Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb vajutada korraga, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Kujundite, tekstiväljade või WordArt-objektidega töötamise kiirklahvide kohta leiate ülevaate artiklist Kujundite, tekstiväljade ja WordArt-objektide kasutamise kiirklahvid.

Selle artikli teemad

SmartArt-pildi lisamine Office'i dokumenti

  1. Dialoogiboksi SmartArt-pildi valimine avamiseks vajutage selles Microsoft Office'i programmis, kuhu soovite pildi lisada, muuteklahvi (Alt), klahvi N ja seejärel klahvi M.

  2. Soovitud pilditüübi valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

  3. Tööpaanile Paigutus liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

  4. Soovitud paigutuse valimiseks vajutage nooleklahve.

  5. Valitud paigutuse lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehe algusesse

 SmartArt-pildi kujunditega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise elemendi valimine SmartArt-pildil

Tabeldusklahv (Tab)

Eelmise elemendi valimine SmartArt-pildil

Shift+Tab

Kõigi kujundite valimine

Ctrl+A

Fookuse eemaldamine valitud kujundilt

Paoklahv (ESC)

Valitud kujundi nihutamine üles

Ülesnooleklahv

Valitud kujundi nihutamine alla

Allanool

Valitud kujundi nihutamine vasakule

Vasaknooleklahv

Valitud kujundi nihutamine paremale

Paremnooleklahv

Teksti redigeerimine valitud kujundis

Sisestusklahv (Enter) või F2; paoklahv (Esc) kujundist väljumiseks

Valitud kujundi kustutamine

Kustutusklahv (Delete) või tagasilükkeklahv (Backspace)

Valitud kujundi lõikamine

Ctrl+X või Shift+Delete

Valitud kujundi kopeerimine

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine

Ctrl+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lehe algusesse

 SmartArt-pildi kujundite nihutamine ja mastaapimine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud kujundi suurendamine horisontaalsuunas

Shift+paremnool

Valitud kujundi vähendamine horisontaalsuunas

Shift+vasaknool

Valitud kujundi suurendamine vertikaalsuunas

Shift+ülesnool

Valitud kujundi vähendamine vertikaalsuunas

Shift+allanool

Valitud kujundi pööramine paremale

Alt+paremnool

Valitud kujundi pööramine vasakule

Alt+vasaknool

Märkused: 

  • Kui soovite kujundite paigutust või suurust täpsemalt korrigeerida, vajutage lisaks eeltoodud kiirklahvidele ka juhtklahvi (Ctrl).

  • Neid kiirklahve saab rakendada ka mitmele valikule (nagu oleksite iga üksuse eraldi valinud).

Lehe algusesse

 SmartArt-pildi tekstiga töötamine

Toiming

Klahvid

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnooleklahv

Ühe rea võrra üles liikumine

Ülesnooleklahv

Ühe rea võrra alla liikumine

Allanooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

Ctrl+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale liikumine

Ctrl+paremnool

Ühe lõigu võrra üles liikumine

Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra alla liikumine

Ctrl+allanool

Rea lõppu liikumine

Klahv End

Rea algusse liikumine

Klahv Home

Tekstivälja lõppu liikumine

Ctrl+End

Tekstivälja algusse liikumine

Ctrl+Home

Valitud teksti lõikamine

Ctrl+X

Valitud teksti kopeerimine

Ctrl+C

Valitud teksti kleepimine

Ctrl+V

Valitud teksti nihutamine üles

Alt+Shift+ülesnool

Valitud teksti nihutamine alla

Alt+Shift+allanool

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Valitud teksti liigendamine paremale

Alt+Shift+vasaknool

Valitud teksti liigendamine vasakule

Alt+Shift+paremnool

Õigekirjakontroll (pole rakenduses Word saadaval)

F7


Lehe algusesse

Märgivormingu rakendamine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Font avamine

Ctrl+Shift+F või Ctrl+Shift+P

Valitud teksti fondisuuruse suurendamine

Ctrl+Shift+>

Valitud teksti fondisuuruse vähendamine

Ctrl+Shift+<

Valitud teksti täheregistri vahetamine (väiketähed, Sõnaalguse Suurtähed, SUURTÄHED)

Shift+F3

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine

Ctrl+B

Valitud teksti allakriipsutamine

Ctrl+U

Valitud tekstile kursiivvormingu rakendamine

Ctrl+I

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine

Ctrl+võrdusmärk

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine

Ctrl+Shift+plussmärk

Ülaindeksi/alaindeksi nihke reguleerimine ülespoole

Ctrl+Alt+Shift+>

Ülaindeksi/alaindeksi nihke reguleerimine allapoole

Ctrl+Alt+Shift+<

Valitud tekstilt kogu märgivormingu eemaldamine

Shift+Ctrl+tühikuklahv

Lehe algusesse

 Tekstivormingu kopeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud tekstilt vormingu kopeerimine

Shift+Ctrl+C

Vormingu kleepimine valitud tekstile

Shift+Ctrl+V

Lehe algusesse

 Lõiguvormingu rakendamine

Toiming

Kiirklahvid

Lõigu joondamine keskele

Ctrl+E

Lõigu rööpjoondamine

Ctrl+J

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Lõigu joondamine paremale

Ctrl+R

Täpploendipunkti liigendamine paremale

Tabeldusklahv (Tab) või Alt+Shift+paremnool

Täpploendipunkti liigendamine vasakule

Shift+Tab või Alt+Shift+vasaknool

Lehe algusesse

Tekstipaani kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Kahe tekstirea ühendamine

Kustutusklahv (Delete) esimese tekstirea lõpus

Kiirmenüü kuvamine

Shift+F10

Paani Tekst ja joonistuslõuendi vahel liikumine

Ctrl+Shift+F2

Paani Tekst sulgemine

Alt+F4

Paani Tekst asemel SmartArt-pildi äärise aktiveerimine

Paoklahv (ESC)

SmartArt-piltide spikriteema avamine (kursor peab asuma paanil Tekst)

Ctrl+Shift+F1

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×