Sovellusten pikanäppäimet

Windows 10

Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Monissa sovelluksissa, kuten Valokuvat-, Groove- ja Kartat-sovelluksissa, pikanäppäimet näkyvät työkaluvihjeessä, kun viet hiiriosoittimen painikkeen päälle. Toisissa sovelluksissa, kuten Paintissa, WordPadissä ja Officessa, Alt - tai F10-näppäimen painaminen tuo näkyviin toimintojen pikanäppäimet. Jos valikkovaihtoehdon kirjain on alleviivattu, voit valita kyseisen vaihtoehdon painamalla Alt-näppäintä ja alleviivattua kirjainta yhtä aikaa. Jos esimerkiksi haluat luoda uuden kuvan Paintissa, paina Ctrl + N.

Seuraavassa on luettelo joidenkin Windows 10:n mukana toimitettavien Microsoftin sovellusten pikanäppäimistä. Tällaisia sovelluksia ovat muun muassa Microsoft Edge, Laskin, pelipalkki, Groove, Kartat, Paint, Valokuvat, Musiikki ja TV sekä WordPad.


Microsoft Edgen pikanäppäimet


NäppäinToiminto
Ctrl+D
Lisää nykyisen sivuston suosikkeihin tai lukulistaan
Ctrl+I
Avaa Suosikit-ruudun
Ctrl+J
Avaa Lataukset-ruudun
Ctrl+H
Avaa Historia-ruudun
Ctrl+P
Tulostaa nykyisen sivun
Ctrl+F
Etsii sivulta
Alt+C
Avaa Cortanan
Ctrl+vaihto+R
Avaa lukunäkymän
Ctrl+TAvaa uuden välilehden
Ctrl+vaihto+TAvaa viimeksi suljetun välilehden uudelleen
Ctrl+W tai Ctrl+F4Sulkee aktiivisen välilehden
Ctrl+KMonistaa välilehden
Ctrl+NAvaa uuden ikkunan
Ctrl+vaihto+PAvaa uuden InPrivate-selausikkunan
Ctrl+sarkainSiirtyy seuraavaan välilehteen
Ctrl+vaihto+sarkainSiirtyy edelliseen välilehteen
Ctrl+numeroSiirtyy numeron osoittamaan välilehteen
Ctrl+9Siirtyy viimeiseen välilehteen
Ctrl+plus (+)Lähentää (25 %)
Ctrl+miinus (-)Loitontaa (25 %)
Ctrl+0Palauttaa zoomaustason
Askelpalautin tai Alt+Vasen nuoliPalaa takaisin
Alt+Oikea nuoliSiirry eteenpäin
F5 tai Ctrl+RPäivittää sivun
EscKeskeyttää sivun lataamisen
Ctrl+L tai F4 tai Alt+DValitsee osoiterivin
Ctrl+vaihto+LAvaa osoiterivikyselyn uudessa välilehdessä
Ctrl+EAvaa hakukyselyn osoiterivillä
Ctrl+EnterLisää www.-osan osoiteriville kirjoitetun tekstin alkuun ja .com-osan tekstin loppuun
Ctrl+napsautusAvaa linkin uudessa välilehdessä
Ctrl+vaihto+napsautusAvaa linkin uudessa välilehdessä ja siirtyy kyseiseen välilehteen
Alt+vaihto+napsautusAvaa linkin uudessa ikkunassa 
Ctrl+vaihto+M Aloittaa verkkomerkintöjen luomisen
Ctrl+Alt+M Kopioi valitun sisällön verkkomerkintään
F12Avaa F12-sovelluskehittäjätyökalut  
Ctrl+U Näyttää lähdekoodin
F6 Vaihtaa kohdistuksen verkkosivun sisällön ja osoiterivin välillä
F7 Ottaa näppäimistöselaamisen käyttöön aktiivisessa välilehdessä
Ctrl+vaihto+Delete Näyttää selaustietojen tyhjennysohjaimet


Laskimen pikanäppäimet


NäppäinToiminto
Alt+1
Siirtyy Nelilaskin-tilaan
Alt+2
Siirtyy Funktiolaskin-tilaan
Alt+3
Siirtyy Ohjelmoija-tilaan
Ctrl+M
Tallentaa muistiin
Ctrl+P
Lisää muistiin
Ctrl+Q
Vähentää muistista
Ctrl+R
Palauttaa muistista
Ctrl+L
Tyhjentää muistin
F9Valitsee merkin ±
RValitsee toiminnon 1/x
@Laskee neliöjuuren
DeleteValitsee toiminnon CE
Ctrl+HOttaa laskentahistorian käyttöön tai poistaa sen käytöstä
YlänuoliSiirtyy ylöspäin historialuettelossa
AlanuoliSiirtyy alaspäin historialuettelossa
Ctrl+vaihto+DTyhjentää historian
F3Valitsee toiminnon Asteet Funktiolaskin-tilassa
F4Valitsee toiminnon Radiaanit Funktiolaskin-tilassa
F5Valitsee toiminnon Gradientit Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+GValitsee toiminnon 10x Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+OValitsee toiminnon cosh Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+SValitsee toiminnon sinh Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+TValitsee toiminnon tanh Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+SValitsee toiminnon sin-1 Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+OValitsee toiminnon cos-1 Funktiolaskin-tilassa
Vaihto+TValitsee toiminnon tan-1 Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+YValitsee toiminnon y√x Funktiolaskin-tilassa
DValitsee toiminnon Mod Funktiolaskin-tilassa
LValitsee toiminnon log Funktiolaskin-tilassa
MValitsee toiminnon dms Funktiolaskin-tilassa
Valitsee toiminnon ln Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+NValitsee toiminnon ex Funktiolaskin-tilassa
OValitsee toiminnon cos Funktiolaskin-tilassa
PValitsee toiminnon Pi Funktiolaskin-tilassa
QValitsee toiminnon x2 Funktiolaskin-tilassa
SValitsee toiminnon sin Funktiolaskin-tilassa
TValitsee toiminnon tan Funktiolaskin-tilassa
VValitsee toiminnon F-E Funktiolaskin-tilassa
Valitsee toiminnon Exp Funktiolaskin-tilassa
Y, ^Valitsee toiminnon xy Funktiolaskin-tilassa
#Valitsee toiminnon x3 Funktiolaskin-tilassa
;Valitsee toiminnon Int Funktiolaskin-tilassa
!Valitsee toiminnon n! Funktiolaskin-tilassa
F2Valitsee toiminnon DWORD Ohjelmointilaskin-tilassa
F3Valitsee toiminnon WORD Ohjelmointilaskin-tilassa
F4Valitsee toiminnon TAVU Ohjelmointilaskin-tilassa
F5Valitsee toiminnon HEX Ohjelmointilaskin-tilassa
F6Valitsee toiminnon DEC Ohjelmointilaskin-tilassa
F7Valitsee toiminnon OCT Ohjelmointilaskin-tilassa
F8Valitsee toiminnon BIN Ohjelmointilaskin-tilassa
F12Valitsee toiminnon QWORD Ohjelmointilaskin-tilassa
A–FValitsee toiminnon A–F Ohjelmointilaskin-tilassa
JValitsee toiminnon RoL Ohjelmointilaskin-tilassa
KValitsee toiminnon RoR Ohjelmointilaskin-tilassa
< Valitsee toiminnon Lsh Ohjelmointilaskin-tilassa  
>Valitsee toiminnon Rsh Ohjelmointilaskin-tilassa
%Valitsee toiminnon Mod Ohjelmointilaskin-tilassa
|Valitsee toiminnon Or Ohjelmointilaskin-tilassa
^Valitsee toiminnon Xor Ohjelmointilaskin-tilassa
~Valitsee toiminnon Not Ohjelmointilaskin-tilassa
&Valitsee toiminnon And Ohjelmointilaskin-tilassa
VälilyöntiVaihtaa bitin arvon Ohjelmointilaskin-tilassa


Pelipalkin pikanäppäimet


NäppäinToiminto
Windows-näppäin +G
Avaa pelipalkin, kun peli on avoinna
Windows-näppäin +Alt+G
Tallentaa viimeiset 30 sekuntia
Windows-näppäin +Alt+R
Aloittaa tai lopettaa tallennuksen
Windows-näppäin +Alt+Print Screen
Ottaa pelistä näyttökuvan
Windows-näppäin +Alt+T
Näyttää tai piilottaa tallennusajastimen


Grooven pikanäppäimet


 Näppäin Toiminto
 Ctrl+P Aloittaa toiston tai tauon
 Ctrl+F Siirtyy seuraavaan kappaleeseen
 Ctrl+B Aloittaa nykyisen kappaleen alusta tai siirtyy edelliseen kappaleeseen
 F9 Suurentaa äänenvoimakkuutta
 F8 Pienentää äänenvoimakkuutta
 F7 Mykistää äänen
 Ctrl+Enter Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan
 Ctrl+A Valitsee kaikki
 Delete Poistaa valitut kohteet
 Ctrl+vaihto+P Toistaa valitun kohteen
 Ctrl+T Ottaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Ctrl+H Ottaa satunnaistoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Ctrl+Q Haku


Määrittää pikanäppäimet


 Näppäin Toiminto
NuolinäppäimetPanoroi karttaa mihin tahansa suuntaan
Ctrl + plus- tai miinusnäppäinLähentää tai loitontaa
Ctrl + vasen tai oikea nuolinäppäinKierto
 Ctrl + ylä- tai alanuolinäppäinKallistaa karttaa
plus- tai miinusnäppäinLähentää tai loitontaa 3D-kaupungit-näkymää
PageUp tai PageDownSiirtyy kauemmas tai lähemmäs 3D-kaupungit-näkymässä
Ctrl+YSiirtyy ilmakuva- ja tienäkymien välillä
Ctrl+HomeKeskittää kartan nykyiseen sijaintiin
Ctrl+DNoutaa reittiohjeet
Ctrl+FHaku
Ctrl+MPienentää aktiivisen välilehden
Ctrl+PTulostaa
Ctrl+TNäyttää tai piilottaa liikenteen
AskelpalautinPalaa takaisin
Ctrl+HJako
Ctrl+LSiirtää kohdistuksen kartalle
Ctrl+WSulkee aktiivisen välilehden
Ctrl+sarkainSiirry seuraavaan välilehteen
Ctrl+vaihto+sarkainSiirtyy edelliseen välilehteen
Ctrl+SNäyttää tai piilottaa Streetside-näkymän
Ctrl+CKopioi leikepöydälle


Elokuvien ja television pikanäppäimet


 Näppäin Toiminto
 Alt+EnterToistaa koko näytössä
 EscPoistuu koko näytön tilasta
 EnterValitsee jotain, joka on kohdistettuna
Välilyönti
tai
Ctrl+P
Toistaa tai keskeyttää (kun video on kohdistettuna)
Alt+vasen nuolinäppäin
tai
Windows-näppäin + askelpalautin 
Palaa takaisin
Ctrl+TOttaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä
F7Mykistää äänen
F8Pienentää äänenvoimakkuutta
F9Suurentaa äänenvoimakkuutta 


Paintin pikanäppäimet


NäppäinToiminto
F11
Näyttää kuvan koko näytön tilassa
F12
Tallentaa kuvan uutena tiedostona
Ctrl+A
Valitsee koko kuvan
Ctrl+B
Lihavoi valitun tekstin
Ctrl+C
Kopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+E
Avaa Ominaisuudet-valintaikkunan
Ctrl+G
Näyttää tai piilottaa ruudukon
Ctrl+I
Kursivoi valitun tekstin
Ctrl+NLuo uuden kuvan
Ctrl+OAvaa aiemmin luodun kuvan
Ctrl+PTulostaa kuvan
Ctrl+RNäyttää tai piilottaa viivaimen
Ctrl+STallentaa kuvan muutokset
Ctrl+UAlleviivaa valitun tekstin
Ctrl+VLiittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+WAvaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan
Ctrl+XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl+YTekee muutoksen uudelleen
Ctrl+ZKumoaa muutoksen
Ctrl+plus (+)Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+miinus (-)Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+PageUpLähentää
Ctrl+PageDownLoitontaa
Alt+F4Sulkee kuvan ja sen Paint-ikkunan
Oikea nuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle
Vasen nuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle
AlanuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin
YlänuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin
Vaihto+F10Näyttää pikavalikon


Valokuvat-sovelluksen pikanäppäimet


NäppäinToiminto
Välilyönti (kokoelmassa)
Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan
Enter (valintatilassa)
Valitsee kohteen valintatilassa
Välilyönti (katsottaessa valokuvaa)
Näyttää tai piilottaa komennot
Välilyönti (katsottaessa videota)
Toistaa tai keskeyttää videon
Nuolinäppäimet (kokoelmassa)
Vierittää ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
Vasen tai oikea nuoli (yksittäinen kohde tai diaesitys)
Näyttää seuraavan tai edellisen kohteen
Nuolinäppäimet (zoomatussa valokuvassa)
Siirtyy valokuvassa
Ctrl + plus (+) tai Ctrl + miinus (-)Lähentää tai loitontaa näkymää valokuvaa katsottaessa
Ctrl+0Palauttaa valokuvan zoomaustason
EscPalaa edelliseen näyttöön
Ctrl+STallentaa
Ctrl+PTulostaa
Ctrl+C Kopioi
Ctrl+R (katsottaessa tai muokattaessa)Kiertää valokuvaa
E (katsottaessa valokuvaa)Parantaa valokuvaa
Ctrl+Z (muokattaessa)Kumoaa muutokset
Ctrl+Y (muokattaessa)Tekee muutokset uudelleen
Ctrl+/ (muokattaessa)Näyttää alkuperäisen
Vaihto+nuolinäppäimet Muuttaa rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta
Ctrl+nuolinäppäimet Siirtää rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta  
F5 (katsottaessa kohdetta)Aloittaa diaesityksen
Alt+EnterNäyttää tiedoston tiedot
Ctrl+LAsettaa lukitusnäytöksi
Ctrl+N (albuminäkymässä) Luo uuden albumin
Ctrl+R (albuminäkymässä) Poistaa albumin
Ctrl+D Lisää valitut kohteet albumiin
Ctrl+U Poistaa valitut kohteet albumista


WordPadin pikanäppäimet


NäppäinToiminto
F3
Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa
F12
Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona
Ctrl+1
Määrittää riviväliksi yhden rivin
Ctrl+2
Määrittää riviväliksi kaksi riviä
Ctrl+5
Määrittää riviväliksi 1,5 riviä
Ctrl+A
Valitsee kaikki
Ctrl+B
Lihavoi valitun tekstin
Ctrl+CKopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+DLisää Microsoft Paint -piirroksen
Ctrl+EKohdistaa tekstin keskelle
Ctrl+FEtsii tekstiä asiakirjasta
Ctrl+HKorvaa asiakirjan tekstiä
Ctrl+IKursivoi valitun tekstin
Ctrl+JTasaa tekstin
Ctrl+LKohdistaa tekstin vasemmalle
Ctrl+NLuo uuden asiakirjan
Ctrl+OAvaa aiemmin luodun asiakirjan
Ctrl+PTulostaa asiakirjan
Ctrl+RKohdistaa tekstin oikealle
Ctrl+STallentaa muutokset asiakirjaan
Ctrl+UAlleviivaa valitun tekstin
Ctrl+VLiittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl+YTekee muutoksen uudelleen
Ctrl+ZKumoaa muutoksen
Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=)Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi
Ctrl+vaihto+Yhtäläisyysmerkki (=)Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi
Ctrl+vaihto+Suurempi kuin -merkki (>)Suurentaa fonttikokoa
Ctrl+vaihto+Pienempi kuin -merkki (<)Pienentää fonttikokoa
Ctrl+vaihto+AMuuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi
Ctrl+vaihto+LVaihtaa luettelomerkkityylin
Ctrl+Vasen nuoliSiirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle
Ctrl+Oikea nuoliSiirtää kohdistinta yhden sanan oikealle
Ctrl+YlänuoliSiirtää kohdistimen edelliselle riville
Ctrl+AlanuoliSiirtää kohdistimen seuraavalle riville
Ctrl+HomeSiirtää asiakirjan alkuun
Ctrl+EndSiirtää asiakirjan loppuun
Ctrl+Page UpSiirtää sivun ylöspäin
Ctrl+Page DownSiirtää sivun alaspäin
Ctrl+DeletePoistaa seuraavan sanan
Alt+F4Sulkee WordPadin
Vaihto+F10Näyttää pikavalikon

Muita pikanäppäimiä

Windows 8.1


Seuraavat pikanäppäimet ovat käytettävissä Windows 8.1:ssä.

Laskimen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Laskin-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin
Toiminto
F1
Avaa laskimen ohjeen
F2
Muokkaa laskentahistoriaa
Alt+1
Siirtyy Nelilaskin-tilaan
Alt+2
Siirtyy Funktiolaskin-tilaan
Alt+3
Siirtyy Ohjelmoija-tilaan
Alt+4
Siirtyy Tilastot-tilaan
Alt+C
Avaa päivämäärien laskemisen
Ctrl+E
Avaa päivämäärien laskemisen
Ctrl+H
Ottaa laskentahistorian käyttöön ja poistaa sen käytöstä
Ctrl+L
Painaa MC-painiketta
Ctrl+M
Painaa MS-painiketta
Ctrl+P
Painaa M+-painiketta
Ctrl+Q
Painaa M--painiketta
Ctrl+R
Painaa MR-painiketta
Ctrl+U
Avaa yksiköiden muuntamisen
Ctrl+vaihto+D
Tyhjentää laskentahistorian
F9
Painaa +/–-painiketta
R
Painaa 1/×-painiketta
@
Painaa neliöjuuripainiketta
Del
Painaa CE-painiketta
Ylänuoli
Siirtyy ylöspäin laskentahistoriassa
Alanuoli
Siirtyy alaspäin laskentahistoriassa
Esc
Painaa C-painiketta tai lopettaa laskentahistorian muokkaamisen
Enter
Laskee laskentahistorian uudelleen muokkausten jälkeen
F3
Valitsee Asteet Funktiolaskin-tilassa
F4
Valitsee Radiaanit Funktiolaskin-tilassa
F5
Valitsee Gradientit Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+B
Painaa 3√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+G
Painaa 10x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+O
Painaa cosh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+S
Painaa sinh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+T
Painaa tanh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl+Y
Painaa y√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
D
Painaa Mod-painiketta Funktiolaskin-tilassa
I
Painaa Inv-painiketta Funktiolaskin-tilassa
L
Painaa log-painiketta Funktiolaskin-tilassa
M
Painaa dms-painiketta Funktiolaskin-tilassa
N
Painaa ln-painiketta Funktiolaskin-tilassa
O
Painaa cos-painiketta Funktiolaskin-tilassa
P
Painaa pi-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Q
Painaa x^2-painiketta Funktiolaskin-tilassa
S
Painaa sin-painiketta Funktiolaskin-tilassa
T
Painaa tan-painiketta Funktiolaskin-tilassa
V
Painaa F-E-painiketta Funktiolaskin-tilassa
X
Painaa Exp-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Y
Painaa x^y-painiketta Funktiolaskin-tilassa
#
Painaa x^3-painiketta Funktiolaskin-tilassa
;
Painaa Int-painiketta Funktiolaskin-tilassa
!
Painaa n!-painiketta Funktiolaskin-tilassa
F2
Valitsee toiminnon Dword Ohjelmointilaskin-tilassa
F3
Valitsee toiminnon Word Ohjelmointilaskin-tilassa
F4
Valitsee toiminnon Tavu Ohjelmointilaskin-tilassa
F5
Valitsee toiminnon Hex Ohjelmointilaskin-tilassa
F6
Valitsee toiminnon Dec Ohjelmointilaskin-tilassa
F7
Valitsee toiminnon Oct Ohjelmointilaskin-tilassa
F8
Valitsee toiminnon Bin Ohjelmointilaskin-tilassa
F12
Valitsee toiminnon Qword Ohjelmointilaskin-tilassa
A–F
Painaa A-F -painikkeita Ohjelmointilaskin-tilassa
J
Painaa RoL-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
K
Painaa RoR-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
<
Painaa Lsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
>
Painaa Rsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
%
Painaa Mod-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
|
Painaa Or-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
&
Painaa And-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
Välilyönti
Vaihtaa bitin arvon Ohjelmointilaskin-tilassa
A
Painaa Keskiarvo-painiketta Tilastot-tilassa
Ctrl+A
Painaa neliöiden keskiarvon painiketta Tilastot-tilassa
S
Painaa Summa-painiketta Tilastot-tilassa
Ctrl+S
Painaa neliöiden summan painiketta Tilastot-tilassa
T
Painaa S.D.-painiketta Tilastot-tilassa
Ctrl+T
Painaa Inv S.D.-painiketta Tilastot-tilassa
D
Painaa CAD-painiketta Tilastot-tilassa


Kalenterin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kalenteri-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+1 tai Ctrl+D
Näyttää päivänäkymän
Ctrl+2 tai Ctrl+O
Näyttää työviikkonäkymän
Ctrl+3 tai Ctrl+W
Näyttää viikkonäkymän
Ctrl+4 tai Ctrl+M
Näyttää kuukausinäkymän
Ctrl+T tai HomeSiirtyy kuluvaan päivään
Page UpKuukausinäkymässä siirtyy edelliseen kuukauteen
 
Viikkonäkymässä siirtyy edelliseen viikkoon
 
Päivänäkymässä siirtyy edelliseen kahteen päivään
Ctrl+HKuukausinäkymässä siirtyy edelliseen kuukauteen
 
Viikkonäkymässä siirtyy edelliseen viikkoon
 
Päivänäkymässä siirtyy edelliseen kahteen päivään
Page DownKuukausinäkymässä siirtyy edelliseen kuukauteen
 
Viikkonäkymässä siirtyy edelliseen viikkoon
 
Päivänäkymässä siirtyy edelliseen kahteen päivään
Ctrl+JKuukausinäkymässä siirtyy edelliseen kuukauteen
 
Viikkonäkymässä siirtyy edelliseen viikkoon
 
Päivänäkymässä siirtyy edelliseen kahteen päivään
Oikea nuoliSiirtyy näkymässä seuraavaan päivään
Vasen nuoliSiirtyy näkymässä edelliseen päivään
AlanuoliSiirtyy näkymässä seuraavaan tuntiin
YlänuoliSiirtyy näkymässä edelliseen tuntiin
EscPalaa takaisin
Ctrl+STallentaa tai lähettää tapahtuman
Ctrl+P, valitseminen ylä- ja alanuolinäppäimilläVastaa tapahtumaan
Ctrl+DPoistaa tapahtuman


Sähköposti-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Sähköposti-sovelluksen kanssa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+R
Vastaa
Ctrl+vaihto+R
Vastaa kaikille
Ctrl+F
Lähettää edelleen
Ctrl+M
Siirtää kohteen uuteen kansioon
Ctrl+JMerkitsee viestin roskapostiksi tai merkitsee viestin muuksi kuin roskapostiksi
Ctrl+vaihto+UNäyttää vain lukemattomat viestit
Ctrl+vaihto+ANäyttää kaikki viestit
Ctrl+vaihto+ENäyttää kansion asetukset
Ctrl+UMerkitsee lukemattomaksi
Ctrl+QMerkitsee luetuksi
Ctrl+AValitsee kaikki viestit
InsertLisää merkinnän viesteihin tai poistaa merkinnän viesteistä
Ctrl+NUusi viesti
F5Synkronointi
Alt+BSiirtää kohdistuksen Piilokopio-painikkeeseen
Alt+CSiirtää kohdistuksen Kopio-painikkeeseen

Hyväksyy
Alt+DHylkää
Alt+TSiirtää kohdistuksen Vast.ott.-painikkeeseen

Alustava
Alt+VAvaa kutsu Kalenterissa
Alt+SLähetä viesti
Alt+iLisää liitteen
Ctrl+vaihto+FValitse fontti
Ctrl+välilyöntiTyhjennä muotoilu
Ctrl+YTee uudelleen
F4Tee uudelleen
Ctrl+[Suurentaa fonttikokoa yhdellä pisteellä
Ctrl+]Pienentää fonttikokoa yhdellä pisteellä
Ctrl+vaihto+,Suurentaa fonttikokoa
Ctrl+KLisää linkin
Ctrl+EKeskelle
Ctrl+LVasemmalle
Ctrl+ROikealle
Ctrl+vaihto+LLuettelomerkit
Ctrl+MSisennys, kun teksti on valittu
Ctrl+vaihto+MUlonnus
Sarkain tai vaihto+sarkainSisennys/ulonnus, kun teksti on valittuna tai kohdistus on luettelossa
Ctrl+'Akuutti
Ctrl+,Sedilji
Ctrl+vaihto+6Sirkumfleksi
Ctrl+vaihto+;Treema
Ctrl+` Gravis
Ctrl+vaihto+7Ligatuuri
Ctrl+vaihto+2Yläpuolinen ympyrä 
Ctrl+/Vinoviiva
Ctrl+vaihto+`Tilde
Alt+Ctrl+vaihto+1Käänteinen huutomerkki
Alt+Ctrl+vaihto+/Käänteinen kysymysmerkki


Ihmiset-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Ihmiset-sovelluksen pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+N
Lisää yhteystiedon
Ctrl+S
Tallentaa muutokset
Delete
Poistaa yhteystiedon
Ctrl+F
Määrittää yhteystiedon suosikiksi
Ctrl+vaihto+1Kiinnittää yhteystiedon aloitusnäyttöön
EscPalaa takaisin 
HomeSiirtyy yhteystietoluettelon alkuun
Page DownSiirtyy yhteystietoluettelossa eteenpäin
Page Up Siirtyy yhteystietoluettelossa taaksepäin
End Siirtyy yhteystietoluettelon loppuun


Viestit-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Viestit-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+N
Aloittaa uuden keskustelun
Ctrl+N
Valitsee henkilöitä
Ctrl+E
Valitsee hymiön
Ctrl+>
Seuraava keskustelu
Ctrl+<Edellinen keskustelu


Paintin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Paint-ohjelmassa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
F1
Avaa Paintin Ohjeen
F11
Näyttää kuvan koko näytön tilassa
F12
Tallentaa kuvan uutena tiedostona
Ctrl+A
Valitsee kuvan kokonaisuudessaan
Ctrl+BLihavoi valitun tekstin
Ctrl+CKopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+EAvaa Ominaisuudet-valintaikkunan
Ctrl+GNäyttää tai piilottaa ruudukon
Ctrl+IKursivoi valitun tekstin
Ctrl+NLuo uuden kuvan
Ctrl+OAvaa aiemmin luodun kuvan
Ctrl+PTulostaa kuvan
Ctrl+RNäyttää tai piilottaa viivaimen
Ctrl+STallentaa kuvan muutokset
Ctrl+UAlleviivaa valitun tekstin
Ctrl+VLiittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+WAvaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan
Ctrl+XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl+YTekee muutoksen uudelleen
Ctrl+ZKumoaa muutoksen
Ctrl+plus (+)Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+miinus (-)Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl+Page UpLähentää
Ctrl+Page DownLoitontaa
Alt (tai F10) Näyttää näppäinvihjeet
Alt+F4Sulkee kuvan ja sen Paint-ikkunan
Oikea nuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle
Vasen nuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle
AlanuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin
YlänuoliSiirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin
Vaihto+F10 Näyttää nykyisen pikavalikon


Lukuohjelman pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lukuohjelma-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
F8
Käytä kahden sivun asettelua
Ctrl+R
Kiertää tiedostoa 90 astetta myötäpäivään
Ctrl+F
Etsii tekstiä tiedostosta
F7
Käytä näppäimistövalintatilaa
Ctrl+PTulostaa tiedoston
Ctrl+OAvaa tiedoston
Ctrl+WSulkee tiedoston
Ctrl+MLukuohjelma-sovelluksen aloitussivu


Etätyöpöytäyhteyden pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Etätyöpöytäyhteys-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+Alt+Home
Vaihtaa etätietokoneen sovelluspalkin ja näytössä olevan sovelluspalkin välillä
Ctrl+Alt+Vasen nuoli
Vaihtaa näkymän edelliseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)
Ctrl+Alt+Oikea nuoli
Vaihtaa näkymän seuraavaan istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)
Ctrl+Alt+Ylänuoli
Vaihtaa näkymän ensimmäiseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)
Ctrl+Alt+AlanuoliVaihtaa näkymän viimeiseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)


OneDrive-pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty OneDrivessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
Ctrl+A
Valitsee kaikki
Ctrl+Alt+1
Vaihtaa näkymää (tiedot/pikkukuvat)
Ctrl+U
Lataa palvelimeen
Ctrl+vaihto+N
Uusi kansio
EscPoista valinta
Ctrl+OAvaa sovelluksessa
Ctrl+Alt+ONäytä kansio
Ctrl+vaihto+VKopioi
Ctrl+vaihto+YSiirtää
Ctrl+SLataa
Alt+YlänuoliSiirtyy ylöspäin
F2Nimeää uudelleen
F5Päivittää


Windows Journalin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Windows Journalissa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
F1
Avaa Journalin ohjeen
F5
Päivittää muistiinpanoluettelon
F6
Siirtyy muistiinpanoluettelosta muistiinpanoon ja päinvastoin
F11
Näyttää muistiinpanon koko näytön tilassa
Ctrl+AValitsee sivun kaikki kohteet
Ctrl+CKopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+FEtsii tekstiä tiedostosta
Ctrl+GSiirtyy sivulle
Ctrl+NAloittaa uuden muistiinpanon
Ctrl+OAvaa viimeksi käytetyn muistiinpanon
Ctrl+PTulostaa muistiinpanon
Ctrl+STallentaa muistiinpanon muutokset
Ctrl+VLiittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl+YTekee muutoksen uudelleen
Ctrl+ZKumoaa muutoksen
Alt+F4Sulkee muistiinpanon ja sen Journal-ikkunan
Ctrl+vaihto+CNäyttää muistiinpanoluettelon sarakeotsikoiden pikavalikon
Ctrl+vaihto+VSiirtää muistiinpanon valittuun kansioon


WordPadin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty WordPadissa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäinToiminto
F1
Avaa WordPadin Ohjeen
F3
Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa
F10
Näyttää näppäinvihjeet
F12
Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona
Ctrl+1Määrittää riviväliksi yhden rivin
Ctrl+2Määrittää riviväliksi kaksi riviä
Ctrl+5Määrittää riviväliksi 1,5 riviä
Ctrl+AValitsee asiakirjan kokonaisuudessaan
Ctrl+BLihavoi valitun tekstin
Ctrl+CKopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl+DLisää Microsoft Paint -piirroksen
Ctrl+EKohdistaa tekstin keskelle
Ctrl+FEtsii tekstiä asiakirjasta
Ctrl+HKorvaa asiakirjan tekstiä
Ctrl+IKursivoi valitun tekstin
Ctrl+JTasaa tekstin
Ctrl+LKohdistaa tekstin vasemmalle
Ctrl+NLuo uuden asiakirjan
Ctrl+OAvaa aiemmin luodun asiakirjan
Ctrl+PTulostaa asiakirjan
Ctrl+RKohdistaa tekstin oikealle
Ctrl+STallentaa muutokset asiakirjaan
Ctrl+UTallentaa muutokset asiakirjaan
Ctrl+VLiittää valinnan leikepöydältä
Ctrl+XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl+YTekee muutoksen uudelleen
Ctrl+ZKumoaa muutoksen
Ctrl+=Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi
Ctrl+vaihto+=Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi
Ctrl+vaihto+>Suurentaa fonttikokoa
Ctrl+vaihto+<Pienentää fonttikokoa
Ctrl+vaihto+AMuuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi
Ctrl+vaihto+LVaihtaa luettelomerkkityylin
Ctrl+Vasen nuoliSiirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle
Ctrl+Oikea nuoliSiirtää kohdistinta yhden sanan oikealle
Ctrl+YlänuoliSiirtää kohdistimen edelliselle riville
Ctrl+AlanuoliSiirtää kohdistimen seuraavalle riville
Ctrl+HomeSiirtää asiakirjan alkuun
Ctrl+EndSiirtää asiakirjan loppuun
Ctrl+Page UpSiirtää sivun ylöspäin
Ctrl+Page DownSiirtää sivun alaspäin
Ctrl+DeletePoistaa seuraavan sanan
Alt+F4Sulkee WordPadin
Vaihto+F10Näyttää nykyisen pikavalikon

Muita pikanäppäimiä

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 13805 – Viimeisin tarkistus: 11.10.2016 – Versio: 4

Palaute