Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
&t=">ent.write(" /html>amp;t=">>= ""; document.write(" /html>html>t=">t=">name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); >https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>om/c.gif?DI=4050&did=1&t=">id=1&t=">ar Ctrl = ""; document.write(" >did=1&t=">>ay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">