Χρήση του πληκτρολογίου

Είτε γράφετε μια επιστολή, είτε υπολογίζετε αριθμητικά δεδομένα, το πληκτρολόγιο είναι ο βασικός τρόπος εισαγωγής πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Γνωρίζετε, όμως, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και για τον έλεγχο του υπολογιστή σας; Εάν μάθετε μερικές απλές εντολές πληκτρολογίου(οδηγίες προς τον υπολογιστή σας), θα μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά.


Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων

Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο μπορούν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες, με βάση τη λειτουργία τους:


 • Πλήκτρα πληκτρολόγησης (αλφαριθμητικά). Τα πλήκτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ίδια πλήκτρα γραμμάτων, αριθμών, στίξης και συμβόλων με μια παραδοσιακή γραφομηχανή.

 • Πλήκτρα ελέγχου. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Τα πλήκτρα ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι τα Ctrl, Alt, το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο Esc.

 • Πλήκτρα λειτουργιών. Τα πλήκτρα λειτουργιών χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Έχουν την ετικέτα F1, F2, F3 και ούτω καθεξής, μέχρι το F12. Η λειτουργικότητα αυτών των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα.

 • Πλήκτρα περιήγησης. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση σε έγγραφα ή ιστοσελίδες και την επεξεργασία κειμένου. Περιλαμβάνουν τα πλήκτρα με τα βέλη, τα πλήκτρα Home, End, Page Up, Page Down, Delete και Insert.

 • Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμεύει στη γρήγορη εισαγωγή αριθμών. Τα πλήκτρα είναι ομαδοποιημένα σε ένα τμήμα που μοιάζει με συμβατική αριθμομηχανή ή αθροιστική μηχανή.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος διάταξης των πλήκτρων σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο. Η διάταξη του δικού σας πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρει.


Εικόνα του πληκτρολογίου που εμφανίζει τύπους πλήκτρων 


Πληκτρολόγηση κειμένου


Κάθε φορά που χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κάτι σε ένα πρόγραμμα, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα πλαίσιο κειμένου, θα βλέπετε μια κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει (Εικόνα του δρομέα ). Η γραμμή αυτή ονομάζεται δρομέας ή σημείο εισαγωγής. Δείχνει σε ποιο σημείο αρχίζει το κείμενο που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα, κάνοντας κλικ στη θέση που θέλετε με το ποντίκι ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης (δείτε την ενότητα "Χρήση των πλήκτρων περιήγησης" σε αυτό το άρθρο).


Εκτός από τα γράμματα, τους αριθμούς, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα, στα πλήκτρα πληκτρολόγησης περιλαμβάνονται επίσης τα Shift, Caps Lock, Tab, Enter, το πλήκτρο διαστήματος και το Backspace.


Όνομα πλήκτρου

Πώς το χρησιμοποιείτε

Shift

Πατήστε το πλήκτρο Shift σε συνδυασμό με κάποιο γράμμα για να πληκτρολογήσετε ένα κεφαλαίο γράμμα. Πατήστε το πλήκτρο Shift σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πλήκτρο, για να πληκτρολογήσετε το σύμβολο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πλήκτρου.

Caps Lock

Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock μία φορά, για να πληκτρολογείτε όλα τα γράμματα κεφαλαία. Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock ξανά, για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Το πληκτρολόγιό σας μπορεί να διαθέτει μια φωτεινή ένδειξη που δηλώνει αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Caps Lock.

Tab

Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε το δρομέα αρκετά διαστήματα προς τα εμπρός. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Tab για να μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου σε μια φόρμα.

Enter

Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μετακινήσετε το δρομέα στην αρχή της επόμενης γραμμής. Σε ένα παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε το επισημασμένο κουμπί.

Πλήκτρο διαστήματος

Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μετακινήσετε το δρομέα ένα διάστημα προς τα εμπρός.

Backspace

Πατήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται πριν το δρομέα, ή το επιλεγμένο κείμενο.Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίουχρησιμεύουν στην εκτέλεση ενεργειών με χρήση του πληκτρολογίου. Λέγονται συντομεύσεις γιατί σας βοηθούν να εργάζεστε γρηγορότερα. Μάλιστα, σχεδόν κάθε ενέργεια ή εντολή που μπορείτε να εκτελέσετε με το ποντίκι, μπορεί να εκτελεστεί γρηγορότερα χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα πλήκτρα του πληκτρολογίου.


Στα θέματα της Βοήθειας, το σύμβολο της πρόσθεσης (+) μεταξύ δύο ή περισσότερων πλήκτρων σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα σε συνδυασμό. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + A σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο Α. Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + Shift + A σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα Ctrl και Shift και μετά να πατήσετε το πλήκτρο Α.


Εύρεση των συντομεύσεων προγραμμάτων

Στα περισσότερα προγράμματα μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να δείτε ποιες εντολές έχουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανοίξτε ένα μενού. Οι συντομεύσεις (εάν υπάρχουν) εμφανίζονται δίπλα στα στοιχεία του μενού.


Εικόνα του μενού της "Επεξεργασία" στο Σημειωματάριο που εμφανίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου δίπλα στις εντολές μενού 

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου εμφανίζονται δίπλα στα στοιχεία των μενού.

Επιλογή μενού, εντολών και επιλογών

Μπορείτε να ανοίξετε μενού και να επιλέξετε εντολές, καθώς και να ορίσετε άλλες επιλογές χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Σε ένα πρόγραμμα που έχει μενού με υπογραμμισμένα γράμματα, πατήστε το πλήκτρο Alt και ένα υπογραμμισμένο γράμμα για να ανοίξετε το αντίστοιχο μενού. Πατήστε το υπογραμμισμένο γράμμα σε ένα στοιχείο μενού για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη εντολή. Για προγράμματα που χρησιμοποιούν την κορδέλα, όπως η Ζωγραφική και το WordPad, πατώντας το πλήκτρο Alt επικαλύπτεται (και δεν υπογραμμίζεται) ένα γράμμα που μπορεί να πατηθεί.


Εικόνα του μενού Microsoft WordPad που εμφανίζει υπογραμμισμένα γράμματα σε εντολές μενού 


Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F για να ανοίξετε το μενού "Αρχείο" και μετά πατήστε το πλήκτρο P για να επιλέξετε την εντολή "Εκτύπωση".


Αυτή η δυνατότητα ισχύει και για τα παράθυρα διαλόγου. Κάθε φορά που βλέπετε ένα υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή σε ένα παράθυρο διαλόγου, σημαίνει ότι μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Alt συν εκείνο το γράμμα για να ορίσετε εκείνη την επιλογή.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικές από τις πιο χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για μια πιο λεπτομερή λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Πατήστε το εξής

Για να κάνετε το εξής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows 

Άνοιγμα του μενού "Έναρξη"

Alt + Tab

Εναλλαγή ανάμεσα σε ανοιχτά προγράμματα ή παράθυρα

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα

Ctrl + S

Αποθήκευση του τρέχοντος αρχείου ή εγγράφου (λειτουργεί στα περισσότερα προγράμματα)

Ctrl + C

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + V

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο

F1

Εμφάνιση της "Βοήθειας" για ένα πρόγραμμα ή για τα Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + F1

Εμφάνιση της τοποθεσίας "Βοήθεια και υποστήριξη των Windows"

Esc

Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας

Πλήκτρο εφαρμογής

Άνοιγμα ενός μενού εντολών που σχετίζονται με μια επιλογή σε ένα πρόγραμμα. Ισοδυναμεί με δεξί κλικ στην επιλογή.


Χρήση των πλήκτρων περιήγησης

Τα πλήκτρα περιήγησης επιτρέπουν τη μετακίνηση του δρομέα, την περιήγηση σε έγγραφα και ιστοσελίδες και την επεξεργασία κειμένου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικές κοινές λειτουργίες αυτών των πλήκτρων.Πατήστε το εξής

Για να κάνετε το εξής

Αριστερό βέλος, δεξιό βέλος, επάνω βέλος ή κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα ή της επιλογής κατά ένα διάστημα ή μία γραμμή στην κατεύθυνση του βέλους, ή κύλιση σε μια ιστοσελίδα στην κατεύθυνση του βέλους

Home

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος μιας γραμμής ή μετακίνηση στην κορυφή μιας ιστοσελίδας

End

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος μιας γραμμής ή μετακίνηση στο τέλος μιας ιστοσελίδας

Ctrl + Home

Μετακίνηση στην αρχή ενός εγγράφου

Ctrl + End

Μετακίνηση στο τέλος ενός εγγράφου

Page Up

Μετακίνηση του δρομέα ή της σελίδας προς τα επάνω κατά μία οθόνη

Page Down

Μετακίνηση του δρομέα ή της σελίδας προς τα κάτω κατά μία οθόνη

Delete

Διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται μετά από το δρομέα ή του επιλεγμένου κειμένου. Στα Windows, διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μεταφορά του στον Κάδο Ανακύκλωσης

Insert

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εισαγωγής. Όταν η λειτουργία εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη, το κείμενο που πληκτρολογείτε εισάγεται στο σημείο που βρίσκεται ο δρομέας. Όταν η λειτουργία εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη, το κείμενο που πληκτρολογείτε αντικαθιστά τους υπάρχοντες χαρακτήρες.


Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο εμφανίζονται οι αριθμοί από το 0 έως το 9, οι αριθμητικοί τελεστές + (πρόσθεση), - (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός) και / (διαίρεση), καθώς και η υποδιαστολή, όπως θα εμφανίζονταν σε μια αριθμομηχανή ή αθροιστική μηχανή. Οι χαρακτήρες αυτοί επαναλαμβάνονται, φυσικά, και σε άλλο σημείο του πληκτρολογίου, ωστόσο η διάταξη του αριθμητικού πληκτρολογίου επιτρέπει την γρήγορη εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων ή μαθηματικών πράξεων με το ένα χέρι.


Εικόνα αριθμητικού πληκτρολογίου 


Αριθμητικό πληκτρολόγιο


Για να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το πλήκτρο Num Lock. Τα περισσότερα πληκτρολόγια διαθέτουν μια φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει εάν η λειτουργία Num Lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Όταν η λειτουργία Num Lock είναι απενεργοποιημένη, το αριθμητικό πληκτρολόγιο λειτουργεί ως ένα δεύτερο σετ πλήκτρων περιήγησης (οι λειτουργίες αυτές είναι τυπωμένες στα πλήκτρα δίπλα από τα σύμβολα ή τους αριθμούς).


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για την πραγματοποίηση απλών υπολογισμών με την Αριθμομηχανή.

 1. Ανοίξτε την Αριθμομηχανή κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Αριθμομηχανή και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμομηχανή.

 2. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη στο πληκτρολόγιο για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία Num Lock είναι ενεργοποιημένη. Εάν δεν είναι, πατήστε το πλήκτρο Num Lock.

 3. Χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού.

 4. Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε + για να προσθέσετε, - για να αφαιρέσετε, * για να πολλαπλασιάσετε ή / για να διαιρέσετε.

 5. Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό του υπολογισμού.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τον υπολογισμό.

Τρία παράξενα πλήκτρα

Μέχρι τώρα, έχουμε εξετάσει σχεδόν κάθε πλήκτρο που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσετε. Αλλά για τους πιο φιλομαθείς, ας εξετάσουμε και τα τρία πιο μυστηριώδη πλήκτρα στο πληκτρολόγιο: PrtScn, Scroll Lock και Pause/Break.


Πλήκτρο PrtScn (ή Print Screen)

Πριν από πολύ καιρό, το πλήκτρο έκανε αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του-έστελνε την τρέχουσα οθόνη κειμένου στον εκτυπωτή. Σήμερα, πατώντας το πλήκτρο PrtScn καταγράφεται μια εικόνα ολόκληρης της οθόνης (ένα "στιγμιότυπο οθόνης") η οποία αντιγράφεται στο Πρόχειρο στη μνήμη του υπολογιστή σας. Από εκεί μπορείτε να την επικολλήσετε (Ctrl + V) στη Ζωγραφική της Microsoft ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και, εάν θέλετε, να την εκτυπώσετε από εκείνο το πρόγραμμα.


Πιο παράξενο είναι το πλήκτρο SYS RQ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το PrtScn σε κάποια πληκτρολόγια. Το πλήκτρο SYS RQ σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως "αίτημα συστήματος", αλλά αυτή η εντολή δεν είναι ενεργοποιημένη στα Windows.

Συμβουλή

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + PrtScn για να καταγράψετε την εικόνα μόνο του ενεργού παραθύρου και όχι ολόκληρης της οθόνης.


ScrLk (ή Scroll Lock)

Στα περισσότερα προγράμματα, το πάτημα του πλήκτρου Scroll Lock δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Σε μερικά προγράμματα, πατώντας το πλήκτρο Scroll Lock αλλάζει η συμπεριφορά των πλήκτρων βέλους και των πλήκτρων Page Up και Page Down. Πατώντας κάποιο από αυτά τα πλήκτρα, πραγματοποιείται κύλιση στο έγγραφο χωρίς να αλλάζει η θέση του δρομέα ή της επιλογής. Το πληκτρολόγιό σας ίσως διαθέτει μια φωτεινή ένδειξη που δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Scroll Lock.


Pause/Break

Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται σπάνια. Σε κάποια παλαιότερα προγράμματα, το πάτημα αυτού του πλήκτρου παύει προσωρινά την εκτέλεση του προγράμματος ή, σε συνδυασμό με το πλήκτρο Ctrl, τερματίζει το πρόγραμμα.


Άλλα πλήκτρα

Ορισμένα σύγχρονα πληκτρολόγια διαθέτουν "πλήκτρα πρόσβασης" ή κουμπιά που σάς παρέχουν γρήγορη πρόσβαση με ένα πάτημα σε προγράμματα, αρχεία ή εντολές. Άλλα μοντέλα διαθέτουν πλήκτρα ελέγχου έντασης ήχου, τροχούς κύλισης, τροχούς μεγέθυνσης και άλλες μικροεφαρμογές. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνόδευε το πληκτρολόγιο ή τον υπολογιστή σας, ή επισκεφτείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή στο web.


Συμβουλές για ασφαλή χρήση του πληκτρολογίου

Η κατάλληλη χρήση του πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πόνους ή τραυματισμούς στους καρπούς, τα χέρια και τους βραχίονες, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για μεγάλα διαστήματα. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για καλύτερη χρήση του πληκτρολογίου:

 • Τοποθετήστε το πληκτρολόγιό σας στο ύψος του αγκώνα. Το επάνω μέρος των βραχιόνων σας πρέπει να είναι χαλαρό και δίπλα στα πλευρά σας.

 • Κεντράρετε το πληκτρολόγιο μπροστά σας. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο διαστήματος ως σημείο αναφοράς για το κέντρο.

 • Πληκτρολογείτε με τα χέρια και τους καρπούς σας να αιωρούνται πάνω από το πληκτρολόγιο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το βραχίονα για να φτάσετε τα απομακρυσμένα πλήκτρα αντί να τεντώνετε τα δάχτυλα.

 • Αποφεύγετε να ακουμπάτε τις παλάμες ή τους καρπούς σας σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ πληκτρολογείτε. Εάν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει υποστήριγμα παλάμης, χρησιμοποιήστε το μόνο στα διαλείμματα της πληκτρολόγησης.

 • Θα πρέπει να πληκτρολογείτε χτυπώντας ελαφρά τα πλήκτρα και δεν θα πρέπει να λυγίζετε τους καρπούς σας.

 • Όταν δεν πληκτρολογείτε να χαλαρώνετε τους βραχίονες και τα χέρια σας.

 • Κάνετε σύντομα διαλείμματα από τον υπολογιστή σας κάθε 15 με 20 λεπτά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×