένου ή μια άλλη περιοχή όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε και εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πληκτρολόγιο αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος χρήσης του πληκτρολογίου αφής".

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Πληκτρολόγιο οθόνης στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο οθόνης.

  Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετακινηθείτε στον υπολογιστή σας και να εισαγάγετε κείμενο. Το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι να το κλείσετε.
   

  Σημείωση: Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης από την οθόνη εισόδου, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Κουμπί "διευκόλυνση πρόσβασης"διευκόλυνσης πρόσβασης στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο πληκτρολόγιο οθόνης

Έχοντας ανοιχτό το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Επιλογές του πληκτρολογίου οθόνης και έπειτα κάντε τις επιλογές που θέλετε:

 • Χρήση ήχου κλικ. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε έναν ήχο όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.

 • Εμφάνιση πλήκτρων για διευκόλυνση μετακίνησης στα στοιχεία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται καθώς πληκτρολογείτε.

 • Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναπτύξετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 • Κλικ σε πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να κάνετε κλικ ή να πατάτε στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.

 • Κατάδειξη πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο. Οι χαρακτήρες που καταδεικνύεται καταχωρούνται αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Σάρωση μεταξύ πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να σαρώνει διαρκώς το πληκτρολόγιο. Η λειτουργία σάρωσης επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.

 • Χρήση πρόβλεψης κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε, ώστε να μην χρειάζεστε να πληκτρολογείτε κάθε πλήρη λέξη.

Σημειώσεις: 

 • Η πρόβλεψη κειμένου είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από τις γλώσσες που δεν είναι εγκατεστημένη, εγκαταστήστε τα αρχεία γλώσσας για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 • Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κατάδειξης ή τη λειτουργία σάρωσης και κατά λάθος κάνετε σμίκρυνση του πληκτρολογίου οθόνης, μπορείτε να το επαναφέρετε με κατάδειξή του στη γραμμή εργασιών (για τη λειτουργία κατάδειξης) ή πατώντας το κουμπί σάρωσης (για τη λειτουργία σάρωσης).

 • Αν ελαχιστοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης και κάνετε εναλλαγή στην οθόνη Έναρξης ή σε μια εφαρμογή πλήρους οθόνης, δεν θα έχετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο οθόνης. Ανοίξτε πρώτα το πληκτρολόγιο οθόνης και έπειτα μεταβείτε στην οθόνη Έναρξης ή στην εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης αντί να βασίζεστε στο φυσικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε και να εισαγάγετε δεδομένα. Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα. Μπορείτε να επιλέγετε τα πλήκτρα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης ή ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε κυκλικά στα πλήκτρα στην οθόνη.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο, για να μάθετε πώς να πληκτρολογείτε χωρίς να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο (1:21)

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Πληκτρολόγηση χωρίς χρήση του πληκτρολογίου

Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε:

Λειτουργία πληκτρολόγησης

Περιγραφή

Κλικ σε πλήκτρα

Στη λειτουργία κλικ, κάνετε κλικ στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.

Κατάδειξη πλήκτρων

Στη λειτουργία κατάδειξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι ή ένα joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας θα πληκτρολογηθεί αυτόματα.

Σάρωση μεταξύ πλήκτρων

Στη λειτουργία σάρωσης, το πληκτρολόγιο οθόνης σαρώνει συνεχώς το πληκτρολόγιο και επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κατάδειξης ή τη λειτουργία σάρωσης και κατά λάθος κάνετε σμίκρυνση του πληκτρολογίου οθόνης, μπορείτε να το επαναφέρετε με κατάδειξή του στη γραμμή εργασιών (για τη λειτουργία κατάδειξης) ή πατώντας το κουμπί σάρωσης (για τη λειτουργία σάρωσης).

 • Αν χρησιμοποιείτε ένα κλικ του ποντικιού για να επιλέξετε ένα πλήκτρο στη λειτουργία σάρωσης μεταξύ πλήκτρων, ο δείκτης του ποντικιού πρέπει να βρίσκεται πάνω από το πληκτρολόγιο οθόνης.

 • Η διάταξη του πληκτρολογίου αλλάζει στο πληκτρολόγιο οθόνης ανάλογα με τη γλώσσα που εμφανίζεται στο ενεργό πρόγραμμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης έτσι ώστε να αναπαράγει ένα ηχητικό κλικ κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο.

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ήχου κλικ και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθμών με το πληκτρολόγιο οθόνης.

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

Όταν η πρόβλεψη κειμένου είναι ενεργοποιημένη, το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει μια λίστα των λέξεων που μπορεί να πληκτρολογήσετε, καθώς πληκτρολογείτε.

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληκτρολόγιο οθόνης.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πρόβλεψης κειμένου και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

  Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε αυτόματα ένα κενό διάστημα μετά την εισαγωγή μιας λέξης χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη κειμένου, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή διαστήματος μετά τις προβλεπόμενες λέξεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημειώσεις: 

 • Η πρόβλεψη κειμένου διατίθεται μόνο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη κειμένου σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, πρέπει πρώτα να εγκαταστήστε πρόσθετα αρχεία γλώσσας για αυτή τη γλώσσα. 
   

 • Η πρόβλεψη κειμένου δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows 7 Home Basic.


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×