Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Aplikacija novi Microsoft Edge  sadrži ugrađene mogućnosti pristupačnosti koje olakšavaju pregledavanje weba na način koji najbolje odgovara vašim potrebama.

U ovom članku

Povećanje teksta

Omogućivanje čitanja sadržaja s weba naglas

Ugodnije čitanje

Dohvaćanje opisa slika za čitače zaslona

Struktura visoke vidljivosti

Pregledavanje weba s pomoću tipkovnice

Navigacija kursorom

Pregledavanje kartica

Upotrijebite visoki kontrast za bolju čitljivost

Pitaj prije zatvaranja prozora pomoću kartica

Prilagodba stila opisa

Windows 11 

U Windows 11 značajke pristupačnosti možete pronaći na jednoj stranici s postavkama u pregledniku Microsoft Edge.

 • Idite na Postavke i više > Postavke > Pristupačnost .

Povećanje teksta

Da biste povećali jednu web-stranicu u pregledniku Microsoft Edge, odaberite Postavke i više, a zatim Zumiranje , Smanjivanje ili Prikaz preko cijelog zaslona .

Možete i upotrijebiti sljedeće tipkovne prečace:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  Ctrl + znak plus (+)

Povećavanje za 25%

  Ctrl + znak minus (-)

Smanjivanje za 25%

 Ctrl + nula (0)

Vraćanje razine zumiranja na zadanu vrijednost

  Ctrl + kotačić za pomicanje prema gore

Povećavanje

  Ctrl + kotačić za pomicanje prema dolje

Smanjivanje

  F11

Prebacivanje između prikaza preko cijelog zaslona i izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona

Da biste postavili zadanu razinu zumiranja za sva web-mjesta u pregledniku Microsoft Edge , idite na Postavke i više > Postavke > Pristupačnost i na padajućem izborniku u odjeljku Zumiranje stranice odaberite željenu razinu zumiranja.

Jednostavno upravljajte razinama zumiranja za određena web-mjesta odabirom razina zumiranja.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za prilagodbu zumiranja stranice.

Tekst možete povećati i u sustavu Windows. Promjene koje ovdje unesete primijenit će se na većinu teksta na uređaju.

 • U Windows 11 odaberite Start > Postavke > pristupačnosti > veličina teksta.   Povucite klizač dok ogledni tekst ne bude jednostavan za čitanje, a zatim odaberite Primijeni.

 • U Windows 10 odaberite Start > Postavke > Olakšani pristup > prikaz> Povećaj tekst.   Povucite klizač dok ogledni tekst ne bude jednostavan za čitanje, a zatim odaberite Primijeni

Omogućivanje čitanja sadržaja s weba naglas

Microsoft Edge može vam čitati vijesti, sportske priče i druge web-stranice naglas. Dok je web-stranica otvorena, odaberite i držite (kliknite desnom tipkom miša) bilo gdje na stranici i odaberite Čitanje naglas . Možete i otvoriti Postavke i više, a zatim odabrati Čitanje naglas

Možete koristiti i sljedeći tipkovni prečac:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  Ctrl + Shift + U

Započinjanje ili zaustavljanje čitanja naglas

Ugodnije čitanje

Izgled Fokusirani čitač u pregledniku Microsoft Edge nudi čišći, jednostavniji raspored uz manje ometanja. Temu i veličinu fonta možete promijeniti na način koji vam najbolje odgovara.

 1. U pregledniku Microsoft Edge pomaknite se na stranicu s vijestima koju želite pročitati.

 2. Na adresnoj traci Fokusirani čitač unesite tekst (dostupan je samo na nekim web-stranicama).

 3. U odjeljku Preference teksta odaberite veličinu teksta i promijenite temu stranice u jednu od 23 mogućnosti.

Sljedeći tipkovni prečac možete koristiti za Fokusirani čitač:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  F9

Unesite ili zatvorite Fokusirani čitač

Pročitajte članak Korištenje Fokusirani čitač pregledniku Microsoft Edge

Preuzmite opise slika od Microsofta

Microsoft Edge može otkriti neoznake slike i generirati opise. Opise slika čitači zaslona mogu čitati naglas na engleskom, španjolskom, japanskom, portugalskom i pojednostavljenom kineskom. 

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost > uključite Mogućnost Dohvati opise slika od Microsofta za čitače zaslona, a zatim odaberite Da, nalazim se.

 3. Kada je značajka uključena, Microsoft Edge automatski generira opise za neoznake slike na bilo kojem web-mjestu.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za dohvaćanje opisa slika.

Pokazatelj fokusa visoke vidljivosti 

Pokazatelj fokusa visoke vidljivosti stvara crno-bijelu konturu oko fokusiranog elementa na web-stranici. Struktura će se pojaviti kada odaberete vezu ili područje teksta te kada koristite navigaciju tipkovnicom, kao što je tipka tabulatora.

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost i uključite Prikaži strukturu visoke vidljivosti oko područja fokusa na stranici.

 3. Kada je značajka uključena, crno-bijela kontura prikazat će se tri sekunde oko elementa u fokusu na bilo kojoj web-stranici.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za strukturu visoke vidljivosti.

Pregledavanje weba s pomoću tipkovnice

Pomoću samo tipkovnice možete brzo pomicati fokus kroz glavna okna preglednika, kao što su:

 • Kartice preglednika

 • Adresna traka i traka za pretraživanje

 • Traka favorita (ako je dostupna)

 • Sadržaj web-stranice

 • Određeni skočni dijaloški okviri

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  F6

Premještanje fokusa na sljedeće okno preglednika

Shift + F6

Premještanje fokusa na prethodno okno preglednika

Ctrl + F6

Premještanje fokusa na okno web-sadržaja

Uključivanje navigacije kursorom

Da biste se kretali stranicama pomoću pokazivača teksta, uključite pregledavanje kursora.

Uključite ili isključite pregledavanje kursorom samo za trenutnu sesiju pomoću tipkovnog prečaca: 

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  F7

Uključivanje ili isključivanje navigacije kursorom

Uključite navigaciju kursorom na neodređeno vrijeme tako da otvorite Postavke i više > Postavke > pristupačnosti i uključite Navigacija stranicama pomoću pokazivača teksta.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za omogućivanje navigacije kursorom.

Dok je navigacija kursorom uključena, kursor možete pomicati unutar web-stranice pomoću tipki sa strelicama gore, dolje, lijevo i desno te tipke sa strelicama Polazno, Page Up i Page Down na tipkovnici.

Da biste odabrali tekst, slike ili druge elemente na stranici, držite pritisnutu tipku Shift dok pomičete karet. 

Da biste, primjerice, otvorili izbornik za sliku na stranici:

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomičite karet neposredno prije slike.

 2. Držite pritisnutu tipku Shift dok pomičete karet pomoću tipki sa strelicom lijevo ili desno da biste odabrali sliku.

 3. Zatim pritisnite Shift + F10 da biste otvorili izbornik za sliku.

Na tom izborniku možete učiniti stvari kao što je kopiranje slike u međuspremnik ili izvođenje vizualnog pretraživanja pomoću slike.

Pregledavanje kartica

Pomoću tipke tabulatora možete se brzo kretati po stavkama na zaslonu, kao što su:

 • veze u obliku teksta ili slika

 • Tekstna polja u obrascima na webu

 • Adresa i traka za pretraživanje

 • Gumbi na alatnoj traci

 • Kartice preglednika

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Tab

Premještanje fokusa na sljedeću stavku

Shift + Tab

Premještanje fokusa na prethodnu stavku

Kada premjestite fokus na kartice preglednika, izbornike ili popise, fokus možete premjestiti sa stavke na stavku pomoću tipki sa strelicama gore, dolje, lijevo i desno.  

Možete i prerasporediti položaj kartica preglednika (ako imate više otvorenih) ili stavki na traci favorita. Da biste stavku premjestili pomoću tipkovnih naredbi, morate imati fokus na tu stavku.

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Alt + Shift + strelica lijevo

Premještanje fokusirane stavke ulijevo

Alt + Shift + strelica desno

Premještanje fokusirane stavke udesno

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje fokusirane stavke prema gore

Alt + Shift + strelica dolje

Premještanje fokusirane stavke prema dolje

Pogledajte više tipkovnih prečaca za Microsoft Edge

Upotrijebite visoki kontrast za bolju čitljivost

Način rada visokog kontrasta olakšava čitanje zaslona pomoću različitih boja.

Uključivanje i isključivanje načina rada visokog kontrasta pomoću tipkovnog prečaca: 

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Lijevi Alt + lijevi Shift + Print Screen

Uključivanje i isključivanje načina rada visokog kontrasta

Prilagodba teme visokog kontrasta u sustavu Windows: 

 • U Windows 11 odaberite Start > Postavke > pristupačnosti > kontrasta.   Na padajućem izborniku odaberite temu, a zatim Primijeni.

 • U Windows 10 odaberite Start > Postavke > Olakšani pristup >Visoki kontrast.    U odjeljku Korištenje visokog kontrasta postavite Uključi visoki kontrast na Uključeno. U odjeljku Odabir teme odaberite temu visokog kontrasta, a zatim Primijeni.

Pitaj prije zatvaranja prozora pomoću kartica

U pregledniku Microsoft Edge pregledniku možete onemogućiti zatvaranje prozora s više otvorenih kartica tako da zatražite potvrdu prije nego što izađete.

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost i uključite Pitaj prije zatvaranja prozora s više kartica.

 3. Kada je značajka uključena, Microsoft Edge će zatražiti potvrdu prije zatvaranja prozora ili prozora s više otvorenih kartica.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za spremanje prozora s više kartica od zatvaranja.

Prilagodba stila opisa

Olakšajte korištenje uređaja bez zvuka prikazom zvuka kao teksta. 

Da biste pristupili preferencama opisa u pregledniku Microsoft Edge:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost i odaberite Otvori postavke sustava za opise.

Veza izbornika preglednika Microsoft Edge za otvaranje postavki sustava za opise.

Da biste pristupili preferencama opisa u sustavu Windows:

 • U Windows 11 odaberite Start > Postavke > pristupačnosti  > Titlovi .  U odjeljku Opisi na padajućem izborniku odaberite stil opisa ili odaberite Uređivanje da biste prilagodili opise.

 • U Windows 10 odaberite Start > Postavke > Olakšani pristup > Titlovi.      U odjeljku Titlovi odaberite s raznih padajućih izbornika da biste prilagodili opise.

U ovom članku

Povećavanje web-stranice

Omogućivanje čitanja sadržaja s weba naglas

Ugodnije čitanje

Dohvaćanje opisa slika za čitače zaslona

Struktura visoke vidljivosti

Pregledavanje weba s pomoću tipkovnice

Pregledavanje kartica

Navigacija kursorom

Pitaj prije zatvaranja prozora pomoću kartica

Značajke pristupačnosti za preglednik Microsoft Edge

U pregledniku Microsoft Edge sve značajke pristupačnosti mogu se pronaći na jednoj stranici s postavkama. 

 • Idite na Postavke i više > Postavke > Pristupačnost .

Povećavanje web-stranice

Da biste povećali jednu web-stranicu u pregledniku Microsoft Edge, odaberite Postavke i više, a zatim Zumiranje , Smanjivanje ili Prikaz preko cijelog zaslona .

Možete i upotrijebiti sljedeće tipkovne prečace:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Command + plus (+)

Povećavanje za 25%

 Command + minus (-)

Smanjivanje za 25%

 Command + 0

Vraćanje razine zumiranja na zadanu vrijednost

 Ctrl + Command + F

Prebacivanje između prikaza preko cijelog zaslona i izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona

Da biste postavili zadanu razinu zumiranja za sva web-mjesta u pregledniku Microsoft Edge , idite na Postavke i više > Postavke > Pristupačnost i na padajućem izborniku u odjeljku Zumiranje stranice odaberite željenu razinu zumiranja.

Jednostavno upravljajte razinama zumiranja za određena web-mjesta odabirom razina zumiranja.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za prilagodbu zumiranja stranice.

Omogućivanje čitanja sadržaja s weba naglas

Microsoft Edge može vam čitati vijesti, sportske priče i druge web-stranice naglas. Dok je web-stranica otvorena, odaberite i držite (kliknite desnom tipkom miša) bilo gdje na stranici i odaberite Čitanje naglas . Možete i otvoriti Postavke i više,  a zatim odabrati Čitanje naglas

Možete koristiti i sljedeći tipkovni prečac:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  Command + Shift + U

Započinjanje ili zaustavljanje čitanja naglas

Ugodnije čitanje

Izgled Fokusirani čitač u pregledniku Microsoft Edge nudi čišći, jednostavniji raspored uz manje ometanja. Temu i veličinu fonta možete promijeniti na način koji vam najbolje odgovara.

 1. U pregledniku Microsoft Edge pomaknite se na stranicu s vijestima koju želite pročitati.

 2. Na adresnoj traci Fokusirani čitač unesite tekst (dostupan je samo na nekim web-stranicama).

 3. U odjeljku Preference teksta odaberite veličinu teksta i promijenite temu stranice u jednu od 23 mogućnosti.

Sljedeći tipkovni prečac možete koristiti za Fokusirani čitač:

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  F9

Unesite ili zatvorite Fokusirani čitač

Pročitajte članak Korištenje Fokusirani čitač pregledniku Microsoft Edge

Preuzmite opise slika od Microsofta

Microsoft Edge može otkriti neoznake slike i generirati opise. Opise slika čitači zaslona mogu čitati naglas na engleskom, španjolskom, japanskom, portugalskom i pojednostavljenom kineskom. 

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost > uključite Mogućnost Dohvati opise slika od Microsofta za čitače zaslona, a zatim odaberite Da, nalazim se.

 3. Kada je značajka uključena, Microsoft Edge automatski generira opise za neoznake slike na bilo kojem web-mjestu.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za dohvaćanje opisa slika.

Pokazatelj fokusa visoke vidljivosti

Pokazatelj fokusa visoke vidljivosti stvara crno-bijelu konturu oko fokusiranog elementa na web-stranici. Struktura će se pojaviti kada odaberete vezu ili područje teksta te kada koristite navigaciju tipkovnicom, kao što je tipka tabulatora.

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite > i uključite Prikaži strukturu visoke vidljivosti oko područja fokusa na stranici.

 3. Kada je značajka uključena, crno-bijela kontura prikazat će se tri sekunde oko elementa u fokusu na bilo kojoj web-stranici.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za strukturu visoke vidljivosti.

Pregledavanje weba s pomoću tipkovnice

Da biste koristili tipkovnicu za pregledavanje weba, morate postaviti Postavke sustava na Macu.

Pregledavanje kartica

Pomoću tipke tabulatora možete se brzo kretati po stavkama na zaslonu, kao što su:

 • veze u obliku teksta ili slika

 • Tekstna polja u obrascima na webu

 • Adresa i traka za pretraživanje

 • Gumbi na alatnoj traci

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Tab

Premještanje fokusa na sljedeću stavku

Shift + Tab

Premještanje fokusa na prethodnu stavku

Kada premjestite fokus na kartice preglednika, izbornike ili popise, fokus možete premjestiti sa stavke na stavku pomoću tipki sa strelicama gore, dolje, lijevo i desno.  

Možete i prerasporediti kartice preglednika položaja (ako ih je otvoreno više) ili stavke na traci favorita. Da biste stavku premjestili pomoću tipkovnih naredbi, morate imati fokus na tu stavku.

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

Option + Shift + strelica lijevo

Premještanje fokusirane stavke ulijevo

Option + Shift + strelica desno

Premještanje fokusirane stavke udesno

Option + Shift + strelica gore

Premještanje fokusirane stavke prema gore

Option + Shift + strelica dolje

Premještanje fokusirane stavke prema dolje

Uključivanje navigacije kursorom

Da biste se kretali stranicama pomoću pokazivača teksta, uključite pregledavanje kursora.

Uključite ili isključite pregledavanje kursorom samo za trenutnu sesiju pomoću tipkovnog prečaca: 

Tipkovni prečac

Da biste učinili sljedeće

  F7

Uključivanje ili isključivanje navigacije kursorom

Uključite navigaciju kursorom na neodređeno vrijeme tako da otvorite Postavke i više > Postavke > pristupačnosti i uključite Navigacija stranicama pomoću pokazivača teksta

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za omogućivanje navigacije kursorom.

Dok je navigacija kursorom uključena, kursor možete pomicati unutar web-stranice pomoću tipki sa strelicama gore, dolje, lijevo i desno.

Da biste odabrali tekst ili druge elemente na stranici, držite pritisnutu tipku Shift dok pomičete karet.

Da biste, primjerice, otvorili izbornik za sliku na stranici:

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomičite karet neposredno prije slike.

 2. Držite pritisnutu tipku Shift dok pomičete karet pomoću tipki sa strelicom lijevo ili desno da biste odabrali sliku.

 3. Zatim pritisnite Shift + F10 da biste otvorili izbornik za sliku.

Na tom izborniku možete učiniti stvari kao što je kopiranje slike u međuspremnik ili izvođenje vizualnog pretraživanja pomoću slike.

Pogledajte više tipkovnih prečaca za Microsoft Edge

Pitaj prije zatvaranja prozora pomoću kartica

U pregledniku Microsoft Edge pregledniku možete onemogućiti zatvaranje prozora s više otvorenih kartica tako da zatražite potvrdu prije nego što izađete.

Da biste uključili tu značajku:

 1. Idite na Postavke i više > Postavke .

 2. Odaberite Pristupačnost i uključite Pitaj prije zatvaranja prozora s više kartica.

 3. Kada je značajka uključena, Microsoft Edge će zatražiti potvrdu prije zatvaranja prozora ili prozora s više otvorenih kartica.

Postavka izbornika preglednika Microsoft Edge za spremanje prozora s više kartica od zatvaranja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×