Upućivanje telefonskog poziva

Vrijedi za: Windows 10 Mobile

Vaš telefon omogućuje mnogo toga: pregledavanje weba i društvenih medija, slanje e-pošte, korištenje aplikacija, igranje igara itd. A da, možete i upućivati pozive.

Pozivanje telefonskog broja

  1. Na izborniku Start odaberite Telefon .

  2. Odaberite Telefonska tipkovnica > unesite telefonski broj > Zovi .

  3. Kada završite s razgovorom, odaberite Završi poziv da biste završili poziv.

    Prikaz telefonskog poziva u tijeku

Odgovaranje na poziv


Ako je telefon zaključan kada primite poziv, kliznite prstom od dna prema vrhu zaslona, a zatim odaberite Odgovori . Ako nije zaključan, samo odaberite Odgovori .

Ponekad ćete možda biti zauzeti i nećete moći razgovarati. Odaberite Zanemari da biste poziv preusmjerili u glasovnu poruku ili odaberite Odgovori SMS porukom i pošaljite SMS.