Skeniranje kodova i teksta

Samo okrenite telefon sa sustavom Windows Phone prema QR kodu i skenirajte ga pomoću fotoalata Bing očitavanje. Nakon toga dobit ćete informacije o kodu, kao što su veza na web-mjesto, poruka ili podaci za kontakt. Možete i skenirati tekst da biste dobili rezultate pretraživanja za njega – čak ga možete i prevesti na drugi jezik. Budući da je fotoalat Bing očitavanje već na telefonu, možete odmah početi sa skeniranjem i pretraživanjem.

Pretraživanje skeniranjem QR koda

 1. Pritisnite gumb kamere 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Fotoalat 
  Camera Lens Icon
  > Bing očitavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Skenirajte QR kod tako da okrenete telefon prema njemu.

  Ovo je ogledni QR kod ako želite isprobati tu značajku.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Na zaslonu Rezultati dodirnite rezultat da biste dobili informacije o QR kodu.

  Prikazane informacije ovise o QR kodu – to može biti poruka, web-adresa ili podaci za kontakt, npr. adresa e-pošte ili telefonski broj.

Pretraživanje skeniranjem teksta

 1. Pritisnite gumb kamere 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Fotoalat 
  Camera Lens Icon
  > Bing očitavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Držite telefon ravno i okrenite ga prema tekstu koji želite skenirati. Dodirnite Skeniraj tekst pa okvire za riječi koje želite koristiti kao pojmove za pretraživanje, a potom Traži.

 3. Da biste vidjeli prijevod prepoznatog teksta, odaberite Prevedi, zatim dodirnite odgovarajući jezik na zaslonu Prevedi tekst na.

Kopiranje i lijepljenje skeniranog teksta

 1. Pritisnite gumb kamere 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Fotoalat 
  Camera Lens Icon
  > Bing očitavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Okrenite telefon prema tekstu koji želite skenirati, a zatim dodirnite Skeniraj tekst.

 3. Dodirnite Više 

  More Icon
    > Kopiraj sve.

 4. Otvorite datoteku, aplikaciju ili poruku u koju želite zalijepiti tekst.

 5. Dodirnite mjesto na koje ga želite zalijepiti.

 6. U traci za prijedlog teksta iznad tipkovnice dodirnite Zalijepi

  Paste Icon
  .

Prikaz prethodnih rezultata pretraživanja dobivenih putem Bing očitavanja

 1. Pritisnite gumb kamere 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Fotoalat 
  Camera Lens Icon
  > Bing očitavanje 
  Bing Vision Lens Icon
  > Povijest.

 2. Na zaslonu Povijest očitavanja dodirnite neki rezultat pretraživanja.

Svojstva

ID članka: 10670 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije