Slaidiseansside esitamine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Automaatselt esitatavat esitlust võite näiteks kasutada iseseisvalt kaubandusmessil või konverentsil oma ettevõtte boksis või kiosk või võite selle videona salvestada ja oma kliendile saate.

 • Millist PowerPointi PC-arvuti versiooni kasutate?
 • Uuemad versioonid
 • 2007

Automaatselt esitatava esitluse seadistamine

PowerPointi esitluse automaatse esitamise seadistamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüd Slaidiseanss, seejärel üksust Koosta slaidiseanss.

 2. Valige jaotises Seansitüüp üks järgmistest.

  • Et slaidiseansi vaatajad saaksid määrata, millal järgmine slaid kuvatakse, valige Kõneleja ettekandeks (täisekraan).

  • Slaidiesitluse esitamiseks aknas, kus vaatajad ei saa määrata, millal järgmine slaid kuvatakse, valige Üksikisikule sirvimiseks (aken).

  • Slaidiseansi pidevaks esitamiseks, kuni vaatajad vajutavad paoklahvi (Esc) valige Kioskis sirvimiseks (täisekraan).

   Kuvab PowerPointi iseesituva esitluse dialoogiboksi

Slaidi ajastuste harjutamine ja lindistamine

Kui valite seansitüübiks Kõneleja ettekandeks (täisekraan) ja Kioskis sirvimiseks (täisekraan), soovitame efektide ja slaidide ajastuse määramist harjutada ning salvestada.

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Harjuta ajastust.

  Märkus.: Esitluse ajastamine algab kohe, kui klõpsate nuppu Harjuta ajastust.

  Kuvatakse tööriistariba Harjutamine ja väljal Slaidiaeg alustatakse esitluse ajastamist.

  Näitab PowerPointis salvestamise ajastuste välja

  Joonis. Tööriistariba Harjutamine

  1 Edasi (järgmisele slaidile)

  2 Peata

  Viiktekst 3 slaidiaeg

  Viiktekst 4 Korda

  5 esitluse koguaeg

 2. Esitluse ajastamisel saate tööriistaribal Harjutamine teha mõnda järgmistest.

  • Järgmisele slaidile liikumiseks klõpsake nuppu Edasi.

  • Salvestuse ajutiseks peatamiseks klõpsake nuppu Paus.

  • Salvestuse jätkamiseks pärast pausi klõpsake nuppu Paus.

  • Slaidi kuvamisaja täpseks määramiseks tippige soovitud kestus väljale Slaidiaeg.

  • Praeguse slaidi kestuse salvestamise uuesti alustamiseks klõpsake nuppu Korda.

 3. Pärast viimase slaidi kestuse seadmist kuvatakse teateboks esitluse kogukestusega ja soovitusega teha ühte järgmistest.

  • Salvestatud slaidikestuste säilitamiseks klõpsake nuppu Jah.

  • Salvestatud slaidikestuste eemaldamiseks klõpsake nuppu Ei.

   Aktiveeritakse slaidisortimisvaade, kus kuvatakse esitluse iga slaidi kestus.

Jutustuse või heli lisamine

Jutustuse lindistamiseks peab teie arvutis olema helikaart ning mikrofon ja mikrofonikonnektor, kui mikrofon pole osa teie arvutist.

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nupul Salvesta slaidiseanss kuvatavat noolt.

  Kuvatakse PowerPointi nupp Salvesta slaidiseanss

 2. Valige üks järgmistest.

  • Alusta salvestamist algusest

  • Alusta salvestamist praegusest slaidist

 3. Märkige dialoogiboksis Slaidiseansi salvestamine ruut Jutustused ja laserkursor. Vastavalt vajadusele märkige või tühjendage lisaks ka ruut Slaidide ja animatsioonide ajastused.

 4. Klõpsake nuppu Käivita lindistamine.

  Näpunäited: 

  • Jutustuse peatamiseks klõpsake vaate Slaidiseanss kiirmenüüs Salvestamine käsku Peata. Jutustuse jätkamiseks klõpsake käsku Jätka salvestamist.

  • Jutustuse salvestamise peatamine

 5. Slaidiseansi salvestamise lõpetamiseks paremklõpsake slaidi ja seejärel klõpsake käsku Lõpeta seanss.

 6. Salvestatud slaidiseansid salvestatakse automaatselt ja slaidiseanss kuvatakse slaidisortimisvaates, kus iga slaidi all on ajastus.

Jutustuse saate salvestada enne esitluse esitamist või esitluse ajal, kui soovite jäädvustada ka publiku kommentaare. Kui te ei soovi jutustuse esitamist terve esitluse kestel, saate helid ja kommentaarid lindistada valitud slaidide või objektide jaoks. Täpsemat teavet leiate teemast Slaidiseansi salvestamine koos jutustuse ja slaidide ajastusega.

Navigeerimise lisamine

Kui soovite, et publik saaks automaatselt esitatavas esitluses vabalt liikuda, saate navigeerimise võimaldamiseks lisada hüperlinke või toimingunuppe.

 • Hüperlingid    

  Saate lisada hüperlinke, millega avatakse kohandatud seansse, esitluse kindlaid slaide, teisi esitlusi, Microsoft Office Wordi dokumente, Microsoft Office Exceli töövihikuid, asukohti Internetis või sisevõrgus või meiliaadresse. Hüperlingi saate luua igast objektist (sh tekstist, kujunditest, tabelitest, graafikutest ja piltidest).

  Hüperlingi loomise kohta leiate juhised Hüperlingi loomine või redigeerimine.

 • Toimingunupud    

  PowerPointis on valmistoimingunupud, mida saate esitlusele lisada ja mille jaoks saate hüperlinke määrata. Toimingunupud sisaldavad kujundeid (nt parem- ja vasaknooli). Kasutage neid siis, kui soovite lisada järgmisele, eelmisele, esimesele või viimasele slaidile liikumiseks üheseltmõistetavaid sümboleid. PowerPointis on ka toimingunupud filmide või heli esitamiseks.

Jutustuse lisamine

Jutustuse lisamine aitab automaatselt esitatava esitluses teavet selgemalt edastada.

Jutustuse lindistamiseks on lauaarvutites vaja helikaarti, mikrofoni ja mikrofonikonnektorit. Sülearvutites läheb vaja ainult mikrofoni ja mikrofonikonnektorit. Saate salvestada jutustuse enne esitluse käivitamist või salvestada selle esitluse ajal ja kaasata publiku kommentaarid. Kui te ei soovi jutustust tervesse esitlusse, saate salvestada eraldi helid või kommentaarid ainult valitud slaididele või objektidele.

Slaidi ajastuste harjutamine ja lindistamine

Märkus.: Pärast esimesest toimingut olge valmis esitlust kohe ajastama.

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Häälestamine nuppu Harjuta ajastust.

  Kuvatakse tööriistariba Harjutamine ja väljal Slaidiaeg alustatakse esitluse ajastamist.

  Tööriistariba Harjutamine

  Joonis. Tööriistariba Harjutamine

  1 Edasi (järgmisele slaidile)

  2 Peata

  Viiktekst 3 slaidiaeg

  Viiktekst 4 Korda

  5 esitluse koguaeg

 2. Esitluse ajastamisel tehke tööriistaribal Harjutamine mõnda järgmistest.

  • Järgmisele slaidile liikumiseks klõpsake nuppu Edasi.

  • Salvestuse ajutiseks peatamiseks klõpsake nuppu Paus.

  • Salvestuse jätkamiseks pärast pausi klõpsake nuppu Paus.

  • Slaidi kuvamisaja täpseks määramiseks tippige soovitud kestus väljale Slaidiaeg.

  • Praeguse slaidi kestuse salvestamise uuesti alustamiseks klõpsake nuppu Korda.

 3. Pärast viimase slaidi kestuse seadmist kuvatakse teateboks esitluse kogukestusega ja soovitusega teha ühte järgmistest.

  • Salvestatud slaidikestuste säilitamiseks klõpsake nuppu Jah.

  • Salvestatud slaidikestuste eemaldamiseks klõpsake nuppu Ei.

   Aktiveeritakse slaidisortimisvaade, kus kuvatakse esitluse iga slaidi kestus.

Esitluse häälestamine kioskis esitamiseks

Kui häälestate esitluse kioskis esitamiseks, saate määrata, kas hiireklõpsuga ekraani mis tahes kohas slaid vahetub. Kui soovite näiteks, et esitlust kuvataks kindlas tempos, määrake automaatsed ajastused ja seejärel häälestage esitlus kioskis esitamiseks. Kasutajatele täiendava juhtimisvõimaluse andmiseks saate slaidele lisada navigeerimiselemente (nt hüperlinke või toimingunuppe).

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake jaotises Seansitüüp valikut Kioskis sirvimiseks (täisekraan).

NB!: Kui häälestate esitluse kioskis esitamiseks, pidage meeles kasutada automaatseid ajastusi või navigeerimise hüperlinke. Muidu automaatselt esitatav esitlus pärast esimest slaidi ei jätku.

Lisateave

 • Millist PowerPoint for Maci versiooni kasutate?
 • Uuemad versioonid
 • 2011

Automaatselt esitatava esitluse häälestamine

Rakenduse PowerPoint esitluse automaatse esitamise seadistamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüd Slaidiseanss, seejärel üksust Koosta slaidiseanss.

 2. Valige jaotises Seansitüüp üks järgmistest.

  • Slaidiesitluse esitamiseks aknas, kus vaatajad saavad määrata, millal järgmine slaid kuvatakse, valige Üksikisikule sirvimiseks (aken).

  • Slaidiseansi pidevaks esitamiseks, kuni vaatajad vajutavad paoklahvi (Esc) valige Kioskis sirvimiseks (täisekraan).

   Märkus.: Selle suvandi valimisel valitakse automaatselt ruut Esita pidevalt kuni vaatajad vajutavad paoklahvi (Esc), mis põhjustab slaidiseansi korduva esitamise.

  Seansitüübi suvandid

Slaidisiirete häälestamine

Kui soovite, et slaidiseanss käivituks kioskis automaatselt, saate määrata, millal ja kuidas liigutakse järgmisele slaidile. Selleks saate rakendada sama ülemineku kõigile esitluse slaididele ja seada automaatse ülemineku pärast teatud ajavahemikku.

 1. Valige menüüs Üleminekud sobiv üleminek.

  Menüü Üleminekud suvandid

  Kui soovite kuvada rohkem üleminekuid, valige üleminek ja seejärel klõpsake nuppu Allanool Veel .

 2. Tehke vahekaardil Üleminekud järgmist.

  • Iga slaidi kuvamisaja määramiseks valige Pärast ja sisestage soovitud sekundite arv.

  • Slaidide vahelise ülemineku kestuse määramiseks sisestage aeg väljale Kestus.

  • Klõpsake nuppu Rakenda kõigile.

  Slaidiülemineku sätted

Esitluse eksportimine videosse

Esitluse saate eksportida filmifailina. Lisateavet leiate artiklist Esitluse salvestamine filmifailina.

Automaatselt esitatava esitluse häälestamine

Rakenduse PowerPoint esitluse automaatse esitamise seadistamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Häälesta seansid.

 2. Valige jaotises Seansitüüp üks järgmistest.

  • Slaidiesitluse esitamiseks aknas, kus vaatajad saavad määrata, millal järgmine slaid kuvatakse, valige Üksikisikule sirvimiseks (aken).

  • Slaidiseansi pidevaks esitamiseks, kuni vaatajad vajutavad paoklahvi (Esc) valige Kioskis sirvimiseks (täisekraan).

   Märkus.: Selle suvandi valimisel valitakse automaatselt ruut Esita pidevalt kuni vaatajad vajutavad paoklahvi (Esc), mis põhjustab slaidiseansi korduva esitamise.

  Seansitüübi suvandid

Slaidisiirete häälestamine

Kui soovite, et slaidiseanss käivituks kioskis automaatselt, saate määrata, millal ja kuidas liigutakse järgmisele slaidile. Selleks saate rakendada sama ülemineku kõigile esitluse slaididele ja seada automaatse ülemineku pärast teatud ajavahemikku.

 1. Klõpsake vahekaardil Üleminekud soovitud üleminekut (nt morfimine, hajutamine, pühkimine või lahknemine).

  Kui soovite kuvada rohkem üleminekuid, osutage üleminekule ja klõpsake siis üleminekute galerii all olevat allanoolt.

 2. Tehke vahekaardil Üleminekud järgmist.

  • Iga slaidi kuvamisaja määramiseks valige Pärast ja sisestage soovitud sekundite arv.

  • Slaidide vahelise ülemineku kestuse määramiseks sisestage aeg väljale Kestus.

  • Klõpsake jaotises Rakenda nuppu Kõik slaidid.

Esitluse eksportimine videosse

Esitluse saate eksportida filmifailina. Lisateavet leiate artiklist Esitluse salvestamine filmifailina.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×