Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Microsoft Officen volyymikäyttöoikeusversioiden aktivoinnissa on käytössä kaksi menetelmää: moniasennustunnus (MAK) ja avaintenhallintapalvelu (KMS). Jos yrityksessä on järjestelmänvalvoja, voit kysyä häneltä, kumpi aktivointimenetelmä on käytössä. Jos järjestelmänvalvojaa ei ole, todennäköisin aktivointimenetelmä on moniasennustunnus.

Jos aktivointi tehdään moniasennustunnuksella, sinun on hankittava se tai pyydettävä se järjestelmänvalvojalta.

Jos aktivointi tehdään avaintenhallintapalvelulla, sinun on pyydettävä järjestelmänvalvojan apua avaintenhallintapalvelun isännän tai tietokoneen hallinnassa.

Tuoteavaimeni ei toimi

Aktivointi moniasennustunnuksella (MAK)

 1. ValitseOffice LTSC 2021, Office 2019, 2016 ja 2013 Tiedosto > tili> Vaihda tuoteavain.

  Valitse Office 2010Tiedosto > Ohje > Muuta tuoteavainta.

  Huomautus: Office 2010:tä ei enää tueta. Lisätietoja

 2. Anna moniasennustunnus.

 3. Jos valitset Yritä aktivoida tuote Internetissä automaattisesti -valintaruudun, suorita tuoteavainta edellyttävä aktivointiprosessi.

 4. Käynnistä Office-ohjelma uudelleen.

 5. ValitseOffice LTSC 2021, Office 2019, 2016 ja 2013 Tiedosto > tili.

  Valitse Office 2010Tiedosto > ohje. Näkyviin tulee teksti Käyttöoikeuden omistaa, jos tuote on aktivoitu.

 6. Jos et valitse automaattisen aktivoinnin valintaruutua, Office pyytää aktivoimaan tuotteen, kun seuraavan kerran avaat jonkin Office-ohjelman.

Aktivoiminen puhelimitse tai Internetin välityksellä

Kun annat voimassa olevan tuoteavaimen, ohjattu aktivoimistoiminto käynnistyy automaattisesti ja antaa kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa:

 • Aktivoiminen Internetin kautta     Ohjattu aktivointitoiminto muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoftin aktivointipalvelimiin Internet-yhteytesi kautta. Jos käytössäsi on voimassa oleva tuoteavain, jonka asennuksien sallittua määrää ei ole täytetty, tuotteesi aktivoidaan heti. Kun aktivointi tehdään Internetin kautta, asennustuoteavaimesta johdettu tuotetunnus ja laitteistotiedot lähetetään Microsoftille, mutta näitä tietoja ei käytetä käyttäjän tunnistamiseen tai yhteydenottoon. Lisätietoja on tietosuojalausekkeessa. Vastauksena tietokoneeseen lähetetään vahvistustunnus, jolla tuotteen voi aktivoida. Jos haluat aktivoida tuotteesi Internetin kautta eikä yhteyttä ole vielä muodostettu, ohjattu toiminto ilmoittaa, että yhteyttä ei ole.

 • Aktivoiminen puhelimitse     Voit aktivoida tuotteesi soittamalla aktivointikeskukseen, jossa sinua palvelee asiakaspalvelun edustaja.

  Tärkeää: Aktivointikeskusten puhelinnumeroita on paljon, ja oikea numero määräytyy usean tekijän mukaan, joten niitä ei voi sisällyttää tähän artikkeliin. Voit hankkia Microsoft-ohjelmistoihin useita erilaisia käyttöoikeuksia, kuten yksittäisiä jälleenmyyntikäyttöoikeuksia, OEM-käyttöoikeuksia ja volyymikäyttöoikeuksia. Puhelinnumerot vaihtelevat tuotekäyttöoikeuden ja maan tai alueen mukaan. Soita Microsoftin aktivointikeskukseen käyttämällä ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheessa 2 annettua puhelinnumeroa. Puhelimitse aktivoiminen voi viedä enemmän aikaa kuin aktivoiminen Internetin välityksellä. Ole soittaessasi tietokoneesi ääressä ja etsi tuoteavaimesi jo etukäteen saataville.

  1. Valitse ohjatussa aktivoimistoiminnossa maa tai alue, jossa asut ja aiot käyttää tuotetta. Ohjattuun toimintoon tulee näkyviin vähintään yksi puhelinnumero.

   Jos saat ilmoituksen Tämä tuote ei enää tue puhelinaktivointia, voit sivuuttaa tämän virheen ja soittaa maasi tai alueesi numeroihin, jotka löydät tämän artikkelin luettelosta.

  2. Soita aktivointikeskukseen. Asiakaspalvelun edustaja pyytää sinulta asennustunnusta, joka näkyy näytössä, ja muita tarvittavia tietoja. Kun asennustunnus on vahvistettu, saat vahvistustunnuksen.

  3. Kirjoita vahvistustunnus ohjatun aktivoimistoiminnon näytön alareunaan ja paina Enter-näppäintä.

   Huomautus: Microsoftin tekstipuhelinpalvelut (TT/TTY) ovat kuurojen tai kuulovammaisten henkilöiden käytettävissä. Jos olet Yhdysvalloissa ja käytät TT/TTY-modeemia, valitse numero (800) 718 1599. Jos olet jossakin muussa maassa ja käytät TT/TTY-modeemia, valitse numero (716) 871 6859. TT/TTY-palvelu on saatavana vain englanninkielisenä.

Sivun alkuun

Aktivointi avaintenhallintapalvelulla (KMS)

Jos käytät aktivointiin avaintenhallintapalvelua (KMS), pyydä apua järjestelmänvalvojalta. KMS-aktivointi tapahtuu taustalla. Aktivointiin ei tarvita käyttäjän toimia. Valintaikkunassa näkyvä virhekoodi saattaa kertoa syyn, miksi Officea ei ole aktivoitu.

Sivun alkuun

Mistä tietää, onko ohjelmisto aktivoitu?

 • ValitseOffice LTSC 2021, Office 2019, 2016 ja 2013 Tiedosto > tili > Tilin hallinta.

 • Valitse Office 2010Tiedosto > ohje. Näkyviin tulee teksti Käyttöoikeuden omistaa, jos ohjelma on aktivoitu.

Sivun alkuun

Mikä on aktivointi moniasennustunnuksella (MAK)?

Kullekin organisaatiolle myönnetään yksilöivä moniasennustunnus kutakin Microsoft Officen volyymikäyttöoikeusversiota varten. Jokaisen tietokoneen on aktivoitava tuote kertaalleen Microsoftin ylläpitämillä aktivointipalvelimilla. Kuhunkin avaimeen liittyy aktivointien lukumäärälaskuri. Jos esimerkiksi Microsoft Officen moniasennustunnuksessa on 100 aktivointia, organisaatio saa asentaa saman tunnuksen useisiin tietokoneisiin ja käyttää yhteensä enintään 100 aktivointia.

Moniasennustunnus sopii organisaatioille, joiden tietokoneet eivät ole pitkiä aikoja yhteydessä yrityksen verkkoon, kuten kannettavat tietokoneet. Tätä varten moniasennustunnus on asennettava sen oletusarvoisen avaintenhallintapalvelun sijaan, jota yleensä käytetään Microsoft Office volyymikäyttöoikeusversioissa.

MAK-aktivointia käytettäessä tuotteen aktivointia ei tarvitse uusia määrävälein. Aktivointi on tehtävä uudelleen vain, jos järjestelmään tehdään merkittäviä laitteistomuutoksia. Jos aktivointien määrä ylittää ennalta määritetyn rajan, on pyydettävä aktivointimäärän lisäämistä. MAK-avainten asennus edellyttää hallintatoimia ja luo mahdollisesti tarpeen aktivoida järjestelmiä puhelimitse, jos Internet-yhteyttä ei ole saatavana.

Toimintoja ei menetetä, vaikka MAK-asiakkaiden käyttöoikeuksia ei voitaisi uusia. Kun aktivointi on onnistunut, käyttäjät eivät enää saa ilmoituksia.

Sivun alkuun

Mikä on avaintenhallintapalvelu (KMS)?

Avaintenhallintapalvelun avulla tuotteet voidaan aktivoida lähiverkossa. Tämän ansiosta yksittäisten tietokoneiden ei tarvitse muodostaa yhteyttä Microsoftiin tuotteen aktivoinnin yhteydessä. Tietokone on määritettävä avaintenhallintapalvelun isännäksi. Järjestelmänvalvojan on ilmoitettava avaintenhallintapalvelun isäntätunnus. Aktivointia varten avaintenhallintapalvelun isäntätunnus on aktivoitava kerran, jolloin on muodostettava yhteys Microsoftin isäntäpalvelimiin.

Avaintenhallintapalvelu on oletusarvoisesti jo asennettu Microsoft Office -ohjelmien volyymikäyttöoikeusversioihin. Microsoft Officen volyymikäyttöoikeusversioita avaintenhallintapalvelun avulla käyttäviä tietokoneita kutsutaan KMS-asiakkaiksi, ja ne muodostavat yhteyden organisaation KMS-isäntään pyytääkseen aktivointia. Käyttäjän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä, eikä KMS-asiakkaiden tarvitse syöttää tuoteavainta. Järjestelmänvalvojan tulee aktivoida KMS-isäntä Microsoftin kanssa ja määrittää KMS-isäntä. KMS-asiakas voidaan määrittää myös vaihtelevan pituisille uudelleenaktivoinnin ja uusimisen kausille.

Jos KMS-asiakasta ei voi aktivoida, käyttäjä saa ilmoituksen 25 päivän kuluttua Microsoft Officen aktivoinnista. Jos KMS-asiakas ei ole onnistuneen aktivoinnin jälkeen muodostanut yhteyttä verkkoon yli 180 päivään, käyttäjä saa ilmoituksen käyttöoikeuden puuttumisesta ja näkee punaisen otsikkorivin, kun Microsoft Office käynnistetään. Toiminnallisuus ei kuitenkaan ole rajoittunut, vaikka KMS-asiakkaiden käyttöoikeuksia ei voida uusia. Kun aktivointi on onnistunut, käyttäjät eivät enää saa ilmoituksia.

Microsoft Officen KMS-asiakkaat aktivoidaan muodostamalla yhteys KMS-isäntään asiakas-palvelin-mallin mukaisesti. KMS-asiakkaat voivat paikantaa KMS-isännät DNS-järjestelmällä tai käyttämällä rekisteriin kirjattua KMS-isännän nimeä. KMS-asiakkaat ottavat yhteyden isäntään etäproseduurikutsulla (RPC). Aktivointiprosessi ei näy loppukäyttäjälle, eikä edellytä tältä toimia.

Sivun alkuun

Tuoteavaimeni ei toimi

Jos Officen tuoteavain ei toimi tai on lakannut toimimasta, ota yhteys myyjään ja pyydä hyvitystä. Jos olet ostanut tuoteavaimen ja ohjelmiston erikseen, on hyvin mahdollista, että tuoteavain oli varastettu tai muutoin vilpillisesti hankittu, ja sen käyttö on siksi myöhemmin estetty. Valitettavasti olemassa on monia epärehellisiä myyjiä, jotka tarjoavat varastettuja, väärinkäytettyjä tai muutoin valtuuttamattomia Microsoft-tuoteavaimia myyntiin. Joskus nämä tuoteavaimet on painettu väärennettyihin tarroihin tai kortteihin, joissa on myös Microsoft-ohjelmiston latauslinkki. Joskus taas niitä jaellaan ohjelmistotietovälineillä, joiden myynti ei ole sallittua, kuten esittelytietovälineillä, alkuperäisen laitavalmistajan uudelleenasennustietovälineillä tai muilla ohjelmakohtaisilla Microsoft-tietovälineillä.

Suositellut artikkelit

Esimerkkejä Office-tuoteavaimista

Tämä tuote on jo asennettu toiseen laitteeseen

Officen lataaminen ja asentaminen tai asentaminen uudelleen PC- tai Mac-tietokoneeseen

Officen aktivoiminen käyttäen ohjattua aktivointitoimintoa

Windowsin aktivoiminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun

KYSY YHTEISÖLTÄ >

Hae tukea

OTA YHTEYTTÄ >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×