Στο Windows, οι εφαρμογές μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν ενέργειες, ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε ενεργά στο παράθυρο της εφαρμογής. Αυτές ονομάζονται γενικά εφαρμογές παρασκηνίου. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες εφαρμογές θα εκτελούνται στο παρασκήνιο και ποιες όχι.

Έλεγχος της δυνατότητας εκτέλεσης μιας εφαρμογής στο παρασκήνιο

 1. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Εφαρμογών > εφαρμογών & δυνατότητες.

 2. Κάντε κύλιση στην εφαρμογή που θέλετε, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές στο δεξιό άκρο του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους.

 3. Στην ενότητα Δικαιώματα εφαρμογών φόντου , στην περιοχή Να επιτρέπεται η εκτέλεση αυτής της εφαρμογής στο παρασκήνιο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Πάντα — Η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο, λαμβάνοντας πληροφορίες, στέλνοντας ειδοποιήσεις και παραμένοντας ενημερωμένη ακόμη και όταν δεν την χρησιμοποιείτε ενεργά. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια.

  • Βελτιστοποιημένη ισχύς— Windows αποφασίζει τι θα εξοικονομήσει περισσότερη ενέργεια ενώ παράλληλα επιτρέπει στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις και να ενημερώνεται περιοδικά. Αυτή η επιλογή μπορεί να περιορίσει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί πολλή ενέργεια.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη δραστηριότητα στο παρασκήνιο για εφαρμογέςαπό τις ρυθμίσεις μπαταρίας.

Διακοπή της εκτέλεσης μιας εφαρμογής στο παρασκήνιο

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις για μια εφαρμογή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ορίσετε να μην εκτελείται στο παρασκήνιο.

 1. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Εφαρμογών > εφαρμογών & δυνατότητες.

 2. Κάντε κύλιση στην εφαρμογή που θέλετε, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές στο δεξιό άκρο του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους.

 3. Στην ενότητα Δικαιώματα εφαρμογών φόντου , στην περιοχή Να επιτρέπεται η εκτέλεση αυτής της εφαρμογής στο παρασκήνιο, επιλέξτε Ποτέ.

Εξαιρέσεις στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι εφαρμογές υπολογιστή δεν θα εμφανίζονται στη λίστα εφαρμογών. Για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό εφαρμογών επιφάνειας εργασίας, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Σημείωση: Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν μια εφαρμογή είναι εφαρμογή επιφάνειας εργασίας; Συνήθως, οι εφαρμογές υπολογιστή λαμβάνονται από το Internet ή με κάποιο είδος πολυμέσων (όπως ένα CD, ΈΝΑ DVD ή μια συσκευή αποθήκευσης USB). Εκκινούνται με τη χρήση ενός αρχείου .EXE ή .DLL και τυπικά εκτελούνται στη συσκευή σας, σε αντίθεση με τις εφαρμογές που βασίζονται στο web (οι οποίες εκτελούνται στο cloud). Επίσης, οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμες στο Microsoft Store.

Έλεγχος των εφαρμογών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο

 1. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > προστασία προσωπικών δεδομένων > εφαρμογές Φόντο.

 2. Στην περιοχή Εφαρμογές παρασκηνίου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι ρυθμισμένη σε Ενεργό.

 3. Στην περιοχή Επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο, θέστε τις ρυθμίσεις μεμονωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών σε Ενεργό ή Ανενεργό.

Διακοπή της εκτέλεσης των περισσότερων εφαρμογών στο παρασκήνιο

 1. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > προστασία προσωπικών δεδομένων > εφαρμογές Φόντο.

 2. Στην περιοχή Εφαρμογές παρασκηνίου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι ρυθμισμένη σε Ανενεργό.

Εξαιρέσεις στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι εφαρμογές υπολογιστή δεν θα εμφανίζονται στη λίστα Επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στη λίστα φόντου και δεν επηρεάζονται από τη ρύθμιση Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο . Για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό εφαρμογών επιφάνειας εργασίας, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Σημείωση: Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν μια εφαρμογή είναι εφαρμογή επιφάνειας εργασίας; Συνήθως, οι εφαρμογές υπολογιστή λαμβάνονται από το Internet ή με κάποιο είδος πολυμέσων (όπως ένα CD, ΈΝΑ DVD ή μια συσκευή αποθήκευσης USB). Εκκινούνται με τη χρήση ενός αρχείου .EXE ή .DLL και τυπικά εκτελούνται στη συσκευή σας, σε αντίθεση με τις εφαρμογές που βασίζονται στο web (οι οποίες εκτελούνται στο cloud). Επίσης, οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμες στο Microsoft Store.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×