Mida saate kohandada? Menüüde ja käskude korraldamiseks soovitud järjestuses saate lindi isikupärastada, lindi peita või peidust välja tuua ning sageli kasutatavad käsud peita. Samuti saate kohandatud linti eksportida või importida.

Office'i lindi kohandamisalad

Mida te ei saa kohandada: te ei saa vähendada lindi suurust ega teksti või lindi ikoone. Ainus viis seda teha on muuta kuvaeraldusvõimet, mis muudaks kogu lehe suurust.

Kui kohandate linti: kohandused kehtivad ainult office'i programmile, kus praegu töötate. Näiteks kui isikupärastate Oma PowerPointi linti, ei kuvata Excelis samu muudatusi. Kui soovite sarnaseid kohandusi ka teistes Office'i rakendustes, peate samade muudatuste tegemiseks avama kõik need rakendused. Kuigi kohandusi ei saa rakenduste vahel jagada, saate kohandused teistega jagamiseks või muudes seadmetes kasutamiseks eksportida.

Näpunäide.: Lindi või selle ikoonide värvi ei saa muuta, kuid office'i värviskeemi saate muuta kogu office'is. Lisateavet leiate teemast Office'i kujunduse muutmine.

Linti saate mitmel viisil laiendada või ahendada.

Kui lint on ahendatud, laiendage seda, tehes ühte järgmistest.

 • Topeltklõpsake mõnda lindimenüüd.

 • Paremklõpsake mõnda lindimenüüd ja seejärel valige Ahenda lint.

  Lindi laiendamine

 • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F1.

Kui lint on laiendatud, ahendage see, tehes ühte järgmistest.

 • Topeltklõpsake mõnda lindimenüüd.

 • Paremklõpsake mõnda lindimenüüd ja seejärel valige Ahenda lint.

  Lindi ahendamine

 • Paremklõpsake lindi paremas allnurgas nuppu Lindi kuvamissuvandid ja seejärel valige Ahenda lint.

 • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F1.

Kui lint pole üldse nähtav

Kui lint pole üldse nähtav (ühtegi menüüd ei kuvata), siis on teil tõenäoliselt seatud olekuks Täisekraanrežiim. Valige kuva paremas ülanurgas Rohkem. See taastab ajutiselt lindi.

Klõpsake ikooni Rohkem

Dokumenti naasmisel on lint taas peidetud. Lindi kuvamise säilitamiseks valige menüüst Lindi kuvamissuvandid mõni muu olek.

Lindi kuvamissuvandite menüü

Lindimenüüd on Avaleht, Lisa, Kujundus jne. Alltoodud joonisel on näiteks kujutatud Wordi menüüd.

Lindi menüüd

Lisaks Office’i sisseehitatud vaikemenüüde nimede või järjestuse muutmisele saate ka kohandatud menüüsid lisada. Loendis Kohanda linti kuvatakse menüü nime järel sõna „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

Akna "Lindi kohandamine" avamine

Lindi muutmiseks tuleb avada aken „Lindi kohandamine”. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage rakendus, kus soovite linti kohandada (ntPowerPoint võiExcel ).

 2. Viige kursor lindil tühja kohta ja paremklõpsake seal.

  Lindi kohandamine

 3. Klõpsake nuppu Kohanda linti.

Nüüd olete valmis järgmisteks lindi kohandamise toiminguteks.

Vaike- või kohandatud menüüde järjestuse muutmine

Saate muuta menüüde Avaleht, Lisa, Joonista, Kujundus jne järjestust. Menüü Fail asukohta muuta ei saa.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mida soovite teise kohta nihutada.

  Lindiüksuste järjestuse muutmine

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud menüü lisamine

Nupu Uus menüü klõpsamisel saate lisada kohandatud menüü ja kohandatud jaotise. Käske saab lisada ainult kohandatud jaotistesse.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti nuppu Uus menüü.

 2. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud menüü ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud menüü peitmine

Saate peita nii kohandatud kui ka vaikemenüüsid. Kohandatud menüüsid saate ainult eemaldada. Menüüd Fail peita ei saa.

 1. Tühjendage akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti selle vaike- või kohandatud menüü märkeruut, mida soovite peita.

 2. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud menüü eemaldamine

Peita saate nii kohandatud kui ka vaikemenüüsid, kuid eemaldada saab ainult kohandatud menüüsid. Kohandatud menüüde ja jaotiste nime järel kuvatakse „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Lisaks Office’i sisseehitatud vaikejaotiste nimede või järjestuse muutmisele saate ka kohandatud jaotisi lisada. Loendis Kohanda linti kuvatakse kohandatud jaotise nime järel „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

Vaike- ja kohandatud jaotiste järjestuse muutmine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti jaotist, mida soovite teise kohta nihutada.

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud jaotise lisamine menüüsse

Kohandatud jaotise saate lisada nii kohandatud menüüsse kui ka vaikemenüüsse.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, kuhu soovite jaotise lisada.

 2. Klõpsake nuppu Uus jaotis.

 3. Jaotise Uus jaotis (kohandatud) nime muutmiseks paremklõpsake jaotist, klõpsake käsku Nimeta ümber ja tippige uus nimi.

  Märkus.: Samuti saate kohandatud rühma tähistamiseks lisada ikooni, klõpsates kohandatud rühma ja seejärel nuppu Nimeta ümber. Dialoogiboksi Sümbol avanemisel valige rühma tähistamiseks ikoon.

 4. Kohandatud jaotisse lisatavate käskude siltide peitmiseks paremklõpsake jaotist ja seejärel klõpsake käsku Peida käsusildid. Siltide kuvamiseks korrake sama toimingut.

 5. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud jaotise ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd või jaotist, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud jaotise eemaldamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti jaotist, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaikejaotise asendamine kohandatud jaotisega

Microsoft Office’isse sisseehitatud jaotisest ei saa käske eemaldada. Küll aga saate vaikejaotise asendada kohandatud jaotisega, mis sisaldab üksnes teie soovitud käske.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti vaikemenüüd, kuhu soovite kohandatud jaotise lisada.

 2. Klõpsake nuppu Uus jaotis.

 3. Paremklõpsake uut jaotist ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber.

 4. Tippige uue jaotise nimi ja valige ikoon, mis tähistaks uut jaotist lindi suuruse muutmise korral.

 5. Klõpsake loendis Käskude valimiskoht väärtust Põhimenüüd.

 6. Klõpsake kohandatavat jaotist sisaldava vaikemenüü kõrval olevat plussmärki (+).

 7. Klõpsake kohandatava vaikejaotise kõrval olevat plussmärki (+).

 8. Klõpsake käsku, mille soovite kohandatud jaotisse lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

 9. Paremklõpsake vaikejaotist ja klõpsake käsku Eemalda.

Käskude lisamiseks jaotisse peate lisama kohandatud jaotise vaikemenüüsse või uude kohandatud menüüsse. Ümber saate nimetada ainult kohandatud jaotistesse lisatud käske.

Vaikekäsud kuvatakse halli tekstina. Nende nime, ikooni ega järjestust muuta ei saa.

Custom group of commands

Käskude järjestuse muutmine kohandatud jaotises

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille soovite mujale nihutada.

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Käskude lisamine kohandatud jaotisesse

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti kohandatud jaotist, kuhu soovite käsu lisada.

 2. Klõpsake loendis Käskude valimiskoht seda loendit, kust soovite lisatavad käsud võtta, näiteks Populaarsed käsud või Kõik käsud.

  Käskude valimine

 3. Klõpsake loendis valitud käsku.

 4. Klõpsake nuppu Lisa.

 5. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Käsu eemaldamine kohandatud jaotisest

Käske saate eemaldada ainult kohandatud jaotisest.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud jaotisesse lisatud käsu ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Saate taastada kõigi lindimenüüde või ainult valitud menüüde algoleku. Kui lähtestate lindi kõik menüüd, saate lähtestada ka kiirpääsuriba nii, et kuvataks ainult vaikekäsud.

Lindi lähtestamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Lähtesta.

 2. Klõpsake käsku Lähtesta kõik kohandused.

Ainult valitud menüü vaikesätete lähtestamine

Lähtestada saate ainult vaikemenüüde vaikesätteid.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine vaikemenüüd, mille vaikesätteid soovite lähtestada.

 2. Klõpsake nuppu Lähtesta ja siis käsku Lähtesta ainult valitud lindimenüü.

Lindi ja kiirpääsuriba kohandused saate anda ühiskasutusse faili abil, mida saavad seejärel kasutada ka teie töökaaslased või mida saate kasutada mõnes muus arvutis.

1. toiming. Kohandatud lindi eksportimine.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Import/eksport.

 2. Klõpsake käsku Ekspordi kõik kohandused.

2. toiming. Kohandatud lindi ja kiirpääsuriba importimine teise arvutisse

NB!: Lindi kohandusfaili importimisel lähevad kaotsi kõik eelnevad lindi ja kiirpääsuriba kohandused. Kui arvate, et soovite praeguse kohanduse hiljem taastada, eksportige see enne uue kohanduse importimist.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Import/eksport.

 2. Klõpsake käsku Impordi kohandusfail.

Seotud teemad

Kiirpääsuriba kohandamine

Office'is saate linti ja tööriistaribasid isikupärastada just nii, nagu teile need meeldivad, kuvada sageli kasutatavad käsud ja peita need, mida harva kasutate. Saate muuta vaikemenüüsid või luua sageli kasutatavaid käske sisaldavaid kohandatud menüüsid ja rühmi.

Märkus.: Vaikekäske ei saa ümber nimetada, nende vaikekäskudega seostatud ikoone ega nende järjestust muuta.

 1. Lindi kohandamiseks avage või looge Exceli, Wordi või PowerPointi dokument.

 2. Avage rakendus Preferences (Eelistused) ning valige Ribbon (Lint) ja Toolbar (Tööriistariba).

  Office2016 for Maci lindi tööriistariba eelistused
 3. Valige lindimenüü aknas käsud, mille soovite lindile lisada või eemaldada, ja valige noolte lisamine või eemaldamine.

  Office2016 for Mac Customize Ribbon

  Märkus.: Vaikemenüüde või -käskude (nt Menüü Avaleht või Lisa ) eemaldamiseks lindilt tühjendage vastav ruut dialoogiboksis Lindi kohandamine .

Lindil saate kohandada järgmist.

 • Vahekaartide ümbernimetamiseks valige menüü (nt Avaleht, Lisa, Kujundus dialoogiboksis Lindi kohandamine ) Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Nimeta ümber.

 • Uue menüü või uue jaotise lisamine. Uue menüü või jaotise lisamiseks valige Office2016 for Mac Customize Ribbon Add Button välja Kohanda linti all ja valige uus menüü või jaotis Uus.

 • Menüüde eemaldamine: kohandatud menüüsid saate eemaldada ainult lindilt. Eemaldamiseks valige menüü väljal Lindi kohandamine ja valige Office2016 for Mac Customize Ribbon Remove Button.

Kiirpääsuriba kohandamine

Kui soovite käeulatuses vaid mõnda käsku, kasutage kiirpääsu tööriistariba. Need on ikoonid, mis asuvad lindi kohal ja need on alati lindil olevast menüüst olenemata alati olemas.

Office2016 for Mac QAT
 1. Kiirpääsuriba kohandamiseks avage või looge Exceli, Wordi või PowerPointi dokument.

 2. Avage rakenduse eelistused ja valige Kiirpääsuriba.

  Office2016 for Mac Customize QAT
 3. Valige menüüaknas Kiirpääsu tööriistariba käsud ja valige nooled, mille soovite lisada või eemaldada dialoogiboksist Kiirpääsu tööriistariba kohandamine .

  Märkus.: Kui kiirpääsu tööriistaribale lisamiskäske ei kuvata, on põhjus selles, et me ei toeta seda praegu.

  Pärast käsu valimist kuvatakse see kiirpääsuriba lõpus.

  Kiirpääsu tööriistaribal on järgmised vaikekäsud.

  Office2016 for Mac Customize Quick Access Toolbar Menu

  Kui soovite lisada vaid ühe neist käskudest, valige lihtsalt käsu nimi, mille soovite tööriistaribale lisada või eemaldada. Kiirpääsu tööriistaribal kuvatavatel üksustel on nende kõrval märge Kuvab Office 2016 for Maci kiirpääsuriba menüü märkeikooni. .

Lindi minimeerimine või laiendamine

Saate linti minimeerida nii, et kuvatakse ainult menüüd.

Laiendatud lint

Laiendatud lint

Ahendatud lint

Ahendatud lint

Lindi minimeerimine töötamise ajal

 • Valige lindi paremas servas Miinimize the ribbon button.

Lindi laiendamine töötamise ajal

 • Valige lindi paremas servas Expand the ribbon button.

Lindi minimeerimine faili avamisel

Vaikimisi laiendatakse linti faili avamisel iga kord, kuid saate seda sätet muuta, et lint oleks alati minimeeritud.

 • Tühjendage menüüs Vaadelindi märge .

 • Kui soovite faili avamisel lindi uuesti kuvada, valige menüüs Vaadelint või laiendage linti, valides Expand the ribbon button.

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×