LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER

Vrijedi za: Windows 8.1Windows 7

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS


Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) i vas. Svakako ih pročitajte. Ove se licencne odredbe primjenjuju i na prethodno spomenuti softver, uključujući i medije na kojima ste ga dobili, ako oni postoje. Odredbe se odnose i na sljedeće Microsoftove stavke:

  • sljedeće verzije softvera (uključujući ažuriranja i dodatke)
  • ažuriranja
  • dodatke
  • internetske servise i
  • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako ove stavke ne prate druge odredbe. U tom slučaju primjenjuju se te odredbe.

Korištenjem softvera prihvaćate ove odredbe. Ako ih ne prihvaćate, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, instalacijom ili korištenjem softvera pristajete na prijenos određenih standardnih podataka o računalu tijekom provjere valjanosti, automatskog preuzimanja i instalacije određenih ažuriranja i za određene internetske servise.

Ako se pridržavate ovih licencnih odredbi, imate prava navedena u nastavku.

1. PRAVA NA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.

  • Kućni korisnici. Ako ste kućni korisnik, možete instalirati i koristiti neograničen broj primjeraka softvera na osobnim uređajima koje koriste osobe u vašem kućanstvu.
  • Male tvrtke. Ako imate malu tvrtku, softver možete instalirati i koristiti na najviše deset (10) uređaja u tvrtki.
  • Ograničenja. Softver se ne smije koristiti na uređajima u vlasništvu državnih ili akademskih ustanova.
  • Razdvajanje komponenti. Komponente softvera licencirane su kao jedna cjelina. Ne smijete razdvajati komponente ni instalirati ih na različite uređaje.
  • Uključeni Microsoftovi programi. Softver može sadržavati druge Microsoftove programe. Na korištenje tih programa primjenjuju se njihove licencne odredbe. 

2. INTERNETSKI SERVISI. Microsoft uz softver nudi internetske servise. U svakom ih trenutku može promijeniti ili otkazati.

  • Pristanak na korištenje internetskih servisa. Značajke softvera opisane u nastavku i u izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoft Security Essentials putem interneta se povezuju s Microsoftovim računalnim sustavima ili računalnim sustavima davatelja usluge. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest o povezivanju. U nekim slučajevima te značajke možete isključiti ili ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite na web-mjestu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Korištenjem tih značajki pristajete na prijenos tih informacija. Microsoft ne koristi te podatke da bi vas identificirao.

   1. Podaci o računalu. Sljedeće značajke putem internetskih protokola šalju odgovarajućim sustavima podatke o računalu, primjerice IP adresu, vrstu operacijskog sustava, preglednik, naziv i verziju softvera koji koristite te jezični kod uređaja na koji ste instalirali softver. Microsoft te podatke koristi da bi vam omogućio pristup internetskim servisima.
   • Ažuriranja. Softver po zadanom automatski preuzima ažuriranja definicija. Dodatne informacije potražite u izjavi o zaštiti privatnosti na web-mjestu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Uklanjanje zlonamjernog softvera. Softver će tražiti i uklanjati određeni iznimno zlonamjerni softver ("Zlonamjerni softver") visoke razine ozbiljnosti pohranjen na uređaju tijekom zakazanih pregleda i kada to odaberete. Kada softver na uređaju traži Zlonamjerni softver, Microsoftu se šalje izvješće o otkrivenom Zlonamjernom softveru ili pogreškama do kojih je došlo dok je softver tražio Zlonamjerni softver, određeni podaci vezani uz otkrivanje, pogreške do kojih je došlo dok je softver tražio Zlonamjerni softver i drugi podaci o uređaju koji će nam pomoći da poboljšamo ovaj i druge Microsoftove proizvode i usluge. U izvješće se ne uvrštavaju podaci koji omogućuju utvrđivanje vašeg identiteta.
   • Potencijalno neželjeni softver. Softver će na računalu tražiti Zlonamjerni softver niske do srednje razine ozbiljnosti, uključujući između ostalog špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver ("Potencijalno neželjeni softver"). Softver će Potencijalno neželjeni softver niske do srednje razine ozbiljnosti ukloniti ili onemogućiti samo ako za to date pristanak. Zbog uklanjanja ili onemogućivanja tog Potencijalno neželjenog softvera drugi softver na računalu može prestati funkcionirati i može uzrokovati prekid licence za korištenje drugog softvera na računalu, ako je drugi softver na računalo instalirao Potencijalno neželjeni softver kao uvjet za korištenje tog softvera. Prije davanja ovlasti za uklanjanje tog Potencijalno neželjenog softvera pročitajte licencne ugovore za drugi softver. Ako budete koristili taj softver, možda ćete vi ili sustav ukloniti ili onemogućiti i softver koji nije Potencijalno neželjeni softver.
   • Sudjelovanje u zajednici Microsoft Active Protection Service (MAPS). Zajednica za borbu protiv zlonamjernog softvera Microsoft Active Protection Service (MAPS) globalna je zajednica s dobrovoljnim učlanjenjem koja obuhvaća i korisnike programa Microsoft Security Essentials. Nakon početne instalacije korisnici će po zadanom pristati na sudjelovanje u zajednici MAPS u sklopu osnovnog članstva. U sklopu osnovnog članstva, ako je softver uključen, MAPS može Microsoftu prijaviti podatke o Zlonamjernom softveru i drugim oblicima Potencijalno neželjenog softvera. Ako izvješće zajednice MAPS sadrži pojedinosti o Zlonamjernom softveru ili Potencijalno neželjenom softveru koji softver može ukloniti, MAPS će preuzeti najnoviji potpis za rješavanje problema. MAPS može pronaći i "lažne pojave" (kada se pokaže da program koji se smatrao Zlonamjernim softverom to nije) i riješiti ih. U nekim se slučajevima Microsoftu mogu nehotice poslati osobni podaci. No Microsoft te podatke neće koristiti za utvrđivanje vašeg identiteta ni stupanje u kontakt s vama. Dodatne informacije o zajednici MAPS i podacima koje ta značajka prenosi Microsoftu potražite u izjavi o zaštiti privatnosti na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Izvješća o pogreškama. Ovaj softver Microsoftu automatski šalje izvješća o pogreškama koja opisuju u kojim su komponentama softvera pronađene pogreške. Neće se slati nikakve datoteke ni ispisi memorije ako vi to ne odaberete. Dodatne informacije o izvješćima o pogreškama potražite na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Softver uključuje automatsko ažuriranje sa servisa Windows Update i Microsoft Update. Da bi se omogućilo pravilno funkcioniranje servisa Windows Update i Microsoft Update u softveru, povremeno će se tražiti ažuriranja i preuzimanja sa servisa Windows Update i/ili Microsoft Update i ona će se preuzeti i instalirati bez prethodne obavijesti.

    2. Korištenje podataka.
    Podatke o računalu, izvješća o pogreškama, podatke prikupljene u sklopu programa unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika i izvješća o Zlonamjernom softveru možemo koristiti za poboljšavanje našeg softvera i usluga. Možemo ih i dijeliti s drugima, npr. s proizvođačima hardvera i softvera. Oni te podatke mogu koristiti u svrhu poboljšavanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.


3. OPSEG LICENCE. Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor daje vam samo neka prava na korištenje softvera. Microsoft pridržava sva ostala prava. Osim ako vam unatoč ovom ograničenju mjerodavno pravo ne daje veća prava, softver smijete upotrebljavati isključivo na način izričito dopušten ovim ugovorom. Prilikom toga morate se pridržavati svih tehničkih ograničenja softvera koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određene načine. Ne smijete

  • pokušavati zaobići tehnička ograničenja softvera,
  • podvrgavati softver obrnutom inženjeringu, dekompiliranju ni rastavljanju, osim i samo u mjeri u kojoj to unatoč ovom ograničenju izričito dopušta mjerodavni zakon,
  • izraditi više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili unatoč ovom ograničenju dopušteno mjerodavnim zakonom,
  • objavljivati softver tako da ga drugi mogu kopirati,
  • iznajmljivati, davati u zakup ni posuđivati softver,
  • softver ili ovaj ugovor prenositi na treću stranu ni
  • koristiti softver za pružanje komercijalnih usluga hostiranja softvera.

4. SIGURNOSNA KOPIJA. Smijete stvoriti jednu sigurnosnu kopiju softvera. Tu sigurnosnu kopiju smijete koristiti samo za ponovnu instalaciju softvera.

5. DOKUMENTACIJA. Svaka osoba koja ima valjan pristup vašem računalu ili internoj mreži smije kopirati i koristiti dokumentaciju u interne, referentne svrhe.

6. PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ. Softver možete deinstalirati i instalirati za vlastitu upotrebu na drugi uređaj. Ne smijete to učiniti u svrhu dijeljenja licence između uređaja.

7. OGRANIČENJA IZVOZA. Softver je podložan izvoznim zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Morate se pridržavati svih domaćih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primjenjuju na ovaj softver. Ti zakoni obuhvaćaju ograničenja povezana s odredištima, krajnjim korisnicima i krajnjom upotrebom. 

8. USLUGE PODRŠKE. S obzirom na to da je ovaj softver "kakav jest", ne možemo pružati usluge podrške za njega.

9. CJELOVITI UGOVOR. Ovaj ugovor i odredbe za dodatke, ažuriranja, internetske servise i usluge podrške koje koristite predstavljaju cjeloviti ugovor za softver i usluge podrške.

10. MJERODAVNI ZAKON.

  • Sjedinjene Američke Države Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama, na ovaj sporazum i na sve zahtjeve proizašle iz njegove povrede primjenjivat će se pravo savezne države Washington bez obzira na sukob pravnih načela. Zakoni države u kojoj živite mjerodavni su za sve druge sporove, uključujući sporove koji se vode na temelju državnih zakona o zaštiti potrošača i zakona o nepoštenoj konkurenciji te u slučaju kaznenog djela.
  • Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste aplikaciju nabavili u bilo kojoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države.

11. PRAVNI UČINAK. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na vas se mogu primjenjivati i druga prava na temelju zakona koji su na snazi u vašoj državi. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju prava koja imate prema zakonima vaše države ako ti zakoni to ne dopuštaju.

 12. ODRICANJE JAMSTVA. Softver se licencira "kakav jest". Sami snosite rizik njegova korištenja. Microsoft ne daje izričita jamstva, garancije ni uvjete. Možete u sklopu lokalnih prava imati dodatna potrošačka koja ovaj ugovor ne može promijeniti. U mjeri dopuštenoj vašim lokalnim zakonima, Microsoft isključuje implicitna jamstva prikladnosti za navedenu svrhu, prikladnosti za posebnu svrhu i nepovredivosti. SAMO ZA AUSTRALIJU: na temelju australskog zakona o zaštiti potrošača imate zakonska jamstva te ništa navedeno u ovim odredbama ne utječe na ta prava.

OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA KOREKTIVNE RADNJE I ŠTETE. Od Microsofta i njegovih dobavljača možete dobiti odštetu samo za izravnu štetu do 5 USD. Ne možete dobiti odštetu ni za koju drugu štetu, uključujući posljedične štete, gubitak zarade, posebne, neizravne ili slučajne štete.
Ovo ograničenje primjenjuje se na 

 • sve povezano sa softverom, servisima, sadržajem (uključujući kod) koji se nalazi na internetskim web-mjestima ili u programima trećih strana i
 • sporove zbog nepoštivanja ugovora, nepoštivanja jamstva ili uvjeta, izričite odgovornosti, nemara ili druge nedopuštene štetne radnje u opsegu dopuštenom primjenjivim pravom.

Primjenjuje se i ako je Microsoft znao ili je trebao znati za mogućnost nastanka štete. Navedeno ograničenje ili izuzeće možda se ne primjenjuje u vašem slučaju ako vaša država ne dopušta izuzimanje ili ograničavanje gubitaka nastalih slučajnim, posljedičnim ili ostalim štetama.