Lisätietoja .NET Framework 3.5-, .NET Framework 3.0- ja .NET Framework 2.0 -tuen elinkaaresta

ESITTELY
Tässä artikkelissa on lisätietoja .NET Framework 3.5-, .NET Framework 3.0- ja .NET Framework 2.0 -tuen elinkaaresta.
Tausta
.NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ja .NET Framework 2.0 julkaistiin yksittäisinä tuotteina Windows 7:ää ja Windows Server 2008 R2:ta aiemmissa Windows-versioissa.

Kukin näistä tuoteversioista on itse asiassa joukko ominaisuuspinon kerroksia. Kussakin kerroksessa on toisensa pois sulkevia osia. .NET Framework 3.0:n osat lisätään siis .NET Framework 2.0:aan, ja .NET Framework 3.5:n osat lisätään sekä .NET Framework 2.0:aan että .NET Framework 3.0:aan. Tästä on esimerkki seuraavassa kuvassa:

Kuva osista

Eräs tämän arkkitehtuurin sivutuotteista on se, että .NET Framework 3.5 ei voi toimia ilman .NET Framework 2.0:aa ja .NET Framework 3.0:aa, koska .NET Framework 3.5:ssä ei ole Common Language Runtimea (CLR). Siksi kun .NET Framework 3.5 -tuote asennetaan, samalla asennetaan myös .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1)- ja .NET Framework 3.0 SP1 -tuotteet. Samaan tapaan kun .NET Framework 3.5 SP1 -tuote asennetaan, myös .NET Framework 2.0 SP2- ja .NET Framework 3.0 SP2 -tuotteet asennetaan. Asiakkaat, joilla on käytössä Windows XP tai Windows Server 2003, voivat tarkastella näitä yksittäisiä versioita yhdessä niitä vastaavien päivitysten kanssa Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -kohdassa:

Kuva vastaavista päivityksistä

.NET Framework 2.0 SP2 ja .NET Framework 3.0 SP2 sisältyvät Windows Vista SP2- ja Windows Server 2008 SP2 -käyttöjärjestelmiin. Samaan tapaan .NET Framework 2.0 SP1 ja .NET Framework 3.0 SP1 sisältyvät Windows Vista SP1- ja Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmiin. Siksi asiakkaat näkevät Ohjelmat ja toiminnot -kohdassa vain .NET Framework 3.5:n, kuten alla olevassa kuvassa:

Ohjelmat ja toiminnot -kuva
Tuen elinkaaren vaikutukset
Koska .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ja .NET Framework 2.0 on julkaistu itsenäisinä tuoteversioina, kullakin näistä tuotteista on omat tuen elinkaarensa.

Kuten tässä artikkelissa edellä todettiin, .NET Framework 3.5 ei voi toimia ilman .NET Framework 2.0:aa ja .NET Framework 3.0:aa. Useissa tapauksissa .NET Framework 3.5:een liittyvien toiminnallisten ongelmien ratkaiseminen tai asiakkaiden suojaaminen suojausheikkouksilta edellyttää kussakin kolmessa tuotekerroksessa ilmenevien ongelmien ratkaisemista. Tämä voi aiheuttaa tilanteita, joissa tuettu .NET Framework 3.5 edellyttää sen pohjana olevaan .NET Framework 2.0- tai .NET Framework 3.0 -tuotekerrokseen kohdistuvaa päivitystä, kun tuen elinkaaren ohjeissa ilmoitetaan, että pohjalla olevan version tuki on päättynyt. Yksi esimerkki tästä on .NET Framework 3.5 SP1, jota tuetaan tällä hetkellä. .NET Framework 3.0 SP2:n tuki on kuitenkin kirjattu päättyneeksi 7.12.2011.

Näissä tapauksissa .NET Framework 3.0 -erillisasennusten tuki on umpeutunut. Microsoft toimittaa kuitenkin .NET Framework 2.0- ja .NET Framework 3.0 -osien tukea .NET Framework 3.5:n asentaville asiakkaille niin kauan kuin .NET Framework 3.5:n tukea on saatavilla.

Lisäksi koska .NET Framework 2.0 SP2 ja .NET Framework 3.0 SP2 sisältyvät Windows Vista SP2:een ja Windows Server 2008 SP2:een ja .NET Framework 2.0 SP1 ja .NET Framework 3.0 SP1 sisältyvät Windows Vista SP1:een ja Windows Server 2008:aan, kyseisiä versioita tuetaan osana käyttöjärjestelmiä niin kauan kuin näiden .NET-versioiden tukea on saatavilla.

Huomautus .NET Framework 3.5:tä tuetaan SP1-tasolla yhdessä .NET Framework 2.0 SP2:n ja .NET Framework 3.0 SP2:n kanssa. .NET Framework 3.5:n alkuperäistä versiota ja .NET Framework 2.0 SP1:tä ja .NET Framework 3.0 SP1:tä ei tueta enää. 
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2696944 – Viimeisin tarkistus: 04/07/2012 09:27:00 – Versio: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity KB2696944
Palaute