Sovellusten pikanäppäimet

Koskee seuraavia: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Seuraavassa luettelossa on kuvattu monien Windows 10:n mukana toimitettavien Microsoft-sovellusten yleisimmät pikanäppäimet. Luettelossa on seuraavien sovellusten pikanäppäimet:

Monissa näissä sovelluksissa pikanäppäimet näkyvät myös työkaluvihjeessä, kun viet hiiriosoittimen painikkeen päälle. Toisissa sovelluksissa näppäimen Alt tai F10 painaminen tuo näkyviin käytettävissä olevat pikanäppäimet. Jos valikkovaihtoehdon kirjain on alleviivattu, voit valita kyseisen vaihtoehdon painamalla Alt-näppäintä ja alleviivattua kirjainta yhtä aikaa. Jos esimerkiksi haluat luoda uuden kuvan Paintissa, paina Ctrl+N. 

 

Laskimen pikanäppäimet

 
Painettava näppäin Toiminto
Alt+1 Siirtyy Nelilaskin-tilaan
Alt+2 Siirtyy Funktiolaskin-tilaan
Alt+3 Siirtyy Ohjelmoija-tilaan
Alt+4 Siirtyy päivämäärän laskentatilaan
Ctrl+M Tallentaa muistiin
Ctrl + P Lisää muistiin
Ctrl + Q Vähentää muistista
Ctrl+R Palauttaa muistista
Ctrl+L Tyhjentää muistin
Delete Tyhjentää nykyisen syötteen (valitse CE)
Esc Tyhjentää syötteen kokonaan (valitse C)
F9 Valitsee merkin ±
R Valitsee toiminnon 1/x
@ Laskee neliöjuuren
% Valitse %
Ctrl + H Ottaa laskentahistorian käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Ylänuoli Siirtyy ylöspäin historialuettelossa
Alanuoli Siirtyy alaspäin historialuettelossa
Ctrl+vaihto+D Tyhjentää historian
F3 Valitsee toiminnon Asteet Funktiolaskin-tilassa
F4 Valitsee toiminnon Radiaanit Funktiolaskin-tilassa
F5 Valitsee toiminnon Gradientit Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+G Valitsee toiminnon 10x Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+O Valitsee toiminnon cosh Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+S Valitsee toiminnon sinh Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+T Valitsee toiminnon tanh Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+S Valitsee toiminnon sin-1 Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+O Valitsee toiminnon cos-1 Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+T Valitsee toiminnon tan-1 Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+Y Valitsee toiminnon y√x Funktiolaskin-tilassa
D Valitsee toiminnon Mod Funktiolaskin-tilassa
L Valitsee toiminnon log Funktiolaskin-tilassa
M Valitsee toiminnon dms Funktiolaskin-tilassa
Valitsee toiminnon ln Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+N Valitsee toiminnon ex Funktiolaskin-tilassa
O Valitsee toiminnon cos Funktiolaskin-tilassa
P Valitsee toiminnon Pi Funktiolaskin-tilassa
Q Valitsee toiminnon x2 Funktiolaskin-tilassa
S Valitsee toiminnon sin Funktiolaskin-tilassa
T Valitsee toiminnon tan Funktiolaskin-tilassa
V Valitsee toiminnon F-E Funktiolaskin-tilassa
Valitsee toiminnon Exp Funktiolaskin-tilassa
Y, ^ Valitsee toiminnon xy Funktiolaskin-tilassa
# Valitsee toiminnon x3 Funktiolaskin-tilassa
! Valitsee toiminnon n! Funktiolaskin-tilassa
% Valitsee toiminnon Mod Funktio- tai Ohjelmointilaskin-tilassa
F2 Valitsee toiminnon DWORD Ohjelmointilaskin-tilassa
F3 Valitsee toiminnon WORD Ohjelmointilaskin-tilassa
F4 Valitsee toiminnon BYTE Ohjelmointilaskin-tilassa
F5 Valitsee toiminnon HEX Ohjelmointilaskin-tilassa
F6 Valitsee toiminnon DEC Ohjelmointilaskin-tilassa
F7 Valitsee toiminnon OCT Ohjelmointilaskin-tilassa
F8 Valitsee toiminnon BIN Ohjelmointilaskin-tilassa
F12 Valitsee toiminnon QWORD Ohjelmointilaskin-tilassa
A–F Valitsee toiminnon A–F Ohjelmointilaskin-tilassa
J Valitsee toiminnon RoL Ohjelmointilaskin-tilassa
K Valitsee toiminnon RoR Ohjelmointilaskin-tilassa
< Valitsee toiminnon Lsh Ohjelmointilaskin-tilassa  
> Valitsee toiminnon Rsh Ohjelmointilaskin-tilassa
% Valitsee toiminnon Mod Ohjelmointilaskin-tilassa
| Valitsee toiminnon Or Ohjelmointilaskin-tilassa
^ Valitsee toiminnon Xor Ohjelmointilaskin-tilassa
~ Valitsee toiminnon Not Ohjelmointilaskin-tilassa
& Valitsee toiminnon And Ohjelmointilaskin-tilassa
Välilyönti Vaihtaa bitin arvon Ohjelmointilaskin-tilassa

 

Pelipalkin pikanäppäimet

 
Näppäin Toiminto
Windows-näppäin +G Avaa pelipalkin, kun peli on avoinna
Windows-näppäin +Alt+G Tallentaa viimeiset 30 sekuntia
Windows-näppäin +Alt+R Aloittaa tai lopettaa tallennuksen
Windows-näppäin +Alt+Print Screen Ottaa pelistä näyttökuvan
Windows-näppäin +Alt+T Näyttää tai piilottaa tallennusajastimen
 Windows-näppäin +Alt+M Ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Windows-näppäin +Alt+B  Aloittaa tai lopettaa lähettämisen
 Windows-näppäin +Alt+W Näyttää kameran lähettämisen aikana

 

Grooven pikanäppäimet

 Näppäin  Toiminto
 Ctrl+P  Aloittaa toiston tai tauon
 Ctrl+F  Siirtyy seuraavaan kappaleeseen
 Ctrl+B  Aloittaa nykyisen kappaleen alusta tai siirtyy edelliseen kappaleeseen
 F9  Suurentaa äänenvoimakkuutta
 F8  Pienentää äänenvoimakkuutta
 F7  Vaimentaa äänen
 Ctrl+Enter  Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan
 Ctrl+A  Valitsee kaikki
 Delete  Poistaa valitut kohteet
 Ctrl+vaihto+P  Toistaa valitun kohteen
 Ctrl+T  Ottaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Ctrl+H  Ottaa satunnaistoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Ctrl+Q  Haku

 

Määrittää pikanäppäimet

 
 Näppäin  Toiminto
Nuolinäppäimet Panoroi karttaa mihin tahansa suuntaan
Ctrl + plus- tai miinusnäppäin Lähentää tai loitontaa
Ctrl + vasen tai oikea nuolinäppäin Kierto
 Ctrl + ylä- tai alanuolinäppäin Kallistaa karttaa
plus- tai miinusnäppäin Lähentää tai loitontaa 3D-kaupungit-näkymää
PageUp tai PageDown Siirtyy kauemmas tai lähemmäs 3D-kaupungit-näkymässä
Ctrl+Y Siirtyy ilmakuva- ja tienäkymien välillä
Ctrl+Home Keskittää kartan nykyiseen sijaintiin
Ctrl+D Noutaa reittiohjeet
Ctrl+F Haku
Ctrl+M Pienentää aktiivisen välilehden
Ctrl+P Tulostaa
Ctrl+T Näyttää tai piilottaa liikenteen
Askelpalautin Palaa takaisin
Ctrl+H Jako
Ctrl+L Siirtää kohdistuksen kartalle
Ctrl+W Sulkee aktiivisen välilehden
Ctrl+sarkain Siirtyy seuraavaan välilehteen
Ctrl+Vaihto+Sarkain Siirtyy edelliseen välilehteen
Ctrl+S Näyttää tai piilottaa Streetside-näkymän
Ctrl+C Kopioi leikepöydälle

 

Elokuvat ja TV -sovelluksen pikanäppäimet

 Näppäin  Toiminto
Alt+Enter Toistaa koko näytössä
Esc Poistuu koko näytön tilasta
Enter Valitsee jotain, joka on kohdistettuna
Välilyönti
tai
Ctrl+P
Toistaa tai keskeyttää (kun video on kohdistettuna)
Alt+vasen nuolinäppäin
tai
Windows-näppäin + askelpalautin 
Palaa takaisin
Ctrl+T Ottaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
F7 Mykistää äänen
F8 Pienentää äänenvoimakkuutta
F9 Suurentaa äänenvoimakkuutta 

 

Paintin pikanäppäimet

Näppäin Toiminto
F11 Näyttää kuvan koko näytön tilassa
F12 Tallentaa kuvan uutena tiedostona
Ctrl+A Valitsee koko kuvan
Ctrl+B Lihavoi valitun tekstin
Ctrl+C Kopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+E Avaa Ominaisuudet-valintaikkunan
Ctrl+G Näyttää tai piilottaa ruudukon
Ctrl+I Kursivoi valitun tekstin
Ctrl+N Luo uuden kuvan
Ctrl+O Avaa aiemmin luodun kuvan
Ctrl+P Tulostaa kuvan
Ctrl+R Näyttää tai piilottaa viivaimen
Ctrl+S Tallentaa kuvan muutokset
Ctrl+U Alleviivaa valitun tekstin
Ctrl+V Liittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+W Avaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan
Ctrl+X Leikkaa valitun kohteen
Ctrl+Y Tekee muutoksen uudelleen
Ctrl+Z Kumoaa muutoksen
Ctrl+plus (+) Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+miinus (-) Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+PageUp Lähentää
Ctrl+PageDown Loitontaa
Alt+F4 Sulkee kuvan ja sen Paint-ikkunan
Oikea nuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle
Vasen nuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle
Alanuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin
Ylänuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin
Vaihto + F10 Näyttää pikavalikon

 

Paint 3D:n pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
CTRL + 0 tai numeronäppäimistön 0-näppäin Palauta zoomaus
Ctrl+3 Vaihda näkymää
Ctrl+A Valitsee kaikki työtilan 3D-kohteet; toista komento valitaksesi kaikki 2D-kohteet
Ctrl+B Lihavoi valitun tekstin
Ctrl + C Kopioi valittu kohde
Ctrl + Insert Kopioi valittu kohde
Ctrl+vaihto+C Ota näyttökuva.
Ctrl+E Näytä pohjan ominaisuudet
Ctrl + vaihto + E Näyttää tai piilottaa 3D-näkymän
Ctrl + G  Ryhmittele objektit
Ctrl + Vaihto + G Poista objektien ryhmittely
I Ota käyttöön värinvalitsin
Ctrl+I Kursivoi valitun tekstin
M Pienennä tai suurenna sivuvalikko
Ctrl+N Luo uuden kuvan tai tiedoston
Ctrl+O Avaa aiemmin luodun kuvan tai tiedoston
Ctrl+P Tulosta kaksiulotteisena
Ctrl+S Tallenna
Ctrl+vaihto+S Tallenna nimellä
Ctrl+U Alleviivaa valitun tekstin
Ctrl + V  Liittää valitun kohteen
Vaihto + Insert Liittää valitun kohteen
Ctrl+W Valitse pohja
Ctrl + vaihto + W Näyttää tai piilottaa pohjan
Ctrl + X  Leikkaa valitun kohteen
Vaihto + Delete Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + vaihto + X 2D-rajaus
Ctrl + Y  Tekee toiminnon uudelleen
Ctrl+Z Kumoaa toiminnon
Esc Lopettaa tai sulkee nykyisen tehtävän
Home Palauta näkymä
PgUp Lähentää

Ctrl + PgUp

Lähentää
PgDn Loitontaa
Ctrl+PgDn Loitontaa
Ctrl + hiiren vierityspainike Lähentää tai loitontaa
Ctrl + Vasen nuoli Kiertää vasemmalle
Ctrl + Oikea nuoli Kiertää oikealle
Ctrl + Ylänuoli Kiertää ylöspäin
Ctrl + Alanuoli Kiertää alaspäin
Alt + Vasen nuoli Panoroi vasemmalle
Alt + Oikea nuoli Panoroi oikealle
Alt + Ylänuoli Panoroi ylös
Alt + Alanuoli  Panoroi alas
Ctrl+miinus (-) tai [ Pienennä siveltimen kokoa
Ctrl+plus (+) tai ] Suurenna siveltimen kokoa
Oikea nuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle
Vasen nuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle
Alanuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin
Ylänuoli Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin
Alt + F4 Sulje ohjelma
F6 Siirtyy näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä
F10 Aktivoi sovelluksen valikkorivin
Vaihto + F10 Näyttää pikavalikon
F11 Näyttää kuvan koko näytön tilassa
F12 Tallentaa kuvan uutena tiedostona

 

Valokuvat-sovelluksen pikanäppäimet

 
Painettava näppäin Toiminto
Välilyönti (kokoelmassa) Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan
Enter (valintatilassa) Valitsee kohteen valintatilassa
Välilyönti (katsottaessa valokuvaa) Näyttää tai piilottaa komennot
Välilyönti (katsottaessa videota) Toistaa tai keskeyttää videon
Nuolinäppäimet (kokoelmassa) Vierittää ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
Vasen tai oikea nuoli (yksittäinen kohde tai diaesitys) Näyttää seuraavan tai edellisen kohteen
Nuolinäppäimet (zoomatussa valokuvassa) Siirtyy valokuvassa
Ctrl + plus (+) tai Ctrl + miinus (-) Lähentää tai loitontaa näkymää valokuvaa katsottaessa
Ctrl+0 Palauttaa valokuvan zoomaustason
Esc Palaa edelliseen näyttöön
Ctrl+S Tallentaa
Ctrl+P Tulostaa
Ctrl+C  Kopioi
Ctrl+R (katsottaessa tai muokattaessa) Kiertää valokuvaa
E (katsottaessa valokuvaa) Parantaa valokuvaa
Ctrl+Z (muokattaessa) Kumoaa muutokset
Ctrl+Y (muokattaessa) Tekee muutokset uudelleen
Ctrl+/ (muokattaessa) Näyttää alkuperäisen
Vaihto+nuolinäppäimet Muuttaa rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta
Ctrl+nuolinäppäimet Siirtää rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta  
F5 (katsottaessa kohdetta) Aloittaa diaesityksen
Alt+Enter Näyttää tiedoston tiedot
Ctrl+L Asettaa lukitusnäytöksi
Ctrl+N (albuminäkymässä)  Luo uuden albumin
Ctrl+R (albuminäkymässä)  Poistaa albumin
Ctrl+D  Lisää valitut kohteet albumiin
Ctrl+U  Poistaa valitut kohteet albumista

 

Puheentallennuksen pikanäppäimet

 Näppäin  Toiminto
 Ctrl+R  Aloittaa uuden tallennuksen
 Ctrl+M  Lisää uuden merkinnän tallenteeseen
 Delete  Poistaa valitun tallenteen
 Välilyöntinäppäin  Aloittaa toiston tai tauon
 Askelpalautin  Palaa takaisin
 F2  Nimeää tallenteen uudelleen
 Oikea tai vasen nuoli  Siirtyy eteenpäin tai taaksepäin tallennuksen toistossa
 Vaihto+Oikea tai vasen nuoli  Siirtyy lisää eteenpäin tai taaksepäin
 Home  Siirtyy tallenteen alkuun
 End  Siirtyy tallenteen loppuun

 

WordPadin pikanäppäimet

Näppäin Toiminto
F3 Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa
F12 Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona
Ctrl+1 Määrittää riviväliksi yhden rivin
Ctrl+2 Määrittää riviväliksi kaksi riviä
Ctrl+5 Määrittää riviväliksi 1,5 riviä
Ctrl+A Valitsee kaikki
Ctrl+B Lihavoi valitun tekstin
Ctrl+C Kopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+D Lisää Microsoft Paint -piirroksen
Ctrl+E Kohdistaa tekstin keskelle
Ctrl+F Etsii tekstiä asiakirjasta
Ctrl+H Korvaa asiakirjan tekstiä
Ctrl+I Kursivoi valitun tekstin
Ctrl+J Tasaa tekstin
Ctrl+L Kohdistaa tekstin vasemmalle
Ctrl+N Luo uuden asiakirjan
Ctrl+O Avaa aiemmin luodun asiakirjan
Ctrl+P Tulostaa asiakirjan
Ctrl+R Kohdistaa tekstin oikealle
Ctrl+S Tallentaa muutokset asiakirjaan
Ctrl+U Alleviivaa valitun tekstin
Ctrl+V Liittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+X Leikkaa valitun kohteen
Ctrl+Y Tekee muutoksen uudelleen
Ctrl+Z Kumoaa muutoksen
Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=) Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi
Ctrl+vaihto+Yhtäläisyysmerkki (=) Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi
Ctrl+vaihto+Suurempi kuin -merkki (>) Suurentaa fonttikokoa
Ctrl+vaihto+Pienempi kuin -merkki (<) Pienentää fonttikokoa
Ctrl+vaihto+A Muuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi
Ctrl+vaihto+L Vaihtaa luettelomerkkityylin
Ctrl+Vasen nuoli Siirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle
Ctrl+Oikea nuoli Siirtää kohdistinta yhden sanan oikealle
Ctrl+Ylänuoli Siirtää kohdistimen edelliselle riville
Ctrl+Alanuoli Siirtää kohdistimen seuraavalle riville
Ctrl+Home Siirtää asiakirjan alkuun
Ctrl+End Siirtää asiakirjan loppuun
Ctrl+Page Up Siirtää sivun ylöspäin
Ctrl+Page Down Siirtää sivun alaspäin
Ctrl+Delete Poistaa seuraavan sanan
Alt+F4 Sulkee WordPadin
Vaihto+F10 Näyttää pikavalikon

 

Muita pikanäppäimiä