Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
t="> document.write(" &t=">= ""; document.write(" /html>