Rakenduses Office saate failide printimiseks ja eelvaate kuvamiseks samas asukohas klõpsata menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi (või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+P).

Prinditöö eelvaate vaatamiseks enne printerisse saatmist avage Fail > Prindi.

Näpunäide.: Nuppude Prindieelvaade või Prindi saate lisada kiirpääsuribale, et neile kiiremini juurde pääseda. Lisateavet leiate teemast Käskude lisamine kiirpääsuribale.

Valige järgmisest ripploendist oma programm, et vaadata teavet teatud programmidest printimise ja eelvaate kuvamise kohta.

 1. Valige Fail > Prindi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Prindieelvaade.

  • Faili naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

  • Faili printimiseks ja printeri atribuutide kontrollimiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Prindi.

  • Faili printimiseks ilma printeri atribuute muutmata klõpsake nuppu Kiirprintimine.

Lisateave

Excel ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse faili eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

  Märkus.: Kui prindieelvaates ei kuvata kõiki oodatud ridu või veerge, on võimalik, et olete valinud vale prindiala. Vt Prindiala seadmine või tühjendamine töölehel.

 2. Töövihikusse naasmiseks ilma seda printimata klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Kui olete töövihiku printimiseks valmis...

 1. Valige soovitud eksemplaride arv.

 2. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud lehtede printimine, lehe suuna muutmine või kahepoolne printimine) valimiseks vaadake jaotisest Sätted.

 3. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

Lisateave

 1. Klõpsake > Prindi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Prindieelvaade.

   Märkmikku naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake nuppu Sule.

  • Faili printimiseks ja printeri atribuutide kontrollimiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Lisateave

Outlook ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse sõnumi eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

  Märkus.: Kui kasutate prindivaate (mis sisaldab nii printerisätteid kui ka prindieelvaadet) kuvamiseks käsku Fail > Prindi, võib praegune aken nihkuda taustale põhi-Outlook akna taga. Et tuua prindi vaade jälle esiplaanile, saate Outlooki põhiakna minimeerida. Selle probleemi kohta leiate lisateavet teemast Prindi eelvaate probleemid Outlookis.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

 3. Valige soovitud eksemplaride arv.

 4. Vaadake jaotist Sätted, et valida, kas sõnum kuvatakse tabeli või memona.

 5. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

 6. Dokumenti naasmiseks klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Lisateave

PowerPoint ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse esitluse eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

 3. Esitlusse naasmiseks ilma seda printimata klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Kui olete valmis esitlust printima...

 1. Valige soovitud eksemplaride arv.

 2. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud slaidide printimine, mitme slaidi printimine lehel või halli skaala printimine) valimiseks vaadake jaotist Sätted.

 3. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

Lisateave

Project ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse esitluse eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

 3. Valige soovitud eksemplaride arv.

 4. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud lehtede printimine, lehe suuna muutmine või kahepoolne printimine) valimiseks vaadake jaotisest Sätted.

 5. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

 6. Dokumenti naasmiseks klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Lisateave

Publisher ühendab samas aknas käsud Prindi ja Eelvaade.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse esitluse eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

 3. Valige soovitud eksemplaride arv.

 4. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud lehtede printimine, lehe suuna muutmine või kahepoolne printimine) valimiseks vaadake jaotisest Sätted.

 5. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

 6. Dokumenti naasmiseks klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Lisateave

Visio ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse esitluse eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

 3. Valige soovitud eksemplaride arv.

 4. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud lehtede printimine, lehe suuna muutmine või kahepoolne printimine) valimiseks vaadake jaotisest Sätted.

 5. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

 6. Dokumenti naasmiseks klõpsake nuppu Nupp Tagasi.

Lisateave

Word ühendab samas aknas printimise ja eelvaate.

 1. Klõpsake käsku Fail > Prindi. Paremal kuvatakse esitluse eelvaade. Vasakul kuvatakse nupp Prindi ja konfigureeritav Sätted.

 2. Iga lehekülje kuvamiseks klõpsake eelvaate allosas olevat noolt ja kui tekst on lugemiseks liiga väike, kasutage selle muutmiseks suumimisliugurit.

  Lehe eelvaade ja suumimisliugurid aknas Printimine ja prindieelvaade

  Näpunäide.: Kui soovite kuvada mitme lehe eelvaate kõrvuti, kasutage vähendamiseks suumiliugurit.

 3. Dokumendi juurde naasmiseks ilma seda printimata klõpsake nuppu Nupp Tagasi .

Kui olete valmis dokumenti printima...

 1. Valige soovitud eksemplaride arv.

 2. Muude prindisuvandite (nt ainult teatud lehtede printimine, lehe suuna muutmine või kahepoolne printimine) valimiseks vaadake jaotisest Sätted.

  Märkus.: Ainult teatud lehekülgede printimiseks Wordis klõpsake käsku Prindi kõik lehed. Sealt saate valida ainult praeguse lehe printimise või valida Kohandatud printimine ja määrata prinditavad lehed (nt "1-3" või "3-6, 10, 14").

 3. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Kui lisaleht kuvatakse dokumendi lõpus, lugege teemat Lehekülje kustutamine Wordis.

Lisateave

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Mõnes programmis (nt Excel ja Word ) kuvatakse prindieelvaade põhikuval Prindieelvaade. Muudes programmides (nt Access ja OneNote ) klõpsake prindieelvaate avamiseks põhikuval nuppu Prindieelvaade.

Nupp Prindieelvaade

Vaadake videot Office printimise kohta.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Lisateavet teatud programmidest printimise ja eelvaate kuvamise kohta leiate alltoodud jaotistest.

Office programmi valimine

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Prindieelvaade.

   Faili naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

  • Faili printimiseks ja printeri atribuutide kontrollimiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Prindi.

  • Faili printimiseks ilma printeri atribuute muutmata klõpsake nuppu Kiirprintimine.

Lisateavet Excel eelvaate kuvamise ja printimise kohta leiate järgmistest teemadest.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Prindieelvaade.

  • Faili naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

  • Faili printimiseks ja printeri atribuutide kontrollimiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet Outlook printimise kohta leiate teemast Outlook printimine.

Vahekaardil Printimine kuvatakse vaikeprinteri atribuudid automaatselt esimeses jaotises ja esitluse eelvaade kuvatakse automaatselt teises jaotises.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

  Esitlusele naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

 2. Kui printeri ja esitluse atribuudid kuvatakse soovitud viisil, klõpsake nuppu Prindi.

  Märkus.: Printeri atribuutide muutmiseks klõpsake printeri nime all nuppu Printeri atribuudid.

Vahekaardil Printimine kuvatakse vaikeprinteri atribuudid automaatselt esimeses jaotises ja faili eelvaade kuvatakse automaatselt teises jaotises.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

  Faili naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

 2. Kui printeri ja faili atribuudid kuvatakse soovitud viisil, klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Printeri atribuutide muutmiseks klõpsake printeri nime all nuppu Printeri atribuudid.

Vahekaardil Printimine kuvatakse vaikeprinteri atribuudid automaatselt esimeses jaotises ja publikatsiooni eelvaade kuvatakse automaatselt teises jaotises.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

  Publikatsiooni naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

 2. Kui printeri ja publikatsiooni atribuudid kuvatakse soovitud viisil, klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Printeri atribuutide muutmiseks klõpsake printeri nime all nuppu Printeri atribuudid.

Lisateavet Publisher printimise kohta leiate teemast Publisher printimine.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Prindieelvaade.

  • Faili naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

  • Faili printimiseks ja printeri atribuutide kontrollimiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Prindi.

  • Faili printimiseks ilma printeri atribuute muutmata klõpsake nuppu Kiirprintimine.

Vahekaardil Printimine kuvatakse vaikeprinteri atribuudid automaatselt esimeses jaotises ja dokumendi eelvaade kuvatakse automaatselt teises jaotises.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

  Dokumenti naasmiseks ja muudatuste tegemiseks enne printimist klõpsake uuesti menüüd Fail .

 2. Kui printeri ja dokumendi atribuudid kuvatakse soovitud viisil, klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Printeri atribuutide muutmiseks klõpsake printeri nime all nuppu Printeri atribuudid.

Tõrkeotsing

Printeri tõrkeotsingu või draiveriteabe leiate järgmistest teemadest.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×