Saatavana on päivitys, jonka avulla järjestelmänvalvojat voivat päivittää luotettujen ja evättyjen luotettujen varmenteiden luetteloita (CTL) katkaistuissa ympäristöissä Windowsissa

Yhteenveto
Tämä ohjelmistopäivitys lisää Windowsiin seuraavat parannukset:
 • Järjestelmänvalvojat voivat nyt määrittää toimialueeseen liitetyt tietokoneet käyttämään automaattista päivitysominaisuutta sekä luotetuille että evätyille luotettujen varmenteiden luetteloille (CTL-luetteloille). Tietokoneet voivat käyttää automaattista päivitysominaisuutta Windows Update -sivustoa käyttämättä.
 • Järjestelmänvalvojat voivat määrittää toimialueeseen liitetyt tietokoneet valitsemaan erikseen luotetut ja evätyt luotettujen varmenteiden luettelot (CTL-luettelot) käyttämällä automaattista päivitysominaisuutta.
 • Järjestelmänvalvojat voivat tutkia Microsoftin päävarmenneohjelman (Microsoft Root Certificate Program) luotettujen päämyöntäjien (CA) joukkoa.
Lisätietoja näistä muutoksista ja parannuksista on seuraavalla Microsoftin verkkosivulla:
Tietoihin liittyviä edellytyksiä
Tämä KB-artikkeli on tarkoitettu julkisen avaimen infrastruktuurin (PKI) järjestelmänvalvojille, joilla on perustiedot ryhmäkäytännöistä, kolmannen osapuolen päävarmenteiden päivityksistä, ei-luotetuista varmenteista ja evättyjen varmenteiden luetteloista. Tämä KB-artikkeli on tarkoitettu myös PKI-järjestelmänvalvojille, jotka voivat muokata yksinkertaisia ADM/ADMX-tiedostoja käytäntöjen käyttöönottoa varten ryhmäkäytännön päivitysapuohjelmaa käyttämällä. Lisätietoja ADMX-tiedostojen käytöstä on ryhmäkäytäntöjen ADMX-tiedostojen hallinnan vaiheittaisessa oppaassa.
Tausta
Windowsin päävarmenneohjelman avulla luotettuja päävarmenteita voi jakaa automaattisesti Windowsissa. Lisätietoja Windowsin päävarmenneohjelman jäsenluettelosta on seuraavassa Microsoft-sivustossa: Luotettuja päävarmenteita voi jakaa seuraavilla tavoilla:
 1. Automaattinen: Asiakkaat voivat ladata tai päivittää luotettuja päävarmenteita käyttämällä automaattista päivitystä. Luotettujen päävarmenteiden luettelo on tallennettu luotettujen varmenteiden luetteloon (CTL-luetteloon) Windows Update -palvelimissa.
 2. Manuaalinen: Käyttäjät voivat ladata luotettujen päävarmenteiden luettelon automaattisesti purkautuvana IEXPRESS-pakettina Microsoft Download Centeristä, Windows Catalogista ja Microsoft Windows Server Update Servicesistä (WSUS). IEXPRESS-paketti julkaistaan samaan aikaan kuin luotettujen varmenteiden luettelo (CTL).
Lisätietoja päävarmenteiden jakelutavoista on seuraavassa Microsoftin sivustossa:
Windowsin päävarmenneohjelman jäsenet (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ei-luotettuja päävarmenteita (varmenteita, joiden tiedetään olevan väärennettyjä) voi jakaa seuraavilla tavoilla:
 1. Automaattinen: Asiakkaat voivat ladata tai päivittää ei-luotettuja päävarmenteita käyttämällä automaattista päivitystä. Ei-luotettujen päävarmenteiden luettelo on tallennettu ei-luotettujen varmenteiden luetteloon (ei-luettujen varmenteiden CTL-luettelo) Windows Update -palvelimissa. Lisätietoja ei-luotettujen päävarmenteiden lataamisesta automaattisesti on seuraavassa Microsoftin sivustossa:
 2. Manuaalinen: Käyttäjät voivat ladata ei-luotettujen varmenteiden luettelon automaattisesti purkautuvana IEXPRESS-pakettina Windows Updatesta. IEXPRESS-paketti julkaistaan kaksi viikkoa ei-luotetun CTL-luettelon julkaisun jälkeen.
Huomautus Luotettujen ja ei-luotettujen päävarmenteiden automaattinen päivitysmekanismi on samanlainen. Voit poistaa automaattisen päivityksen mekanismin käytöstä molemmilta varmennetyypeiltä käyttämällä samaa rekisteriasetusta. Lisätietoja on kohdassa Päävarmenteiden päivitysominaisuuden hallitseminen tietojen Internetiin siirtämisen ja Internetistä siirtämisen estämiseksi.

Jos hallitset omaa luotettujen päävarmenteiden joukkoa, sinun kannattaa poistaa luotettujen varmenteiden luettelon (CTL) automaattinen päivitysmekanismi käytöstä.
Tunnetut ongelmat
Ennen tämän ohjelmistopäivityksen asentamista saatat havaita seuraavia ongelmia varmenteita hallitessasi:
 • Luotettujen tai ei-luotettujen päävarmenteiden päivittäminen ympäristössä, jonka yhteydet on katkaistu, edellyttää tämän KB-artikkelin Tausta-kohdassa kuvattujen IEXPRESS-pakettien käyttämistä. IEXPRESS-paketit on tällöin asennettava manuaalisesti. Pyrimme julkaisemaan nämä paketit samaan aikaan CTL-luetteloiden jakelun kanssa, mutta IEXPRESS-pakettien julkaisussa voi esiintyä pieniä viiveitä. 

  Huomautus Katkaistulla ympäristöllä tarkoitetaan seuraavien olosuhteiden alaista ympäristöä:
  • Suora yhteys Windows Updateen on estetty.
  • Luotettujen ja ei-luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luetteloiden) automaattinen päivitysmekanismi on poistettu käytöstä.
 • Et voi poistaa erikseen käytöstä luotettujen ja ei-luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luetteloiden) automaattista päivitysmekanismia. Tarkemmin ottaen voit poistaa käytöstä automaattisen päivitysmekanismin vain sekä luotettujen että ei-luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luetteloiden) osalta.

  Huomautus Suosittelemme, että järjestelmänvalvojat, jotka hallitsevat omia luotettujen päävarmenteiden luetteloita, poistavat luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL) automaattiset päivitykset käytöstä. Emme kuitenkaan suosittele, että järjestelmänvalvojat poistavat ei-luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luetteloiden) automaattisen päivityspalvelun käytöstä.
 • Käyttäjille, jotka hallitsevat omia luotettujen päävarmenteiden luetteloita, ei ole olemassa mekanismia, jonka avulla voi helposti tarkastella päävarmenneohjelman päävarmenteita ja päättää, mihin varmenteisiin tulisi luottaa.

Ratkaisu
Uusi ohjelmistopäivitys sisältää seuraavat korjaukset, jotka korvaavat tämän KB-artikkelin Ongelman kuvaus -osassa kuvattuja ongelmia.
 • Tämä ohjelmistopäivitys lisää Windowsiin seuraavat ominaisuudet, joiden avulla voit käyttää automaattista päivitysmekanismia ympäristöissä, joiden yhteydet on katkaistu:
  1. Uusi rekisteriasetus: Rekisteriasetuksen avulla voit muuttaa luotettujen ja ei-luotettujen varmenneluetteloiden URL-sijaintia Windows Updatesta organisaation tiettyyn jaettuun resurssiin. Sekä FILE- että HTTP-rakenteita tuetaan tässä rekisteriasetuksessa. Lisätietoja tästä rekisteriasetuksesta on tämän KB-artikkelin Rekisteriavaimet-kohdassa.

   Huomautus Jos muutat URL-sijainnin paikalliseksi kansioksi, sinun on synkronoitava paikallinen jaettu kansio yhdessä Windows Update -kansion kanssa.
  2. Uusia vaihtoehtoja Certutil-työkalussa: Nämä vaihtoehdot tarjoavat käyttöösi lisää menetelmiä kansioiden synkronointia varten. Lisätietoja vaihtoehdoista on tämän KB-artikkelin kohdassa Certutil-työkalun uudet valitsimet.
 • Tämä ohjelmistopäivitys poistaa luotettujen ja ei-luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luetteloiden) automaattisen päivityksen toisiinsa kytkennän. Kun olet ottanut päivityksen käyttöön, voit esimerkiksi käyttää rekisteriavainta ainoastaan luotettujen päävarmenteiden automaattisen päivitysmekanismin käytöstä poistamiseen. Lisätietoja rekisteriavaimista on tämän KB-artikkelin Rekisteriavaimet-kohdassa.
 • Tämä ohjelmistopäivitys lisää työkalun, jonka avulla järjestelmänvalvojat voivat tarkastella luotettujen päävarmenteiden joukkoa Microsoftin päävarmenneohjelmassa (Microsoft Root Certificate Program). Tämä työkalu on tarkoitettu järjestelmänvalvojille, jotka hallitsevat luotettujen päävarmenteiden joukkoa yritysympäristöissä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää tätä työkalua luotettujen päävarmenteiden joukon valitsemiseen, viedä ne sarjoitettuun varmennekauppaan ja jakaa niitä ryhmäkäytännön avulla. Lisätietoja on tämän KB-artikkelin kohdassa Certutil-työkalun uudet valitsimet.

Päivitystiedot

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:


Kaikki tuetut Windows Vistan x86-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Vistan x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n x86-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n IA-64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows 7:n x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Embedded Standard 7:n x86-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut x64-pohjaisten järjestelmien Windows Embedded Standard 7:n x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n IA-64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows 8:n x86-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows 8:n x64-versiot

LataaLataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2012 -versiot

LataaLataa paketti nyt.
Julkaisupäivämäärä: 11.6.2011

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä tietokone tämän hotfix-korjauksen asentamisen jälkeen.

Hotfix-korjauksen korvaamistiedot

Tämä hotfix-korjaus korvaa hotfix-korjauksen 2661254.

Tiedostojen hajautustiedot

File nameSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2813430-ia64.msu2B6A1847C360B82A35250D3A9CD8E8DC2FEC885F6198697F00EE9EB4B5A37CFC70BC729916B28B2CFA24AC8E4980F54F87DA5C33
Windows6.0-KB2813430-x64.msuBBC684457A68E0542ABE5E373BA62A5D7FDD0999A45AAF6C5675BB094455AB26161AE58FC43DB3F8A7986F47F3ADF78B309A0EA3
Windows6.0-KB2813430-x86.msu4D56BE42FECA7D90A36E0725882C7E34460455DAAB23E22924D4DCB2B42DD7C519D689FE3415B722C44FBE4DCDB9FA9934DEFD3F
Windows6.1-KB2813430-ia64.msu8FC61E9AE55F9E176D6C2CB16219FBB7B526B37B5AB06A25409C5664F5F69FCACAF0D74EFD1CD9B9D829BDB1FA446CA479CD0BA3
Windows6.1-KB2813430-x64.msu0A282A6077331C034BA2D31B85DFE65DCC71E3805D486E4B1277FF25CDB4DB7263BE87DAA589199008B10D1095BA115B545F2E96
Windows6.1-KB2813430-x86.msuC82381FD35C3BC0003E4A921E777CD26BF432EEAC79CE234AD14D14E733C3AFC1078AF106A696078571D3E72220E159E8CAD1BAE
Windows8-RT-KB2813430-arm.msuA509DCEB1FAFB462AFCA4626C90DC0286D3EC45C00D34060278889A2F216AA6D8F0F7496796D6F1FA514E7A0DC85866055404D96
Windows8-RT-KB2813430-x64.msu3641B990798222670A7D0DB5DD90509FDDC1AD0E2868E8DA5DADD19F84E165092F098FC306929062A49751B11424683BB92BE08F
Windows8-RT-KB2813430-x86.msu4A22CFF4CCBD35F548371CA530B08487E074F23EE5CFAB87709F561393B5DC6BB15E06CDED75DA015628F6E79A0EDAD491763905

Tiedostojen tiedot

Tämän hotfix-korjauksen yleinen versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.

Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen tiedot

Huomautuksia Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen tiedoista
Tärkeää Windows Vistan ja Windows Server 2008:n hotfix-korjaukset sisältyvät samoihin paketteihin. Hotfix-korjauspyynnön sivulla kuitenkin näkyy vain Windows Vista. Jos haluat pyytää toista tai molempia käyttöjärjestelmää koskevan hotfix-korjauspaketin, valitse hotfix-korjaus, joka on sivun Windows Vista -kohdassa. Tarkastele aina artikkelien alussa olevaa tuotteiden luetteloa, jotta voit selvittää, mitä käyttöjärjestelmää kukin hotfix-korjaus koskee.
 • Tiettyä tuotetta, SR-tasoa (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR) koskevat tiedostot voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.
  VersioTuoteSR-tasoPalveluhaara
  6.0.600 2.18xxxWindows Vista ja Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 on integroitu Windows Server 2008:n julkaisuversioon. Tämän vuoksi RTM-välitavoitetiedostot koskevat vain Windows Vistaa. RTM-välitavoitetiedostojen versionumero on 6.0.0000.xxxxxx.
 • Kussakin ympäristössä asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen lisätietoja -osassa. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat hyvin tärkeitä päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot, joiden määritteitä ei ole lueteltu, on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.
Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x86-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823138,75213-Apr-201309:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,70413-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823152,06413-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201304:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201304:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823141,82413-Apr-201309:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,72813-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201308:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823144,38413-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201308:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:25Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823127,48813-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,77613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823143,36013-Apr-201308:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823142,84813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,19213-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:13Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823129,02413-Apr-201309:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823123,90413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095138,75213-Apr-201313:33Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,70413-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095152,06413-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201303:44Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201303:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095141,82413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,72813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201314:36Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095144,38413-Apr-201312:54Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201314:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201313:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095127,48813-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,77613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095143,36013-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095142,84813-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,19213-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095129,02413-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:50Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201312:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095123,90413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:09Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201313:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882350,68813-Apr-201304:12x64
Certutil.exe6.0.6002.188231,078,27213-Apr-201302:10x64
Certenc.dll6.0.6002.2309550,68813-Apr-201303:34x64
Certutil.exe6.0.6002.230951,078,78413-Apr-201302:14x64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201309:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201304:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201309:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201313:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201303:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201312:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201314:46Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201313:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201313:18Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201313:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201314:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201313:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:59Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188231,269,24813-Apr-201304:13x64
Crypt32.dll6.0.6002.230951,270,27213-Apr-201303:34x64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823132,09613-Apr-201304:13x64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095132,09613-Apr-201303:34x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823174,59213-Apr-201304:13x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095177,66413-Apr-201303:34x64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
Kaikki tuetut Windows Server 2008:n IA-64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201308:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201303:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201303:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:17Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201308:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201307:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:05Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201312:42Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201302:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201302:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201311:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201312:47Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:26Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201312:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:15Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201312:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:36Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:30Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.18823103,42413-Apr-201303:49IA-64
Certutil.exe6.0.6002.188232,078,20813-Apr-201301:49IA-64
Certenc.dll6.0.6002.23095103,42413-Apr-201302:24IA-64
Certutil.exe6.0.6002.230952,079,23213-Apr-201301:14IA-64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201303:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201307:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201302:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201312:13Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201312:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201312:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:41Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188232,392,06413-Apr-201303:49IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230952,392,06413-Apr-201302:24IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823251,39213-Apr-201303:49IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095251,39213-Apr-201302:24IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823355,32813-Apr-201303:49IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095359,93613-Apr-201302:24IA-64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86

Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedot

Huomautuksia Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedoista
Tärkeää Windows 7:n ja Windows Server R2:n hotfix-korjaukset sisältyvät samoihin paketteihin. Hotfix-korjaukset näkyvät hotfix-korjauspyynnön sivulla kuitenkin molempien käyttöjärjestelmien kohdalla. Jos haluat pyytää toista käyttöjärjestelmää tai molempia käyttöjärjestelmiä koskevan hotfix-korjauspaketin, valitse hotfix-korjaus, joka on sivun Windows 7- ja Windows Server 2008 R2 -kohdassa. Tarkastele aina artikkelien alussa olevaa tuotteiden luetteloa, jotta voit selvittää, mitä käyttöjärjestelmää kukin hotfix-korjaus koskee.
 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 ja Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 ja Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kussakin ympäristössä asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tiedostojen lisätietoja -osassa. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat olennaisia päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot, joiden määritteitä ei ole lueteltu, on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.
Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814243,00826-Apr-201303:08x86
Certutil.exe6.1.7601.18142903,16826-Apr-201303:08x86
Certenc.dll6.1.7601.2231143,00826-Apr-201303:27x86
Certutil.exe6.1.7601.22311903,16826-Apr-201303:28x86
Crypt32.dll6.1.7601.181421,160,19226-Apr-201304:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223111,160,70426-Apr-201304:59x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18142103,93626-Apr-201304:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22311106,49626-Apr-201304:59x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142140,28826-Apr-201304:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201304:59x86
Kaikki tuetut Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n x64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814252,22426-Apr-201305:45x64
Certutil.exe6.1.7601.181421,192,44826-Apr-201303:44x64
Certenc.dll6.1.7601.2231152,22426-Apr-201305:15x64
Certutil.exe6.1.7601.223111,192,96026-Apr-201303:33x64
Crypt32.dll6.1.7601.181421,464,32026-Apr-201305:46x64
Crypt32.dll6.1.7601.223111,464,32026-Apr-201305:16x64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142139,77626-Apr-201305:46x64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201305:16x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142184,32026-Apr-201305:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311186,88026-Apr-201305:16x64
Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n IA-64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.18142110,08026-Apr-201304:28IA-64
Certutil.exe6.1.7601.181422,318,33626-Apr-201302:56IA-64
Certenc.dll6.1.7601.22311110,08026-Apr-201304:23IA-64
Certutil.exe6.1.7601.223112,318,84826-Apr-201303:04IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181422,663,42426-Apr-201304:28IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223112,663,93626-Apr-201304:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142267,26426-Apr-201304:28IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311272,38426-Apr-201304:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142381,95226-Apr-201304:28IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311386,56026-Apr-201304:23IA-64

Windows 8:n ja Windows Server 2012:n tiedostojen tiedot

Huomautuksia Windows RT:n, Windows 8:n ja Windows Server 2012:n tiedostojen tiedoista
 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT, Windows 8 ja Windows Server 2012RTMGDR
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kussakin ympäristössä asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen Windows RT:n, Windows 8:n ja Windows Server 2012:n tiedostojen lisätietoja -osassa. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat erittäin tärkeitä päivitettyjen osien tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot, joiden määritteitä ei ole lueteltu, on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.
Kaikki tuetut Windows 8:n x86-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
Kaikki tuetut Windows 8:n ja Windows Server 2012:n x64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
Muutosten tekniset tiedot

Certutil-työkalun uudet valitsimet

SyncWithWU
Tätä valitsinta käytetään kohdehakemiston synkronoimiseen Windows Update -sivuston kanssa. Valitsimen syntaksi on seuraava:
CertUtil [valinnat] -syncWithWU Kohdehakemisto

Huomautus Kohdehakemisto on kansio, johon tiedostot kopioidaan. Kun suoritat komennon, seuraavat tiedostot kopioidaan Windows Updatesta:
 • Authrootstl.cab: Sisältää kolmansien osapuolten päävarmenteiden CTL-luettelon.
 • Disallowedcertstl.cab: Sisältää evättyjen varmenteiden CTL-luettelon.
 • Disallowedcert.sst: Sisältää evätyt varmenteet.
 • Thumbprint.crt: Kolmannen osapuolen päävarmenteet.
Voit esimerkiksi synkronoida kohdekansion Windows Update -sivuston kanssa suorittamalla seuraavan komennon:
CertUtil -syncWithWU \\tietokoneen_nimi\resurssin_nimi\Kohdekansio
GenerateSSTFromWU
Tätä valitsinta käytetään .sst-tiedostojen luomiseen Windows Update -sivustosta. Tämän valitsimen syntaksi on seuraava:
CertUtil [valinnat] -generateSSTFromWU SST-tiedosto
Huomautus SST-tiedosto on luodun .sst-tiedoston nimi. Luotu .sst-tiedosto sisältää kolmannen osapuolen päävarmenteita, jotka ladataan Windows Updatesta.

Voit esimerkiksi luoda .sst-tiedostot Windows Update -sivustosta suorittamalla seuraavan komennon:
CertUtil –generateSSTFromWU Rootstore.sst

Rekisteriavaimet

Tässä päivityksessä julkaistaan seuraavat rekisteriavaimet:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\DisableRootAutoUpdate
  Määritä tämän rekisteriavaimen arvoksi 1, jos haluat ottaa käyttöön luotettujen varmenteiden luetteloiden (CTL-luettelot) automaattiset päivitykset.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\EnableDisallowedCertAutoUpdate
  Määritä tämän rekisteriavaimen arvoksi 1, jos haluat ottaa käyttöön evättyjen varmenteiden luetteloiden (CTL-luettelot) automaattiset päivitykset.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate\RootDirUrl
  Tämä rekisteriavain määrittää CTL-luetteloiden noutamisen resurssien polut.
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2813430 – Viimeisin tarkistus: 06/25/2013 11:10:00 – Versio: 2.0

Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2813430
Palaute