Στο Windows, η ύπαρξη κάμερας και μικροφώνου ως μέρος της συσκευής σας σάς επιτρέπει να κάνετε Teams κλήσεις βίντεο, να τραβήξετε φωτογραφίες, να εγγράψετε βίντεο και πολλά άλλα. Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες απαιτούν και χρησιμοποιούν την κάμερα ή το μικρόφωνο και οι ρυθμίσεις των Windows σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την κάμερα ή το μικρόφωνο.

Ορισμένοι χρήστες ανησυχούν για τη χρήση της κάμερας ή του μικροφώνου τους από εφαρμογές, οργανισμούς που δεν γνωρίζουν ή από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η κάμερα ή το μικρόφωνό σας, εσείς πρέπει να έχετε τον έλεγχο. Για να γνωρίζετε πότε είναι ενεργοποιημένη η κάμερά σας, παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

 • Αν η συσκευή σας διαθέτει φωτεινή ένδειξη κάμερας, θα είναι αναμμένη όταν η κάμερα είναι σε χρήση.

 • Αν το σύστημά σας δεν διαθέτει φωτεινή ένδειξη κάμερας, θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της κάμερας.

Για να γνωρίζετε πότε είναι ενεργοποιημένο το μικρόφωνό σας, παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

 • Ένα εικονίδιο μικροφώνου θα εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών. 

Για να δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη στιγμή την κάμερα ή το μικρόφωνό σας ή εάν αποκτήσατε πρόσφατα πρόσβαση στην κάμερα ή το μικρόφωνό σας

 • Στο Windows 10, μεταβείτε στην ενότητα:

  • Έναρξη  > Ρυθμίσεις   κάμερας > προστασίας προσωπικών δεδομένων >  

  • Έναρξη  > μικρόφωνο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις  > προστασίας προσωπικών δεδομένων >  

 • Στο Windows 11, μεταβείτε στην ενότητα: 

  • Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > & προστασίας προσωπικών δεδομένων & κάμερας > προστασίας προσωπικών δεδομένων

  • Έναρξη  > Ρυθμίσεις   > προστασία προσωπικών δεδομένων & >μικρόφωνο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν υπάρχει στα Windows 10 έκδοση 1809 και προηγούμενες εκδόσεις.

Παρέχουμε επίσης ρυθμίσεις για να σας διατηρήσουμε υπό έλεγχο, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες.

Τα στοιχεία ελέγχου της κάμερας ή του μικροφώνου ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα ήδη, αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που σας έχει ανατεθεί από τον χώρο εργασίας σας ή αν έχετε προσθέσει έναν εταιρικό λογαριασμό στην προσωπική συσκευή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα Η διαχείριση ορισμένων ρυθμίσεων γίνεται από τον οργανισμό σας στην κορυφή της σελίδας ρυθμίσεων της Κάμερας ή του Μικροφώνου.

Τρία είδη κάμερας

Υπάρχουν τρία είδη κάμερας στα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες, ανάλογα με το είδος κάμερας που διατίθεται μαζί με τη συσκευή σας ή είναι εγκατεστημένο σε αυτήν:

 • Μια έγχρωμη κάμερα χρησιμοποιείται για τη λήψη παραδοσιακών έγχρωμων φωτογραφιών ή βίντεο.

 • Μια κάμερα υπερύθρων τραβάει φωτογραφίες ή βίντεο σε κλίμακα του γκρι (ασπρόμαυρα) με βάση την ένταση των υπερύθρων.

 • Μια κάμερα βάθους μπορεί να ανιχνεύσει το σχήμα των στοιχείων που βρίσκονται μπροστά της, καθώς και την απόστασή τους από τη συσκευή. Για παράδειγμα, μια κάμερα βάθους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αναγνωρίζει πότε βρίσκεται ένα άτομο μπροστά από τη συσκευή.

Πώς να ελέγχετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την κάμερα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Windows 10, μεταβείτε στο θέμα Έναρξη > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων > Κάμερα για > προστασία προσωπικών δεδομένων .

  • Στο Windows 11, μεταβείτε στο θέμα Έναρξη > Ρυθμίσεις > κάμερα ασφαλείας & προστασίας προσωπικών δεδομένων> .  

 2. Στο Windows 10, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση από την κάμερα για αυτήν τη συσκευή, Επιτρέψτε στις εφαρμογές ναέχουν πρόσβαση στην κάμερα και ότι το μεμονωμένο κουμπί εναλλαγής για την εφαρμογή Microsoft Store που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένο. Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή ή την τοποθεσία Web που αναζητάτε στη λίστα, είναι πιθανώς μια εφαρμογή υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη εναλλαγή των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας, αλλά ο έλεγχος της πρόσβασης σε αυτές τις εφαρμογές είναι δυνατός με τη δυνατότητα Να επιτρέπονται οι εφαρμογές υπολογιστή για πρόσβασηστην κάμερα.

 3. Στο Windows 11, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Πρόσβαση στην κάμερα, Επιτρέψτε στις εφαρμογέςνα έχουν πρόσβαση στην κάμερα και ότι ο μεμονωμένος διακόπτης για την εφαρμογή Microsoft Store που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένος. Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή ή την τοποθεσία Web που αναζητάτε στη λίστα, είναι πιθανώς μια εφαρμογή υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας μεμονωμένα, αλλά η πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές ελέγχεται μέσω της επιλογής Να επιτρέπεται σε εφαρμογές υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στην κάμερά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της πρόσβασης στην κάμερα στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων εφαρμογών για την κάμερά σας στο Windows.

Πώς να ελέγχετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν το μικρόφωνο

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Windows 10, μεταβείτε στην ενότητα Έναρξη > Ρυθμίσεις > > προστασίας προσωπικών δεδομένωνμικροφώνου.

  • Στο Windows 11, μεταβείτε στο θέμα Έναρξη > Ρυθμίσεις > & ασφαλείας του μικροφώνου> & προστασίας προσωπικών δεδομένων .

 2. Στο Windows 10, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Πρόσβαση μικροφώνου για αυτήν τη συσκευή, Επιτρέψτε στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνό σαςκαι ότι ο μεμονωμένος διακόπτης για την εφαρμογή Microsoft Store που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένος. Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή ή την τοποθεσία Web που αναζητάτε στη λίστα, είναι πιθανώς μια εφαρμογή υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας μεμονωμένα, αλλά ο έλεγχος της πρόσβασης για αυτές τις εφαρμογές είναι δυνατός με τη χρήση της επιλογής Να επιτρέπονται οι εφαρμογές υπολογιστή για πρόσβαση στο μικρόφωνό σας.

 3. Στο Windows 11, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Πρόσβαση μικροφώνου, Επιτρέψτε στις εφαρμογές να αποκτήσουν πρόσβαση στο μικρόφωνό σαςκαι ο μεμονωμένος διακόπτης για την εφαρμογή Microsoft Store που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένος. Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή ή την τοποθεσία Web που αναζητάτε στη λίστα, είναι πιθανώς μια εφαρμογή υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας μεμονωμένα, αλλά η πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές ελέγχεται μέσω της επιλογής Να επιτρέπεται σε εφαρμογές υπολογιστή η πρόσβαση στο μικρόφωνό σας.

Πώς μπορείτε να επιτρέψετε σε μια τοποθεσία Web να χρησιμοποιήσει την κάμερα ή το μικρόφωνό σας κατά την περιήγηση στον Microsoft Edge

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνό σας για τοποθεσίες Web στον Microsoft Edge. Ωστόσο, ακόμα και όταν έχουν ενεργοποιηθεί η κάμερα και το μικρόφωνό σας για τον Microsoft Edge, θα εξακολουθείτε να πρέπει να δώσετε άδεια σε μεμονωμένες τοποθεσίες Web για να χρησιμοποιήσουν την κάμερα και το μικρόφωνό σας. Δείτε πώς:

 1. Μεταβείτε σε μια τοποθεσία Web που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο ή/και την κάμερά σας.

 2. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να δώσετε στην τοποθεσία Web δικαίωμα χρήσης της κάμερας ή του μικροφώνου σας, επιλέξτε Αποδοχή. Για να αποκλείσετε την πρόσβαση, επιλέξτε Αποκλεισμόςή κλείστε το παράθυρο διαλόγου. 

Πώς μπορείτε να εμποδίσετε μια τοποθεσία Web να χρησιμοποιήσει την κάμερα ή το μικρόφωνό σας στον Microsoft Edge

 1. Στο Microsoft Edge, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πολλά άλλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Cookies και Δικαιώματα τοποθεσίας στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, στην περιοχή Δικαιώματα τοποθεσίας, επιλέξτε Κάμερα ή Μικρόφωνο.

 3. Επιλέξτε το εικονίδιο κάδου απορριμμάτων για να καταργήσετε την πρόσβαση για τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web.

Σημείωση: Ορισμένες τοποθεσίες Web μπορεί να μην λειτουργούν αν επιλέξετε να αποκλείσετε την πρόσβασή τους στην κάμερα ή το μικρόφωνό σας. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να μην μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια διάσκεψη με βίντεο.

Εξαιρέσεις στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της κάμερας και του μικροφώνου

Εάν ενεργοποιήσετε το Windows Hello, θα χρησιμοποιήσει την κάμερα για να εισέλθετε, ακόμα και αν η ρύθμιση που επιτρέπει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στην κάμερα είναι απενεργοποιημένη. Αν το Windows Hello είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερά σας. (Windows Hello, μέρος του Windows 10 και νεότερες εκδόσεις, είναι ένας νέος τρόπος για να εισέλθετε στις συσκευές, τις εφαρμογές, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δίκτυά σας.)

Από τα Windows 10 έκδοση 1903, στις σελίδες ρυθμίσεων της κάμερας και του μικροφώνου είναι διαθέσιμη μια πρόσθετη ρύθμιση, η οποία παρέχει περιορισμένο έλεγχο επί των εφαρμογών υπολογιστή που έχουν πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό σας μέσω υποστηριζόμενων μεθόδων. Αυτή η ρύθμιση ονομάζεται Να επιτρέπεται σε εφαρμογές υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στην κάμερα ή Να επιτρέπεται σε εφαρμογές υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνό σας από το Windows 10 και Να επιτρέπεται στις εφαρμογές υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στην κάμερα ή Να επιτρέπεται στις εφαρμογές υπολογιστή να αποκτούν πρόσβαση στο μικρόφωνό σας από Windows 11. Εδώ θα βρείτε τη λίστα με τις εφαρμογές υπολογιστή που τα Windows εντόπισαν ότι έχουν αλληλεπιδράσει με την κάμερα ή το μικρόφωνο. Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της ρύθμισης θα επηρεάσει όλες τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν τη ρύθμιση.

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές που αναφέρονται, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο αρχείο στη συσκευή σας στο οποίο είχε πρόσβαση η κάμερα ή το μικρόφωνο.

 • Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή μια δυνατότητα των Windows η οποία χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνό σας έμμεσα μέσω ενός στοιχείου των Windows, εδώ θα αναφέρεται το στοιχείο των Windows. Για παράδειγμα, αν αλληλεπιδράτε με την Cortana χρησιμοποιώντας το μικρόφωνό σας, θα δείτε το στοιχείο "Speech Runtime Executable".

 • Εάν απενεργοποιήσετε τις εφαρμογές Allow desktop to access your camera ή Allow desktop apps to access your microphone settings in Windows 10 ή let desktop apps access your camera ή Let desktop apps access your microphone settings in Windows 11, you can impact some Windows features from using your camera or microphone, such as Cortana or Windows dictation.

Οι εφαρμογές υπολογιστή ενδέχεται να μην εμφανίζονται πάντα στη λίστα των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στις σελίδες ρυθμίσεων της κάμερας και του μικροφώνου ή μπορεί να εξακολουθούν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κάμερα ή το μικρόφωνό σας, ακόμα και όταν αυτές οι ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες. Μάθετε γιατί 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×