Tipkovni prečaci u aplikacijama

Vrijedi za: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Tipkovni su prečaci tipke ili kombinacije tipki koje omogućuju drugi način da učinite nešto što obično izvodite mišem.

U nastavku se nalazi popis uobičajenih tipkovnih prečaca u mnogim Microsoftovim aplikacijama koje su uključene u sustav Windows 10. On obuhvaća prečace za aplikacije:

U mnogima od ovih aplikacija prečaci se također prikazuju u opisu elemenata ako držite pokazivač miša nad gumbom. U drugim aplikacijama, pritiskom na tipku Alt ili F10 prikazuju se dostupni tipkovni prečaci. Ako je neko slovo na izborniku podcrtano, pritisnite tipku Alt i podcrtanu tipku umjesto da kliknete stavku izbornika. Na primjer, da biste stvorili novu sliku u programu Bojanje, pritisnite Ctrl + N. 

 

Tipkovni prečaci za Microsoft Edge

 
Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Ctrl + D Dodavanje trenutnog web-mjesta u favorite ili na popis za čitanje
Ctrl + I Otvaranje okna s favoritima
Ctrl + J Otvaranje okna s preuzimanjima
Ctrl + H Otvaranje okna povijesti
Ctrl + P Ispis trenutne stranice
Ctrl + F
Traženje na stranici
Alt + C Otvaranje Cortane 
Ctrl + Shift + R Aktiviranje prikaza za čitanje
Ctrl + T Otvaranje nove kartice
Ctrl + Shift + T Ponovno otvaranje zadnje zatvorene kartice
Ctrl + W ili Ctrl + F4 Zatvaranje aktivne kartice
Ctrl + K Dupliciranje kartice
Ctrl + N Otvaranje novog prozora
Ctrl + Shift + P Otvaranje novog prozora za pregledavanje InPrivate
Ctrl + Tab Prebacivanje na sljedeću karticu
Ctrl + Shift + Tab Prebacivanje na prethodnu karticu
CTRL + 1, 2, 3 i tako dalje Prijelaz na određeni broj kartice
Ctrl + 9 Prebacivanje na posljednju karticu
Ctrl + Plus (+) Povećavanje (25 %)
Ctrl + Minus (-) Smanjivanje (25 %)
Ctrl + 0 (nula) Vraćanje razine zumiranja u početno stanje
Backspace ili Alt + strelica lijevo Povratak
Alt + strelica udesno Naprijed
F5 ili Ctrl + R Osvježavanje stranice
Esc Zaustavljanje učitavanja stranice
Ctrl + L ili Ctrl + O (slovo O) Odabir URL-a u adresnoj traci za uređivanje
Ctrl + Shift + L Otvaranje upita iz adresne trake u novoj kartici
Ctrl + E Otvaranje upita za pretraživanje u adresnoj traci
Ctrl + Enter Dodavanje www. na početak i .com na kraj teksta unijetog u adresnu traku
Ctrl + klik Otvaranje veze u novoj kartici
Ctrl + Shift + klik Otvaranje veze u novoj kartici i prelazak na tu karticu
Alt + Shift + klik Otvaranje veze u novom prozoru 
Ctrl + Shift + M Započinjanje stvaranja web-bilješke
Ctrl + Alt + M Kopiranje odabranog sadržaja u web-bilješku
F12 Otvaranje razvojnih alata F12  
Ctrl + U Prikaz izvora
F6 Prebacivanje fokusa između sadržaj web-stranice i adresne trake
F7 Uključivanje navigacije kursorom za aktivnu karticu
Ctrl + Shift + Delete Prikaz kontrola za čišćenje podataka o pregledavanju
Prilikom čitanja knjiga u pregledniku Microsoft Edge:
Alt + T Otvaranje ili zatvaranje sadržaja
Ctrl + B Otvaranje ili zatvaranje popisa knjižnih oznaka
Ctrl + Shift + D Dodavanje ili uklanjanje knjižne oznake
Ctrl + Shift + O Otvaranje ili zatvaranje mogućnosti
Ctrl + Shift + Y Otvaranje ili zatvaranje trake za čitanje
Ctrl + Shift + U Otvaranje knjiga u središtu
Ctrl + Shift + G Pokretanje čitanja naglas
F11 Aktiviranje čitanja preko cijelog zaslona ili izlaz iz njega
Strelica lijevo, strelica gore ili Page Up Prijelaz na sljedeću stranicu
Strelica desno, strelica dolje ili Page Down Prijelaz na prethodnu stranicu
Početna stranica Prelazak na početak knjige
Kraj Prelazak na kraj knjige
Ctrl + F Pretraži knjigu
Ctrl + Shift + S Spremanje knjige lokalno (za knjige koje nisu kupljene u trgovini Microsoft Store)
Ctrl + G Idi na stranicu (ako knjiga podržava popise stranica)
Alt + A Otvori ploču s bilješkama
Prilikom čitanja knjiga s fiksnim rasporedom u pregledniku Microsoft Edge:  
Ctrl + Shift + A Prebacivanje između rasporeda "prilagodi širini" i "prilagodi stranici"
F8 Prebacivanje između rasporeda s jednom i dvije stranice
Prilikom čitanja dokumenata u PDF formatu u pregledniku Microsoft Edge:  
Ctrl + G Idi na određeni broj stranice
Alt + T Otvaranje ili zatvaranje sadržaja
Ctrl + F Pretraživanje dokumenta
Ctrl + Plus (+) ili Ctrl + Minus (-) Povećavanje i smanjivanje prikaza
Ctrl + Shift + A Prebacivanje između rasporeda "prilagodi širini" i "prilagodi stranici"
F8 Prebacivanje između rasporeda s jednom i dvije stranice
F9 Rotiranje PDF-a
F11 Aktiviranje čitanja preko cijelog zaslona ili izlaz iz njega
Ctrl + Shift + G Pokretanje čitanja naglas
Ctrl + Shift + M Dodavanje bilježaka knjigama u PDF formatu
Ctrl + Shift + S Spremanje kopije dokumenta u PDF formatu

 

Tipkovni prečaci za kalkulator

 
Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Alt + 1 Prebacivanje na standardni način
Alt + 2 Prebacivanje na znanstveni način
Alt + 3 Prebacivanje na programerski način
Alt + 4 Prebacivanje na način rada za računanje datuma
Ctrl + M Pohranjivanje u memoriju
Ctrl + P Zbrajanje s vrijednosti iz memorije
Ctrl + Q Oduzimanje od vrijednosti iz memorije
Ctrl + R Pozivanje iz memorije
Ctrl + L Čišćenje memorije
Delete Brisanje trenutnog unosa (odabir tipke CE)
Esc Potpuno brisanje unosa (odabir tipke C)
F9 Odabir tipke ±
R Odabir tipke 1/x
@ Računanje kvadratnog korijena
% Odabir tipke %
Ctrl + H Uključivanje i isključivanje povijesti izračuna
Strelica gore Pomicanje prema gore po popisu povijesti
Strelica dolje Pomicanje prema dolje po popisu povijesti
Ctrl + Shift + D Čišćenje povijesti
F3 Odabir tipke DEG u znanstvenom načinu
F4 Odabir tipke RAD u znanstvenom načinu
F5 Odabir tipke GRAD u znanstvenom načinu
Ctrl + G Odabir tipke 10xu znanstvenom načinu
Ctrl + O Odabir tipke cosh u znanstvenom načinu
Ctrl + S Odabir tipke sinh u znanstvenom načinu
Ctrl + T Odabir tipke tanh u znanstvenom načinu
Shift + S Odabir tipke sin-1 u znanstvenom načinu
Shift + O Odabir tipke cos-1 u znanstvenom načinu
Shift + T Odabir tipke tan-1 u znanstvenom načinu
Ctrl + Y Odabir tipke y√x u znanstvenom načinu
D Odabir tipke Mod u znanstvenom načinu
L Odabir tipke log u znanstvenom načinu
M Odabir tipke dms u znanstvenom načinu
Odabir tipke ln u znanstvenom načinu
Ctrl + N Odabir tipke ex u znanstvenom načinu
O Odabir tipke cos u znanstvenom načinu
P Odabir tipke Pi u znanstvenom načinu
Q Odabir tipke x2u znanstvenom načinu
S Odabir tipke sin u znanstvenom načinu
T Odabir tipke tan u znanstvenom načinu
V Odabir tipke F-E u znanstvenom načinu
Odabir tipke Exp u znanstvenom načinu
Y, ^ Odabir tipke xy u znanstvenom načinu
# Odabir tipke x3 u znanstvenom načinu
! Odabir tipke n! u znanstvenom načinu
% Odabir tipke Mod u znanstvenom ili programerskom načinu
F2 Odabir mogućnosti DWORD u programerskom načinu
F3 Odabir mogućnosti WORD u programerskom načinu
F4 Odabir tipke BYTE u programerskom načinu
F5 Odabir tipke HEX u programerskom načinu
F6 Odabir tipke DEC u programerskom načinu
F7 Odabir tipke OCT u programerskom načinu
F8 Odabir mogućnosti BIN u programerskom načinu
F12 Odabir tipke QWORD u programerskom načinu
A-F Odabir tipke A-F u programerskom načinu
J Odabir tipke RoL u programerskom načinu
K Odabir tipke RoR u programerskom načinu
< Odabir tipke Lsh u programerskom načinu  
> Odabir tipke Rsh u programerskom načinu
% Odabir tipke Mod u programerskom načinu
| Odabir tipke Or u programerskom načinu
^ Odabir tipke Xor u programerskom načinu
~ Odabir tipke Not u programerskom načinu
& Odabir tipke And u programerskom načinu
Razmaknica Promjena vrijednosti bita u programerskom načinu

 

Tipkovni prečaci za traku igre

 
Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows + G Otvaranje trake igre dok je otvorena neka igra
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + G Snimanje zadnjih 30 sekundi
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + R Pokretanje ili zaustavljanje snimanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + Print Screen Snimanje snimke zaslona igre
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + T Prikaz ili skrivanje brojača vremena snimanja
 Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + M Uključivanje ili isključivanje mikrofona
 Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + B  Pokretanje ili zaustavljanje emitiranja
 Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + W Prikazivanje kamere tijekom emitiranja

 

Tipkovni prečaci za Groove

 Tipka koju je potrebno pritisnuti  Radnja
 Ctrl + P  Reproduciranje ili zaustavljanje
 Ctrl + F  Preskakanje na sljedeću pjesmu
 Ctrl + B  Ponovno pokretanje trenutne pjesme ili preskakanje na prethodnu
 F9  Glasnije
 F8  Tiše
 F7  Isključivanje zvuka
 Ctrl + Enter  Odabir stavke i aktiviranje načina rada za odabir
 Ctrl + A  Odabir svega
 Delete  Brisanje odabranih stavki
 Ctrl + Shift + P  Reproduciraj odabranu stavku
 Ctrl + T  Uključi ili isključi ponavljanje
 Ctrl + H  Uključi ili isključi miješanje
 Ctrl + Q  Traži

 

Tipkovni prečaci za Karte

 
 Tipka koju je potrebno pritisnuti  Željena radnja
Tipke sa strelicama Pomicanje po karti u bilo kojem smjeru
CTRL + tipka plus ili minus (+ ili -) Povećavanje i smanjivanje prikaza
CTRL + strelica lijevo ili desno Rotiranje
 CTRL + strelica gore ili dolje Nagib
Tipke + ili - Povećavanje ili smanjivanje 3D prikaza gradova
Page Up ili Page Down Premještanje dalje ili bliže u 3D prikazu gradova
Ctrl + Y Prebacivanje prikaza karte između prikaza iz zraka i prikaza ceste
Ctrl + Home Centriranje karte na trenutnu lokaciju
Ctrl + D Traženje uputa
Ctrl + F Traži
Ctrl + M Minimiziranje aktivne kartice
Ctrl + P Ispis
Ctrl + T Prikaz ili sakrivanje prometa
Backspace Idi natrag
Ctrl + H Zajedničko korištenje
Ctrl + L Premještanje fokusa na karti
Ctrl + W Zatvaranje aktivne kartice
Ctrl + Tab Idi na sljedeću karticu
Ctrl + Shift + Tab Prelazak na prethodnu karticu
Ctrl + S Prikaz ili skrivanje prikaza Streetside
Ctrl + C Kopiranje u međuspremnik

 

Tipkovni prečaci za aplikaciju Filmovi i TV

 Tipka koju je potrebno pritisnuti  Željena radnja
Alt + Enter Reprodukcija preko cijelog zaslona
Esc Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona
Enter Odaberite nešto što se nalazi u fokusu
Razmaknica
ili
Ctrl + P
Reproduciraj ili zaustavi (kada je videozapis u fokusu)
Alt + strelica lijevo
ili
Tipka s logotipom sustava Windows  + Backspace 
Idi natrag
Ctrl + T Uključi ili isključi ponavljanje
F7 Isključi zvuk
F8 Tiše
F9 Glasnije 

 

Tipkovni prečaci za Bojanje

Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
F11 Prikaz slike preko cijelog zaslona
F12 Spremanje slike kao nove datoteke
Ctrl + A Odabir cijele slike
Ctrl + B Podebljavanje odabranog teksta
Ctrl + C Kopiranje odabira u međuspremnik
Ctrl + E Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva
Ctrl + G Prikazivanje ili sakrivanje crta rešetke
Ctrl + I Primjena kurziva na odabrani tekst
Ctrl + N Stvaranje nove slike
Ctrl + O Otvaranje postojeće slike
Ctrl + P Ispis slike
Ctrl + R Prikazivanje ili sakrivanje ravnala
Ctrl + S Spremanje promjena na slici
Ctrl + U Podcrtavanje odabranog teksta
Ctrl + V Lijepljenje odabira iz međuspremnika
Ctrl + W Otvaranje dijaloškog okvira Promjena veličine i ukošenje
Ctrl + X Izrezivanje odabira
Ctrl + Y Ponavljanje poništene promjene
Ctrl + Z Poništavanje promjene
Ctrl + plus (+) Povećavanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel
Ctrl + minus (-) Smanjivanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel
Ctrl + Page Up Povećavanje
Ctrl + Page Down Smanjivanje
Alt + F4 Zatvaranje slike i njezina prozora u programu Bojanje
Strelica desno Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel udesno
Strelica lijevo Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel ulijevo
Strelica dolje Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema dolje
Strelica gore Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema gore
Shift + F10 Prikaz kontekstnog izbornika

 

Tipkovni prečaci za Bojanje 3D

Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
CTRL + 0 ili NumberPad0 Poništi zum
Ctrl + 3 Promjena prikaza
Ctrl + A Odabire sve 3D stavke u radnom prostoru; ponovite naredbu za uključivanje/isključivanje da biste odabrali sve 2D stavke
Ctrl + B Podebljavanje odabranog teksta
Ctrl + C Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + Insert Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + Shift + C Snimanje snimke zaslona
Ctrl + E Prikaz svojstava platna
Ctrl + Shift + E Prikaz ili skrivanje prikaza 3D perspektive
Ctrl + G  Objekti grupe
Ctrl + Shift + G Razgrupiranje objekata
I Uključite uzorkovanje boje kapaljkom
Ctrl + I Primjena kurziva na odabrani tekst
M Minimiziranje ili proširivanje strane izbornika
Ctrl + N Stvaranje nove slike ili datoteke
Ctrl + O Otvaranje postojeće slike ili datoteke
Ctrl + P Ispis u 2D
Ctrl + S Spremanje
Ctrl + Shift + S Spremanje kao
Ctrl + U Podcrtavanje odabranog teksta
Ctrl + V  Lijepljenje odabrane stavke
Shift + Insert Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + W Odabir platna
Ctrl + Shift + W Prikaz ili sakrivanje platna
Ctrl + X  Izrezivanje odabrane stavke
Shift + Delete Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + Shift + X Obreži 2D
Ctrl + Y  Ponavljanje poništene akcije
Ctrl + Z Poništavanje akcije
Escape Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega
Početna stranica Vrati izvorni prikaz
PgUp Povećavanje

Ctrl + PgUp

Povećavanje
PgDn Smanjivanje
Ctrl + PgDn Smanjivanje
Ctrl + kotačić miša Povećavanje i smanjivanje prikaza
Ctrl + strelica lijevo Orbit ulijevo
Ctrl + strelica desno Orbita desno
Ctrl + Up Orbita prema gore
Ctrl + prema dolje Orbita prema dolje
Alt + lijeva strelica Pomicanje ulijevo
Alt + strelica desno Pomicanje udesno
Alt + prema gore Pomicanje nagore
Alt + Down  Pomicanje nadolje
Ctrl + minus (-) ili [ Smanjivanje veličine kista
Ctrl + plus (+) ili ] Povećavanje veličine kista
Strelica desno Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel udesno
Strelica lijevo Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel ulijevo
Strelica dolje Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema dolje
Strelica gore Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema gore
Alt + F4 Zatvori program
F6 Naizmjenično biranje elemenata zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10 Aktivacija trake izbornika u aplikaciji
Shift + F10 Prikaz kontekstnog izbornika
F11 Prikaz slike na cijelom zaslonu
F12 Spremanje slike kao nove datoteke

 

Tipkovni prečaci za Fotografije

 
Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Razmaknica (u odjeljku Zbirka) Odabir stavke i aktiviranje načina rada za odabir
Enter (u načinu rada za odabir) Odabir stavke u načinu rada za odabir
Razmaknica (tijekom prikaza fotografije) Prikazivanje i skrivanje naredbi
Razmaknica (tijekom prikaza videozapisa) Reprodukcija ili pauziranje videozapisa
Tipke sa strelicama (u Zbirci) Pomicanje prema gore, dolje, ulijevo, udesno
Tipke sa strelicom lijevo ili desno (za jednu stavku ili dijaprojekciju) Prikaz sljedeće ili prethodne stavke
Tipke sa strelicama (na zumiranoj fotografiji) Premještanje unutar fotografije
CTRL + tipka plus ili minus (+ ili -) Smanjivanje ili povećavanje prikaza fotografije
Ctrl + 0 Vraćanje razine zumiranja fotografije u početno stanje
Esc Povratak na prethodni zaslon
Ctrl + S Spremanje
Ctrl + P Ispis
Ctrl + C  Kopiranje
Ctrl + R (tijekom prikaza ili uređivanja) Rotiranje fotografije
E (tijekom prikaza fotografije) Poboljšavanje fotografije
Ctrl + Z (tijekom uređivanja) Poništavanje promjena
Ctrl + Y (tijekom uređivanja) Ponavljanje poništenih promjena
CTRL + / (tijekom uređivanja) Prikaz izvornika
Shift + tipke sa strelicama Promjena veličine područja isječka ili selektivnog fokusa
Ctrl + tipke sa strelicama Premještanje područja isječka ili selektivnog fokusa  
F5 (tijekom prikaza stavke) Pokretanje dijaprojekcije
Alt + Enter Prikaz informacija o datoteci
Ctrl + L Postavljanje na zaključani zaslon
CTRL + N (u prikazu albuma)  Stvaranje novog albuma
CTRL + R (u prikazu albuma)  Uklanjanje albuma
Ctrl + D  Dodavanje odabranih stavki u album
Ctrl + U  Uklanjanje odabranih stavki iz albuma

 

Tipkovni prečaci za snimač glasa

 Tipka koju je potrebno pritisnuti  Radnja
 Ctrl + R  Započinjanje nove snimke
 Ctrl + M  Dodavanje nove oznake u snimku
 Delete  Brisanje odabrane snimke
 Razmaknica  Reproduciranje ili zaustavljanje
 Backspace  Povratak
 F2  Preimenovanje snimke
 Strelica desno ili strelica lijevo  Skok naprijed ili natrag dok reproducirate snimku
 Shift + strelica desno ili strelica lijevo  Skok dalje naprijed ili nazad
 Home  Skok na početak snimke
 End  Skok na kraj snimke

 

Tipkovni prečaci za WordPad

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
F3 Traženje sljedeće instance teksta u dijaloškom okviru Pronađi
F12 Spremanje dokumenta kao nove datoteke
Ctrl + 1 Postavljanje jednostrukog proreda
Ctrl + 2 Postavljanje dvostrukog proreda
Ctrl + 5 Postavljanje proreda na 1,5
Ctrl + A Odaberi sve
Ctrl + B Podebljavanje odabranog teksta
Ctrl + C Kopiranje odabira u međuspremnik
Ctrl + D Umetanje crteža iz programa Microsoft Bojanje
Ctrl + E Poravnavanje teksta po sredini
Ctrl + F Traženje teksta u dokumentu
Ctrl + H Zamjena teksta u dokumentu
Ctrl + I Primjena kurziva na odabrani tekst
Ctrl + J Obostrano poravnavanje teksta
Ctrl + L Poravnavanje teksta ulijevo
Ctrl + N Stvaranje novog dokumenta
Ctrl + O Otvaranje postojećeg dokumenta
Ctrl + P Ispis dokumenta
Ctrl + R Poravnavanje teksta udesno
Ctrl + S Spremanje promjena u dokumentu
Ctrl + U Podcrtavanje odabranog teksta
Ctrl + V Lijepljenje odabira iz međuspremnika
Ctrl + X Izrezivanje odabira
Ctrl + Y Ponavljanje poništene promjene
Ctrl + Z Poništavanje promjene
Ctrl + znak jednakosti (=) Pretvaranje odabranog teksta u indeks
Ctrl + Shift + znak jednakosti (=) Pretvaranje odabranog teksta u eksponent
Ctrl + Shift + znak "veće od" (>) Povećavanje veličine fonta
Ctrl + Shift + znak "manje od" (<) Smanjivanje veličine fonta
Ctrl + Shift + A Mijenjanje slova u velika
Ctrl + Shift + L Promjena stila grafičke oznake
Ctrl + strelica lijevo Premještanje kursora jednu riječ ulijevo
Ctrl + strelica desno Premještanje kursora jednu riječ udesno
Ctrl + strelica gore Premještanje kursora u prethodni redak
Ctrl + strelica dolje Premještanje kursora u sljedeći redak
Ctrl + Home Pomicanje na početak dokumenta
Ctrl + End Pomicanje na kraj dokumenta
Ctrl + Page Up Pomicanje za jednu stranicu prema gore
Ctrl + Page Down Pomicanje za jednu stranicu prema dolje
Ctrl + Delete Brisanje sljedeće riječi
Alt + F4 Zatvaranje programa WordPad
Shift + F10 Prikaz kontekstnog izbornika

 

Dodatni tipkovni prečaci