sKui teil on vaja Exceli realaiust ja veerukõrgust laiendada või vähendada, on nende kohandamiseks mitu võimalust. Järgmises tabelis on näidatud iga punktiskaala põhjal väikseimad, suurimad ja vaikesuurused.

Tüüp

Min (Miinimum)

Max (Maksimum)

Default

Veerg

0 (peidetud)

255

8.43

Rida

0 (peidetud)

409

15.00

Märkused: 

 • Kui töötate küljendivaates(menüüVaade, rühm Töövihiku vaated, nupp Küljendus), saate määrata veeru laiuse või rea kõrguse tollides, sentimeetrites ja millimeetrites. Mõõtühik on vaikimisi tollides. Avage Fail > Suvandid > Täpsemad > kuvamissuvandid> valige loendist Joonlauaüksused soovitud suvand. Kui aktiveerite normaalvaate, kuvatakse punktidena veeru laiused ja rea kõrgused.

 • Üksikutel ridadel ja veergudel võib olla ainult üks säte. Näiteks ühe veeru laius võib olla 25 punkti, kuid ühe rea puhul ei saa see olla 25 punkti lai ja teise jaoks 10 punkti.

Kindla veerulaiuse seadmine

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Veeru laius.

 4. Tippige väljale Veeru laius soovitud väärtus.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Näpunäide.: Ühe veeru laiuse kiireks häälestamiseks paremklõpsake valitud veergu, klõpsake käsku Veerulaius , tippige soovitud väärtus ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita veeru laius.

  Märkus.: Töölehe kõigi veergude kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake kahe suvalise veeru päise vahelist äärist.

Select All button

 1. Valige mõni lahter veerus, mille laius vastab teie soovitule.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C või klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Kopeeri

 3. Paremklõpsake sihtveerus lahtrit, valige käsk Kleebiteisiti ja seejärel klõpsake nuppu Säilita lähteveergude Nupu pilt .

Veeru vaikelaiuse väärtus näitab tavafondiga märkide keskmist arvu, mis lahtrisse mahub. Töölehe või töövihiku veeru vaikelaiuse jaoks saate määrata ka mõne muu arvu.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe veeru vaikelaiuse muutmiseks klõpsake lehesakki.

  • Kogu töövihiku veeru vaikelaiuse muutmiseks paremklõpsake lehesakki ja seejärel klõpsake TE000127572 käsku kiirmenüüVali kõik lehed.

   Klõpsake lehe sakki

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Vaikelaius.

 4. Tippige väljale Standardne veerulaius uus mõõde ja klõpsake siis nuppu OK.

  Näpunäited: Uute töövihikute või töölehtede veeru vaikelaiuse määratlemiseks saate luua töövihiku- või töölehemalli ning võtta siis need mallid uute töövihikute ja töölehtede loomise aluseks. Lisateavet leiate järgmistest linkidest.

Tehke ühte järgmistest.

 • Veeru laiuse muutmiseks lohistage veeru paremat äärist päisest, kuni veerg on soovitud laiusega.

  Veeru äärise lohistamine

 • Mitme veeru laiuse muutmiseks valige veerud, mille laiust soovite muuta, ja lohistage seejärel valitud veeru paremat äärist päisest paremale.

 • Veeru laiuse muutmiseks nii, et see sobiks veeru sisuga, valige veerg või veerud, mille laiust soovite muuta, ja topeltklõpsake seejärel valitud veeru päises paremat äärist.

 • Töölehe kõigi veergude laiuse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise veerupäise äärist.

  Select All button

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Rea kõrgus.

 4. Tippige väljale Rea kõrgus soovitud väärtus ja seejärel valige OK.

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgus.

  Näpunäide.: Töölehe kõigi ridade kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake ühe suvalise rea päise alumist äärist.

Select All button

Tehke ühte järgmistest.

 • Ühe rea kõrguse muutmiseks lohistage reaäärist päise alaservast, kuni rida on sobiva kõrgusega.

  Rea äärise lohistamine

 • Mitme rea kõrguse muutmiseks valige read, mille kõrgust soovite muuta, ja lohistage ühe valitud rea päise alumist äärist.

 • Töölehe kõigi ridade kõrguse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise rea päise alumist äärist.

  Select All button

 • Reakõrguse muutmiseks nii, et see sobiks sisuga, topeltklõpsake rea päise alläärist.

Lehe algusse

Kui eelistate töötada veerulaiusega ja reakõrgustega tollides, peaksite töötama küljendivaates(menüü Vaade,rühm Töövihikuvaated, nupp Küljendus). Küljendivaates saate määrata veeru laiuse või rea kõrguse tollides. Kui selles vaates kasutatakse mõõtühikuna vaikimisi tolle, saate soovi korral seada mõõtühikuks sentimeetrid või millimeetrid.

 • Klõpsake Excel 2007 Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt> Exceli suvandid>Täpsemalt.

 • Valige Excel 2010 Fail > Suvandid > Täpsemalt.

Kindla veerulaiuse seadmine

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Veeru laius.

 4. Tippige väljale Veeru laius soovitud väärtus.

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita veeru laius.

Näpunäide    Töölehe kõigi veergude kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake kahe suvalise veeru päise vahelist äärist.

Select All button

 1. Valige mõni lahter veerus, mille laius vastab teie soovitule.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri ja valige sihtveerg.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

 4. Valige jaotises Kleebi väärtus Veerulaiused.

Veeru vaikelaiuse väärtus näitab tavafondiga märkide keskmist arvu, mis lahtrisse mahub. Töölehe või töövihiku veeru vaikelaiuse jaoks saate määrata ka mõne muu arvu.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe veeru vaikelaiuse muutmiseks klõpsake lehesakki.

  • Kogu töövihiku veeru vaikelaiuse muutmiseks paremklõpsake lehesakki ja seejärel klõpsake TE000127572 käsku kiirmenüüVali kõik lehed.

   Excel sheet tabs

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Vaikelaius.

 4. Sisestage väljale Veeru vaikelaius uus mõõtühik.

Näpunäide    Kõigi uute töövihikute ja töölehtede veeru vaikelaiuse määratlemiseks saate luua töövihiku- või töölehemalli ning võtta need mallid uute töövihikute ja töölehtede loomise aluseks. Lisateavet leiate teemast Töövihiku või töölehe salvestamine mallina.

Tehke ühte järgmistest.

 • Veeru laiuse muutmiseks lohistage veeru paremat äärist päisest, kuni veerg on soovitud laiusega.

  Veeru äärise lohistamine

 • Mitme veeru laiuse muutmiseks valige veerud, mille laiust soovite muuta, ja lohistage seejärel valitud veeru paremat äärist päisest paremale.

 • Veeru laiuse muutmiseks nii, et see sobiks veeru sisuga, valige veerg või veerud, mille laiust soovite muuta, ja topeltklõpsake seejärel valitud veeru päises paremat äärist.

 • Töölehe kõigi veergude laiuse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise veerupäise äärist.

  Select All button

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Rea kõrgus.

 4. Tippige väljale Rea kõrgus soovitud väärtus.

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgus.

Näpunäide    Töölehe kõigi ridade kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake ühe suvalise rea päise alumist äärist.

Select All button

Tehke ühte järgmistest.

 • Ühe rea kõrguse muutmiseks lohistage reaäärist päise alaservast, kuni rida on sobiva kõrgusega.

  Rea äärise lohistamine

 • Mitme rea kõrguse muutmiseks valige read, mille kõrgust soovite muuta, ja lohistage ühe valitud rea päise alumist äärist.

 • Töölehe kõigi ridade kõrguse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise rea päise alumist äärist.

  Select All button

 • Reakõrguse muutmiseks nii, et see sobiks sisuga, topeltklõpsake rea päise alläärist.

Lehe algusse

Vt ka

Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine rakenduses Excel for Mac

Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine Excel Online'is

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemites vigade leidmine ja lahendamine

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×