Continuum za telefone: najčešća pitanja

Uz Continuum za telefone vaš telefon sa sustavom Windows 10 Mobile može pokretati televizor, monitor ili PC ili pak možete koristiti aplikacije na velikom zaslonu. U nastavku slijede odgovori na uobičajena pitanja o korištenju značajke Continuum za telefone.


 Povezivanje s televizorom ili monitorom

Telefon sa sustavom Windows možete koristiti kao PC tako da ga povežete s televizorom ili monitorom, a sadržaj ostaje na vašem telefonu kada završite. Dodatne informacije o početku rada potražite u članku Postavljanje značajke Continuum za telefone.

Kakvu dodatnu opremu mogu koristiti za povezivanje telefona s televizorom ili monitorom?
Kako ažurirati firmver na sidrištu ili prilagodniku?
Moj TV ili monitor nema HDMI priključak. Kako se mogu povezati?
Zašto moja povezana tipkovnica i miš ne funkcioniraju?
Je li za povezivanje telefona s televizorom ili monitorom potrebna Wi-Fi mreža? 
Telefon prikazuje da je povezan, ali se na televizoru ili monitoru ništa ne prikazuje.
Zašto se moj telefon duplicira na povezanom zaslonu?
Sadržaj se na televizoru ili monitoru ne prikazuje pravilno – slika je izrezana ili se slike prikazuju veće no što jesu.
Kako upućivati telefonske pozive i slati poruke dok sam povezan s televizorom ili monitorom?
Kako se prebacivati između aplikacija na povezanom zaslonu?
Zašto se neke aplikacije ne otvaraju na povezanom zaslonu?
Ne čujem zvuk kada sam povezan.
Kako prekinuti vezu s povezanim televizorom ili monitorom?
Kako zatvoriti aplikacije na povezanom zaslonu?
Koji se tipkovni prečaci mogu koristiti sa značajkom Continuum?
Koje značajke olakšanog pristupa funkcioniraju na povezanom zaslonu?
Mogu li ispisivati s telefona?

 Povezivanje s PC-jem

Povežite se s PC-jem putem telefona sa sustavom Windows, bez sidrišta ili prilagodnika, a sadržaj će ostati na telefonu kada završite. Dodatne informacije o početku rada potražite u članku Postavljanje značajke Continuum za telefone. 

Koji mi je hardver potreban radi povezivanja telefona s PC-jem?
Kako provjeriti ima li PC Miracast?
PC ispunjava potrebne softverske i hardverske preduvjete, no i dalje imam problema prilikom povezivanja s telefonom.
Kako promijeniti način na koji uređaji mogu vidjeti moj PC?
Kako vezu s PC-jem učiniti sigurnijom?
Je li za povezivanje telefona s PC-jem potrebna Wi-Fi mreža? 
Kako prekinuti vezu između telefona i PC-ja?
Telefon pokazuje da je povezan, no ništa se ne prikazuje na zaslonu PC-ja.
Zašto je zaslon telefona dupliciran na povezanom zaslonu?
Koju vrstu tipkovnice i miša mogu koristiti prilikom povezivanja s PC-jem?
Kako upućivati telefonske pozive i slati poruke dok sam povezan s PC-jem?
Kada se telefon zaključa, prekine se projiciranje na PC-ju.
Zašto se neke aplikacije ne otvaraju na povezanom PC-ju?
Ne čujem zvuk kada sam povezan.
Kako zatvoriti aplikacije na povezanom PC-ju?
Koji se tipkovni prečaci mogu koristiti sa značajkom Continuum?
Koje značajke olakšanog pristupa funkcioniraju na povezanom zaslonu?
Mogu li ispisivati s telefona?


Svojstva

ID članka: 12366 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 4

Povratne informacije