Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Nailazite na probleme prilikom pristupanja web-mjestu Windows Update verzije 6 putem poslužitelja sa sustavom ISA Server

Simptomi
Kada pristupate web-mjestu Windows Update verzije 6 putem poslužitelja sa sustavom Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, a taj poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti, mogli biste naići na probleme detaljno opisane u sljedeća dva scenarija.

Napomena Ovaj je članak specifičan za ISA Server, ali na ovdje navedene probleme možete naići i kada pristupate web-mjestu Windows Update verzije 6 putem drugih proxy poslužitelja za provjeru autentičnosti.

Scenarij 1


Kada posjetite web-mjesto Windows Update verzije 6 (update.microsoft.com), servis Windows Update može otkazati tijekom traženja najnovije verzije softvera za Windows Update. Kada se pojavi takav problem, pojavit će se poruka o pogrešci poput ove:
Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page. (Windows Update naišao je na pogrešku i ne može prikazati traženu stranicu.)
Uz to, u gornjem desnom kutu web-mjesta možda ćete vidjeti "[Error number: 0x80072F78]".

Scenarij 2

Kada posjetite web-mjesto servisa Windows Update V6, morate odabrati Express Install (Brza instalacija) ili Custom Install (Prilagođena instalacija). Kada odaberete jednu od te dvije mogućnosti, Windows Update može otkazati i može se pojaviti poruka o pogrešci poput ove:
Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page.
Uz to, u gornjem desnom kutu web-mjesta možda ćete vidjeti "[Error number: 0x80244021]" ili "[Error number: 0x80244019]" ili "[Error number: 0x80244018]".
Uzrok
Problem opisan u Scenariju 1 pojavljuje se kada klijent šalje HEAD zahtjev TCP vezom koju je proxy poslužitelj već prekinuo.

Problem opisan u Scenariju 2 pojavljuje se kada klijent servisa Windows Update vrši provjeru autentičnosti s NULL vjerodajnicama za proxy poslužitelj. Ako proxy poslužitelj ne omogući pristup traženom mjestu za NULL prijavu, zahtjev može biti odbijen, a Windows Update neće funkcionirati.
Rješenje

Scenarij 1

To je poznat problem u programu Internet Explorer. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
838893 Poruka o pogrešci "The server returned an invalid or unrecognized response" (Poslužitelj je vratio nevaljan ili neprepoznat odgovor) u servisnom paketu Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Tekst je možda na engleskom)
Da biste riješili problem, instalirajte paket ažuriranja za Internet Explorer opisan u sljedećem članku iz Microsoftove baze znanja:
871260 Dostupan je paket ažuriranja za Internet Explorer verzije 5.x i 6.0 (Tekst je možda na engleskom)

Scenarij 2

Uzrok problema se trenutačno ispituje. Za posredno rješenje pogledajte odjeljak "Zaobilazno rješenje".
Zaobilaženje
Da biste zaobišli problem opisan u Scenariju 2, važnim mjestima servisa Windows Update omogućite anonimni pristup. Kada stvarate skup odredišta / skup URL-ova za Windows Update, obuhvatite sljedeća odredišta:
 • http://download.windowsupdate.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://windowsupdate.microsoft.com
 • https://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
Detalje o konfiguriranju pravila potrebnih za ISA Server 2000 i ISA Server 2004 potražite u odjeljku "Dodatne informacije".

Napomena Ako koristite filtre sadržaja drugih proizvođača, možda ćete i njih trebati konfigurirati da biste omogućili neograničen pristup tim odredištima. Informacije o konfiguriranju potražite u dokumentaciji dobavljača za pripadne filtre.
Status
Microsoft je potvrdio da se ovaj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima popisanima u odjeljku "Odnosi se na".
Dodatne informacije
Da biste stvorili pravilo za anonimni pristup i pripadni skup odredišta za web-mjesta servisa Windows Update navedena u odjeljku "Zaobilazno rješenje", slijedite ove korake.

Za ISA Server 2000

Stvorite skup odredišta za domene servisa Windows Update. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Otvorite ISA konzolu za upravljanje.
 2. Proširite ArrayName (Naziv polja) te Policy Elements (Elementi pravila).
 3. Desnom tipkom miša kliknite Destination Sets (Skupovi odredišta), a zatim New (Novo) te Set (Skup).
 4. U polje Name (Naziv) upišite Windows Update, a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Kliknite Add (Dodaj).
 6. U polje Destination (Odredište) upišite download.microsoft.com i update.microsoft.com.
 7. Polje Path (Put) ostavite prazno te kliknite OK (U redu).
 8. Ponavljajte korake od 5 do 7 za sve preostale URL-ove iz odjeljka "Zaobilazno rješenje", a zatim kliknite OK (U redu).
Stvorite anonimno pravilo za web-mjesto i sadržaj za zahtjeve servisa Windows Update. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Otvorite ISA konzolu za upravljanje.
 2. Proširite Access Policy (Pravila pristupa).
 3. Desnom tipkom miša kliknite Site and Content Rules (Pravila web-mjesta i sadržaja), a zatim New (Novo) te Rule (Pravilo).
 4. U polje Name (Naziv) upišite Windows Update, a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Kliknite Allow (Dopusti), a zatim Next (Dalje).
 6. Kliknite Allow access based on destination (Dopusti pristup temeljen na odredištu), a zatim Next (Dalje).
 7. Na popisu Apply this rule to (Primijeni ovo pravilo na) kliknite Specified Destination Set (Navedeni skup odredišta).
 8. Na popisu Name (Naziv) kliknite Windows Update.
 9. Kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).
Napomena Ako postojeći protokol traži provjeru autentičnosti (ograničeno korisnikom/grupom), morat ćete stvoriti anonimno pravilo protokola za HTTP i HTTPS. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Otvorite ISA konzolu za upravljanje.
 2. Proširite Access Policy (Pravila pristupa).
 3. Desnom tipkom miša kliknite Protocol Rules (Pravila protokola), a zatim New (Novo) te Rule (Pravilo).
 4. U polje Name (Naziv) upišite Windows Update, a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Kliknite Allow (Dopusti), a zatim Next (Dalje).
 6. Na popisu Apply this rule to (Primijeni ovo pravilo na) kliknite Selected protocols (Odabrani protokoli).
 7. Na popisu Protocols (Protokoli) kliknite HTTP i HTTPS, a zatim Next (Dalje).
 8. Dva puta kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).
Napomena Promjene pravila sustava ISA Server 2000 ne stupaju na snagu odmah i ne utječu na postojeće sesije. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
281985 Promjene konfiguracije sustava ISA Server nisu trenutačne (Tekst je možda na engleskom)

Za ISA Server 2004

Stvorite pravilo anonimnog pristupa za Windows Update. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Otvorite ISA konzolu za upravljanje.
 2. Desnom tipkom miša u lijevom oknu kliknite Firewall Policy (Pravila vatrozida), a zatim New (Novo) te Access Rule (Pravilo pristupa).
 3. U polje Name (Naziv) upišite Windows Update, a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Kliknite Allow (Dopusti), a zatim Next (Dalje).
 5. Na popisu This rule applies to (Ovo se pravilo primjenjuje na) kliknite Selected protocols (Odabrani protokoli).
 6. Kliknite Add (Dodaj).
 7. U dijaloškom okviru Add Protocols (Dodaj protokole) proširite Web.
 8. Kliknite HTTP, a zatim Add (Dodaj).
 9. Kliknite HTTPS, a zatim Add (Dodaj).
 10. Kliknite Close (Zatvori), a zatim Next (Dalje).
 11. U dijaloškom okviru Access Rule Sources (Izvori pravila pristupa) kliknite Add (Dodaj).
 12. U dijaloškom okviru Add Network Entities (Dodaj mrežne entitete) proširite Networks (Mreže).
 13. Kliknite Internal (Interno), a zatim Add (Dodaj).
 14. Kliknite mrežni objekt za svaku od mreža kojima je potreban pristup servisu Windows Update, a zatim kliknite Add (Dodaj).
 15. Kliknite Close (Zatvori), a zatim Next (Dalje).
 16. U prozoru Access Rule Destinations (Odredišta pravila pristupa) kliknite Add (Dodaj).
 17. Na traci izbornika prozora Add Network Entities (Dodaj mrežne entitete) kliknite New (Novo), a zatim URL Set (Skup URL-ova).
 18. U prozoru New URL Set Rule Element (Novi element pravila skupa URL-ova) u polje Name (Naziv) upišite Windows Update.
 19. Kliknite New (Novo).
 20. Na popisu URLs included in this set (URL-ovi obuhvaćeni ovim skupom) promijenite novi unos u http://*.download.microsoft.com i update.microsoft.com.
  Napomena Ako URL jest HTTPS URL, provjerite je li naveden kao URL obuhvaćen Pravilom skupa URL-ova.
 21. Korake 19 i 20 ponavljajte za sve preostale URL-ove navedene u odjeljku "Zaobilazno rješenje", a zatim kliknite OK (U redu).
 22. U prozoru Add Network Entities (Dodaj mrežne entitete) u odjeljku URL Sets (Skupovi URL-ova) kliknite Windows Update, a zatim Add (Dodaj) te Close (Zatvori).
 23. Dva puta kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).
 24. Na vrhu okna u sredini kliknite Apply (Primijeni).

  Na vrhu okna u sredini pojavit će se gumbi Apply (Primijeni) i Discard (Odbaci).
 25. Kliknite Apply (Primijeni).
 26. Kada se u dijaloškom okviru Apply New Configuration (Primijeni novu konfiguraciju) pojavi poruka "Changes to the configuration were successfully applied" (Promjene konfiguracije uspješno su primijenjene), kliknite OK (U redu).
Pravilo za Windows Update neka bude prvo pravilo. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

Napomena Ako vam je draže najprije navesti sva pravila uskraćivanja, pravilo za Windows Update možete navesti odmah nakon tih pravila.
 1. U lijevom oknu kliknite Firewall Policy (Pravila vatrozida).
 2. Ako je Windows Update prvo pravilo na popisu, ovdje prekinite postupak. Ako nije, nastavite sa sljedećim korakom.
 3. U srednjem oknu kliknite Windows Update.
 4. U desnom oknu kliknite karticu Tasks (Zadaci).
 5. Klikajte Move the selected rule up (Odabrano pravilo pomakni prema gore) sve dok Windows Update ne dođe na prvo mjesto na popisu.

  Na vrhu okna u sredini pojavit će se gumbi Apply (Primijeni) i Discard (Odbaci).
 6. Kliknite Apply (Primijeni).
 7. Kada se u dijaloškom okviru Apply New Configuration (Primijeni novu konfiguraciju) pojavi poruka "Changes to the configuration were successfully applied" (Promjene konfiguracije uspješno su primijenjene), kliknite OK (U redu).
Napomena Promjene pravila sustava ISA 2004 ne utječu na postojeće sesije. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
841140 Promjene pravila vatrozida utječu samo na nove veze u sustavu ISA Server 2004 (Tekst je možda na engleskom)
Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
897225 Instaliranje hitnih popravaka obuhvaćenih kumulativnim sigurnosnim ažuriranjima za Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Tekst je možda na engleskom)
Svojstva

ID članka: 885819 - posljednja izmjena: 01/31/2013 19:13:00 - verzija: 13.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

 • kbprb KB885819
Povratne informacije