Diagrammi loomisel Exceli töölehel, Wordi dokumendis või PowerPointi esitluses on teil arvukalt valikuvõimalusi. Olenemata sellest, kas kasutate andmete jaoks soovitatud diagrammi, ühte kõigi diagrammide loendist või mõnda meie diagrammimallide valikust, võib olla abi iga diagrammitüübi kohta.

Diagrammi koostamise alustamiseks klõpsake siin.

Eri tüüpi diagrammide kirjelduse kuvamiseks tehke ripploendis vastav valik.

Tulpdiagrammile saab kanda töölehel veergude või ridadena korraldatud andmeid. Üldjuhul kuvatakse tulpdiagrammil horisontaal- ehk kategooriateljel kategooriad ning vertikaal- ehk väärtusteljel väärtused, näiteks nii:

Kobartulpdiagramm

Tulpdiagrammide tüübid

 • Kobartulpdiagramm ja ruumiline kobartulpdiagramm.   

  Kobartulpdiagramm ja ruumiline kobartulpdiagramm

  Kobartulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste tulpadena. Ruumilises kobartulpdiagrammis esitatakse tulbad ruumilises vaates, kuid kolmandat väärtustelge (sügavustelge) ei kasutata. Seda tüüpi diagrammi võiksite kasutada juhul, kui teil on järgmisi üksusi tähistavad kategooriad:

  • väärtustevahemikud (nt üksuste loendid);

  • kindlad skaalakorraldused (nt Likerti skaala kirjed: Täiesti nõus, Nõus, Neutraalne, Ei ole nõus, Ei ole üldse nõus);

  • nimed, mis ei ole kindlas järjestuses (nt üksuste nimed, geograafilised nimed või inimeste nimed).

 • Virntulpdiagramm ja ruumiline virntulpdiagramm.     Virntulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste virnastatud tulpadena. Ruumilises virntulpdiagrammis esitatakse virnastatud tulbad ruumilises vaates, kuid sügavustelge ei kasutata. Seda tüüpi diagrammi võiksite kasutada juhul, kui teil on mitu andmesari ja soovite rõhutada kogusummat.

  Virntulpdiagramm ja ruumiline virntulpdiagramm

 • 100% virntulpdiagramm ja ruumiline 100% virntulpdiagramm.    100% virntulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste virnastatud tulpadena, mis on korraldatud 100% kuvamiseks. Ruumilises 100% virntulpdiagrammis esitatakse tulbad ruumilises vaates, kuid sügavustelge ei kasutata. Seda tüüpi diagrammi võite kasutada näiteks siis, kui teil on vähemalt kaks andmesarja ja soovite rõhutada väärtuste osakaalu kogusummas, eriti kui kogusumma on igas kategoorias sama.

  100% virntulpdiagramm ja ruumiline 100% virntulpdiagramm

 • Ruumiline tulpdiagramm.    Ruumilisel tulpdiagrammil on kolm muudetavat telge (horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg) ning see võrdleb andmepunktid horisontaal- ja sügavusteljel. Seda tüüpi diagrammi võiksite kasutada juhul, kui soovite andmeid võrrelda nii kategooriate kui ka andmesarjade lõikes.

  Ruumiline tulpdiagramm

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda joondiagrammile. Joondiagrammil on kategooriaandmed jaotatud ühtlaselt horisontaalteljele ja väärtuste andmed ühtlaselt vertikaalteljele. Kuna joondiagrammidel saab kuvada ajaliselt järjestikuseid andmeid ühtlaste vahedega skaalal, sobivad seda tüüpi diagrammid suurepäraselt juhul, kui soovite kuvada andmete trendid võrdsete intervallidega (nt kuud, kvartalid või finantsaastad).

Tähistega joondiagramm

Joondiagrammide tüübid

 • Joondiagramm ja markeritega joondiagramm    Üksikuid andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatavad joondiagrammid võivad kuvada trende aja jooksul või ühtlaste vahedega kategooriate lõikes, eriti kui teil on palju andmepunkte ja nende esitamise järjestus on oluline. Kui kategooriaid on palju või väärtused on ligikaudsed, kasutage joondiagrammi ilma markeriteta.

  Joondiagramm ja tähistega joondiagramm

 • Virnjoondiagramm ja markeritega virnjoondiagramm    Üksikutele andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatud virnjoondiagrammidel saab kuvada iga väärtuse osakaalu trendi aja jooksul või ühtlaste vahedega kategooriate lõikes.

  Virnjoondiagramm ja tähistega virnjoondiagramm

 • 100% virnjoondiagramm ja markeritega 100% virnjoondiagramm    100% virnjoondiagrammidel saab kuvada iga väärtuse protsentuaalse osakaalu trendi aja jooksul või ühtlaste vahedega kategooriate lõikes nii, et need kuvatakse koos eraldi andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma. Kui kategooriaid on palju või väärtused on ligikaudsed, kasutage 100 virnjoondiagrammi ilma markeriteta.

  100% virnjoondiagramm ja 100% tähistega virnjoondiagramm

 • Ruumiline joondiagramm    Ruumilisel joondiagrammil kuvatakse kõik andmeread või -veerud ruumilise ribana. Ruumilisel joondiagrammil on muudetav horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg.

  Ruumiline joondiagramm

  Märkused: 

  • Joondiagrammid sobivad eelkõige juhul, kui teil on diagrammil mitu andmesarja. Kui teil on ainult üks andmesari, võiksite pigem kasutada punktdiagrammi.

  • Virnjoondiagrammid liidavad andmed kokku, mis ei pruugi olla see, mida soovite. Kuna vahel pole lihtne näha, et jooned on virnastatud, võiksite pigem kasutada mõnda muud joondiagrammi või virnkihtdiagrammi.

Töölehel ainult ühe veeru või reana korraldatud andmed saab kanda sektordiagrammile. Sektordiagrammidel kuvatakse ühe andmesari elementide suurus kõigi elementide kogusumma suhtes. andmepunktid kuvatakse sektordiagrammil protsendina tervikust.

Sektordiagramm

Kasutage sektordiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Teil on ainult üks andmesari.

 • Teie andmete seas pole negatiivseid väärtusi.

 • Teie andmete hulgas pole peaaegu ühtegi nullväärtust.

 • Teil on kuni seitse kategooriat, mis kõik tähistavad osa tervikust.

Sektordiagrammide tüübid

 • Sektordiagramm ja ruumiline sektordiagramm.    Sektordiagrammidel kuvatakse kõigi väärtuste osakaal kogusummast tasapinnalise või ruumilisena. Sektoreid saate diagrammist nende rõhutamiseks käsitsi eraldada.

  Sektordiagramm ja ruumiline sektordiagramm

 • Sektordiagrammi sektor ja sektordiagrammi lintdiagramm    Sektordiagrammi sektordiagrammist või lintdiagrammist sektordiagrammidel kuvatakse väiksemate väärtustega sektordiagrammid, mis tõmmatakse sekundaarsele sektor- või virnlintdiagrammile, mis hõlbustab nende eristamist.

  Sektordiagramm sektordiagrammist ja lintdiagramm sektordiagrammist

Töölehel ainult veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda rõngasdiagrammile. Nagu sektordiagrammgi, näitab rõngasdiagramm osade seost tervikuga, kuid selles võib olla rohkem kui üks andmesari.

Rõngasdiagramm

Rõngasdiagrammide tüübid

 • Rõngasdiagramm    Rõngasdiagrammidel kuvatakse andmed rõngastena, kusjuures iga rõngas tähistab ühte andmesarja. Kui protsendid kuvatakse andmesiltidel, moodustavad diagrammi rõngad kokku 100%.

  Rõngasdiagramm

  Märkus.: Rõngasdiagramme on raske lugeda. Selle asemel võite kasutada virntulpdiagrammi või virnlintdiagrammi.

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda lintdiagrammile. Lintdiagrammid sobivad üksikute elementide võrdluste illustreerimiseks. Lintdiagrammil on kategooriad üldiselt paigutatud vertikaalteljele ja väärtused horisontaalteljele.

Lintdiagramm

Kasutage lintdiagrammi siis, kui:

 • teljesildid on pikad;

 • Kuvatavad väärtused on millegi kestused.

Lintdiagrammide tüübid

 • Kobarlintdiagramm ja ruumiline kobarlintdiagramm.    Kobarlintdiagrammil kuvatakse lindid tasapinnalisel kujul. Ruumilisel kobarlintdiagrammil kuvatakse lindid ruumilises vaates, kuid sügavustelge ei kasutata.

  Kobarlintdiagramm ja ruumiline kobarlintdiagramm

 • Virnlintdiagramm ja ruumiline virnlintdiagramm.    Virnlintdiagrammidel kuvatakse üksikute üksuste suhe tervikuga ruumiliste lintidena. Ruumilisel virnlintdiagrammil kuvatakse lindid ruumilises vaates, kuid sügavustelge ei kasutata.

  Virnlintdiagramm ja ruumiline virnlintdiagramm

 • 100% virnlintdiagramm ja ruumiline 100% virnlintdiagramm.    100% virnlintdiagrammil kuvatakse tasapinnalised lindid, mis võrdlevad iga väärtuse protsentuaalset panust kogusummasse kategooriate lõikes. 100% ruumilisel virnlintdiagrammil kuvatakse lindid ruumilises vaates, kuid sügavustelge ei kasutata.

  100% virnlintdiagramm ja ruumiline 100% virnlintdiagramm

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda kihtdiagrammile. Kihtdiagrammide abil saab illustreerida aja jooksul toimunud muudatusi ja tuua esile koguväärtuse trendi lõikes. Diagrammile kantud väärtuste summa kuvamisega saab kihtdiagrammil näidata ka osade suhet tervikusse.

Kihtdiagramm

Kihtdiagrammide tüübid

 • Kihtdiagramm ja ruumiline kihtdiagramm.    Tasapinnalisel või ruumilisel kihtdiagrammil kuvatakse väärtuste trend ajas või muudes kategooriaandmetes. Ruumilistel kihtdiagrammidel kasutatakse kolme muudetavat telge (horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg). Üldjuhul tuleks mittevirnastatud kihtdiagrammi asemel kasutada joondiagrammi, kuna ühe sarja andmed võivad jääda mõne muu sarja andmete alla peitu.

  Kihtdiagramm ja ruumiline kihtdiagramm

 • Virnkihtdiagramm ja ruumiline virnkihtdiagramm.    Virnkihtdiagrammidel kuvatakse iga väärtuse osakaalu trend ajas või muudes kategooriaandmetes. Ruumiline virnkihtdiagramm võimaldab teha sama, kuid kihid kuvatakse ruumilises vaates, sügavustelge kasutamata.

  Virnkihtdiagramm ja ruumiline virnkihtdiagramm

 • 100% virnkihtdiagramm ja ruumiline 100% virnkihtdiagramm.    100% virnkihtdiagrammidel kuvatakse iga väärtuse protsentuaalse panuse trend ajas või muudes kategooriaandmetes. Ruumiline 100% virnkihtdiagramm võimaldab teha sama, kuid kihid kuvatakse ruumilises vaates, sügavustelge kasutamata.

  100% virnkihtdiagramm ja ruumiline 100% virnkihtdiagramm

XY- ehk punktdiagrammile saab kanda andmeid, mis on töölehel korraldatud veergude ja ridadena. Paigutage X-telje väärtused ühte ritta või veergu ja sisestage siis vastavad Y-telje väärtused külgnevasse ritta või veergu.

Punktdiagrammil on kaks väärtustelge: horisontaaltelg (x-telg) ja vertikaaltelg (y-telg). Need X- ja Y-telje väärtused kombineeritakse diagrammil andmepunktideks ja kuvatakse ebaühtlase intervalliga ehk kobaratena. Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvandmete kuvamiseks ja võrdlemiseks (nt teaduslike, statistiliste ja tehniliste andmete korral).

Punktdiagramm

Kasutage punktdiagrammi siis, kui:

 • soovite muuta horisontaaltelje skaalat;

 • soovite selle telje muuta logaritmiliseks skaalaks;

 • horisontaalteljele paigutatavad väärtused pole ühtlaste vahedega;

 • Horisontaalteljel on palju andmepunkte.

 • Soovite andmete (sh andmepaaride või rühmitatud andmekomplektide) kohta täpsema teabe kuvamiseks kohandada punktdiagrammi sõltumatuid teljeskaalasid.

 • Soovite andmepunktide erinevuse kuvamise asemel tuua välja sarnasusi suurte andmekomplektide vahel.

 • Soovite võrrelda mitut andmepunkti ilma ajalise tegurita – mida rohkem andmepunkte punktdiagrammile kannate, seda paremini saate neid võrrelda.

Punktdiagrammide tüübid

 • Punktdiagramm    Sellel diagrammil kuvatakse andmepunktid väärtustepaaride võrdlemiseks ilma ühendusjoonteta.

  Punktdiagramm

 • Sujuvjoonte ja tähistega punktdiagramm ning sujuvjoontega punktdiagramm.    Seda tüüpi diagrammil kuvatakse andmepunkte ühendav sujuvjoon. Sujuvjooni saab kuvada koos tähistega või ilma. Kui andmepunkte on palju, kasutage tähisteta punktdiagrammi.

  Sujuvjoonte ja tähistega punktdiagramm ning sujuvjoontega punktdiagramm

 • Sirgjoonte ja markeritega punktdiagramm ning sirgjoontega punktdiagramm    Sellel diagrammil kuvatakse sirgühendused andmepunktide vahel. Sirgjooni saab kuvada koos markeritega või ilma.

  Sirgjoonte ja tähistega punktdiagramm ning sirgjoontega punktdiagramm

Sarnaselt punktdiagrammiga lisab mulldiagramm kolmanda veeru selleks, et määrata andmesarja andmepunktide kujutamiseks kuvatavate mullide suurus.

Mulldiagramm

Mulldiagrammide tüübid

 • Mulldiagramm või ruumilise efektiga mulldiagramm.    Mõlemat tüüpi mulldiagrammid võrdlevad kahe väärtustekogumi asemel kolme, kuvades mullid vastavalt kas tasapinnalisel või ruumilisel kujul (ilma sügavustelge kasutamata). Kolmas väärtus määrab mulltähise suuruse.

  Mulldiagramm ja ruumilise efektiga mulldiagramm

Börsidiagrammile saab kanda töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed. Nagu nimi viitab, saab börsidiagrammide abil näidata aktsiahindade kõikumist. Samuti saab selle diagrammi abil näidata kõikumisi muud tüüpi andmetes, näiteks päevaste sademete koguses või mitme aasta keskmises temperatuuris. Börsidiagrammi loomiseks peavad andmed olema töölehel õiges järjestuses.

Näiteks lihtsa kõrge-madala-sulgemishinna börsidiagrammi loomiseks peaksid andmed olema korraldatud järjestikuste veergudena, mille päised on Kõrge, Madal ja Sulgemishind.

Börsidiagramm

Börsidiagrammide tüübid

 • Kõrge-madal-sulgemishind.    Selle börsidiagrammi jaoks on vaja kolme väärtussarja järgmises järjestuses: kõrge, madal ning sulgemishind.

  Kõrge-madal-sulgemishind

 • Avamis-kõrge-madal-sulgemishind.    Seda tüüpi börsidiagrammi jaoks on vaja nelja õiges järjestuses väärtussarja: avamis-, kõrge, madal ja sulgemishind.

  Avamis-kõrge-madal-sulgemishind

 • Maht-kõrge-madal-sulgemishind.    Seda tüüpi börsidiagrammi jaoks on vaja nelja õiges järjestuses väärtussarja: maht, kõrge, madal ja sulgemishind. Mahu mõõtmiseks kasutatakse diagrammil kahte väärtustelge: ühte telge mõõdetud mahu veergude ja teist aktsiahindade jaoks.

  Maht-kõrge-madal-sulgemishind

 • Maht-avamis-kõrge-madal-sulgemishind.    Seda tüüpi börsidiagrammi jaoks on vaja viit õiges järjestuses väärtussarja: maht, avamis-, kõrge, madal ja sulgemishind.

  Maht-avamis-kõrge-madal-sulgemishind

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda pinddiagrammile. Pinddiagramm on abiks siis, kui soovite leida kahe andmehulga vahelisi optimaalseid kombinatsioone. Sarnaselt topograafilise kaardiga näitavad värvid ja mustrid alasid, mis on samas väärtustevahemikus. Pinddiagrammi saate luua siis, kui nii kategooriad kui ka andmesarjad on arvväärtused.

Pinddiagramm

Pinddiagrammide tüübid

 • Ruumiline pinddiagramm.    Sellel diagrammil kuvatakse andmete ruumiline vaade, mis näeb välja nagu üle ruumilise tulpdiagrammi venitatud kummilina. Seda kasutatakse tavaliselt suurte andmehulkade vaheliste suhete näitamiseks, mida muidu oleks raske vaadata. Pinddiagrammi värviribad ei tähista andmesarju, vaid erinevusi väärtuste vahel.

  Ruumiline pinddiagramm

 • Ruumiline sõrestikpinddiagramm.    Ruumilist pinddiagrammi, mille pinnal värve pole, nimetatakse ruumiliseks sõrestikpinddiagrammiks. Sellel diagrammil kuvatakse ainult jooned. Ruumilist sõrestikpinddiagrammi pole kerge lugeda, kuid sellele saab suuri andmehulki kanda palju kiiremini kui ruumilisele pinddiagrammile.

  Ruumiline sõrestikpinddiagramm

 • Kontuurdiagramm    Kontuurdiagrammid on sarnaselt tasapinnaliste topograafiliste kaartidega pealtvaates kuvatavad diagrammid. Kontuurdiagrammil tähistavad värviribad teatud väärtusevahemikke. Kontuurdiagrammi jooned ühendavad võrdsete väärtustega interpoleeritud punkte.

  Kontuurdiagramm

 • Sõrestikkontuur    Ka sõrestikkontuurdiagrammid on pealtvaates pinddiagrammid. Kui sõrestikkontuurdiagrammi pinnal puuduvad värvid, kuvatakse sõrestikkontuurdiagrammil ainult jooned. Sõrestikkontuurdiagramme pole lihtne lugeda. Soovitame kaaluda hoopis ruumilise pinddiagrammi kasutamist.

  Sõrestikkontuurdiagramm

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda radiaaldiagrammile. Radiaaldiagrammid võrdlevad mitme andmesari kokkuvõtteväärtusi.

Radiaaldiagramm

Radiaaldiagrammide tüübid

 • Radiaaldiagramm ja tähistega radiaaldiagramm.    Radiaaldiagrammidel kuvatakse andmete muutused keskpunkti suhtes, kas siis koos andmepunktide tähistega või ilma.

  Radiaaldiagramm ja tähistega radiaaldiagramm

 • Täidetud radiaaldiagramm    Täidetud radiaaldiagrammil täidetakse andmesarja ala värviga.

  Täidetud radiaaldiagramm

Puukaartdiagrammil kuvatakse andmete hierarhiline vaade ja see võimaldab lihtsalt võrrelda kategooriate eri tasemeid. Puukaartdiagrammil kuvatakse kategooriad värvi ja läheduse järgi ning sellel saab hõlpsalt kuvada suuri andmehulki, mis muude diagrammitüüpide puhul oleks raskendatud. Puukaartdiagrammi saab kasutada, kui hierarhilises struktuuris on tühjad lahtrid, ning puukaartdiagrammid sobivad hästi hierarhiasiseste proportsioonide võrdlemiseks.

Puukaartdiagrammi pilt rakenduses Office 2016 for Windows

Märkus.: Puukaartdiagrammidel ei ole alamtüüpe.

Radiaalkiirdiagramm sobib suurepäraselt hierarhiliste andmete kuvamiseks ja seda saab kasutada, kui hierarhilises struktuuris on tühjad lahtrid. Hierarhia iga taset tähistab üks ring; kõige sisemine ring tähistab hierarhia kõrgeimat taset. Kui radiaalkiirdiagramm ei sisalda hierarhilisi andmeid (kategooriad on ühel tasemel), sarnaneb see rõngasdiagrammiga. Kui radiaalkiirdiagrammi kategooriad on aga mitmel tasemel, on võimalik näidata, milline on välimiste ja sisemiste ringide seos. Radiaalkiirdiagrammi abil saab kõige tõhusamini näidata, kuidas üks ring osadeks jaguneb.

Radiaalkiirdiagrammi pilt rakenduses Office 2016 for Windows

Märkus.: Radiaalkiirdiagrammidel ei ole alamtüüpe.

Histogrammil kuvatakse andmete jaotumine sageduse järgi. Diagrammi iga tulpa nimetatakse kastiks, mida saab andmete edasisel analüüsil muuta.

Histogrammi näidis

Histogrammide tüübid

 • Histogramm    Histogrammil kuvatakse andmete jaotumine sageduse järgi rühmitatuna sageduskastidesse.

  Histogrammi alamtüübi skeemil olev histogramm
 • Pareto diagramm    Pareto on sorditud histogramm, mis sisaldab nii kahanevas järjestuses sorditud veerge kui ka kumulatiivset protsentuaalset koguväärtust väljendavat joont.

  Pareto-diagrammi alamtüüp saadaolevate histogrammide seas

Karp-vurrud-diagramm näitab andmete jaotumist kvartiilide lõikes ning tõstab esile keskväärtuse ja võõrväärtused. Karpidel võivad olla vertikaalsed jooned, mida kutsutakse vurrudeks. Need jooned tähistavad varieeruvust väljaspool ülemist ja alumist kvartiili ning mis tahes punkti nendest joontest väljaspool loetakse võõrväärtusteks. Seda diagrammitüüpi kasutage juhul, kui on tegemist mitme omavahel seotud andmesarjaga.

Karp-ja-vurrud-tüüpi diagrammi näidis

Märkus.: Karp-vurrud-diagrammidel ei ole alamtüüpe.

Kaskaaddiagramm näitab finantsandmete jooksvat kogusummat väärtuste liitmisel või lahutamisel. See aitab mõista, kuidas positiivsete ja negatiivsete väärtuste sari mõjutab algväärtust. Kuna veerud on tähistatud värvidega, on positiivsed ja negatiivsed arvud selgesti näha.

Kaskaaddiagrammi näide

Märkus.: Kaskaaddiagrammidel ei ole alamtüüpe.

Lehterdiagrammidel kuvatakse protsessi mitme etapi väärtused.

Müügivõimalusi kirjeldav lehterdiagramm (esimeses veerus on esitatud etapid, teises veerus väärtused)

Tavaliselt väärtused järk-järgult vähenevad, nii et ribad hakkavad meenutama lehtrit. Lugege lisateavet lehterdiagrammide kohta siit.

Liitdiagrammile saab kanda töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed. Liitdiagrammid ühendavad endas kahte või enamat diagrammitüüpi, et andmeid oleks lihtsam mõista, eriti juhul, kui need on väga erinevad. Koos sekundaarteljega kuvatuna on seda diagrammi veelgi lihtsam lugeda. Käesolevas näites on jaanuarist juunini müüdud kodude arvu kuvamiseks esmalt kasutatud tulpdiagrammi ja seejärel joondiagrammi, et lugejatel oleks lihtne saada ülevaade keskmisest müügihinnast kuude lõikes.

Sekundaarteljega liitdiagramm

Liitdiagrammide tüübid

 • Kobartulpdiagramm/joondiagramm ja sekundaarteljega kobartulpdiagramm/joondiagramm.    See diagramm, millele saab vajadusel lisada sekundaartelje, ühendab endas kobartulpdiagrammi ja joondiagrammi, kuvades osa andmesarju tulpadena ja teised samal diagrammil joontena.

  Kobartulpdiagrammid

 • Virnastatud kihtdiagramm / kobartulpdiagramm.    See diagramm ühendab endas virnastatud kihtdiagrammi ja kobartulpdiagrammi, kuvades osa andmesarju virnastatud kihtidena ja teised samal diagrammil tulpadena.

  Virnastatud kihtdiagramm / kobartulpdiagramm

 • Kohandatud kombinatsioon.    See diagrammitüüp võimaldab teil samal diagrammil kuvatavad diagrammitüübid ise valida.

  Kohandatud liitdiagramm

Geograafiliste piirkondade kaupa väärtuste võrdlemiseks ja kategooriate kuvamiseks saate kasutada kartodiagrammi. Kasutage seda siis, kui andmed sisaldavad geograafilisi piirkondi (nt riike/regioone, osariike, maakondi või sihtnumbreid).

Näiteks on diagrammi „Riigid rahvaarvu järgi“ aluseks väärtused. Väärtused tähistavad riikide kogurahvaarvu ja iga riiki iseloomustab kahe värvi astmeline spekter. Iga regiooni värvi määratleb see, millisesse spektri ossa selle väärtus teiste riikidega võrreldes jääb.

Väärtuseandmetega Exceli kartodiagramm

Järgmises näites „Riigid kategooria järgi“ kasutatakse kategooriate kuvamiseks standardlegendi ja esitatakse rühmad või ühendused. Iga andmepunkti tähistab täiesti erinev värv.

Exceli kartodiagramm kategooria alusel

Diagrammitüübi muutmine

Kui teil on diagramm juba olemas, ent soovite lihtsalt selle tüüpi muuta, tehke järgmist.

 1. Valige diagramm, klõpsake menüüd Kujundus ja seejärel klõpsake nuppu Muuda diagrammi tüüpi.

  Diagrammitüübi muutmine

 2. Valige dialoogiboksis Diagrammitüübi muutmine uus diagrammitüüp.

Lisateave

Soovitatava diagrammiga diagrammi loomine

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×