Meilirakenduse põhitoimingud ekraanilugeri abil

See artikkel on mõeldud nägemis- või kognitiivse puudega inimestele, kes kasutavad Microsoft 365 toodetega ekraanilugeri programmi (nt Microsoft Jutustaja, JAWS või NVDA). See artikkel on osa Microsoft 365 ekraanilugeri toesisukomplektist, kust leiate hõlbustusteavet meie rakenduste kohta. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Põhitoimingute tegemiseks saate klaviatuuri ja ekraanilugeriga kasutada Windows 10 meilirakendus. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas koostada ja saata uusi meilisõnumeid, lugeda, korraldada vastuvõetud meilisõnumeid ja neile vastata, otsida ja filtreerida meilisõnumeid ning töötada manustega ja sisendkaustaGa Fookustatud.

Märkused: 

Selle artikli teemad

luua ja saata meilisõnumeid;

Ekraaniluger aitab teil uue meilisõnumi luua ja selle vajalikele adressaatidele saata.

 1. Vajutage sisendkaustas klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Kuulete teksti "Addressing" ("Aadressid"). Avaneb tühja meilisõnumiga uus aken, kus fookus on väljal Meiliaadress .

 2. Tippige adressaatide nimed või meiliaadressid. Sobivate kontaktide loendit värskendatakse tippimise käigus. Kontakti valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud kontakti nime, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui soovite saata sõnumi koopia või peitkoopia, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Cc, Bcc button" (Koopia, salakoopia nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus on väljal Koopia . Seejärel tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Koopia saatmiseks lisage koopia adressaadid.

  • Peidetud koopia saatmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Bcc" (Salakoopia), ja lisage adressaadid.

 4. Meilisõnumi teema lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Subject" (Teema). Tippige sõnumi teema.

 5. Sõnumi tippimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Message" (Sõnum). Tippige sõnumi tekst.

 6. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage sõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

Meilisõnumi lugemine, sellele vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumi avamine ja lugemine

Vaikimisi loetletakse uued meilisõnumid esimestena.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõnumiloendi esimest sõnumit.

 2. Vajutage sõnumiloendis sõnumite sirvimiseks allanooleklahvi. Kuulete iga meilisõnumi kohta käivat teavet (sh saatja nime ja teemat).

 3. Meilisõnumi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui ekraaniluger ei loe meilisõnumi sisu automaatselt ette, vajutage lugemise alustamiseks klahvikombinatsiooni EL-klahv + allanooleklahv.

 4. Kui olete sõnumi lugemise lõpetanud, vajutage sisendkausta naasmiseks paoklahvi (Esc).

Meilisõnumile vastamine

 1. Kui meilisõnum on avatud, tehke ühte järgmistest.

  • Ainult algsele saatjale vastamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+R.

  • Kui sõnumil on mitu adressaati ja soovite neile kõigile vastata, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+R.

  Avatakse uus sama teemaga meilisõnum, mis on määratud saadetama algsele saatjale või kõigile, kes olid kaasatud algsesse sõnumisse. Kuulete teksti „Reading pane, message“ (Lugemispaan, sõnum). Fookus on sõnumi sisutekstil.

 2. Tippige sõnumi tekst.

 3. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage sõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

Meilisõnumi edasisaatmine

 1. Kui meilisõnum on avatud, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F. Avatakse uus sama teemaga meilisõnum. Fookus on väljal Adressaat meiliaadress.

 2. Tippige iga adressaadi nimi.

 3. Sõnumi tippimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Message" (Sõnum), ja seejärel tippige sõnum.

 4. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage sõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

Sõnumite korraldamine

Vaikimisi Meil sõnumid vestluse järgi rühmitada. Kui eelistate meilisõnumid loetleda ükshaaval kronoloogilises järjestuses, saate muuta sõnumite korraldamise viisi.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "nupp Sätted", ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Sätted" ("Sätted").

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Message list" (Sõnumiloend), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Grouped by conversation" (Rühmitatud vestluse järgi).

 4. Meilisõnumite ükshaaval loetlemiseks vajutage üks kord ülesnooleklahvi. Nüüd on valitud suvand Üksikud sõnumid .

 5. Sisendkausta naasmiseks vajutage kaks korda paoklahvi (Esc).

Meilisõnumi leidmiseks otsingu ja filtri kasutamine

Selle olulise meilisõnumi jaoks pole vaja loendites ega arhiivides aega raisata. Otsingu ja filtri abil leiate otsitava kiiresti.

Meilisõnumi otsimine

 1. Vajutage sisendkaustas klahvikombinatsiooni Ctrl+E. Kuulete teksti "Search" (Otsing). Fookus liigub otsingu tekstiväljale.

 2. Tipi otsingusõnad ja vajuta sisestusklahvi (Enter).

 3. Otsingutulemite sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Jutustaja loeb otsingutulemid ette.

 4. Kui leiate soovitud meilisõnumi, vajutage selle avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 5. Tavasõnumiloendisse naasmiseks ja otsinguteksti välja tühjendamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Meilisõnumi otsimiseks filtri kasutamine

 1. Vajutage sisendkaustas tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõnu "Filter, all, button collapsed" (Filtreeri, kõik, nupp ahendatud), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud filtreerimissuvandit, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Filtrile vastavate meilisõnumite sirvimiseks lugege teemat Meilisõnumi avamine ja lugemine.

 4. Filtreerimissuvandi eemaldamiseks ja sõnumiloendi kõigi meilisõnumite kuvamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Filter", seejärel praegust filtrit, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage ülesnooleklahvi, kuni kuulete sõna "All" (Kõik), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Manuste avamine või lisamine

Saate meilisõnumites manuseid avada ja lisada.

Manuse avamine

Ekraaniluger teatab, kas vastuvõetud meilisõnumil on sõnumiloendi sirvimisel manuseid.

 1. Sirvige sõnumiloendis ühe või mitme manusega meilisõnumini ja vajutage selle avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Open" (Ava), seejärel faili nime ja mahtu ning sõna "Attachment" (Manus).

 3. Manuse avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Manuse lisamine

Saate saata näiteks elulookirjeldusi või fotosid.

 1. Kui koostate sõnumit, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+I. Avaneb dialoogiboks Windows Avamine.

 2. Liikuge sirvides failini, mille soovite manustada, ja kui olete failil, vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail manustatakse meilisõnumisse.

Teatiste sisse- või väljalülitamine

Saate kõik või ainult heliteatised sisse või välja lülitada.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "nupp Sätted", ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Sätted" ("Sätted").

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Notifications" (Teatised), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi teatiste sisse- või väljalülitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Kuva teatiseriba", ja vajutage tühikuklahvi.

  • Ainult heliteatise sisse- või väljalülitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Play a sound" (Esita heli), ja vajutage tühikuklahvi.

 4. Sisendkausta naasmiseks vajutage kaks korda paoklahvi (Esc).

Fookustatud sisendkaustaga töötamine

Saate keskenduda kõige olulisematele meilisõnumitele. KõigiMicrosoft 365 kontode jaoks loob Meil kaks sisendkausta: Fookustatud ja Muu. Kõige olulisemad meilisõnumid sorditakse sisendkausta Fookustatud ning ülejäänutele pääseb hõlpsasti juurde sisendkaustas Muu, kus need teid ei sega.

Sisendkaustade „Fookustatud“ ja „Muu“ vahel liikumine

Vaikimisi avab Meil sisendkausta Fookustatud .

 1. Sisendkausta Muu liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Other button" (Nupp Muu), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Sisendkausta Fookustatud naasmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Focused button" ("Nupp Fookustatud"), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meilisõnumi teisaldamine sisendkaustast Muu sisendkausta Fookustatud

 1. Liikuge sisendkaustas Muu meilisõnumini, mille soovite teisaldada sisendkausta Fookustatud.

 2. Meilisõnumis olles vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10 või Windows menüüklahv. Avaneb kontekstimenüü.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Move to Focused" (Teisalda vahekaardile Fookustatud), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Meilisõnum teisaldatakse ja fookus viiakse tagasi sisendkausta Muu .

Sisendkausta Fookustatud ja Muu ühendamine

Saate sisendkaustad kombineerida ja töötada ühe sõnumiloendiga.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "nupp Sätted", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Sätted pane" (paan Sätted).

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Fookustatud sisendkaust", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Sort messages into Focused and Other" (Sordi sõnumid vahekaardile Fookustatud ja Muu).

 4. Sisendkaustade ühendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Sisendkausta naasmiseks vajutage kaks korda paoklahvi (Esc).

Sisendkaustade ühendamiseks võib veidi aega kuluda.

Lisateave

ekraanilugeri tugi Windows 10 meilirakenduses ja kalendris

Windows 10 meilirakenduse kasutamine jutustaja abil

Ekraanilugeri abil kaustadega töötamine rakenduses Meil

Põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Kalender

Meilirakenduse kiirklahvid

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil meilisõnumite sirvimine ja navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate rohkem abi?

Liituge aruteluga

KÜSIGE KOGUKONNALT >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×