Vioittuneiden tai puuttuvien järjestelmätiedostojen korjaaminen Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla

Koskee seuraavia: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Jos jotkin Windows-toiminnot eivät toimi tai Windows kaatuu, käytä järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalua Windowsin skannaukseen ja tiedostojen palautukseen.  
 
Alla olevat vaiheet saattavat vaikuttaa monimutkaisilta, mutta seuraa ohjeita vaihe kerrallaan, niin tilanne saadaan korjattua.

Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun (SFC.exe) suorittaminen


Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote. Voit tehdä tämän käyttöjärjestelmäsi mukaan seuraavasti:
 2. Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 8:ssa, suorita saapuneet-kansion DISM-ohjelma (Deployment Image Servicing and Management) ennen järjestelmätiedostojen tarkistusohjelmaa.  (Jos käytät Windows 7:ä tai Windows Vistaa, siirry suoraan vaiheeseen 3.) 

Kirjoita seuraava komento ja paina Enter.  Komennon suoritus voi kestää useita minuutteja.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Tärkeä: Kun suoritat tämän komennon, DISM hakee vikojen korjaamisessa tarvittavat tiedostot Windows Updatesta. Jos Windows Update -asiakasohjelma on jo kuitenkin viallinen, käytä korjauslähteenä käynnissä olevaa Windows-asennusta tai käytä tiedostojen lähteenä jaetun verkkoresurssin tai siirrettävän tietovälineen, kuten Windowsin sisältävän DVD-levyn, Windows-rinnakkaiskansiota. Voit tehdä tämän suorittamalla sen sijaan seuraavan komennon:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Huomautus: Vaihda C:\RepairSource\Windows-polun tilalle oman korjauslähteesi sijainti. Lisätietoja Windowsin korjaamisesta DISM-työkalulla on Windowsin näköistiedoston korjaamista käsittelevässä artikkelissa.

 1. Kirjoita seuraava komento komentoriville ja paina ENTER-näppäintä:

sfc /scannow

Command Prompt with administrator rights - sfc /scannow
 

 

Komento sfc /scannow tarkistaa kaikki suojatut järjestelmätiedostot ja korvaa vioittuneet tiedostot välimuistiin asetetulla kopiolla, joka sijaitsee pakatussa kansiossa %WinDir%\System32\dllcache.
Paikkamerkki %WinDir% vastaa Windows-käyttöjärjestelmäkansiota. Esimerkiksi C:\Windows.

Huomautus Älä sulje tätä komentokehoteikkunaa, ennen kuin vahvistus on tehty kokonaan loppuun. Tarkistuksen tulokset tulevat näkyviin tämän prosessin päätyttyä.

 1. Kun prosessi on valmis, näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista sanomista:

Lisätietoja


Järjestelmätietojen tarkistus -prosessin tietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella CBS.Log-tiedoston tietoja kopioimalla tiedot Sfcdetails.txt-tiedostoon Findstr-komennolla ja tarkastelemalla sitten Sfcdetails.txt-tiedostossa olevia tietoja. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote edellisessä vaiheessa 1 kuvatulla tavalla.
 2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Huomautus Sfcdetails.txt-tiedosto sisältää tiedot joka kerrasta, kun Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalu on suoritettu tietokoneessa. Kyseinen tiedosto sisältää tietoja tiedostoista, joita Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalu ei korjannut. Tarkista päivämäärän ja kellonajan merkinnät, jotta voit selvittää, mitä ongelmallisia tiedostoja löytyi Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalun viimeisimmällä suorittamiskerralla.
 3. Avaa Sfcdetails.txt-tiedosto työpöydältä.
 4. Sfcdetails.txt-tiedosto käyttää seuraavaa muotoa:
  Päivämäärä/kellonaika SFC-tiedot
  Seuraava mallilokitiedosto sisältää merkinnän tiedostosta, jota ei voitu korjata:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Vioittuneen järjestelmätiedoston korvaaminen manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla tiedostosta

Kun olet määrittänyt vioittuneen järjestelmätiedoston, jota ei voitu korjata Sfcdetails.txt-tiedoston tietojen perusteella, paikanna vioittunut tiedosto ja korvaa se sitten manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Huomautus Saatat saada hyväksi tiedetyn kopion järjestelmätiedostosta jostakin toisesta tietokoneesta, jossa on käynnissä sama Windows-versio kuin omassa koneessasi. Voit suorittaa Järjestelmätiedostojen tarkistus -prosessin kyseisessä tietokoneessa ja näin varmistaa, että kopioitava järjestelmätiedosto on kunnossa.

 1. Ota vioittuneen järjestelmätiedoston omistus itsellesi järjestelmävalvojan oikeuksin. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavassa komentokehotteessa ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  takeown /f polku_ja_tiedostonimi
  Huomautus Paikkamerkki polku_ja_tiedostonimi vastaa vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Esimerkiksi, kirjoita takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Command Prompt with administrator rights - command succeeded
   
 2. Myönnä järjestelmävalvojille täydet oikeudet vioittuneeseen järjestelmätiedostoon. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  icacls polku_ja_tiedostonimi /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Huomautus Paikkamerkki polku_ja_tiedostonimi vastaa vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Kirjoita esimerkiksi icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Command Prompt with administrator rights
   
 3. Korvaa vioittunut järjestelmätiedosto manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla tiedostosta. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  Copy lähdetiedosto kohde
  Huomautus Paikkamerkki lähdetiedosto vastaa tiedoston hyväksi tiedetyn kopion polkua ja tiedostonimeä tietokoneessasi ja paikkamerkki kohde vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Kirjoita esimerkiksi copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Jos edelliset vaiheet eivät auttaneet, saatat joutua asentamaan Windowsin uudelleen. Saadaksesi lisätietoja, lue Windows 10:n palautusasetukset.